Posts Tagged ‘utrikespolitik’

Förläng inte vapenavtalet med Saudiarabien

26 februari 2015

moderata kanonerDet fanns ingen anledning att förlänga vapenavtalet med Saudiarabien. Jag har i alla fall inte hört någon. Eftersom avtalet löper begår vi inget avtalsbrott.

I media flyger uppgifter om att en eventuell plats i säkerhetsråd kan vara avhängigt av att Sverige inte förlänger vapenavtalet med Saudiarabien. Det är viktigt att Sverige åter kan skaffa sig en plats i säkerhetsrådet, men jag tvivlar på att en avbruten vapendeal med Saudiarabien gör så där värst mycket till eller från.

Skulle det vara så att ett ej förlängt vapenavtal gör att Saudiarabien och dess allierade(läs USA) blir så pass upprörda att de blockerar en svensk plats i säkerhetsrådet må det vara hänt.

Det är bra att svensk utrikespolitik befriats från Carl Bildt

24 februari 2015

bildt_sudanBorgerligheten har svårt att svälja att vi inte omfamnar Carl Bildt. Han är ju så ”kompetent, omtyckt, respekterad och har hundattityd”, anser borgarna. Dagens ledare i Expressen är ett uttryck för detta.

I Expressens borgerliga värld är inflytande samma sak som att rätta in sig i ledet och leka Följa John när USA och Storbritannien ger sig ut på en utrikespolitisk promenad. Ett inflytande som är likställt med att få vara med på scenen under förutsättning att vi anpassar oss är inget inflytande. Det är just anpassning, vilket är motsatsen.

Expressen kan inte hantera att Sverige åter blir en självständig röst i världen, att vi klarar av att hålla fler än en utrikespolitisk boll i luften.

När Sverige erkänner Palestina går länder som USA och Israel i taket av ilska. I andra delar av världen går man i taket av glädje. Sverige erkänner inte Palestina för att glädja någon, utan därför att det är rätt. Numera svansar vi inte efter USA.

Vårt erkännande startade en process där flera av EUs parlament uttalar stöd för att även deras länder ska erkänna Palestina. Det, om något, är att ha inflytande.

Expressen hävdar att Sverige numera ignorerar närområdet

Idag minns vi och hedrar vi de människor som miste livet vid Janukovitjregimens våldsamma tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev. Under detta år har sedan Ryssland, i strid mot all internationell rätt, annekterat Krim och genom så kallade separatister utsatt Ukraina för en aggression som hittills kostat över 5000 människor livet. Nära 1,5 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Ansvaret för detta ligger entydigt hos Ryssland. Regeringen

Expressen borde ha mer koll på vad regeringen gör och säger, men när verkligheten inte passar Expressens politiska karta följer Expressen kartan.

Regeringen tillsätter även ett expertråd vars uppgift är att jobba med utvecklingsfrågor utifrån FNs 17 utvecklingsmål.Margot Wallström

Förslagen från expertgruppen kan till exempel handla om hur Sverige kan bidra till att förbättra organisationer som EU, FN, OECD och Världsbanken.

– Påverkar gör man bäst genom att komma med bra förslag och kan visa med goda exempel. Om vi lyckas bra i det här arbetet, till exempel med att hitta en riktigt bra jobbpolitik, då har vi också något att visa upp för omvärlden. AB

Det är en hög ambitionsnivå och den innehåller precis som Dagens Arena skriver en hel del radikalitet.

Löfven glömmer inte sina grundfrågor: Jobb, innovation, utbildning, industripolitik. Bäst lyckas han dock nå ut till publiken när han gör vågrörelser med armen och förklarar hur den globala ekonomin har utvecklats. Från nationella konjunkturer till gemensamma strömningar där den globala ekonomin måste hanteras gemensamt. Löfvens lösning är egentligen förvånansvärt radikal: Globala fackföreningar ska leda arbetet mot en ”New Global Deal” mellan arbete och kapital där arbetsvillkoren garanteras i en värld utan lönedumpning. DA

Expressen sammanfattar Bildt rätt bra när de skriver att han var en medelstor hund med stor hundattityd.

Det räcker inte för oss. Vi nöjer oss inte med en att ha stor hundattityd – vi vet att vi är en stor hund och vi lånar vår attityd från Kerberos.

Vi, och Dylan, har dessutom insett det som Högern missat.

Gentlemen, he said
I don’t need your organization, I’ve shined your shoes
I’ve moved your mountains and marked your cards
But Eden is burning, either brace yourself for elimination
Or else your hearts must have the courage for the changing of the guards Changing of the guards, Bob Dylan

Är dessa handlingar utförda av terrororganisationer – eller inte?

23 februari 2015

paragrafLäser en artikel i Sydsvenskan av vänsterpartisterna Hans Linde & Linda Snecker. Förhoppningsvis är det fler än jag som läser den. Alla som avser att fatta beslut i frågan bör, nej ska, läsa den.

Det är enligt svensk lagstiftning förbjudet att delta i, förbereda, medverka, finansiera och uppmana till terroristbrott. Även krigsförbrytelser är straffbart i Sverige, oavsett var i världen de begås.

Det är uppenbart att IS både begår terrorbrott och krigsförbrytelser, och alla som deltar i dessa kriminella handlingar och kommer till Sverige ska också åtalas och dömas. Vi behöver nu garantera att svenska åklagare och domstolar har de resurser och den kompetens som behövsSdS

De båda slår fast ett fakta som torde vara självklart. Det är redan förbjudet att ”delta i, förbereda, medverka, finansiera och uppmana till terroristbrott”. Problemet är att enligt svensk lag måste vi binda en enskild individ till dennes handlingar. Det är handlingen som är brottslig, inte medlemskap i organisationen eller förbandet. Tyskar och andra som tjänstgjort i terrororganisationen SS döms inte för att de burit SS-uniformen utan för att de som individer begått krigsbrott.

Det vore betydligt enklare om vi kunde döma alla som tjänstgjort i SS för krigsbrott. Det där med bevisföring skulle bli problemfritt, men det är inte så vårt rättssystemen fungerar. De båda tar även upp frågan om terrorresor.

Nu snabbutreder regeringen en kriminalisering av så kallade terrorresor. Samtidigt har regeringen låtit förstå att det även i framtiden ska vara tillåtet att strida för vad man ser som de goda.

Men hur ska man i lagstiftningen skilja på ”onda” och ”goda”?SdS

Det är intressant fråga. Vad som är ett krigsbrott eller inte. Ur ett historiskt perspektiv kan vi fråga oss om det var ett krigsbrott att bomba Coventry. Herman Göring åtalades i Nürnberg Att bomba Dresden var det uppenbart inte, eftersom ingen ens funderade på att väcka åtal.

Precis som Linde/Snecker skriver  är PKK av EU stämplade som terrororganisation. De strider också mot IS. Hur ska då Sverige ur ett strikt juridiskt perspektiv bedöma de som reser till annat land i syfte att strida för PKK? De är ju av det EU som Sverige är medlem av per definition en terrororganisation.

Om vi tar två praktiska tydliga exempel. Är nedanstående två exempel utförda av terrororganisationer?

 1. Strider i civila kläder och tar skydd  genom att gömma sig bland annan civilbefolkning
  Agerar prickskytt mot enskilda soldater och trupp.
  Minerar vägar, broar, och annan mark
  Spränger mål de anser vara värdefulla för fienden.
  Dödar enskilda soldater när de inte är i tjänst.
  Ger misstänkta förrädare ett nackskott
 2. Intar ett mindre samhälle med c:a 700 invånare
  Begår åtskilliga våldtäkter
  Mördar hälften

Skall medlemskap i ovanstående organisationer automatiskt straffas med fängelse?

Ja eller nej?

Lex Borgerligheten: När du gjort bort dig – höj rösten

17 februari 2015

Borgerligheten trodde på Expressens Niklas Svensson. Visade sig vara ett Fett misstag.

Vad gör då den samlade borgerligheten? Tar ett steg tillbaka och justerar retoriken utifrån fakta? Absolut inte. De höjer rösten.

Att Niklas Svensson inte kan backa från sin ”story” är väntat. Att erkänna ett misstag ligger inte för dagens murvlar.

Borgerligheten däremot brukade göra en poäng av ansvarstagande. Idag sopar nya kvastar.

Lex Borgerligheten: När du gjort bort dig – höj rösten

 

Niklas Svensson fabulerar om Wallström – Moderatledaten Kinberg Batra går på den lätte

16 februari 2015

Det är inte lätt att vara nybakad moderatledare som blöder väljare till rasistpartiet. Vad ska jag hitta för lämplig konfliktyta idag, verkar Anna Kinberg Batra ha tänkt när klockan ylade i arla morgonstund. Räddningen kom från Expressen skjutjärn, Niklas ”Jag tar bussen” Svensson.

Enligt Svensson ska Wallström ha gått med på ett krav från Putin – att svenska plan inte ska landa i Estland. Kinberg Batra går med bister min i taket och skall minsann ställa Wallström till svars på nästa utrikesnämnd.

Folkpartisten Widman skriver med glödande penna en interpellation som börjar med orden; ”Tidningen Expressen gör gällande att…”, Björklund är upprörd, Centerpartisten Bäckström ser allvarligt…, Federly fnyser ”avgång” från Bryssel. Expressenjournalisten tillika snömosmoderaten KBG kan naturligtvis inte hålla tillbaka sina moderata reflexer.

Wiseman

Tyvärr för diverse borgare fabulerade Svensson rätt friskt. Dels rekommenderar jag citatet ovan samt en genomläsning av Wiseman på twitter.

Vidare denna länk från finska försvarsmakten, komplett med karta som visar hur samtliga deltagande i övningen kommer att starta och landa på egna flygfält, enligt den princip från 2008 som Wiseman beskriver ovan. Försvarsmakten ger klara besked

Planeringen av flygövningen, där svenska JAS Gripen, amerikanska F-16 och finländska F-18 ingår, är inte helt klar, säger Philip Simon:

– Det finns inte så mycket att säga. Planeringen pågår fortfarande. Vi kommer att flyga över internationellt luftrum, svenskt eller finskt – eller någon kombination. Vi kommer att starta och landa från våra flygbaser.

Estland är inget alternativ?

– Nej, så har det inte varit.

Om inte Estland är ett alternativ – är någon av de andra staterna aktuella?

– Nej, vi kommer bara att starta och landa på våra egna baser, i Sverige. Så har planeringen varit hela tiden. Expressen

Wallström konstaterar lakoniskt korrekt; ”UD har endast fått information om att övningen ska äga rum. Vi har inga synpunkter på övningen”.

På nätet läser jag hur Antonsson svalde Svenssons fabel med hull och hår, och konstaterar glatt att den Sjätte Mannen gick på en rejäl mina…

Rysslands övergrepp mot Ukraina följer den klassiska stormaktens mönster

11 februari 2015

Det händer att jag förundras över vissa länders förvåning över andra länders agerande. Rysslands agerande gentemot Ukraina upprör mig, men jag förvånas inte. Snarare agerar Ryssland som jag förväntade mig.

Vi ska ha klart för oss att Ryssland anser sig vara jämställt med USA. Ryssland anser att de kan agera på samma sätt idag som USA agerar idag, men även som USA agerade igår.

Den självständiga staten Ukraina vill, rätt eller fel, fjärma sig från Ryssland och närma sig Väst, kanske skriva avtal med EU & Nato, och eventuellt bli medlem i någon eller båda sammanslutningarna. Det är Ukrainas rätt. Ryssland anser, rätt eller fel, att det hotar Rysslands säkerhet, eller i vilket fall som helst är en utmaning mot den ryska hegemonin i närområdet.

När den självständiga staten Cuba, rätt eller fel, valde att inleda ett militärt samarbete med dåvarande Sovjet ansåg USA, rätt eller fel, att det hotade USA:s säkerhet, eller i vilket fall var en utmaning mot USA:s hegemoni i närområdet. USA svarade med en blockad av Cuba och världen var ett andetag från kärnvapenkrig.

Ryssland lever kvar i det stormaktstänkandet. De anser att de har samma rätt att agera gentemot Ukraina idag som USA agerade gentemot Cuba igår. Jag anser att Rysslands attityd stinker, men utifrån ett ryskt stormaktsperspektiv är den logisk och konsekvent.

Jag skulle inte förvånas nämnvärt om Ryssland skulle skriva ett militärt samarbetsavtal med något latinamerikanskt land bara för att utmana USA på deras klassiska bakgård. Jag ser framför mig en leende Putin som från ett ryskt kärnvapenbestyckat militärfartyg markerar att den självständiga staten X minsann har rätt att inleda militärt samarbete med vem de vill. Oavsett om avtalets innehåll skulle realiseras eller inte skulle det utmana USA på ett sätt som inte skett sedan Cubakrisen.

Jag växte upp i Supermakternas värld, där Ryssland styrde Öst med hjälp av ett gäng kommunistiska marionetter och USA styrde Latinamerika med hjälp av ett liknande gäng marionetter med USA:s goda minne gjorde våld på demokrati och mänskliga rättigheter.

Då var det inte speciellt attraktivt att vara granne med en supermakt, speciellt inte om man vägrade foga sig. Exemplen Ungern och Chile visade det med all tydlighet.

Ryssland lever mentalt kvar i den världen och jag tror inte de kommer att ändra sig. Jag tror heller inte att någon kommer att gå i krig med Ryssland över Ukrainas självständighet.

Världen börjar lukta 70-tal och stanken är obehaglig.

Grekiska väljare gav etablissemanget fingret

26 januari 2015

Greklands folk har talat och budskapet är Syriza. Vad händer nu?

Budskapet från Syriza har varit; ”Slut med besparingarna”, men frågan är om det är ett budskap de kan förverkliga? De nya makthavarna har några saker att förhålla sig till.

 1. Grekland har enorma skulder
 2. Greklands skattesystem fungerar inte
 3. Grekland är i mångt och mycket korrupt
 4. Grekland vill stanna kvar i euron
 5. Euroländerna vill inte betala grekernas skuld

Det är den den verklighet de tvingas konfrontera.

Vad resten av EU måste inse är att grekerna inte kommer att kunna betala av sin skuld oavsett hur mycket de sparar och gnetar. De senaste fem åren har visat det. Precis som Katrain Marcal skriver i AB ”Någon form av skuldavskrivning vore rimlig”. Frågan är då hur mycket och på vilka villkor.

Som jag ser det har grekerna och omvärlden tre alternativ.

 1. Grekisk statskonkurs. Jag har ingen aning om vad det innebär och hur det går till, men Grekland helt enkelt ställa in sina betalningar, lämna Euron och börja om från början. Det är inte så mycket omvärlden kan göra åt det, förutom att kräva förskottsbetalning i hårdvaluta på alla framtida leveranser av varor och tjänster.
 2. Lämna Euron. Det finns ingen formell gång för hur det skall gå till, men vad ska övriga euroländer göra om Grekland deklarerar att detta är vad de gör. Erövra Grekland med militärt våld? Skulderna är dock fortfarande kvar, vilket då innebär någon form av avskrivning eller alternativ 1.
 3. Stanna kvar i euron. Även här måste det till någon form av avskrivning eller också alternativ 1.

Jag ser inget alternativ som undviker att omvärldens skattebetalare får ta en del av smällen. Några individer kommer förmodligen att vråla att ”grekerna får väl betala sina skulder, jag gör det inte”, men vid en grekisk statskonkurs finns inga alternativ. ”Låt bankerna betala –  de har råd” kommer andra att vråla. Problemet är att precis som SdS skriver nedan har många banker dumpat sina grekiska statspapper. En räcka konkurser i banksystemet med åtföljande global depression är heller inte gratis för skattebetalarna.

Faktum är att alla har del i denna soppa.

 1. Grekland skulle ha aldrig ha ansökt om medlemskap i Euron.
 2. EU skulle aldrig ha släppt in Grekland i Eurosystemet.
 3. Grekland skulle aldrig ha tagit lån de måste ha insett att de aldrig skulle kunna betala tillbaka.
 4. Bankerna skulle aldrig ha lånat ut pengar till en kund med så dålig betalningsförmåga
 5. Grekland måste ta itu med korruptionen och den ineffektiva statsapparaten och skaffa sig ett skattesystem värt namnet.

Moralism kommer inte att lösa denna kris. Förhandlingar åtföljda av konkreta åtgärder är modellen, men det kommer inte att bli lätt. Syriza har lovat runt, men kan de leverera.

Grekland har ett annat problem. Av rädsla för vad som kan tänkas hända efter valet har många greker plockat ut sina besparingar från bankerna. Det har lett till kontantbrist. EU tvingas förse Grekland med miljarder i extra cash för att det ska gå att ta ut pengar i bankomaterna.
Om Tsipras inte är beredd att kompromissa kan EU dra in den kreditlinan. AB

Om omvärlden ska köpa en skuldavskrivning måste Syriza på ett trovärdigt sätt kunna garantera en framtida budget i balans, avbetalning av återstående skulder tills dess ner till en normal nivå samt avskaffande av korruptionen, effektivisering av statsapparaten och förmodligen en hel del annat. Denna typ av skuldavskrivningar får ett land en gång.

Reaktionerna från ledarsidorna är de väntade. DN tog ut sitt redan igår hojtar vänsterpopulister, men undviker de centrala frågorna. AB är mer dämpade, men skriver om hopp, inspiration och snuddar faktiskt vid de centrala frågorna. Expressen attackerar Jonas Sjöstedt och SvD är än så länge tysta. Bästa ledarsticket hittar jag i Sydsvenska Dagbladet.

Människorna behöver hopp. Syriza och partiledaren Alexis Tsipras har gett dem det, men risken för nya besvikelser är överhängande.

Syriza gick fram med löften om snabba och bekymmersfria lösningar – dessvärre också orealistiska. Landets skulder ska omförhandlas så att uppemot hälften skrivs av, hoppas Syriza. Samtidigt ska pensionerna höjas, minimilönen likaså. Den offentliga sektorn ska anställa och svälla. Detta ska betalas med höjd skatt på de rika i ett land där det inte är ovanligt alls att smita från skatten. SdS

Vidare konstaterar SdS att

Från tyskt håll har signalerats att Berlin inte räds ett grekiskt utträde ur eurosamarbetet – en grexit. Eurosystemet är idag stabilare än vad det var 2010 när eurokrisen bröt ut. Omkring 60 procent av den grekiska skulden ligger numera hos den internationella valutafonden IMF, den europeiska centralbanken ECB och räddningsfonden EFSF. Det finns inte längre någon överhängande risk för att hela det europeiska banksystemet imploderar om Grekland ställer in betalningarna.

Jag är rätt övertygad om att mitt kommentatorsfält kommer att fyllas av arga moralister, men de är i sammanhanget irrelevanta.

Svenska biståndspengar ska inte gå till oljelobbyn

21 januari 2015

bank och pengarEn rätt fet skandal rullas upp av Aftonbladet. Svenska biståndspengar avsedda för demokratiutveckling, har finansierat EU- och Nato-propaganda i Georgien. Medel har även stöttat utvalda politiska kandidater med ”rätt” åsikter.

I fjol fick ett produktionsbolag i Georgien i uppdrag att producera 29 talkshower, för motsvarande 420 000 kronor från Sida.
Syfte: Att stötta valkampanjerna för politiker som handplockats av amerikanska organisationer.
– Det hjälpte mig jättemycket, säger Eka, som valdes in i parlamentet i regionen där en oljeledning just ska utvidgas. AB

Organisationerna ifråga har enligt AB även stöd från USAs kongress och syftet är minst sagt svävande.

I den amerikanska kongressens styrdokument motiveras USAID:s budget med att biståndet ska främja USA:s utrikespolitiska intressen.
Organisationerna stöds även finansiellt av stora privata bolag, som oljejätten Chevron. Oljebolagsföreträdare finns även representerade i organisationernas ledning och styrelser AB

Vi pratar alltså om oljelobbyn. Sedan när var den typen av bolag intresserade av demokrati? Sedan när var ”USA:s utrikespolitiska intressen” liktydigt med demokratisk utveckling?

Motivet är dock inte demokrati utan att just skydda USA:s och oljebolagens intressen. En oljeledning har byggts rakt igenom ett känsligt område och de som bor där protesterar.

Sedan bygget har delar av lokalbefolkningen, miljöorganisationer och lokalpolitiker försökt få bort den. De menar att risken för oljeläckage i det seismiska området utgör ett hot mot dricksvattnet, och att den bryter mot Georgiens miljölagstiftning. Situationen har stundtals varit så ansträngd att amerikansk militär tvingats patrullera ledningenAB

95 svenska miljoner, avsedda för demokratiskapande åtgärder, har alltså används i sammanhang där utländsk militär(USA) används mot Georgiens egen befolknings legitima protester. SIDAs pengar ska inte användas för rättfärdiga kväsandet av lokala proteströrelser., snarare tvärtom.

Strukturen av organisationer under amerikanska biståndsorganet USAID är extremt snårigt.
Upplägget är medvetet, för att göra den amerikanska inblandningen mindre tydlig.
Det säger en av organisationstopparna själv inför amerikanska kongressen.
– Annars kan grundidén om att staten inte ska lägga sig i civilsamhället undermineras, säger NDI:s vd Kenneth Wollack. AB

Visste jag inte bättre skulle jag säga att de skäms över sin verksamhet. Förre biståndsministern, moderat så det förslår, verkar inte ha några större problem med att hälla biståndspengar över oljelobbyn, ”Jag vet ju, styrelseordföranden i BP är väl en svensk? Och vi köper bensin varje dag”. Hon kunde ha tillagt att den förre utrikesministern, även han moderat, var en fd oljeman. ”Olja gillar olja”, som det gamla ordspråket lyder.

Isabella Lövin påpekar att hon inte kan verka genom ministerstyre: att det är Sida som fattar beslut om sina projekt.
– Det är myndighetens självständiga roll, och det är viktigt att framhålla. Vi har olika funktioner. Vi står för den politiska inriktningen.
Den förra regeringen tog aktivt del i att avtal slöts med åtminstone en av de amerikanska organisationerna, har Aftonbladet kunnat avslöja. Gunilla Carlsson utlovade Sidamiljoner i ett brev till Eurasia Foundation 2007, som blev till beslutsunderlag för Sida som två månader därpå slöt det inledande avtalet.
– De uppgifterna får man bedöma nu, huruvida det är förenligt med en ministerroll att man gör så. AB

Oavsett är det glädjande att den nuvarande biståndsministern avser att titta på frågan, samt att utreda om förre biståndsministern gjort sig skyldig till ministerstyre.

När omfamnar högern/liberalerna bilden på Kungens pizzaparty och Silvias försök att skrubba bort ett ett hakkors?

17 januari 2015

silvia satirDen politiska högern har plötsligt fått en vurm för satir. Frågan är om de vurmar för bilden ovan.

Fredrik Virtanen skriver en utmärkt artikel om liberaler och satir i dagens AB. Bakgrunden är en artikel av Folkpartisten Fredrik Malm i Expressen, där han försöker göra inrikespolitik av terrordåd.

Fredrik Malm har rätt. Satir om våldsbejakande imamer skulle stämplas som islamofobi av ”vänstern”.

På samma vis skulle satirteckningen ”Herre med krokig näsa och guldmynt i fickorna mördar palestinska barn” stämplas som antisemitisk. Och teckningen ”Anna Kinberg Batra buttpluggar Annie Lööf i plenisalen” skulle av samma präktiga gäng stämplas som sexistisk.

Fredrik Malm däremot skulle applådera dessa teckningar och yttrandefrihetens alla möjligheter. Han skulle fröjdas åt en satirteckning där hans nakne partiledare Jan Björklund skriker som en gris medan han analpenetreras av statsminister Stefan Löfven. För visst är satir alltid lika rolig och nödvändig, även när den träffar en personligen.

Förlåt, nu var jag sarkastisk. Men högern är mer lattjo, det är den. AB

Åsa Linderborg påminner om vad nämnde Malm ansåg om Elisabet Ohlson Wallins konst ovan.

Malm som för ett par år sen tog avstånd från mediernas publicering av ElisabethOhlson-Wallins montagefresk med kungen som äter pizza (som Silvia JK-anmälde ). Hans motivering: ”Att provocera på ett sätt som gör människor kränkta brukar inte föra mänskligheten framåt.” (Expressen 6 okt -12) AB

Hovet gick bananas och Malm försvarade denna gång icke med ett andetag konstnärens rätt att kränka. Vem kan glömma när SvD polisanmälde Galago för satir riktad mot den egne ledarskribenten Per Gudmundsson?

Sveriges drottning är en kvinna med avsevärd makt, inte formell makt, men dock. Hon uppfattas av folk som snäll och välmenande, varför det är riksfyllt att likt  Elisabet Ohlson Wallin vara riktigt elak mot henne, men riskfritt att likt Malm hoppa på den konstnär som är stygg mot kaffeflickskungens fru.

Dubbelmoral karakteriserar högerns syn på satir.

Israel håller på att skita på sig av rädsla för Wallström

16 januari 2015

Margot WallströmSverige erkänner Palestina, staten Israel går upp i limningen. Reaktionen säger en hel del.

Det är med detta helt klart att Israel inte vill ha en tvåstatslösning. Israels mål är att annektera de ockuperade områdena oavsett priset. Varför annars motsätta sig ett erkännande? Israel kan möjligen godkänna någon slags semistat där de själva utöva ett avgörande inflytande över vem som styr och under vilka villkor. En situation där ockupationen institutionaliseras i form av en lydregim.

Vidare anser sig uppenbarligen staten Israel ha rätt att styra andra länders utrikespolitik. De som inte låter sig styras eller influeras av Israel skall straffas genom uteblivna förbindelser. Det är ett beteende ovärdigt en stat som kallar sig demokratisk. Deras ambassadörer trålar hatsajter på nätet och återpublicerar hatet i nationens namn.

Hon syftar på ett inlägg som den israeliske ambassadören i Stockholm publicerade i veckan, med innebörden att allt våld och alla terrordåd är ”muslimernas” fel, inte andra religioners. Efter massiv kritik tog Bachman i går bort inlägget från Facebook. DN

Varför reagerar då Israel på detta sätt? Svaret är en enkelt. De är rädda. Inte specifikt för Sverige, men de fruktar att fler länder ska följa Sveriges exempel och erkänna Palestina. Det är en fruktan jag hoppas är välgrundad.

Israels tilltag att vägra ta emot en utrikesminister är ett oblygt försök att genom en slags diplomatisk härskarteknik tysta Sveriges oberoende röst i världen. Borgerlighetens reaktion är att gnälla likt en övergiven hundvalp. För övrigt samma typ av gny de gav ifrån sig när USA försökte samma manöver mot Olof Palme under kriget i Vietnam.

Jag är glad över att Sverige äntligen har en utrikespolitik och en utrikesminister som inte går i ledband.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 256 andra följare