Posts Tagged ‘valfusk’

Provvalssystemet inom M skapar fusket

22 april 2010

De senaste avslöjandena om fusk i samband med provval inom moderaterna bekräftar bara min test ett det är provvalssystemet som skapar grogrunden för detta.

Ambitioner, en moralsyn som rymmer ändamålen helgar medlen samt ett system som går att manipulera, har skapat dessa fusk. Hade det varit fråga om olika enskilda händelser av olika karakär hade det varit just det, men här är det samma typ av händelser som upprepas gång på gång.

Mer allvarligt är att ledande moderata företrädare såsom Ask och Littorin har tagit relativt lätt på detta. De var också väldigt tysta när skandalen i Stockholm rullades upp. Den stora frågan är hur högt det når.

S-Buzz  har en mindre sammanställning, BackNilsson undrar vad mer TV4 har i skafferiet, Westerholm spelar Robert Broberg, Jonas Sjöstedt ser det från hemmaplan och Alliansfritt Sverige har ett klipp från TV4.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Annonser

Valskandalen sänker Reinfeldts förtroendesiffror

22 februari 2010

Fredrik Reinfeldt kallas ibland Teflonmanen, därför att inget fastnar på honom. Det är den typen av egenskap som alla världens politiker skulle sälja halva partiprogrammet och Mormor för att ha. Ronald Reagan var den ursprunglige Teflonmannen, alla likheter mellan honom och Reinfeldt lämnar jag därhän. Jag vill inte bli stämd. 🙂

Valsoppan i Stockholm verkar ha repat teflonet rejält, Reinfeldts skyhöga förtroendesiffror rasar till en fortfarande hög, men lägre nivå. Pressen pekar definitivt på Valsoppan, men bara för att två saker händer samtidigt, innebär inte med automatik att de är relaterade.

Gudmundsson skriver om ”att vilja men inte kunna”, det är väl regeringens proposition om äktenskapen han menar.

NetRoots,

Hanne Kjöller ställer relevanta frågor om moderaterna

21 februari 2010

Ibland blir jag glatt överaskad. Idag är en sådan dag. Hanne Kjöller ifrågasätter något borgerligt, kors i taket.

Kjöller reser emellertid några intressanta frågeställningar.

Det allvarliga felsteget verkar alltjämt ha tagits av riksdagskandidaten Mats Rudin som är den som – i strid med Moderaternas regelverk – betalat medlemsavgiften åt andra. Hur många vet vi fortfarande inte. Om han betalat för den närmaste familjen, som han själv angett. Eller om det är frågan om ett mer omfattande och systematiskt sätt att faktiskt köpa sig röster.

Inte heller vet vi hur många moderater som egentligen värvats. Ernst & Young skriver i sin utredning hur de fått telefonkontakt med 117 av de registrerade 541 nya medlemmarna. Varför har man inte lyckats få kontakt med fler? Varför saknas så många telefonnummer och varför får man inga svar på så många av dem som angivits?

För att bli medlem i partiet krävs de sex första siffrorna i personnumret och namn. Kan det vara så att det bland den stora gruppen, två tredjedelar som konsulterna inte fått kontakt med, finns påhittade personer?

I så fall går denna historia in i en ny fas.

Jag måste faktiskt säga att jag hittils inte tänkt tanken att det skulle kunna röra sig om fiktiva personer. Jag hoppas Kjöller har fel, men det är uppfriskande att frågorna ställs från DNs ledarplats. Det är lite som Nixon och Kina.

Den som inte förvånar, utan tvärtemot infriar förväntningarna är PJAL. Som ordförande i Personvalets Vänner stretar han oavbrutet på. Han borde läsa Kjöller.

Per T Olsson gör mig besviken, jag trodde han stöd över den typen av retorik.

NetRoots

Moderaternas interna problem ska inte påverka valsystemet

17 februari 2010

Moderaterna i form av firma Schlingmann, Nordin & Elmsäter-Swärd skriver i dagens DN en artikel där de redogör för hur de rentvätta sin nomineringsprocess. Kontentan är att systemet är bra, det har inget med fusket att göra och ett bra sätt att komma till rätta med fusket är att låta samma system som tillät och uppmuntrade fusk även gälla i de allmänna valen.

Mycket logiskt.

DNs ledare anser att dåliga personvalsprocesser ändå är bättre än allt annat, vilket torde följa samma logik.

Min självklara slutsats är Sveriges demokratska system ska inte ändras i syfte att lösa Moderaternas etikproblem, det får de fixa jälva.

