Posts Tagged ‘utrikespolitik’

Naturligtvis bad Wallström inte om ursäkt

31 mars 2015

Margot WallströmBegäret att få sänka en misshaglig socialdemokratisk utrikesminister har gång efter gång gjort borgare, journalister och tyvärr en och annan av mina partikamrater till diktaturens nyttiga idioter.

När Sveriges statschef, samt statsminister, skickar brev till Saudiske motsvarighet är diktaturen naturligtvis snabb att påstå att den uppstudsiga kvinnan från Norr har tagits i örat av sin (manlige) chef. Den svenska regeringen förnekar att så är fallet.

Hur reagerar då de nyttiga idioterna? Tar de ett steg tillbaka och gör någon form av rimlighetsanalys? Nej! De fortsätter på den inslagna stigen och sväljer diktaturens bild med hull och hår.

Nu när någon vettig människa har läckt breven visar det sig att någon ursäkt alls inte finns.

Stefan Löfven ska enligt Arab News ha uttryckt djup sorg och ånger över kristen mellan länderna, och understrukit regeringens vilja att upprätthålla bra relationer mellan länderna. Löfven skrev också att kung Salman har en viktig roll för att skydda islam och dess heliga platser, och att Löfvens regering är bekymrad över att relationerna länderna emellan ska försämras av den ”kontroversiella kommentaren” från utrikesminister Margot Wallström.

Men – skrivelserna innehöll inte några ursäkter för utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om den humanitära situationen i landet.

Det uppger Svenska Dagbladet som tagit del av båda breven.

Enligt tidningen är kungens brev en kort skrivelse som är ”inte mycket mer än en hälsning på artighetsnivå”. Brevet ryms på en A4-sida och är skrivet med stort radavståndExpressen

Förmodligen kommer random högerliberal individ att påstå att ovanstående är en ursäkt, vilket naturligtvis är rena snurren.

Vad händer om Palestinierna överger drömmen om en egen stat och kräver ”en person en röst”?

19 mars 2015

Palestina_hdipwebmap2000okt_previewLäser en intressant artikel i AB av Sam Carlshamre, doktorand i semitiska språk, Lunds universitet och Ylva Karlsson,journalist. De ställer frågan om vad som skulle hända om Palestinierna skulle överge tvåstatstanken och istället kräva fullständiga demokratiska rättigheter för samtliga personer som bor i områden kontrollerade av Israel.

Under israelisk överhöghet, det vill säga både i Israel och på de ockuperade områdena, lever idag 6,2 miljoner judiska israeler, och 6,2 miljoner palestinier av olika religiös tillhörighet. Men i den senare kategorin är det bara 1,7 miljoner som har demokratiska fri- och rättigheter.

Vad skulle hända om de övriga 4,5 miljonerna krävde att räknas som israeliska medborgare?

Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert hade sin tanke klar i en intervju med Financial Times 2007: ”Det kommer att komma en dag när tvåstatslösningen kollapsar, och vi ställs inför en sydafrikaliknande kamp för lika rösträtt. Så snart det händer är det slut på staten Israel.” AB

I det läget skulle Israel bli en apartheidstat. Inget annat.

Skulle de svenska liberalerna omfamna det nya apartheid?

Diktaturens nyttiga idioter

19 mars 2015

Svensk_TokhogerNyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Wikipedia

Just nu attackeras Sveriges utrikesminister Margot Wallström av Saudiarabien och hejdukar. Orsaken är att Wallström sagt att Saudiarabien är en diktatur och hon har dessutom haft fräckheten att ha åsikter om det faktum att en uppstudsig bloggare bestraffas med 1000 piskrapp. Diktaturer brukar inte gilla att bli kallade vid sitt rätta namn och Saudiarabien är inget undantag.

Hur reagerar då den svenska massan av tyckare? Vi har näringslivet som egentligen bara vill kränga prylar utan att störas av besvärliga politiker som har åsikter om ej affärsmässiga saker som mänskliga rättigheter. Det finns inte så få företagsledare som i hemlighet tycker det är skönt att kunna verka på marknader utan fackföreningar som vill förhandla om löner och annat. I deras ögon är fria fackföreningar och strejkrätt ett besvär de skulle vilja slippa även på hemmaplan.

Sen har vi de nyttiga idioterna. De kan delas in i tre grupperna.

  1. Diverse borgerliga politiker och debattörer, vars enda syfte är att sänka Margot Wallström. Hon är ju sosse.
  2. Diverse individer inom socialdemokratin som har en egen agenda och utnyttjar detta i förhoppningen att kunna vrida den politiska dagordningen dit de vill ha den.
  3. Delar av journalistkåren som gör sig till språkrör för grupp 1 & 2.

Saudiarabien har ett mål med attacken på Wallström. De vill tvinga henna att kräla i gruset eller avgå. De ska vi klart för oss. Vad händer om de lyckas? Jag skrev om det för några dagars sedan.

Ponera att Saudiarabien & Högern lyckas avsätta Wallström. Då skickas en klar signal till en sådan som Putin att när Sverige kritiserar aggressioner mot Ukraina eller de baltiska staterna är det bara att kalla hem ambassadören och skicka mer eller mindre dolda hotelser om ekonomiska konsekvenser för att avsätta den misshagliga ministern. Röda Berget

Drevet från de nyttiga idioterna är den främsta orsaken till att attackerna fortsätter. Saudiarabien märker att deras attacker får stöd av delar av den svenska opinionen, vilket ger dem hopp om att lyckas uppnå sitt mål, dvs att avsätta Wallström. En total politisk uppslutning bakom Wallström skulle skicka signalen till Saudiarabien att attackerna inte lönar sig.

När Olof Palme i januari 1969 tågade genom Stockholms gator sida vid sida med  den nordvietnamesiske ambassadören i Moskva kallade USA hem sin ambassadör. Ambassadören skulle hålla sig borta i två månader, men kom tillbaka efter en. Det fick inte Sverige att backa, tvärtom.

I slutet av september 1969 fattade Sverige beslut om bistånd till Nordvietnam. Konsekvensen blev att USA:s president Nixon beordrade att de diplomatiska förbindelserna med Sverige skulle skäras ner så mycket som möjligt, ett beslut som sedan mildrades. Istället fick Sverige en roll i förhandlingarna med Nordvietnam angående amerikanska krigsfångar. Palme överlämnade en namnlista på 368 fångar till den amerikanske ambassadören Jerome Holland under hösten 1970.[11] Wikipedia

Idag har svenska nyttiga idioter till diktaturens förtjusning julafton. Jag blir så trött på dessa individer som springer diktaturens ärenden därför att de förblindas av sin egen agenda. Inte för en sekund reflekterar de över vilka  konsekvenser det får om en aggressiv diktatur kan styra vem som som är Sveriges utrikesminister eller hur vederbörande agerar.

Vi får inte, kan helt enkelt inte vika oss för den typen av påtryckningar oavsett om de kom från USA 1969 eller kommer från Saudiarabien 2015.

Vill DI att Sverige ska hångla upp en diktatur? En förbannat dålig idé

12 mars 2015

”“he might be a bastard, but he’s our bastard

Orden ovan användes av Franklin D Roosevelt, när han skulle beskriva den blodstänkte diktatorn Somoza. En av hans efterträdare, Dwight D Eisenhower upprepade omdömet. Här har vi FDR , ledare för USA under större delen av andra världskriget, och Eisenhower, befälhavare över de västallierade styrkorna som båda hånglar upp en blodbestänkt slaktare. Igår befriade vi världen från Hitler och Tojo. Idag kysser vi en slaktare. Vi kan kalla den paradoxen ”Bastard-doktrinen”.

Västvärldens stormakter har utifrån geopolitiska skäl under åren med ena mungipan förespråkat demokrati och frihet, samtidigt som de stöttat några av de värsta svin detta arma klot har sett. Bland USA:s kompisar hittar vi bland andra Pik Botha, Pinochet, Shahen av Iran och Saddam Hussein.

Under kalla kriget var ordet ”antikommunist” det enda ord som krävdes för att få ett USA-stämplat carte blanche för att göra vad som helst mot det egna landets medborgare. I längden är det ingen bra idé. Det påminner om att i kissa i byxorna för att värma sig. Det fungerar ett tag, men sen blir det mer än vidrigt.

Att Saddam Hussein slaktade den egna befolkningen rörde inte USA i ryggen, så länge han säkrade oljeflödet. När han anföll Iran blev han i USAs ögon ”our bastard”. Vi vet alla hur det gick sen. Illa.

Batista25355a_crop4CIA var involverade i den kupp som placerade Shah Mohammad Reza Pahlavi vid makten. Shahen var en slaktare, vars regim föga skilde från den nuvarande. Shahens brutalitet lade grunden för den revolt som satte det nuvarande mullastyret till makten. USA valde att stötta den kubanske diktatorn Fulgencio Batista istället för den demokratiska oppositionen och belönades med Fidel Castro.

Det är aldrig bra när demokratier hånglar upp diktaturer. Det får så småningom konsekvenser.

Demokratier som av geopolitiska skäl lierar sig med diktaturer förlorar sin legitimitet. De tappar förmågan att kunna förespråka demokrati. I samma sekund som USA började tortera folk förlorade landet sin möjlighet att ha åsikter om vad länder som Nord-Korea eller Kina gör med sina oppositionella.

Geopolitik är också orsaken till att USA idag håller sig väl med länder såsom Saudiarabien och Egypten. Det är Bastard-doktrinen som spökar.

Jag blir faktiskt mörkrädd när jag läser PM Nilsson i Dagen Industri. Han anser att Sverige genom att kritisera Saudiarabien riskerar att bli ”Irans agent”. Nilsson vill helt klart att även Sverige ska anamma Bastard-doktrinen. Jag vet inte om Nilsson även vill att Sverige ska hångla upp Egyptens militärregim, men tanken är inte långsökt.

Ola Larsmo skriver i DN att Liberaler är för mänskliga rättigheter – så länge de inte kostar pengar. Tyvärr ligger det en hel del i det.

Jag blir betänksam när jag läser en passus på Ledarsidorna, ”Det fria väst tjänar faktiskt på, i sin kamp mot IS, att Saudiarabien fortsatt kan hålla sin opposition under en järnhäl.” Tyvärr hittar jag sålunda Bastard-doktrinen på ett ställe där jag aldrig trodde att den skulle finnas.

Oavsett, vägrar jag att acceptera Bastard-doktrinen. Det spelar ingen roll vilka argument eller rapporter valfri nisse hänvisar till.

Jag vägrar.

Jag lever i vissheten att demokrati är den optimala styrelseformen, att alla folk har rätt att styra sig själva och att ingen har rätt att förtrycka, mörda och tortera, oavsett skäl, syfte och konsekvens.

En lång artikel i al-Quds al-Arabi refererar tvärtom en rad stöduttalanden för Sverige under rubriken ”Egyptiska aktivister kritiserar Saudiarabiens stopp för den svenska utrikesministerns framträdande”.

Den arabiska våren må ha övergått i höst, men människorna som stod bakom finns kvar. Förr eller senare är det de som har makten. Inte ens det kvinnofientliga saudiska kungadömet lär ha evigt liv. För ett drygt halvår sedan rapporterade BBC om den ”det dolda upproret i Saudiarabien”. 

Snabbare än näringslivsdirektörerna hinner vända kappan kan Sveriges stöd till Palestina och kritik mot bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien visa sig vara inte bara moralisk utan också exportekonomisk hårvaluta. Per Gahrton i AB

Jag och Gahrton är inte alltid på samma blad, men denna gång…

Foto: Harris & Ewing

Saudiarabien vill tysta en stark kvinna – högern hänger glatt på

12 mars 2015

Margot WallströmMargot Wallström är en stark kvinna med plats i det offentliga rummet. Hon har makt och är inte rädd för att använda den. I Saudiarabien finns ingen plats för kvinnor av Margot Wallströms typ. Kvinnor med makt och ambitioner, synliga i det offentliga rummet.

Nu har kvinnan – Margot Wallström – haft fräckheten att anmärka på att Saudiarabien piskar en uppstudsig bloggare. I enlighet med saudisk logik måste Wallström tystas. Eftersom hon inte kan piskas på torget ger sig Saudiarabien på Sverige med förhoppningen att vi skall piska Wallström, om inte på det fysiska torget, så på den offentliga debattens torg.

Maximal utdelning för Saudiarabien är att Wallström tvingas avgå. Då har de dels näpsat kvinnan, dels markerat för världen att kritik mot diktaturen har ett högt pris. Omvärlden bör låta bli att ha offentliga åsikter om offentlig piskning av bloggare.

I sin iver att tillfoga socialdemokraterna ett politiskt nederlag gör sig högern inte bara till Saudiarabiens nyttiga idioter. De gör sig till potentiella nyttiga idioter för varje diktatur och aggressiv regim som inte gillar att Sverige tar sig ton.

Ponera att Saudiarabien & Högern lyckas avsätta Wallström. Då skickas en klar signal till en sådan som Putin att när Sverige kritiserar aggressioner mot Ukraina eller de baltiska staterna är det bara att kalla hem ambassadören och skicka mer eller mindre dolda hotelser om ekonomiska konsekvenser för att avsätta den misshagliga ministern.

Högern – de nyttiga idioterna

”Diktaturen på ärten” – med Saudiarabien i huvudrollen…

11 mars 2015

… och moderaterna i samtliga biroller.

Om vi tar det från början. Landet Saudiarabien, en diktatur, beslutar sig för bestraffa en uppstudsig bloggare med 1000 piskrapp. Den svenske utrikesministern gör sitt jobb och kallar det för vad det är – en medeltida bestraffning. Diktaturen, styrd av prinsar, agerar med en känd saga som förebild, beter sig som om de hittat en ärta i bingen och kallar hem sin ambassadör. En inte helt oväntad reaktion, med tanke på vilka de är.

Desto mer oväntad är det största oppositionspartiets. Anser de att utrikesministern gör sitt jobb när hon står upp för uppstudsiga bloggares rätt att studsa upp? Nej! Tar de ställning för Sverige som en röst för mänskliga rättigheter? Nej! Tar de ställning för uppstudsiga bloggare. Nej!

De anser att utrikesministern skitit i det blå skåpet. Hon har ju genom sin kritik retat upp en diktatur och det får man inte göra. Visserligen (kanske) moderaterna anser att vi ska kritisera brott mot mänskliga rättigheterna, men inte så kraftfullt och offentligt att diktaturen bryr sig.

Fördömandena mot Margot Wallström kommer idag från Saudiarabien och moderaterna. Saudierna är förnärmade och moderaterna är förnärmade därför att saudierna är förnärmade.

Wow!!!

För att citera en tweet från Björn Friden: ”Står man upp för bloggare i Saudiarabien får man räkna med fördömanden från arabiska diktaturer och Moderaterna. Det får man ta.”

Israel & Saudiarabien – samma andas barn

10 mars 2015

Sverige erkänner Palestina. Israel vägrar tala med en svensk utrikesminister.

Sverige kritiserar Saudiarabien för deras medeltida bestraffningsmetoder. Saudiarabien blockerar en svensk utrikesminister från att tala. inför Arabförbundet.

Två länder, två väsensskilda politiska system, men ändå, i vissa stycken, samma andas barn.

Foto: Julie Facine, Wikimedia Commons

Wallströms kritiker måste anse att Sverige ska omfamna Saudiarabien & Ryssland

10 mars 2015

Margot Wallström möttes som väntat av en flod av högerkritik efter beskedet att talet inför Arabförbundet ställdes in. Speciellt M & Kd skrek i falsett.

Margot Wallström har enligt dessa förstört Sveriges relationer till Ryssland, Saudiarabien, Israel, EU, USA och förmodligen för all framtid krossat Sveriges möjligheter att ta en plats i FNs säkerhetsråd samt omöjliggjort jordens anslutning det galaktiska imperiet. Glosan inkompetent flög likt snö i Alperna.

Om vi börjar med Ryssland. Den minnesgode kommer ihåg när dåvarande utrikesministern Carl Bildt jämförde Putin med Hitler. Gissa hur välkommen han var i Moskva efter det uttalandet? Jag har inga minnesbilder av att vare sig M eller KD hade några åsikter om det. Tonläget gentemot Ryssland kan sålunda inte vara problemet.  Anser de på fullt allvar att något Wallström sagt är grövre än Bildts jämförelse med Hitler?

I Saudiarabien har en bloggare dömts till 1000 piskrapp. ”– Vi måste protestera. Piskning är ett straff som användes på medeltiden. Hela världen borde protestera mot sådana straff, säger Margot Wallström.

I ljuset av denna handling och Wallströms uttalande framstår Karin Enström(M) som, jag vet inte vad. ”Det finns en risk för att man bränner relationerna till länderna i regionen”,säger Enström till TT/SvDTalar vi om för en diktatur att deras medeltida straff är medeltida kommer naturligtvis diktaturen ifråga att surna till. Det är priset för att kritisera en diktatur.

Vill nu M & KD helt plötsligt att Sverige inte skall kalla Rysslands aggression mot Ukraina för vad det är – aggression? Anser M & Kd att Sverige inte ska kalla 1000 piskrapp för det medeltida straff det är? Kanske M & KD anser att Sveriges utrikesminister skall besvara Rysslands aggression med uttalande som lyder ”Äsch Vladde vad du är tarvlig”. Vill M & KD att vi ska skicka ett brev till Saudiarabien och påpeka att det är lite smått barnsligt och onödigt att piska folk så hårt och länge?

När någon laddar loss den typen av kritiksalvor är rimligt att anta att individen ifråga anser att den rätta kursen är en 180 graders sväng. Naturligt är att anta att M & KD vill att Sverige skall omfamna Putin och de saudiska prinsarna.

Läs MM - det är en order.

 

 

 

 

Idag är jag stolt över Margot Wallström

10 mars 2015

Jag läser de ord Margot Wallström skulle ha yttrat vid Arabförbundets utrikesministermöte och fylls av värme och stolthet.

Human rights are a priority in Swedish foreign policy. Freedom of association, assembly, religion and expression are not only fundamental rights and important tools in the creation of vibrant societies. They are indispensable in the fight against extremism and radicalisation. So is a vibrant civil society.

Yesterday was International Women’s Day. This is a day to celebrate women’s achievements, recognise challenges, and focus attention on women’s rights, women’s representation and their adequate resources. Our experience is that women’s rights do not only benefit women, but society as a whole.

More than 20 years ago, in 1994, the International Conference on Population and Development met here in Cairo to discuss various issues, including education of women and protection of women from all forms of violence, including female genital mutilation and sexual harassment. Many of these issues are still very much in play today and I urge you to contribute to upholding the agreements made here in Cairo 20 years ago. Regeringen

Det är ord som måste sägas. Så enkelt är det. Det är även ord som är obehagliga för autoritära regimer och diktaturer. Det är inte Sveriges roll att göra tillvaron behaglig för dylika länder.

Just nu är det lite globalt tumult kring Sverige och svensk utrikespolitik. Det är inget nytt. När Olof Palme höll sitt berömda jultal 1972 gick USA och den svenska borgerligheten i taket.

Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972. Wikipedia

Även det var ord som måste sägas. Det var ord som var obehagliga för USAs dåvarande regering, men det var inte Sveriges roll att göra tillvaron behaglig för nationer som i demokratins namn terrorbombar civila.

Olof Palme gav Sverige en självständig uppstudsig röst i världen. Margot Wallström fortsätter den traditionen.

Det är bra att Sverige åter är ett land som rör om i den globala grytan

.

Förläng inte vapenavtalet med Saudiarabien

26 februari 2015

moderata kanonerDet fanns ingen anledning att förlänga vapenavtalet med Saudiarabien. Jag har i alla fall inte hört någon. Eftersom avtalet löper begår vi inget avtalsbrott.

I media flyger uppgifter om att en eventuell plats i säkerhetsråd kan vara avhängigt av att Sverige inte förlänger vapenavtalet med Saudiarabien. Det är viktigt att Sverige åter kan skaffa sig en plats i säkerhetsrådet, men jag tvivlar på att en avbruten vapendeal med Saudiarabien gör så där värst mycket till eller från.

Skulle det vara så att ett ej förlängt vapenavtal gör att Saudiarabien och dess allierade(läs USA) blir så pass upprörda att de blockerar en svensk plats i säkerhetsrådet må det vara hänt.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 274 andra följare