Posts Tagged ‘USA’

Rysslands övergrepp mot Ukraina följer den klassiska stormaktens mönster

11 februari 2015

Det händer att jag förundras över vissa länders förvåning över andra länders agerande. Rysslands agerande gentemot Ukraina upprör mig, men jag förvånas inte. Snarare agerar Ryssland som jag förväntade mig.

Vi ska ha klart för oss att Ryssland anser sig vara jämställt med USA. Ryssland anser att de kan agera på samma sätt idag som USA agerar idag, men även som USA agerade igår.

Den självständiga staten Ukraina vill, rätt eller fel, fjärma sig från Ryssland och närma sig Väst, kanske skriva avtal med EU & Nato, och eventuellt bli medlem i någon eller båda sammanslutningarna. Det är Ukrainas rätt. Ryssland anser, rätt eller fel, att det hotar Rysslands säkerhet, eller i vilket fall som helst är en utmaning mot den ryska hegemonin i närområdet.

När den självständiga staten Cuba, rätt eller fel, valde att inleda ett militärt samarbete med dåvarande Sovjet ansåg USA, rätt eller fel, att det hotade USA:s säkerhet, eller i vilket fall var en utmaning mot USA:s hegemoni i närområdet. USA svarade med en blockad av Cuba och världen var ett andetag från kärnvapenkrig.

Ryssland lever kvar i det stormaktstänkandet. De anser att de har samma rätt att agera gentemot Ukraina idag som USA agerade gentemot Cuba igår. Jag anser att Rysslands attityd stinker, men utifrån ett ryskt stormaktsperspektiv är den logisk och konsekvent.

Jag skulle inte förvånas nämnvärt om Ryssland skulle skriva ett militärt samarbetsavtal med något latinamerikanskt land bara för att utmana USA på deras klassiska bakgård. Jag ser framför mig en leende Putin som från ett ryskt kärnvapenbestyckat militärfartyg markerar att den självständiga staten X minsann har rätt att inleda militärt samarbete med vem de vill. Oavsett om avtalets innehåll skulle realiseras eller inte skulle det utmana USA på ett sätt som inte skett sedan Cubakrisen.

Jag växte upp i Supermakternas värld, där Ryssland styrde Öst med hjälp av ett gäng kommunistiska marionetter och USA styrde Latinamerika med hjälp av ett liknande gäng marionetter med USA:s goda minne gjorde våld på demokrati och mänskliga rättigheter.

Då var det inte speciellt attraktivt att vara granne med en supermakt, speciellt inte om man vägrade foga sig. Exemplen Ungern och Chile visade det med all tydlighet.

Ryssland lever mentalt kvar i den världen och jag tror inte de kommer att ändra sig. Jag tror heller inte att någon kommer att gå i krig med Ryssland över Ukrainas självständighet.

Världen börjar lukta 70-tal och stanken är obehaglig.

Inte ett uns makt ska flyttas från demokrati till företag

04 november 2014

paragrafMotståndet mot ISDS handlar inte om motstånd mot frihandel – det handlar om att värna demokratin. Tyvärr likställer högern frihandel med minskad demokrati.

Den demokratiska principen kan uttryckas i termer av ”5 analfabeter är fler än fyra professorer” eller ”5 fattiglappar är fler en 5 rika knösar”. Vad det innebär är att i en demokrati är det flertalet som styr – inte penningen eller positionen i samhället. Vad ISDS gör är att flytta makt från folkflertalet till penningen och positionen.

Om folkflertalet beslutar sig för att förbjuda tobak eller vinster i välfärden är det ett demokratiskt beslut som minoriteten har att rätta sig efter. Möjlighet till förändring finns i nästa valprocess. Det är demokrati.

ISDS handlar om att de med penning ska kunna gå till domstol och få rundlig ersättning för de förändringar som kan medföra minskad profit. Det kommer även i praktiken att medföra att demokratins möjligheter begränsas eftersom folkvalda av hänsyn till risk för skadestånd inte kan genomföra de åtgärder väljarna röstat för. Det är raka motsatsen till demokrati. Det är för att prata Bamsespråk Krösus Sorkoakrati.

Expressen gnyr över motståndet och anser att det bygger på anti-USA. Historien lär oss att USA-bolag aldrig har sett demokrati och fackliga rättigheter som en tillgång, snarare som ett hinder. Deras princip är hellre en rejäl profit i en diktatur än en modest profit i en demokrati. Det är synd att Expressen inte står upp för demokrati.

Frihandel är bra, demokrati är bättre. Jag är övertygad om att frihandel kan kombineras med demokrati – av den orsaken ska ISDS tas bort från TTIP. Är inte det möjligt ska TTIP skrotas. Demokrati är bättre än frihandel.

