Posts Tagged ‘vapen’

Tolgfors är en belastning för Sverige

10 mars 2012

Omvärlden struntar vanligtvis rätt blankt i svensk inrikespolitik. Carema, sjukförsäkring & Fas3 är för dem obetydliga faktorer. Omvärlden bryr sig däremot om när svenska tabbar drabbar dem negativt. Det är också intressant när svenska tabbar presenterar möjligheter.

Härvan med saudiska vapemaffärer är både och. När svenska representanter fortsättningsvis agerar i globala säkerhetspolitiska sammanhang kommer det att ses i ljuset av Tolgforsaffären. Omvärlden kommer att fråga sig själva om de kan lita på svenska besked.

Tjänstemän som på egen hand löper amok  skickar även ut en annan signal, nämligen den att här finns en korrumperbar organisation. En organisation med dålig intern kontroll, medarbetare som bortser från ledningens order och en generellt svag ledning är mumma för utländska säkerhetstjänster.

Tolgfors har genom siitt agerande och brist på agerande vblivit en internationell belastning för Sverige. Det är betydligt allvarligare än att han är en inrikespolitisk belastning för Regeringen Reinfeldt.

Vill Reinfeldt ta sitt berömda ansvar ber han Tolgfors avgå.

Bloggat: Johan Westerholm

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Tolgfors – Reinfeldts ljugande minister

09 mars 2012

Agrell skriver i DN att Sten Tolgfors ägnar sig åt finter, när han försöker dölja Regeringens krumbukter. Eftersom Tolgfors vare sig är Zlatan eller Foppa blir finterna rätt misslyckade. Tolgfors har under de senaste dagarna förnekat alla former av av beslut i regeringen om svenskt stöd till en vapenfabrik i Saudiarabien.

Men SvD kan idag avslöja att den borgerliga regeringen gett grönt ljus till Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, att ingå avtal med den hårdföra diktaturen i Saudiarabien. Avtalen är del av det hemliga Simoom-projektet, en anläggning för ”renovering och modifiering av pansarvärnsvapen”, med andra ord en vapenfabrik.

FOI:s skulle ge råd till det saudiska försvarsministeriet och agera konsult till de svenska företag som ville bygga den militära anläggningen. Regeringen godkände avtalen. SvD

På ledarplats ger Claes Arvidsson Tolgfors skarp kritik, men för den som läser mellan radera riktas kritiken även mot Fredrik Reinfeldt. För de som inte läste artikeln av Tolgfors och Björling, en artikel som har två dagar på nacken, är det hög tid att göra det. Det halvkvädna budskap som statsråden ger står i skarp kontrast till den verklighet som nu rullas upp, en verklighet vi tidigare bara kunnat ana.

Regeringerens hantering av vapenaffären har från dag 1 karakteriserats av dimråder, undanglidningar och halvsanningar. Första försvaret var att skylla på Regeringen Persson. Reinfeldt, Tolgfors & co var i händerna på ett avtal Persson slutit. Sen kryper det fram att avtalet omförhandlats 2010 och att Sverige agerar genom bulvanföretag för att hålla samman regeringen.

Tolgfors skyllde på Persson, Reinfeldt skyller på Tolgfors, men nu visar det sig att besluten rätt nyligen tagits av Regeringen, vilket för oss tillbaka på Reinfeldt. Var Reinfeldt inte närvarande när besluten togs? Är Reinfeldt inte medveten om konsekvenserna av de beslut som hans regering tar?

Hur många lögner har Fredrik Reinfeldt uttalat under de senaste dagarna?

Bloggat: Martin Moberg, Johan Westerholm, Ulf Bjereld, Peter Andersson

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Vet inte Regeringen Reinfeldt vad myndigheterna gör?

08 mars 2012

Sten Tolgfors målar in sig själv och Fredrik Reinfeldt i ett hörn med sina förnekelser.

Men det är en ganska enkel fråga som du kan svara ja eller nej på. Kommer FOI på något sätt medverka till att det byggs en anläggning som tillverkar sprängämnen och stridsdelar i Saudiarabien?

– Det finns inget sånt avtal.

Men du svarar fortfarande inte ja eller nej på den frågan.

– Nej och du bör rikta en del av dina frågor till en myndighet. Hur de tänker, hur de resonerar, jag känner inte till det SR

Sten Tolgfors uttalande är minst sagt sensationellt. Antingen blåljuger han eller också vet han inte vad myndigheter under hans fögderi gör.

Fredrik Reinfdlt regering innehåller ett statsråd som antingen låter myndigheter löpa amok eller är en kallblodig lögnare. Att gång på gång gömma sig bakom okunskap, inom ett område som han de facto ansvarar för, är inget tecken på kompetens.

Tolgfors position undergrävs även av att vice Statsminister Björklund ifrågasätter honom.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Statliga bulvanföretag i Reinfeldts bananmonarki

07 mars 2012

Bulvanföretag”, smaka på ordet – bulvanföretag, Det är vad Sverige har blivit – en bulvan.Allt för att Reinfeldt skall kunna hålla ihop sin sköra koalitionsregering.

Interna dokument, som Ekot tagit del av, beskriver också projektet som unikt och att det tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet. I början av 2008 blev regeringen orolig och ville hellre att projektet med vapenfabriken skulle skötas av ett privat företag.

På så sätt skulle det inte krävas ett regeringsbeslut om vapenfabriken. SR

Handhavandet liknar en dålig film. Regeringen Reinfeldt har dessutom blandat in den tillsynsmyndighet som inte på några villkor får finnas med i processen, därför att det korrumperar deras granskande roll.

Carl Bildt gör vad Carl Bildt brukar göra – skyller på någon annan (sossarna), men allt tjat i världen förändrar inte det faktum att hans regering fyllde ramavtalet från 2005 med innehåll och förlängde det 2010.

Saken är KU-anmäld,men KU brukar inte få fram så mycket. SR, därmot är heta.

Frågan alla ställer sig är: Var är Statsministern?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Gunnerud & Bjereld, lästips om Saudivapen

06 mars 2012

Eftersom jag jobbat har jag inte hunnit sätta mig in i härvan om svenska vapen och Sverige. Kolla SR för tidslinje.

Jag vill därför rekommendera Sara Gunnerud, Ulf Bjereld och Westerholm

Kommentarer görs hos ovanstående individer.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern..

Vi har en vapenlobby i Sverige!

06 november 2010

Vi har en vapenlobby i Sverige. Att Jägarförbundet driver debatt om jägarnas vapen är ingen nyhet, men att vi har en motsvarighet till NRA var en nyhet för mig.

Ragnar Skanåker, den gamle guldskytten, är ordförande för den svenska motsvarigheten till NRA, Sveriges Vapenägares Riksförbund, upprörs av tankarna på skärpning av vapenlagarna.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på NetRoots Valanalyser