NetRoots

Borgarpressen utnyttjar moderaternas valskandal för egen politisk agenda

16 februari 2010

Det finns en klar linje i de borgerliga ledarkommentarerna som kan sammamfattas – ”Det är inte deras fel, det är systemets”. Jag blir rätt illamående när jag läser SvDs ledare idag. Det bakomliggande budskapet är att det fuskas överallt, bäst att avskaffa partierna. De sprider politikerförakt i syfte att avidelogisera politiken.

Utpräglade personvalssystem, som det amerikanska, skapar per automatik Status Quo. Har man gäng ideologilösa frifräsare som ska fatta beslut är det väldigt lätt att blockera och alla beslut som tas blir urvattnade. Väljarna förtjänar att veta att det finns klara ideologiska kompasser som styr färdriktningen och att den kollektiva viljan hos de olika partigrupperna i riksdagen pekar åt samma håll.

Att tro att utpräglade personvalssystem skulle få bort den type av beteende vi ser hos Stockholmsmodreraterna är en illusion, vad som skulle hända är att processen skulle ta steget ut i valrörelserna. De lokale ledare som kan ge en lokal kandidat ett gäng röster köper sig på det viset ett veto över den valde parlamentarikerns beslut i kammaren. Sen ska vi inte tala om den köp-och-sälj-kultur som systemet skulle skapa i riksdagen. Vi skulle få parlamentariker som inte röstar av övertygelse, utan säljer sin röst i en fråga, för att köpa röster i en annan.

Skandalerna inom Stockholmsmoderaterna beror på deras egna handlingar, och ett system som uppmuntrar det. Göran Eriksson erbjuder en annan förklaring. Jag vet inte om han har fog för detta, men vissa av Reinfeldts kommentarer bekräftar hans misstanke.

Det finns även andra som utnyttjar detta för en egen agenda.

Mary har ett inägg om valprocedurer. Soilander anser det ska göras en polisanmälan, jag undrar för vad. Westerholm om partier. Högberg ser det lokala perspektivet.

NetRoots, S-Buzz

Valskandalen i Stockhol(m) närmar sig Reinfeldt

15 februari 2010

Valskandalen i Stockholm närmar sig den högsta nivån inom moderata samlingspartiet. Från att ha varit en lokal Stockholmsfråga har nu Per Schlingmann tvingats ta tag i frågan. Se intervjun med Schlingmann. Se intervju med Schlingmann i Agenda.

Det förekommer rykten om att motsvarande har förekommit även i Haninge, och jag kan inte låta bli att undra hur spritt detta egentligen är. Framgångsrika arbetsmetoder har en tendens att sprida sig.

Om två personer delar en hemlighet är chansen rätt stor att den inte kommer ut, i samma stund som en tredje får reda på den är det kört. Min poäng är att det pratas internt i organisationer, det är väldigt svårt att hålla saker och ting hemliga. Jag har väldigt svårt att tro att inte moderaternas centrala partikansli har hört viskningar om detta förfarande.

När Watergateskanadalen rullades upp började även den i pereferin runt president Nixon, men Woodward och Bernstein följde spåret längre och längre in i Nixons politiska och organisatoriska centrum tills de kunde knyta Nixon själv till de oetiska/olgagliga metoderna. Vad som händer i det interna moderata nomenringsarbetet har inte rättsväsendet med att göra, men det är en fråga om etik och moral hos landets näst största politiska parti.

Frågorna som måste ställas är

  • Vad visste Fredrik Reinfeldt?
  • Vilka viskningar hörde Fredrik Reinfeldt?
  • Vilka viskningar lät Fredrik Reinfeldt bli att höra?
  • Har Schlingmann medvetet undanhållit information från Fredrik Reinfeldt för att skydda honom? På USA-språk kallas det ”Denaibility”.

Dessa frågor kommer snart att ställas av media. De är hos Schlingmann nu, det finns bara en nivå kvar. Frågan är vad vi finner där.

Professor Tommy Möller skriver på Newsmill att detta bör tas på allvar, Peter Andersson vill se dimmorna lyfta, Alliansfritt Sverige ser konspirationer (jag tvivlar), Westerholm om organisationersn omdöme, Mary om ev dumskallar, Rött/Rätt undrar hur de tänker, Jinge om Moderata bananer, Robert Noord om Haninge, Svensson tar fram storsläggan och Röda Malmö tar semester.

NetRoots, S-Buzz