 

Tobaksbolag ska inte kunna stämma stater för aktivt folkhälsoarbete

29 oktober 2014

bank och pengarAtt tvinga ett tobaksbolag att införa neutrala förpackningar med bara varumärket samt att tvinga dem att visa bilder på cancer orsakade av tobaksbruk är i mina ögon helt i sin ordning. Så är lagen i Australien.

I Norge är det förbjudet att exponera tobak i butik. Handlarna måste ha tobaken under disken. Jag har inga problem med det heller.

I Uruguay är det förbjudet att röka i offentliga lokaler. Tobaksbolagen får bara sälja ett märke  var i landet. Försäljningen av tobak har gått ner med 30%. För att skydda sin vinster stämmer Philip Morris Uruguay. Hälsoaspekterna är sekundära för Philip Morris. Vad är några cancerfall mot ökade vinster?

Nu när EU och USA förhandlar om ett nytt frihandelsavtal är det avgörande att bolag som Philip Morris inte ska har rätt att stämma svenska staten för vårt aktiva folkhälsoarbete, även om det skulle leda till att Philip Morris raderas från kartan.

Stoppa ISDS!

Äntligen fick Sverige en utrikespolitik – Erkänn Palestina

06 oktober 2014

Palestina_hdipwebmap2000okt_previewDet tog inte så många minuter innan den nyvalde Statsministern såg till att Sverige fick en utrikespolitik. Sverige ska erkänna Palestina.

Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer. Den måste garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav på nationellt självbestämmande och säkerhet. En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens. Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina. Regeringsförklaringen

USA blev sura – de tillfrågades inte. Borgarna blev surare – vi frågade inte USA om lov. Israel blev surast – vi frågade inte dem om lov. USA, EU, Israel & resten av världen får lov att vänja sig vid att Sverige åter har en utrikespolitik.

Nu väntat jag bara på att Centern vågar stå för den politik de vill föra,

Centern byter fot. Vi menar att det nu är dags för Sverige att både erkänna Palestina som stat och rösta ja till Palestina i FN. DN

Dags att stiga fram – ert krav bli verklighet

 

 

Väst måste lära sig hantera en orättvis värld

04 mars 2014

Jag satt och tittade på nyheterna i morse. De intervjuade en man, kommer inte ihåg hans namn, men väl hans budskap ”Världen är inte rättvis” kan sammanfattas i tre frågor med tillhörande svar.

  • Finns det ett en generell internationell rättsordning erkänd av alla? Nej!
  • Om det funnits en sådan, finns det en objektiv ”polismakt” som genomdriver den utan tanke på egenintresse? Nej!
  • Finns det stormakter med egna agendor som skaffar sig själva fördelar gentemot mindre och svagare stater? Ja!

Detta är ingen nyhet. Så har det alltid varit. En gång i tiden var Sverige en regional stormakt som delade ut örfilar till grannar som mopsade sig. Sedans murens fall har världen egentligen bara sett en global supermakt – USA.

Eftersom USA är en del av väst uppfattar övriga västländer i allmänhet USAs ståndpunkter som en slags ”neutral rättsordning”, vilket det inte är. På den tiden världen hade två supermakter uppfattade väst Sovjets krav och ståndpunkter som märkliga och främmande, ibland verklighetsfrämmande. Förmodligen hade de samma syn på Väst.

Den nuvarande krisen i Ukraina visar hur fort väst glömmer. ”Hur kunde så många ha fel om Ryssland?”, frågar KP i Aftonbladet. Hon borde ställt frågan ”Hur kunde så många ha glömt så fort?

EU, USA och övriga väst måste lära sig hantera Ryssland på samma sätt som vi lärde oss hantera Sovjet. Krisen i Ukraina tog väst på sängen eftersom de rådgivare som viskar i ledarnas öron har glömt hur Ryssland fungerar.

Nu drar Ryssland tillbaka trupperna från gränsen till Ukraina. Däremot stannar de kvar på Krim. Väst måste åter lära sig varför Ryssland agerar som de gör. De måste lära sig den ryska kartan för att kunna bemöta den. Det är inte samma sak som att gilla, omfamna eller hylla den.

Ryssland kommer inte att försvinna. Under de senaste 20 åren har Väst mer eller mindre glömt Rysslands existens. Landet avfärdades som en global aktör. Det misstaget betalar vi för nu.

Läs Ledarsidorna

Ukraina innebär en återgång till den globala bakgården

03 mars 2014

ukrainaTiden från andra världskrigets slut till murens och Sovjets upplösning kan med fog kallas den globala bakgårdens tidevarv.

De båda supermakterna USA och Sovjet ägde varsin bakgård, där de med den andres goda minne kunde styra och ställa bäst de ville. Några verbala protester var bara en del av det geopolitiska spelet.

Sovjet ägde östra Europa. När Ungern och Tjeckoslovakien försökte byta kommunism mot demokrati slog den röda hammaren hårt och skoningslöst. USA å sin sida ägde central-och mellanamerika. De stöttade varje liten skitdikatator till tortyrknekt de kunde hitta och bytte ut de få folkvalda vänsterregeringar som fanns mot individer som Pinochet.

Vad vi ser nu är bakgårdens återkomst. Ryssland kommunicerar klart och tydligt både med Ukraina och resten av världen. Budskapet till Ukraina är ”Er frihet definieras av längden av det koppel vi satt på er”. Budskapet till världen är ”Vår bakgård, vi bestämmer”.

USA, EU och andra kommer att protestera och kanske lägga några mindre diplomatiska, kulturella och ekonomiska sanktioner. Dessa kommer inte att vara så stora att de allvarligt stör det ryska samhället, ty Ryssland kan alltid svara med att stänga av olja och naturgas en månad eller…

För de som är för unga för att minnas den globala bakgården är Ukraina en chock. För oss som var med är det en återgång till en internationell ordning vi trodde var död och begraven.

Läs gärna Ledarsidorna i ämnet.

USAs republikaner se makten försvinna

02 oktober 2013

USAval2012-staterDet politiska spel som just nu utspelas i USA devalverar landet. Det blottlägger även svagheterna i det maktdelningssystem som styr den amerikanska politiken. Översatt till svenska förhållanden har USA en S-märkt regering som måste få stöd av en borgerlig riksdagsmajoritet. Denna beskrivning är inte helt korrekt, men ett enkelt sätt att beskriva situationen.

Att en demokrati inte klarar av att producera en budget och därmed tvingas stänga statsapparaten är en skam. Hade USA varit ett litet land hade vi kunnat skratta åt eländet, men nu är USA världens militära och ekonomiska supermakt. Om USA brakar ihop kommer världen att skälva.

På ytan ser konflikten ut att röra den reform som kallas Obamacare, dvs sjukvård för alla. DN påpekar

Motståndarnas tonläge har dock varit hysteriskt. Om katastrofen skulle vara så monumental, varför inte låta reformen begrava sig själv? Faktum är att grundprinciperna lades fram av en konservativ tankesmedja för 20 år sedan, och att den praktiska modellen är det system som infördes av den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney när han var guvernör i Massachusetts. DN

Något annat ligger bakom republikanernas halsstarrighet. De ser makten försvinna.

Valdeltagandet i USA är lågt med om vi jämför med svenska nationella val. Senast var det 59%, vilket är högt med USA-mått mätt. De som traditionellt röstat i USA är vit över- och medelklass. Valdeltagandet bland fattiga och minoriteter är lägre.

Med Obama ser vi ett nytt mönster. En afroamerikans president som samlar en rejäl del av de sedvanliga vita rösterna, men även mobiliserar de minoritetsröster republikanerna i dagsläget inte har en chans att nå. Kombinera det med en utveckling där USA blir allt mindre vitt och vi ser en framtid där republikanerna inte kan vinna ett presidentval med sina traditionella väljargrupper.

Därav desperationen.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Igår bombade vi Syrien, vad händer idag?

06 september 2013

chinabeach3Det är en fråga ingen verkar ha ett svar på. Jag läser en artikel av Jasenko Selimovic i Expressen, han lägger fram ett engagerat case varför Syrien ska bombas. Många av argumenten är goda och syftet ,att stoppa blodbadet”, tror jag  de flesta instämmer i.

Men JS svarar inte på frågan i rubriken. Vad händer efter en bombraid mot Assad. Kommer attacker att skada Assad? Ja. Kommer attacken att ge rebellerna en seger? Nej. Så vad händer? JS menar att trots det skall vi bomba ändå, därför att det moraliskt rätt.

Det är väldigt lätt att ge sig in i ett krig på grund av moraliska skäl eller utifrån hämndmotiv. Det är inte lika lätt att avsluta samma krig. USA och Frankrike kan inte attackera Syrien och sen säga att ”nu är detta avklarat” och tro att Syrien och dess allierade inte kommer att svara.

Ian Buruma är professor i demokrati, mänskliga rättigheter vid Bard College i USA skriver en provokativ artikel i Sydsvenskan. Han kritiserar den retorik som han menar bidragit till att Obama målat in sig själv i ett hörn.

Risken att förlora ansiktet är naturligtvis inte ett acceptabelt skäl att angripa ett annat land. Men varför använde Obama retorik som försatte honom i detta läge? Varför denna röda linje? USA:s utrikesminister John Kerry gjorde rätt i att kalla användandet av nervgas ”en moralisk vidrighet”. Men det är lika vidrigt att plåga barn, som skedde när inbördeskriget i Syrien inleddes för över två år sedan. Är det vidrigare att döda civila med kemiska medel än att döda dem med andra vapen eller att svälta dem till döds?

Sedan senapsgas användes i första världskriget, möjligen längre tillbaka än så, finns föreställningen att vissa vapen ur moralisk synvinkel är värre än andra.

Massförstörelsevapen, i synnerhet kärnvapen, gör förvisso snabbare större skada än konventionella vapen. Men går det att dra en klar moralisk gräns mellan att döda runt hundratusen människor i Hiroshima med en atombomb och att döda ännu fler i Tokyo under en kvällslång brandbombsattack? SdS

I DN kan vi läsa hur Iran gör ett återkommande utspel

Nu fördömer Syriens allierade Iran och Hizbollah från högsta nivå planerna på en västattack mot Syrien. ”Amerikanerna begår en dumhet och kommer att få lida”, menar Irans ayatolla Khamenei. DN

Det är ingen högoddsare att tro att Hizbollah attackerar Israel och att Israel då som svar bombar mål i Södra Libanon. Kan Hizbollah provocera Israel att gå in i Libanon? Vad händer då? Hizbollah kan inte åsamka Israel några större skador. De kan ställa till ett mindre helvete för de som bor i Norra Israel, men knappast mer. Vad skulle hända om Syrien attackerar Israel direkt? Har Syrien teoretisk kapacitet att genom missiler kunna sprida kemvapen över Israel?

Blodbadet i Syrien måste stoppas. Assad och andra som begått folkrättsbrott skall lagföras och straffas. Att rädda Obamas och USAs ansikte är inte ens sekundärt. Om omvärlden ska attackera måste man med hyfsad precision kunna svara på frågan ”Vad händer dagen efter vi bombat?”.

Är det försvarbart att agera utan att veta konsekvenserna? Är det en försvarbar handling att med de bästa avsikter göra ont värre?

Läs gärna Westerholms inlägg om Dr Phildoktrinen

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vågar Fredrik Reinfeldt få Obama att känna sig obekväm?

04 september 2013

USA har alltid varit kluvet i arbetet för att främja mänskliga rättigheter. I kampen mot den kommunismen stödde/accepterade USA grova brott mot de mänskliga rättigheterna, speciellt i Latinamerika. Principen ”Fienders fiende är min vän gjordes till en konstart. Georg Bush sa en gång om Saddam Hussein ”He’s a bastard, but he’s our bastard”. Detta sades innan Irak invaderade sina södra grannar. Irak var Irans fiende och Iran var USAs fiende.

När Obama vann valet och besteg Ovala kontoret fanns en förväntan att USA skulle kunna bli en förkämpe för globala mänskliga rättigheter. Jag vill vara så optimistisk att jag tror att Obama själv ville att USA skulle ta den rollen. Ett av de stora hindren för det stavas Guantanamo Bay. Ett land som vill ta upp kampen för mänskliga rättigheter kan inte hålla sig med ett tortyrfängelse där folk spärras in utan formella anklagelser, rättegång eller ”due process” som det heter i USA.

Det globala samfundet behöver ett USA som med trovärdighet kan sätta press på såväl gamla allierade som motståndare att respektera de mänskliga rättigheterna, men det är omöjligt så länge som skamfläcken Gitmo finns kvar. Så länge som USA spärrar in folk utan rättegång i Gitmo kan de inte med någon som helst trovärdighet  kritisera Kina eller Iran för att göra samma sak.

Obama äger inte stängningen av Gitmo, det beslutet ligger efter vad kan förstå på US Kongress. Vad Sverige och andra stater kan göra är att skicka en klar signal till den amerikanska kongressen att USAs övriga globala agendor alltid kommer att få dela rum med diskussioner om Gitmo. Världen måste göra Gitmo mer obekvämt för USA.

Vågar Fredrik Reinfeldt få Obama att känna sig obekväm?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Trött Reinfeldt vill tysta kritik när Obama lyssnar

04 september 2013

Moderata_politrukerMagdalena Andersson skrivit har skrivit en debattartikel i DI där hon påpekar att allt inte är frid och fröjd i Trötte Fredriks kungadöme.

Magdalena

Fredrik Reinfeldt vill att Obama ska uppfatta honom som en landsfader, Sveriges samlande kraft, den som leder ”det framgångsrika landet”. Försöker någon spräcka illusionen står en arme moderata tjänstemän, politruker, redo att dela ut bannbullor.

Vem bryr sig om demokratiska principer när Statsmannen Reinfeldt skall sola sig i presidentens glans…

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 274 andra följare