Posts Tagged ‘stockholm’

Intressant tanke av Paggan om finansieringen av Stockholms kollektivtrafik

19 maj 2015

pagganLeif Pagrotsky beskriver på DN debatt en alternativ metod för att finansiera Stockholms kollektivtrafik. Jag vet inte om det är praktiskt möjligt, men hand idé har en hel del poänger. Kortfattat skulle det innebära att biljetterna avskaffades samt:

 • Finansiering via arbetsgivaravgifter för arbetsgivarna i Stockholms län
 • Skatt på kommersiella lokaler innanför tullarna
 • En smärre höjning av landstingsskatten

De fördelar han pekar på är

 • Snabbare av- och påstigning
 • Ingen kostnad för administration av avgifter eller teknisk utrustning
 • Ingen kostnad för kontroll av biljetter
 • Ökat resande

Jag vet som sagt inte om det han föreslår är praktiskt möjligt, men fördelarna finns där. Oavsett är det uppfriskande att läsa en helt ny tanke.

 

Annonser

Lotta Edholm publicerade före Expressen. Grundlagsbrott? #val2014

18 augusti 2014

Skärmklipp Lotta EdholmJag skrev för några dagar sedan om Lotta Edholms möjliga grundlagsbrott. Efter närmare efterforskningar misstänker jag starkt att så är fallet.

14 augusti skriver Edholm på sin blogg ”Socialdemokraterna här i Stadshuset har gått igenom alla mina mail”. 15 augusti publicerar Expressen sin artikel.

Hur vet Edholm att socialdemokraterna i stadshuset har gått igenom hennes mail? Hon har inte läst det i Expressen eftersom den artikeln publiceras dagen efter hennes egen bloggpost.

Hur kan då Edholm dels veta att någon har begärt ut hennes mail, dels vem det är om inte hon själv eller någon i hennes stab snokat reda på uppgiften?

Eftersom de begärda uppgifterna gäller mail är det troligt att dessa skickats till mottagaren via e-post, vilket innebär att mottagarens adress och ev namn/företag finns hos registratorn.

Det är inte svårt att ta reda på vem som begärt ut uppgifterna, men precis som TT-reportern Owe Nilsson skriver på Twitter är det ”inte tillåtet vare sig att efterforska eller att begära namn när utlämnandet sker.” och det är definitivt inte tillåtet att spåra det i efterhand.

Nyheten är inte att socialdemokraterna använder grundlagen för att begära ut offentliga uppgiften, nyheten är att Lotta Edholm eller hennes kansli eventuellt har spårat vem som begärt ut offentliga uppgifter och med det begått grundlagsbrott.

Vem gräver?

 

Har Lotta Edholm/Fp-kansliet begått grundlagsbrott? #val2014

16 augusti 2014

Igår avslöjade Expressen att S i Stockholm begärt ut offentliga handlingar i syfte att ge väljaren en röst i valrörelsen.

idag är frågan om Lotta Edholm eller hennes kansli begått grundlagsbrott.  Frågan är vem som tipsat Expressen.  Är det Edholm själv?

Enligt ett inlägg från TT-journalisten Owe Nilsson på Twitter är det ”inte tillåtet vare sig att efterforska eller begära namn när utlämnandet sker”.

Om tjänstemännen frågade efter namn och dem uppgiften hamnade hos Edholm/Fp-kansliet är brott mot grundlagen begånget.

Det svenska förbudet mot efterforskning är kraftfullt. En chefstjänsteman i en mindre skånsk kommun sprang ut i en korridor och skrek rakt ut i luften ” Vem f-n har spridit dessa lögner?”.

Han anmäldes och fälldes.

Att ge röst åt oroliga väljare i #val2014 är inte att smutskasta

15 augusti 2014

KrösamajaNu går den dubbla moralometern i topp. Expressen är upprörd – borgarna skriker så högt de kan. Varför?

S i Stockholm har använt offentlighetsprincipen och begärt ut brev som är skickade till Stockholms styrande borgerliga toppar. Vissa av de kritiska brevskrivarna har kontaktats och tillfrågats om de vill medverka i höstens valkampanj. Säger de Ja kommer deras brev att publiceras på en kampanjsida, säger de Nej säger den nej.

Kontentan är att S i Stockholm tar den politiska debatten utifrån den verklighet Stockholmarna upplever. De ger röst åt den orolige väljare och låter vederbörande spela en roll i valrörelsen.

Borgerliga twittrare skriker om att brev som omfattas av offentlighetsprincipen skulle vara ”privata” vilket är löjligt. De anser också att det skulle vara oetiskt att låta människors vardagsupplevelser av politiken spela en roll i den politiska debatten, vilket är ett gravt förakt för medborgaren.

Sen har vi Expressen som anser att den som begär ut en offentlig handling är att S i Stockholm ”kopierade personlig mejl”. Är det så Expressen ser det när de begär ut offentliga handlingar?

Kan det vara så att Expressen är sura därför att S snor en vedertagen journalistisk metod?

Kanske skulle de själva göra samma sak, men där rök den artikeln?

Använder Moderaterna landstingsanställda som politiska propagandister?

03 februari 2014

Moderat_propagandaModeraterna slaskar vidare. Istället för att ta tag i sjukvårdens utmaningar skickar de ett politiskt slaskbrev till landstingets anställda. Det väcker några frågor.

 1. I vilken utsträckning användes landstingets personal?
 2. Trycktes brevet med hjälp av landstingets utrustning?
 3. Användes landstingets papper och kuvert?
 4. Betalade landstinget portot?
 5. Användes landstingets internpostsystem?
 6. Användes landstingets intranät?
 7. Är det lämpligt att det moderata propagandabrevet läggs ut på Landstingets hemsida i form av ett pressmeddelande från Landstinget?
 8. Är det lämpligt att en arbetsgivare gör anställningsregistret tillgängligt för ett politiskt parti?
 9. Får andra politiska partier samma möjligheter som Moderaterna att använda landstingets resurser och hemsida för politisk propaganda.

Om svar anhålles å det snabbaste.

Hur många miljoner har Moderaternas ”avknoppningar” kostat skattebetalarna?

17 juni 2013

bank och pengarNu har moderaterna knoppat färdigt. ”Nu kan jag konstatera att den här modellen inte fungerar” säger Stockholmsmoderaten Sten Nordin till SR.

Det är ju själva *** att det ska ta Nordin mer än sex år att komma fram till det som  vi andra såg efter några månader. Alliansfritt konstaterar att Nordins knoppningar inte bara var olämpliga utan även olagliga, men sånt hindrade inte Nordin & co att sälja långt under marknadspris.

 • Vad har moderaternas knoppningar på lågpris kostat de svenska skattebetalarna?
 • Hur stora värden har förts över från de många till de få?
 • Varför ignorerade moderaterna domstolarnas utslag?

DN kommer efter några hyllningar av Nordin fram till kärnpunkten

 Eftersom avknoppningarna har varit en politisk paradfråga för de borgerliga i Stockholm under lång tid, har medborgarna rätt att förvänta sig en seriös och omsorgsfull genomgång av vad som gick snett och varför.

Plötsligt gäller inte det som tidigare hyllats som en bra väg för att främja mångfald och förnyelse i den kommunala verksamheten. Nordins politiska lappkast leder därför till en lång rad frågor: Har den politiska majoriteten i Stockholm dragit några lärdomar av det som hänt? Hur påverkar misslyckandet rörande avknoppningarna politiken framöver? Kan medborgarna lita på att det inte blir fler ogenomtänkta experiment med välfärdens institutioner framöver? Det behövs grundliga och bra svar, helst före nästa val. DN

Det skulle vara kul att få veta om Nordins omsvängning beror på att han verkligen ändrat uppfattning eller om det bara är en justering i förhållande till vad som ser bra ut.

Bloggat: Hans Lilla gröna, Badlands Hyena

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Han Reinfeldt – är han idrottsminister?

21 maj 2013

Lille_Jul-ReinfeldtFör några veckor sedan tvingades Djurgårdens tränare att avgå efter ovälkomna besök från några av klubbens ”finare grabbar”(som de själva brukar kallar sig). Naturligtvis kan inte våld eller hot om våld accepteras inom idrottsrörelsen, så statsrådet Reinfeldt i Täby(djurgårdare) kallade till presskonferens och levererade bannbullor till hugade huliganer. Jag har aldrig förut sett han Reinfeldt ha en offentlig åsikt om något förut, så jag antar att han är idrottsminister.

Nu pågår bränder, stenkastning och upplopp i Stockholm. Av någon anledning frågar media efter han Reinfeldts åsikt. Vad har han som idrottsminister med den typen av politiska frågor att göra?

Märkliga tider vi lever i.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Moderater och sjukvård passar inte ihop

23 februari 2013

gokungeVad är det med moderater och sjukvård? I Stockholm bygger moderaterna under ledning av Filippa Reinfeldt bygger en gökunge kallad Nya Karolinska. Projektet var hårt kritiserat av oppositionen frsn dag 1, nu ser vi varför. En rapport från Timbro av alla ställen toksågar Stockholmsmoderaternas vårdstolthet.

Uppgiften man ursprungligen skulle lösa var att få moderna sjukhuslokaler i Solna. Men i stället för att renovera nuvarande KS vill man bygga nytt. Spetssjukvården inom vissa specialiteter ska finnas i det nya sjukhuset, men vårdplatserna blir 30 procent färre.

– Det är ju här som ekvationen inte går ihop. Nästan alla sjukhuslokaler i Stockholm är byggda på 1950- och 1960-talet och renoveringsbehoven är enorma. Men NKS tränger ut många nödvändiga upprustningar och utbyggnader på andra sjukhus vilket gör att bristen på vård- platser blir ännu större. Och det märker vi av redan nu i Stockholmssjukvården, säger Anders Lundberg. SvD

Upphandlingen var Kafkaliknande fars. Peter Andersson är socialdemokrat i Stockholms läns landsting.

Man får mot den här bakgrunden hoppas på ett extra fullmäktige för att göra om och göra rätt. Det är helt självklart att detta nya sammanträde måste vara offentligt, utan biljetter för att få handlingar, väktare vid entréerna, pejligngsutrustning för att kolla om ledamöterna har mobiler på, hemliga summor och beräkningar och allt annat som detta har handlat om Peter Andersson

Det mätet måste ha varit en absurd tillställning. Lyckta dörrar, väktare vid dörrarna som konfiskerar de folkvaldas mobiler, hemliga handlingar som skulle lämans tillbaka. Processen stod i strid med allt vad svensk demokrati och offentlighet står för.

I Skåne är sjukvården i totalkaos. Det är uppror bland personalen som hämvisar till bristande patientsäkerhet, ansvariga moderata politiker hänvisar till tjänstemännen och protestgrupperna växer som svampar ur den skånsla myllan. Sydsvenska Dagbladet har ett antal artiklar i ämnet.

Ärligt talat – vad är det med moderaterna och sjukvård?

Bloggat: Roger Jönsson

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

PR-partiet

28 september 2012

Vad göra om man som politiker satt sig i klistret. Man skaffar sig en strategi för att lösa upp klistret.Exakt vad som hände moderaten Christer G Wennerholm efter ett politiskt bråk om upphandling av skärgårdstrafik. Ibland finns kompetensen inom partiet, ibland får man köpa in extern kompetens. Inget konstigt med det, så länge partiet betalar själv.

SvD kan nu avslöja att en del av konsultkostnaderna gick till att låta revisionsbolaget KPMG utforma en pr-strategi kring hur trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och andra allianspolitiker i landstinget skulle agera. I planen, som kallas ”utkast till kommunikationsstrategi” och är stämplad som arbetsmaterial, ingick bland annat att låta de fyra ledarna från majoriteten i trafiknämnden skriva en debattartikel i Dagens Nyheter. SvD

Skattebetalarna ska inte stå för notan när politiska företrädare krishanterar sitt politiska rykte.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

08:or ÄR dåliga förlorare

13 juli 2012

08-kommentarerna efter att Malmö fick ECS13 är talande. De synliggör Stockholmsområdets syn på övriga Sverige som ett bihang. Plötsligt framstår moderaten Anna Kinberg Batras klassiska uttalande om att stockholmare är smartare än lantisar(icke-stockholmare) logiskt. Anna KB använde intern 08- jargong öppet.

Reaktionerna är en konsekvens av att de trodde, förväntade sig att arrangemanget skulle hamna i Stockholm. De har ju gubevars en nymutad arena i en grannkommun, kaffeflicksjägaren med familj bor där och de har ju T-bana. Sen kom verkligheten. Prylen hamnde i Malmö.

Stockholmarna sätter likhetstecken mellan sig själva och Sverige, vilket är ett misstag.

En annan verklighetsfrämmande reaktion kommer från tre hotellmagnater. De är nationellt upprörda över att en del personer kommer att bo i Köpenhamn. De har noll koll på att den nationsgränsen för oss boende i Öresundsregionen enbart är ett streck på ett papper.

När vi har stora arrangemang får Kph del av kakan, när Kph har stora saker flyter en del vår väg. Det är ingen slump att hotellnäringen växer i Malmö.

Slutligen vill jag upplysa Jonna Sima i AB att Malmös självkänsla inte påverkas av ESC13. Den är hög nog ändå – vi har MFF…

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern