Posts Tagged ‘välfärd’

Har Kjell-Olof Feldt verkligen så dåligt med pengar…

11 mars 2015

Såld som en korv på Kiviks Marknad…att han måste ta betalda skrivuppdrag för att överleva?

Läser med ett småleende Feldts förvirrade drapa i Expressen och kommer på mig själv med att undra varför han ställer upp på detta dravel.

Feldt verkar leva in en värld där bolag ska fri dragning på skattepengar enbart av den orsaken att de just nu har det. Han glömmer behändigt att hans omhuldade bolag redan fått tillbaka eventuella investeringar mångdubbelt.

Han verkar även ha befunnit sig i en garderob under den tid hans eget parti debatterat vinster i välfärden. Vi har ett kongressbeslut och utredningens direktiv ligger väl i linje med vad beslutet säger.

Det är en lycka att vi inte längre behöver ta hänsyn till vad Feldt kacklar ur sig.

Risk för socialisering”, my ass.

Annonser

”naivitet och marknadsfundamentalism”

06 mars 2015

Expressen verkar ha fått en partiell Lidnersk knäpp. För några dagar sedan skrev de om hur ”Naiva borgare har bäddat för kriminella”. Idag skriver de en ledare som förmodligen kommer att få Annie Lööf att tugga fragda.

Lööfs reaktion mot gårdagens besked om att regeringen tillsätter en utredning för att se över vinster i välfärden påminner om ett barn som blivit av med godispåsen.

– Det här är ett förslag om ren statssocialism, och ett eko från 70-talet. Det här ett ideologiskt korståg mot människor som väljer fristående förskolor, skolor, äldreboenden och vårdcentraler, dundrar Annie Lööf. SR

Vi kanske ska vara glada över att Lööf inte tog DDR i sin mun, men det kommer förmodligen. I den marknadsliberala världen sätter man likhetstecken mellan att leda en brutal diktatur och att se till att skattepengar avsedda för vård, skola & omsorg används där och inte hamnar på anonyma skattesmitarvänliga nummerkonton i valfritt skatteparadis.

Jag hade gett tre kapitel av Das Kapital för att få se Lööfs reaktion när hon läser Expressens sågning av henne själv. De nämner inte Lööf vid namn, man att hon är av de som avses kan ingen tvivla på.

Men det är faktiskt borgerligheten som har korstågat och skapat något av en anarkokapitalism i välfärdssektorn. Sverige är på detta område extremt.

Exakt hur vinster ska begränsas är de rödgröna fortfarande mycket vaga kring. Men det viktiga är verksamheterna fungerar som det är tänkt. Och att systemen inte inbjuder till missbruk som sedan ett helt Pentagon av inspektörer måste försöka hålla efter. Samma lösning för alla branscher är inte nödvändig, vilket regeringen nu verkar inse. Det är bra.

Skolan har exempelvis en särställning, där marknaden inte hör hemma. Konkurrens och vinstjakt har lett till att skolföretag i praktiken har använt höga betyg som säljargument. Somliga aktörer har snålat grovt med kvaliteten för att vinstmaximera. Det egentligen otänkbara – plötsliga konkurser – har förekommit.

Så kan man inte vanvårda ett centralt samhällsintresse. Expressen

Den smällen skulle varit given i Slapsgiving

Markus Mattila har samlat några av högerns bästa.

Utredning om vinster i välfärden – Högern går tokbananas

05 mars 2015

VälfärdVinster i välfärden var en het fråga i senaste valrörelsen. Ska skattepengar avsedda för våra barns utbildning användas till just utbildning eller ska de hamna på nummerkonto i ett skatteparadis? Utbildning sade politikens vänstra sida – inget fel på nummerkonton replikerade den högra sidan.

Nu är det dags att göra politisk verkstad av visionerna, dvs tillsätta en utredning. En process som för vissa kan kännas lite grågrå – men sånt är livet i samhällsförändringsbranschen. Om man likt Jan Björklund stiftar lagar lite på måfå uppstår konsekvenser ingen har räknat med. Vi är inte Björklund.

