Posts Tagged ‘Socialdemokrater’

S-kongressen har sagt nej till Nato – det är allt information en S-minister behöver

09 juni 2015

JAS_GripenDet gapas mycket om Nato nu. Borgare från höger och än längre till höger skriker om att Löfven, Hultqvist och Wallström måste ”våga” göra ditt eller datt. De har inte fattat något.

Medlemskap i Nato är inte en praktisk politisk fråga. Nato-medlemskap handlar inte om att lösa ett politiskt problem. Det handlar om grundläggande värderingar. Av just den orsaken behövs heller inga utredningar om konsekvenser av ett svenskt medlemskap i Nato. Den typen av utredningar gör man när det gäller att lösa praktiska problem.

Socialdemokraterna är en demokratiskt styrd folkrörelse. Vi lägger fast våra värderingar på våra kongresser, lokalt, regionalt och centralt. Där tar vi strategiska beslut som visar vägen, men även sätter ramar och klara gränser för vad våra valda företrädare har rätt att göra.

S-kongress efter S-kongress har avvisat medlemskap i Nato till förmån för alliansfrihet. För oss sossar avgör det saken.

 • Vill högern ha en utredning om Nato för de ta det beslutet utan oss. Jag kommer inte att acceptera att sossar ens deltar i en sådan utredning.
 • Vill högern ha ett medlemskap i Nato får de ta det beslutet utan oss. Då kan vi å andra sidan gå ur när vi samlat nödig majoritet.
 • Vill högern ha en folkomröstning i frågan får de utlysa den utan oss. Vår enda uppgift i en dylik fars vore att jobba för ett nej.

Förmodligen kommer liberaaler att försöka diskutera med mig om denna fråga. jag kan bara meddela att jag inte är intresserad av att diskutera. Jag har bestämt mig. Debatt är onödig.

Annonser

LO har vägen till full sysselsättning

04 juni 2015

LO FöreslårSitter och skummar sammanfattningen av LOs rapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”, det är en rejäl lunta på sisådär 400 sidor. Läs den gärna om ni så önskar. Jag gör några reflektioner.

 1. LO vill öka efterfrågan på arbetskraft, vilket bär något jag länge efterlyst. Denna eviga fokusering på utbudet leder inte att arbetslösheten minskar. Folk får ett jobb när det finns efterfrågan. Så enkelt är det.
 2. LO avvisar låglönejobb. LO avvisar alla tankar på lönesänkningar. Då var det sagt och högern kan sluta gny om saken. Det kommer inte att hända såvida inte högern bestämmer sig för att avskaffa den fria förhandlingsrätten och ogiltigförklara alla kollektivavtal. Det innebär att de även tvingar upplösa fackföreningarna och fängsla de fackliga ledarna. Det – kära höger är priset för era älskade låglönejobb.
 3. LO vill satsa på investeringar i infrastruktur och bostäder.

LO ser också en potential i kvinnors sysselsättning.

– Om kvinnor ökade sin sysselsättningsgrad till motsvarande männen och om kvinnor jobbade heltid lika mycket som män är potentialen över 400 000 sysselsatta. Sveriges största tillväxtpotential de kommande årtiondena är kvinnors deltagande i arbetskraften.

Dagens rapport är något S och Löfven bör lyssna på, menar Thorwaldsson.

– De bör läsa den som inspiration. Vi säger inte att de ska göra exakt som vi säger. Vi säger inte att vi har allt exakt rätt, det vet vi inte, men vi tycker de ska ta den på allvar och läsa den AB

Som medlem i ett LO-förbund tycker jag det är bra att LO tar fram denna rapport. Arbetslösheten angår alla och det är inte LOs uppgift att sitta i garderoben och vara tysta.

LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström kräver i LO-bloggen att makterna ska ”Kickstarta svensk ekonomi!”. Jag kan inte annat än att hålla med.

Bara att köra igång.

Annie Lööf är enligt egen utsago ”halvkokt”

03 juni 2015

Bild 1Annie Lööf gick nyligen i taket över ett förslag från Socialdemokraterna. ”Halvkokt idé” var hennes omdöme. Nu visar det sig att Centern för några år sedan drev samma krav.

I en debattartikel från 2012 redogör tre C-politiker för förslaget. ”Det görs i dag upphandlingar i Sverige för över 700 miljarder kronor. Ett förslag är att låta sociala hänsyn ingå i bestämmelserna om fullgörande av kontrakt. Exempelvis kan krav på att en viss andel arbetslösa ska anställas vid utförandet av ett kontrakt” skriver de och menar att det skulle skapa 20 000 jobb för långtidsarbetslösa inom stat, kommuner och landsting. AB

Lite väl mycket sandlåda över Annie Lööf just.

Annie Lööfs ilska gläder mig

02 juni 2015

Bild 1Annie Lööf gillar inte vår politik. Det var ju en en nyhet. Det är iofs inget som oroar mig. