Posts Tagged ‘sten tolgfors’

KU prickar ett flertal av Reinfeldts ministrar

03 juni 2013

KU håller på att förvandla Regeringen Reinfeldt till en dalmatiner.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) prickas av ett enigt KU för det famösa brev hon skrev till Skånes landshövding, den förre moderate riksdagsledamoten Margareta Pålsson.

I brevet, som inleds med ”Bästa Meta!”, bifogar Lena Adelsohn Liljeroth en skrivelse från en bekant, som är kritisk till länsstyrelsens planer för strandängarna vid Haväng på Österlen.
”Må du fatta ett klokt beslut”, lyder uppmaningen från kulturministern, som undertecknar brevet med ”varma hälsningar från vännen Lena”. SvD

Den typen av påverkan är så allvarligt att även statsrådets partikollegor stämplar fast pricken.

En lika väntad prick kommer att spikas fast på förre försvarsministern Tolgfors för turerna kring bulvanbolaget SSTI. Slutligen kommer Annie Lööf att få sina höstprickar betydligt tidigare än väntat.

Bakgrunden var två KU-anmälningar om regeringskansliets tillämpning av offentlighetsprinicipen och senfärdigheten i att lämna ut handlingar. Det tog tre dagar innan en journalist på Aftonbladet fick ut de begärda uppgifterna om intern representation, något som JO har kritiserat i en separat granskning.

Näringsminister Annie Lööf hävdade i KU att hennes eget näringsdepartement inte gjort något fel, och försäkrade också att handlingarna inte lämnats ut till någon annan först. […] Senare framkom det att både Ekot och TT fick sammanställningen över regeringens representation före Aftonbladet – trots att de inte hade bett om den. Departementet tog chansen att förekomma Aftonbladets granskning. SvD

Tre tunga statsråd prickas upp rejält i allvarliga frågor.

 1. Lena Adelsohn Liljeroth försökte använda sitt ämbete och sina politiska kontakter för att göra en vän en tjänst.
 2. Sten Tolgfors tillät att ett bulvanbolag användes i kontakter med främmande makt.
 3. Annie Lööf sprang cirklar runt pressfriheten

Dags för Reinfeldt att läsa lusen av.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Tolgfors blir en jävig(?) vapenmånglare

14 mars 2013

bock_tolgforsSten Tolgfors sadlar om och blir vapenmånglare. Nyheten blir pikant nog offentlig samma dag som KU-förhören om Saudivapen inleds.

Nu går han vidare till en ny tjänst – som chef och delägare i affärskonsult­firman Rud Pedersen, med vapen- och säkerhetskoncernen Saab som kund.

– Som försvarsminister har han ju sett insidan av politiska beslut, säger ­Andreas Krohn på Rud ­Pedersen. AB

RP anställer alltså Tolgfors för hans politiska kontakter och hans insiderkunskap. Det är inte förvånande, men ur jävssynpunkt problematiskt.

– Ett stort delikatessjäv ­ligger i att hjälpa Saab få affär­er med FMV där de får reda på mer än andra konkurrent­er. Det är ytterst betänkligt att en person kommer in med så mycket färsk och aktuell ­information om hur det svenska försvaret tänker och planerar. I andra europeiska länder skulle man ha en karenstid på mellan två och fem år AB

Övergångar från politiken till näringslivet kommer att bli allt vanligare i framtiden. Då är det även rimligt att överväga någon form av karensregler för att undvika jäv.

Johan Westerholm försvarsbloggar med insikt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

En dag i Rosenbad

09 oktober 2012

Vem visste vad? Vem visste när? Vam var tyst? Vem ljög?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vad visste Reinfeldt om Saudivapen?

09 oktober 2012

Saudivapen kryper närmare Rosenbad.

Dåvarande försvarsministern Sten Tolgfros har tidigare hävdat att generaldirektören på FOI inte förstått att SSTI drevs av några av hans närmsta medarbetare på FOI. […]

Men när vi läser de tidigare hemliga Säpoförhören i Saudiaffären visar det sig att vad Sten Tolgfors sa då inte är sant.

I förhör med Säkerhetspolisen erkänner FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind att han visst förstått att bolaget drevs av några av hans närmsta medarbetare, det hade han klart för sig redan innan han började jobba som vikarierande generaldirektör SR

GD för FOI har alltså ljugit. Jag finner det otroligt att inte statssekreteraren på försvarsdepartementet skulle känt till detta. Statssekreteraren rapporterar direkt till ministern.

Det är alltså sannolikt att informationen fanns i regeringen. Det reser frågor:

 • Vad visste Reinfeldt?
 • När visste Reinfeldt?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Arvet efter Tolgfors: Härdsmälta i försvaret

30 april 2012

När Sten Tolgfors fick sluffen av Reinfeldt hävdade många borgerliga debattörer att Tolgfors ”räddat” försvarets ekonomi. Nu visar det sig att Tolgfors lämnat en härdsmälta efter sig. Ska vi vara petiga är det Anders Borg som är den verklige fadern till smältan, men Reinfeldts ande svävar över processen.

Fredrik Reinfeldt gjorde väldigt klart för både Odenberg och Tolgfors att Borgs linje var den som gällde. Mikael Odenberg såg varthän det barkade och avgick, Tolgfors var en lojal partisoldat och rättade in sig i ledet. Nu vet vi resultatet

 1. Marinen och armen saknar luftvärn
 2. Vi kan inte hantera strål- eller brännskador
 3. Sambandssystemen är i många fall obefintliga

–Vi har öar av system som fungerar – men de kan inte samverka. Arméns stridsfordon saknar samband för att ledas effektivt och har heller inte samövat. Försvaret kan inte genomföra stora operationer och resultatet är att det svenska försvaret inte kan sättas in i strid om det skulle bli nödvändigt, säger Johan Tunberger. SvD

Det är kort riktigt illa. Vad säger då Reinfeldt? ”Vi tycker att det ska rymmas i den ekonomi vi angivit”. Vi tycker, säger Reinfeldt. Ungefär som när han tycker att glass är gott eller att det är kul att dammsuga?

Bloggat: Johan Westerholm, Fredrik Antonsson

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

I skuggan av Tolgfors

30 mars 2012

Idag är det dag 1 et (efter tolgfors). Det är möjligt att Regeringen Reinfeldt tror att Saudiaffären har blåst över, men i skuggan av Tolgfors lurar två hot mot regeringens toppskikt.

Jag ser att Anders Lindberg i dagens AB ställer ungefär samma frågor som jag gjorde igår beträffandew räckvidden av Saudiaffären.

Vad visste egentligen försvarsdepartementet om James Bond-upplägget med hemlig vapenfabrik, bulvanbolag och väskor med kontanter? Någon har ju ­fattat besluten. Vem?

Både Carl Bildt, ansvarig för relationerna med Saudiarabien och Ewa Björling, ansvarig för vapenexporten spelar okunniga. Är det sant?

När informerades statsrådsberedningen som samordnar allt viktigt i regeringskansliet? Har Reinfeldt vetat, godkänt eller mörklagt AB

Reinfeldt lever i en villfarelse om han tror att Saudiaffären tar slut i och med att han offrar en spingare. Saudiaffären handlar lika vem som visste, som vad som gjorts. Vägran att besvara frågor är för media som blodlukt för en haj. De flockas…

Dey är det ena spåret som leder till Reinfeldt och Bildt. Det andra spåret är bettdligt mindre dramatiskt, men precis lika allvarligt. Det grundar sig den rapport som kom från Riksrsvisionsverket.

Borgerliga debattörer gör gällande att Tolgfors trots allt varit en bra försvarsminister och alls ingen Tomhylsa. Ett av argumneten de anför är saneringen av försvarets ekonomi. Det argumentet sliter Wolodarski med stöd av RRV-rapporten i bitar.

Det är också Sten Tolgfors påstående – uppbackat av Fredrik Reinfeldt – att han fullbordat sitt uppdrag med glans. Han har visserligen genomfört de besparingar som krävts. Men sättet på vilket det har skett har varit problematiskt.

Riksrevisionen har granskat processen och den beskrivning som ges är inte smickrande. Beslut har fattats i en informell grupp på departementet och sakkunniga har hållits utanför. Förloppet har präglats av framhastade beslut och avsaknad av transparens.

Resultatet är besparingar som i många fall fått rivas upp och som inneburit både resursslöseri och nedsatt försvarsförmåga. DN

Kontentan av det hela är att Tolgfors visserligen kortsiktigt gjorde de besparingar som behövdes, men han gjorde det på ett sånt sätt att kostnaderna bara sköts  på framtiden. Han räddade sina budgetår på bekostnad ev efterträdarens.

Regeringen Reinfeldt kan inte skaka av sig RRV-rapporten på samma sätt som de dumpade Tolgfors. Det skulle innebära att Reinfeldt skulle vara tvungen att fota Anders Borg. Den händelsekedja som lett fram till RRV-rapporten börjar med med konflikten mellan Mikael Odenberg och Anders Borg. Odenberg avgick hellre än att göra de besparingar Borg krävde. Reinfeldt ställde sig på Borgs sida, Odenberg gick och Tolgfors togs in.

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt bär alltså tillsammans med den nu avgångne Tolgfors ansvaret för den soppa som RRV-rapporten påvisar. Tolgfors har avgått, men Borg och Reinfeldt sitter som bekant kvar.

Det skulle vara en ödets ironi om besparingar på försvaret skulle fälla en moderat finansminister…

Bloggat: Peter Högberg, Jinge

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vad visste Reinfeldt?

29 mars 2012

OK, Sten Tolgfors har avgått. Reinfeldt offrade sin syndabock. Är det över nu? Knappast. Många frågor kvar att besvara, men vi kan börja med tre:

 1. Vad visste Reinfeldt?
 2. När visste Reinfeldt?
 3. Vad gjorde Reinfeldt?

Arbetet i regeringen görs inte på måfå, Statssekreterarna i departementen är nyckelfigurer, oljan i systemet, verkmästaren i magen – kalla dem vad ni vill. De ska ha koll, har koll på allt som händer inom departementet och i de myndigheter departementet ansvarar för. De är också den som är den främsta länken mellan ministern och myndigheten. Statssekreteraren i försvarsdepartementet är Håkan Jevrell. Han var Tolgfors högra hand.

Spindeln i nätet är Statsministerns statssekreteraren. Det är personen som ska samordna regeringens politik, verkligen vara verkmästaren i magen. Inga politiska blåbär får det jobbet. Idag innehar Gunnar Wieslander den posten.

Kedjan är med andra ord klarlagd. Jevrell visste naturligtvis om vad som pågick FOI, MUST, bulvaner – alltihop. Varför? Detta kan påverka Sveriges förhållande till främmande makt.

Jevrell rapporterar inte varje detalj till Wieslander, men det som kan påverka Sveriges förhållande till en nyckelstat i oljevärlden, det rapporteras.

På UD heter det Kabinettssekreterare, den posten innehas av Frank Belfrage, naturligtvis informeras även han om saker som kan påverka förhållandet till främmande makt.

Statssekreterare och kabinettssekreteraren kan inte sälva hantera en sak av denna magnitud. De måste informera de som är ansvariga, vilka är Sten Tolgfors, Caril Bildt och Fredrik Reinfeldt.

Sökarljuset måste nu riktas mot Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. Logik och organisation säger att dessa två blivit informerade, och då återkommer vi till de tre frågorna ovan.

För det kan väl inte vara så att politiskt tillsatta tjänstemän hanterat Sveriges förhållande till Saudiaarabien utan ansvariga politikers vetskap och ledning?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Där försvann Tolgfors

29 mars 2012

Där fick Tolgfors sparken, eller uppmanades att svgå, som det så fint heter. Allt annat är nys för att lindra fallet.

Jag är inte förvånad, men jag trodde inte det skulle komma redan. Å andra sidan såg Reinfeldt vartåt det barkade och måste göra ett försök att rensa brädet innan vårpropen landar på riksdagens bord. Frågan är om det lyckas.

Varför får då Tolgfors gå? I första hand inte på grund av att Sverige gör vapenaffärer med Saudiarabien, utan på grund av handhavandet. Han har precis som Urban Ahlin säger snärjt in sig i en röra som går utanpå allt jag sett i svensk politik.

En artikel på Newsmill hävdar att det i själva verket är försvarets dåliga ekonomi som ligger bakom, dvs RRV-rapporten. Det är nöjligt att det är så, det kommer i så fall tiden att utvisa.

Elmäster-Svärd blir vikarie, tills Reinfeldt kan hitta någon ny på det som blivit Regeringens Reinfeldts katapultstol.

Johan Westerholm skriver på SvT Debatt om det mediala spelet kring Tolgfors. Läs den.

Bloggat: Anders Svensson, Annarkia,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Tolgfors luktar Berlusconi

28 mars 2012

Regeringen skulle skyddas från den känsliga vapenaffären. Då skickade försvarsdepartementet en lägre tjänsteman för att ­förhandla med saudiske generalen Nasser. Därefter begärde hon in alla dokument som ­bevisade att mötet ägt rum, kan Aftonbladet i dag avslöja.

– Hon sa: ”Vi måste skydda ministern”, säger FOI:s dåvarande generaldirektör Madelene Sandström AB

Vad är detta? En dålig film gjord efter en ännu sämre bok av Marcus Pukki? Vi kan ínte ha ett försvarsdepartement som beter sig som bleka kopior av dåligt dubbade filmgangsters.

Sten Tolgfors, vare sig han inser det eller ej, ansvarig för den röra som är försvarsdepartementet med tillhörande myndigheter.

Hans boss heter Fredrik Reinfeldt, vår statsminister, en man som bör fråga sig om nämnde Tolgfors är den optimala personen på posten som försvarsminister.

Bloggat: Moberg, Johan Westerholm

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Inget i FOI-härvan förvånar längre

27 mars 2012

Jag har slutat förvånas över turerna i FOI-härvan. Inte nog med att en myndighet skapar bolag för att kunna agera ”friare”, de låter sig finansieras av vår miltära underrättelsetjänst, MUST. Jag bara väntar på att Carl B Hamilton ska stryka sitt B, dra på en Stellanmask och börja röja.

FOI själva svarar inte på frågor, ansvarigt statsråd tiger som en överkokt blåmussla. Det är dags att genomföra en storstädning. Ffrågan är vem som har tillt’ckligt rena händer för att hålla i kvasten?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern