Posts Tagged ‘SSTI’

Regeringen Reinfeldts flagranta grundlagsbrott kommer att landa i KU

21 november 2012

Offentliga handlingar ska diarieföras, dels som ett sätt att organisera verksamheten, dels som ett verktyg för den granskning offentligthetsprincipen ger medborgare och media. Att myndigheter underlåter att diarieföra eller plockar bort handlingar ur diariet är allvarligt på mer än ett plan. Det mest allvarliga är att det är ett grundlagsbrott som i förlängningen sätter det demokratiska systemet ur spel.

Vad saken gäller är bulvanföretaget SSTI, ett bolag vars existens regeringen säger sig ha varit ovetande om. Mailet från januari 2010 säger något helt annat. Där informeras försvarsdepartementet av FOI om upplägget med bulvanbolaget SSTI. I klartext innebär det att regeringen informerats och ljugit om det.

När ekot fått nys om mailet sker då operation skademinimering. Mailet plockas bort och dess existens förnekas. Ekots reportage med utskrivna intervjuer är minst sagt avslöjande.

Fredrik Reinfeldt måste infinna sig inför KU och förklara lögnerna och grundlagsbrotten.

Bloggat: Peter Högberg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

En dag i Rosenbad

09 oktober 2012

Vem visste vad? Vem visste när? Vam var tyst? Vem ljög?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vad visste Reinfeldt om Saudivapen?

09 oktober 2012

Saudivapen kryper närmare Rosenbad.

Dåvarande försvarsministern Sten Tolgfros har tidigare hävdat att generaldirektören på FOI inte förstått att SSTI drevs av några av hans närmsta medarbetare på FOI. […]

Men när vi läser de tidigare hemliga Säpoförhören i Saudiaffären visar det sig att vad Sten Tolgfors sa då inte är sant.

I förhör med Säkerhetspolisen erkänner FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind att han visst förstått att bolaget drevs av några av hans närmsta medarbetare, det hade han klart för sig redan innan han började jobba som vikarierande generaldirektör SR

GD för FOI har alltså ljugit. Jag finner det otroligt att inte statssekreteraren på försvarsdepartementet skulle känt till detta. Statssekreteraren rapporterar direkt till ministern.

Det är alltså sannolikt att informationen fanns i regeringen. Det reser frågor:

  • Vad visste Reinfeldt?
  • När visste Reinfeldt?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Saudivapen: ”Jag fick 500-lappar i plastkassar på tjänsterummet”

24 september 2012

Det beslutades att FOI-generaldirektörens närmaste man, Dick Sträng skulle ha hand om transaktionerna av en kvarts miljon kronor

– Jag fick 500-lappar i plastkassar på tjänsterummet i FOI:s lokaler, berättar han för Ekot. DN

Jag sitter och småhickar när jag hör inslaget på ekot(länken ovan). En generaldirektörs närmaste man knatar över till den miltära underrättelsetjänsten och får en plastkasse pengar för att starta ett bulvanföretag.

MUST får sina pengar via försvarsbudgeten, alltså måste det finnas ett pappsersspår av något slag inom MUST och därmed försvarsdepartementet.

Denna forma av samarbete mellan departement och myndigheter görs inte utan att personer på högre nivå vet. Statssekreterarna i departementen måste ha vetat om detta. Allt annat är otänkbart. Frågan är då vad ministrarna visste. Vad visste regeringen? När visste regeringen?

Jag vill också veta vem som äger bolaget? Förmedlingsavgifter på vapenaffärer är inga småpengar.

Hela denna byk måste tvättas på ett mycket offentligt sätt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vem skulle tjäna pengar på bulvanbolaget SSTI?

18 juni 2012

Debatten runt bulvanbolaget SSTI har ett stort hål. Vem äger företaget?

Vad spelar det för roll då vem som äger ett bulvanbolag? Potentialen för att tjäna riktigt stora pengar på SSTI en avsevärd. Att som mellanhand med trådar in svenska myndigheter och in i förvarsindustrin är att ha en mindre sedelpress i garderoben.

Det förvånar mig att ingen journalist har tagit reda på det?

Vem eller vilka  stod som ägare till SSTI i bolagets aktiebok? Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning  över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för  allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren antecknas  i aktieboken enligt Bolagsverkets regelverk.  Westerholm

Det är alltså inte speciellt svårt att ta reda på vilka som är ägare. Bakom SSTIs koppling till FOI kan den största korruptionshärva Sverige har skådat döljas.

Vem sätter tänderna i detta potentiella scoop?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

…och ljuset faller på Ewa Björling…

19 april 2012

…nu när Tolgfors har avgått.

Ekot fortsätter gräva i soppan runt FOI och bulvanbolaget SSTI.

Ansökan skickas till försvarsdepartementen men när regeringen på ett sammanträde knappt fyra månader senare ger klartecken är det inte försvarsminister Sten Tolgfors som håller i ärendet. Vi kan nu avslöja att det var handelsminister Ewa Björling som var föredragande SR

Ewa Björling är handelsminister, vilket innebär att hon håller till på UD, högsta höns på UD är ingen annan än Carl Bildt. Vi närmar oss sakta men säkert regeringens innersta cirklar.

Westerholm ställer en fråga jag inte tänkt på. SSTI är ett AB. Alla AB har en eller flera ägare. Vilka/vem äger SSTI?

var vinsterna i detta statliga icke-statliga bolag var tänkta att gå eftersom staten inte stod som ägare. Med verksamhet som i grunden finansierats av staten. Det borde finnas en ledtråd i SSTI aktiebok, den skulle vara mer än intressant att titta närmare i. JW

Det är en fråga för en grävande journalist…

Bloggat: Ola Möller

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern