Posts Tagged ‘vapenexport’

Björling målar in sig i Tolgfors gamla hörn

24 april 2012

Ewa Björling är verkligen nästa minister för rakning.

De uppgifter om hur företaget SSTI ska ha bildats väcker frågor. Det har föranlett att försvarsdepartementet har bett FOI redovisa myndighetens relationer till företaget SSTI. Myndighetsledningen bekräftar att de själv sett ett behov av att revidera detta. Björling i SvD 2012-03-07/29

I en artikel från mars i år spelar Björling ovetande. Nyclelordet är ”spelar”…

– I ett underlag inför min resa till Saudi våren 2010 fanns det två rader om att det fanns ett bolag som hette SSTI och att det bolaget hade kopplingar till FOI, säger Ewa Björling SR

Ska det varav så svårt för moderata ministrar att hålla sig till sanningen? Snacka om att Björling snart får använda sin fallskärm.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Rubriken som försvann: ”Bildt resonerar som knarklangare”

11 april 2012

Ibland blir det lite för bra, men årets rubrik var det, den är borta nu

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vapenexportens obehagliga vägval – jag är ingen jäkla folkpartist

11 mars 2012

Tolgforsaffären har åter placerat den svenska vapenexporten högt uppe på dagordningen. Det händer med jämna mellanrum. Debatten brukar föras utifrån ett moraliskt perspektiv, där de reala alternativen sällan penetreras av de som vill ha en förändring. De säkerhetspolitiska konsekvenserna får sällan plats i debatten.

Motivet till svensk vapenexport är att sprida kostnaderna för utveckling av svenska vapensystem. Vi vill alltså inte betala allt själva.

Jag kommer att spalta upp alternativen utan at ta ställning till något av dem.

Dagens system, som karakteriseras av två saker. En kraftfull moralisk huvudregel som i princip gör export omöjlig, därför medges vidlyftiga  undantag.  Dagens system är minst sagt pragmatiskt.

Köpa allt av andra länder. Då slipper vi det moraliska dilemmat. Å andra sidan bidrar vi till utvecklingen av vapen som kan hamna var som helst. Nytt moralikst dilemma. Det är heller inte speciellt roligt att vara beroende av andra. Det kan kosta mer än pengar att köpa vapen.

Gå med i Nato. Då handlar vi allt från Nato, men får allt bagage från Nato med på köpet. Vi riskerar även att befinna oss i en militärpakt ledd av President Santorum.

Låta bli att exportera & importera. Vi kan ha en mycket liten export till länder som liknar oss själva och bara importera från samma länder. Det alternativet kräver att vi själva tar kostnaden för utveckling av nya vapensystem över statsbudgeten. De som förespråkar det alternativet bör antyda vart några 100 miljarder ska tas ifrån.

Lägga ner försvaret. Vi kan lägga ner försvaret och hoppas att ingen anfaller oss. Det skulle skapa ett säkerhetspolitiks vakuum i norra Europa och skapa en risk i sig. Vi skulle även få vänja oss vid att främmande makt använde vårt territorium som lekstuga och förmodligen se en och annat skott avlossas i kampen om vem som bestämmer över svensk sjö och luft.

Där har vi alternativen. Idag kör vi enligt linje pragmatism. Vad ska vi ha imorgon?

Aftonbladets deklarerar Denna ledarsida vill se ett förbud mot vapenexport till icke-demokratier. Jga hoppas att de med det även inkluderar demokratier som ibland beter sig diktaturer. Jag ser med förväntan fram emot ett realistiskt förslag från AB ledarsida om hur försvarets materialförsörjning ska klaras med de restrektionerna.

Peter Wolodarski skriver en ledare som både förolämpar folkpartister(positivt), och har det bakomliggande budskapet Dags att stå för vad vi är och gör.

Det kan jag köpa med tillägget – om vi inte gillar vad vi är och gör, är det dags att ändra oss. Men då måste vi också omfamna konsekvenserna.

Bloggat: Johan Westerholm,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Tolgfors är en belastning för Sverige

10 mars 2012

Omvärlden struntar vanligtvis rätt blankt i svensk inrikespolitik. Carema, sjukförsäkring & Fas3 är för dem obetydliga faktorer. Omvärlden bryr sig däremot om när svenska tabbar drabbar dem negativt. Det är också intressant när svenska tabbar presenterar möjligheter.

Härvan med saudiska vapemaffärer är både och. När svenska representanter fortsättningsvis agerar i globala säkerhetspolitiska sammanhang kommer det att ses i ljuset av Tolgforsaffären. Omvärlden kommer att fråga sig själva om de kan lita på svenska besked.

Tjänstemän som på egen hand löper amok  skickar även ut en annan signal, nämligen den att här finns en korrumperbar organisation. En organisation med dålig intern kontroll, medarbetare som bortser från ledningens order och en generellt svag ledning är mumma för utländska säkerhetstjänster.

Tolgfors har genom siitt agerande och brist på agerande vblivit en internationell belastning för Sverige. Det är betydligt allvarligare än att han är en inrikespolitisk belastning för Regeringen Reinfeldt.

Vill Reinfeldt ta sitt berömda ansvar ber han Tolgfors avgå.

Bloggat: Johan Westerholm

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Tolgfors – Reinfeldts ljugande minister

09 mars 2012

Agrell skriver i DN att Sten Tolgfors ägnar sig åt finter, när han försöker dölja Regeringens krumbukter. Eftersom Tolgfors vare sig är Zlatan eller Foppa blir finterna rätt misslyckade. Tolgfors har under de senaste dagarna förnekat alla former av av beslut i regeringen om svenskt stöd till en vapenfabrik i Saudiarabien.

Men SvD kan idag avslöja att den borgerliga regeringen gett grönt ljus till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att ingå avtal med den hårdföra diktaturen i Saudiarabien. Avtalen är del av det hemliga Simoom-projektet, en anläggning för ”renovering och modifiering av pansarvärnsvapen”, med andra ord en vapenfabrik.

FOI:s skulle ge råd till det saudiska försvarsministeriet och agera konsult till de svenska företag som ville bygga den militära anläggningen. Regeringen godkände avtalen. SvD

På ledarplats ger Claes Arvidsson Tolgfors skarp kritik, men för den som läser mellan radera riktas kritiken även mot Fredrik Reinfeldt. För de som inte läste artikeln av Tolgfors och Björling, en artikel som har två dagar på nacken, är det hög tid att göra det. Det halvkvädna budskap som statsråden ger står i skarp kontrast till den verklighet som nu rullas upp, en verklighet vi tidigare bara kunnat ana.

Regeringerens hantering av vapenaffären har från dag 1 karakteriserats av dimråder, undanglidningar och halvsanningar. Första försvaret var att skylla på Regeringen Persson. Reinfeldt, Tolgfors & co var i händerna på ett avtal Persson slutit. Sen kryper det fram att avtalet omförhandlats 2010 och att Sverige agerar genom bulvanföretag för att hålla samman regeringen.

Tolgfors skyllde på Persson, Reinfeldt skyller på Tolgfors, men nu visar det sig att besluten rätt nyligen tagits av Regeringen, vilket för oss tillbaka på Reinfeldt. Var Reinfeldt inte närvarande när besluten togs? Är Reinfeldt inte medveten om konsekvenserna av de beslut som hans regering tar?

Hur många lögner har Fredrik Reinfeldt uttalat under de senaste dagarna?

Bloggat: Martin Moberg, Johan Westerholm, Ulf Bjereld, Peter Andersson

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Vet inte Regeringen Reinfeldt vad myndigheterna gör?

08 mars 2012

Sten Tolgfors målar in sig själv och Fredrik Reinfeldt i ett hörn med sina förnekelser.

Men det är en ganska enkel fråga som du kan svara ja eller nej på. Kommer FOI på något sätt medverka till att det byggs en anläggning som tillverkar sprängämnen och stridsdelar i Saudiarabien?

– Det finns inget sånt avtal.

Men du svarar fortfarande inte ja eller nej på den frågan.

– Nej och du bör rikta en del av dina frågor till en myndighet. Hur de tänker, hur de resonerar, jag känner inte till det SR

Sten Tolgfors uttalande är minst sagt sensationellt. Antingen blåljuger han eller också vet han inte vad myndigheter under hans fögderi gör.

Fredrik Reinfdlt regering innehåller ett statsråd som antingen låter myndigheter löpa amok eller är en kallblodig lögnare. Att gång på gång gömma sig bakom okunskap, inom ett område som han de facto ansvarar för, är inget tecken på kompetens.

Tolgfors position undergrävs även av att vice Statsminister Björklund ifrågasätter honom.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Statliga bulvanföretag i Reinfeldts bananmonarki

07 mars 2012

Bulvanföretag”, smaka på ordet – bulvanföretag, Det är vad Sverige har blivit – en bulvan.Allt för att Reinfeldt skall kunna hålla ihop sin sköra koalitionsregering.

Interna dokument, som Ekot tagit del av, beskriver också projektet som unikt och att det tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet. I början av 2008 blev regeringen orolig och ville hellre att projektet med vapenfabriken skulle skötas av ett privat företag.

På så sätt skulle det inte krävas ett regeringsbeslut om vapenfabriken. SR

Handhavandet liknar en dålig film. Regeringen Reinfeldt har dessutom blandat in den tillsynsmyndighet som inte på några villkor får finnas med i processen, därför att det korrumperar deras granskande roll.

Carl Bildt gör vad Carl Bildt brukar göra – skyller på någon annan (sossarna), men allt tjat i världen förändrar inte det faktum att hans regering fyllde ramavtalet från 2005 med innehåll och förlängde det 2010.

Saken är KU-anmäld,men KU brukar inte få fram så mycket. SR, därmot är heta.

Frågan alla ställer sig är: Var är Statsministern?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Gunnerud & Bjereld, lästips om Saudivapen

06 mars 2012

Eftersom jag jobbat har jag inte hunnit sätta mig in i härvan om svenska vapen och Sverige. Kolla SR för tidslinje.

Jag vill därför rekommendera Sara Gunnerud, Ulf Bjereld och Westerholm

Kommentarer görs hos ovanstående individer.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Libyen reser frågor om svensk vapenexport

19 mars 2011

Debatten kring svensk vapenexport har alltid varit het, det är ett ämne laddat med med ideologi och känslor, kombinerat med en rätt rå verklighetsanalys. Motiven för svensk vapenexport har alltid varit att vi för att göra neutraliteten trovärdig vill tillverka våra egna vapen, att göra sig beroende av andras system är att sätta sig i en situation där vapenleveranser kan få en prislapp i form av påtvingade politiska ställningstaganden. Att utveckla spetsteknologi är, alltså säljer vi vapen för att inte behöva stå för hela kostnaden själva.

Utifrån ett moralperspektiv ställer vi dock ett villkor – vi säljer inte till krigförande länder, våra vapen får inte säljas vidare till krigförande länder. Vi ska alltså bara sälja vapen till länder som inte använder dem. Det har aldrig funkat.

Frågan är hur moraliska våra moraliska regler är? Några exempel:

Säg att ett mindre latinamerikanskt land har kastat av sig sin USA-stödda diktator och formar en ny demokrati. Denna nya demorati vill av historiska skäl inte köpa vapen av USA men vill heller inte vara beroende av Ryssland eller Kina. Alltså vänder de sig till Sverige som har stött kampen för demokrati och frågar:” Får vi köpa vapen av er? Vi vill inte skapa ett beroende av supermakterna?”

På den frågan svarar vi nej, eftersom den nya demokratin kan drabbas av intervention av USA eller tvingas föra ett lågintensivt krig mot den förra diktatorns hantlangare. Vi tvår alltså våra egna händer moraliskt rena och placerar andra i ett läge där de tvingas in i ett beroende de inte önskar. Moraliteten i det är diskutabel.

En annan fråga reses som en konsekvens av upproret i Libyen. Vad skulle vi svara om libyska demokratikämpar vill ha svenska vapen med motivet attt de inte vill göra sig beroende av Nato?

Jag argumenterar inte för att vi vare sig ska sälja vapen till krigförande länder eller till Libyska demokratikämpar, vad jag gör är att sätta fingret på att vår position inte är problemfri. Jag vill även påpeka att det finns en relativ enighet i riksdagen om principerna för den svenska vapenexporten. Finns det ett hyckleri delas det av alla.

Våra regler för vapenexport är en soppa av moral, affär och säkerhetspolitisk realpolitik, där realpolitiken dominerar, men maskeras i moraliska ställningstaganden. Kanske  är det dags att erkänna vad vi är eller blir det framställer oss att vara?

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Den borgerliga smutskastningen har börjat

18 januari 2010

Det tog inte lång tid efter att de Rödgröna presenterat sin plattform för försvars- och säkerhetspolitik som det började, den borgerliga smutskastningen alltså.

Först ut var Svenska Dagbladet, fattas bara annat. ”Rödgröna oeniga om försvaret”, skriker rubriken ut. Det lite drygt 20-sidiga dokument jag laddat ner från den RödGröna bloggen måste vara ett resultat av min fantasi. Eller också läser jag i syne.

De gör även en stor grej av V omedelbart vill dra de svenska trupperna från Afghanistan, en åsikt som delas av en stor del av befolkningen, vilket inkluderar rätt många borgerliga väljare. Senast jag kollade finns det även en riksdagsbeslut om att insatsen ska utvärderas under 2011. Utvärderingar leder till någon form av beslut. Efter valet är det sådär 3 månader + moms kvar till utvärderingen. Rent sakligt – vad är problemet? Insatsen i Afghanistan delar alla partiers sympatisörer, kriget kan bli ett seriöst sänke för krigsivrarna under valrörelsen.

Det mest allvarliga är när SvD tar upp den utredning som vi vill göra angående vapenhandeln. De nämner inte med ord de motiv och de mål som finns för utredningen. Jag ska ta upp två:

 
 

”• Framtidens regelverk för krigsmaterielexport ska formuleras så att det utesluter möjligheterna för Sverige att exportera krigsmateriel till länder som begår grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

• Svensk export och import av krigsmateriel ska vara koherent med Sveriges politik för global utveckling (PGU). Utredningen ska undersöka om det är möjligt att införa krav på obligatorisk konsekvensanalys i regelverket. Denna ska visa hur den svenska försäljningen påverkar mottagarlandet.”

 

SvD skriver vidare

”Troligen fastnade den exportberoende industrins jubel i halsen när oppositionen samtidigt förklarade att vapenexporten ska utredas, i syfte att skärpa reglerna.”

Det är alltså de två ovan nämnda kraven som skulle industrin att sätta jublet i halsen. Anser Svenska Dagbladet att det är OK att Sverige exporterar krigsmaterial till länder som begår grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna? Anser borgerligheten det? Nu är det dags att tala ur skägget.

De företag som tycker att det är fel att de inte får exportera vapen till brutala dikataturer får även de gärna ge sig till känna. Vilken slogan det skulle kunna bli. Vapen AB – Vi leverarar, Ni mördar!

Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att SvD verkar tycka att det skulle vara fel att vapenexportens regler inte ska motverka Svensk utrikespolitik.

Kent Persson försöker vara putslustig med hjälp av sportmetaforer, problemet är att hans regering inte lyckades ena sig om en proposition om äktenskapen. Det bidde en trepartimotion istället. Jag har en annan sportmetafor ”Sämst när det gäller”. Lika sant om Regeringen Reinfeldt som om Jimmy Nordin på EM 2006.

Expressen    NetRoots   SAP     S-Buzz    Hörsing     Westerholm   Sjölander