Statsrådet Shekarabi och oppositionspolitikern Sjöstedt skriver om målen för utredningen på DN debatt.

Skattemedel ska användas till verksamheten. Utredaren ska ta ställning till vilka metoder som kan användas för att uppnå målet att skattemedel ska användas i just den verksamhet de är avsedda för, utan att reglerna kan kringgås. Förekomsten av vinstintresse påverkar incitamentsstrukturen i verksamheten, vilket går ut över kvalitet, likvärdighet och arbetsvillkor. Väl utformade regelverk för kvalitet och tillsyn begränsar dock denna risk. För att få ta del av offentliga medel ska privata aktörer kunna visa att de offentliga medlen kommer brukarna till godo. Eventuella överskott ska som huvudregel återinvesteras i den verksamhet där de har uppstått. Nya regler bör starkt begränsa möjligheterna att dela ut vinst eller på annat sätt föra ut medel från verksamheten, även i samband med försäljning. DN

Dessa i mitt tycke självklara mål får högern att gå tokbananas. Centerpartisten, tillika riksdagsledamoten och gruppledaren Anders W Jonsson anser på Twitter att ovanstående mål är en ”attack även mot tusentals handikappade”. Han ville bli partiledare för Centern. Bara en upplysning.

Vårdföretagarna anser att ovanstående innebär att Sverige blir som DDR. Tror de på fullt allvar att den typen av argumentation stärker deras chanser att bli tagna på allvar? Bara en fråga.

Ilmar Reepalu har fått uppdraget att leda utredningen. Kommer högern att utnämna honom till Erich Honecker II?

Så blir vi av med välfärdsoligarkerna

12 september 2014

Bild 1Att  det är skadligt att välfärden styrs av vinstintressen finns det en rätt stor politisk samsyn om. Problemet är hur vi kommer tillrätta med problemet utan att ge välfärdsoligarkerna en möjlighet att fördröja beslutet med diverse legala trickerier.

Det är viktigt att förstå en sak.

Alla investerare har avkastningskrav

En investerare placerar inte pengar i skola, äldrevård eller sjukvård av egenintresse, det gör det därför att de bedömer att den sannolika avkastningen av investeringen möter eller överträffar det avkastningskrav de satt upp.

Om vinsten sjunker under avkastningskravet drar de sig ur eftersom det primära är att uppnå avkastningskravet – inte att ägna sig åt specifik verksamhet.

Det enda sättet att göra vinst på välfärden är att spara in på personal och möjligen på lokaler. Om vi genom politiska beslut tvingar privat vård/skola/omsorg att upprätthålla en viss bemanning, en viss standard på lokaler försvinner möjligheten till den vinst som motsvarar investerarnas avkastningskrav.

I det läget försvinner kapitalet och välfärdsoligarkerna kommer självmant att lämna. De driver nämligen inte en skola därför att de brinner för att bilda barn och vuxna. De drivs av möjligheten till vinst, det är deras drivkraft.

Ta bort den reella vinstmöjligheten och välfärdsoligarkerna går av egen vilja.

En dag i välfärdsoligarkens värld #val2014

28 augusti 2014

AsenAnna Bäsén, fd undersköterska, numera journalist på Expressen, tog timanställning hos en av välfärdsoligarkernas äldreomsorgsbolag. Det var ingen upplyftande erfarenhet. Boven i dramat heter schemaläggningen. Den är för snål, eller rättare sagt den är för exakt. Människor är inte maskiner och gamla vårdkrävande människor kan vägra äta, bajsa på sig eller bara sätta sig på tvären. Naturligtvis har inte företaget avtal. Oligarken anser att sånt inte behövs.

Jag slopar mina luncher för det mesta, tar mig knappt tid att gå på toa. Ändå klarar jag inte att hålla tiderna. Jag jobbar gratis för att hinna med mina uppgifter.

Jag arbetar utan kollektivavtal och utanför socialstyrelsens regler.

Jag är ständigt stressad, utskälld och otillräcklig. Kroppen protesterar och jag gråter ofta över att vara så otillräcklig.

De gamla får inte alltid den hjälp de behöver, vill ha eller har rätt till.

Jag möter äldre som är ledsna över att hemtjänsten inte hinner prata, eller som är trötta på att behöva möta nya ansikten. Expressen

Denna jakt på minuter är inte unik för de privata bolagen, men det enda sättet för Välfärdsoligarkerna att tjäna pengar på sina bolag är att spara på personalens arbetade timmar. Kommunernas dåliga ekonomi kombinerat med en jakt på vinst skapar en ohållbar situation. Välfärden måste ha mer pengar och vinstintresset måste bort.

Reaktionerna från de båda huvudalternativen i svensk politik är inte förvånande. Carin Jämtin säger till Expressen att hon ”blir riktigt förbannad”. Reinfeldt säger i samma artikel att ”Det finns ingen enhetlig beskrivning av detta,

Jämtins ilska signalerar en vilja att ta itu med problemen.

Reinfeldt signalerar att det inte finns några problem.

Hit the road Jack – festen är över

10 juni 2014

Läser i DN att riskkapitalet överväger att dra sig ur den kassako som välfärdsbranschen innebär för dem.

Efter att friskolekommittén presenterade sina slutsatser förra året ställde Socialdemokraterna krav på ett ägarskap på tio år. Det skulle utestänga flera riskkapitalkoncerner vars mål är att sälja vidare bolagen inom fem sex år.

Utredaren Eva Lindström fick ett nytt uppdrag av regeringen: att utreda vilka krav som ska ställas på bolagen i välfärdssektorn. Hon ska vara klar i november och i direktiven till utredningen står att ägarna ska ha ett ”långsiktigt och seriöst engagemang”.

– Det handlar om att de som inte har förutsättningar att driva den här verksamheten på ett bra sätt inte ska vara där, säger Eva Lindström.

Debatten om ett tidsbegränsat ägande skrämmer bolagen. DN

Riskkapitalbolag fyller en viktig funktion när de gör vad de är avsedda att göra, nämligen att finansiera ny verksamhet med höga risker, men med stor potential. Företag som Apple skulle ha stannat i garaget utan riskkapital. Risken i att fritt dra skattepengar för skolor är i princip noll, varvid var och en förstår att dessa riskkapitalet inte har i välfärden att göra.

Vi kan inte fortsätta hälla skattepengar avsedda för skola, vård och omsorg över skattesmitande företag.

För att citera den store Ray Charles:

Hit the road Jack, and don’t you come back no more, no more…”

Care Together är nya Carema

06 maj 2014

bank och pengarVarför slänger alla dessa privata vårdbolag in ett ”care” i namnet? Varför inte vara ärlig och kalla sig ”Profit ‘R Us”? Tror de verkligen att ett ”Care” förvandlar dem till Care Bears?

Det senaste exemplet är bolaget ”Care Together”, bryr tillsammans säger Google Translate. Care Together är bolag som ska ge våra äldsta värme och omsorg.

Många av felen handlar just om uteblivna besök och att de äldre inte har fått den vård de skulle haft. I ett fall fick en person vänta i två veckor innan hemtjänst dök upp, och i ett annat rapporteras det om äldre som inte fått mat. I ett fall berättar en kvinna att hon inte fått duscha på fem veckor.

Och i några fall har patienterna inte fått sitt insulin, vilket är mycket allvarligt.

I slutet av mars så valde Lerum att säga upp avtalet med Care Together med omedelbar verkan. SvT

Det är nu inte bara i Lerum som Care Together beter sig.

Men Fritiof förde anteckningar över hur ofta hemtjänsten kom, och han berättade för sina anhöriga att hemtjänsten fungerade mycket dåligt. Det var sällan de handlade, städade eller tvättade hans kläder. Enligt Yvonne hände det även att hemtjänsten inte dök upp alls. Samma brister som rapporterats från andra kommuner.

Kungälvs kommun utreder brister som rapporterats gällande Fritiofs hemtjänst, och de har lovat att familjen ska få svar. SvT

Svaret från Care Together är en väl avvägd dos svammel.

Vad är några bortglömda insulindoser mot en hälsosam vinst?

333 skattefria välfärdsmiljoner försvann som en grogg i ett bolagsrum

03 april 2014

JerseyFörra året gick skolföretaget Academia med 333 miljoner i vinst. De betalade noll komma noll i skatt. Genom avancerad skatteplanering lyckades bolaget undgå att bidra till den skattebas som föder dem.

333 miljoner i vinst ger c:a 6 200 per elev i koncernens skolor.

Det är också väl känt att en del av vinstpengarna går till att köpa upp nya skolor.
Senaste köpet var Pysslingen, som visat sig vara en riktig guldgruva. Bara därifrån fördes 102 miljoner kronor över till holdingbolagen 2013.
Att flytta vinsterna på det här viset kallas att driva företag i kommission.AB

Jag betalar skatt i Malmö kommun. Jag, tillsammans med alla andra Malmöbor, förväntar oss att de del av våra skattepengar avsedda för Malmös skolor används just där och inte till att köpa skolor i till exempel Haninge, Täby eller Mörbylånga.

Lena Mellin kallar upplägget djupt moraliskt, jag kallar det en stor fet skandal. Bolaget kallar det ”ett normalt företagande”.

Ola Möller tänker göra vad han kan för att stoppa dylika beteenden. Samma här.

Ledarskribenterna strider om #knäckebrödslinjen

23 mars 2014

För någon dag sedan efterlyste jag reaktioner från borgerliga tyckare. Det kom att par.

Anna Dahhlberg på Expressen förvånade mig genom att vara vettig, medan Tove Lifvendahl på SvD laddade och sköt på budbäraren. Ledarsidorn ger TL vad hon förtjänar.

”Hon siktar in sig på Uppdrag Granskning  och försöker förminska och förringa dess journalistiska prestation. Härskarteknik när den är som mest raffinerad.”

Jag rekommenderar att ni läser hela inlägget. Jag kan också rekommendera ett inlägg från AB.

Gonzales var anställd på Hälsans förskola Torget i Rinkeby under tre månader 2007. Sedan sa hon upp sig. Torget var den första förskolan som förre FP-politikern Bijan Fahimi och hans fru Narges Moshiri öppnade.
Till frukost fick varje barn en halv mjuk macka. Ville barnen ha mer var det knäckebröd som gällde. Vid mellanmålen kunde barnen få två, tre gurkstavar per barn. Andra dagar fick de pannkaka. Men bara en per barn.
Födelsedagar firades aldrig

Cissi minns särskilt en gång när Narges Moshiri kom till förskolan med krossade tomater från det egna hemmet.
– Hon sa att det hade blivit över. Det var en halv burk.

Borgerligheten grundsyn firar verkligen triumfer…

Knäckebrödsliberalismen firar nya triumfer

20 mars 2014

knäckebrödKnäckebrödsliberalismens främste företrädare, folkpartisten Bijan Fahimi, ägare till Hälsans förskola, vägrar möta föräldrarna i öppen debatt. Fahumi är som styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och  vice ordförande för Almega även en tungviktare inom näringslivet. Av någon anledning rycker ingen av dem ut för att försvara sin medlem, styrelseledamot och vice ordförande.

Det är också tyst på de borgerliga ledarsidorna, vilket är förståeligt. Det är svårt att spinna förskolebarn på vatten och bröd till något positivt.

Borgerligheten fick just vad de inte ville ha. En ny Caremaskandal som träffar alla, som har någon slags förhållande till små barn, mitt i veka livet.

Bloggat: Moberg, Martin Moberg, Ola Möller, Roger Jönsson * två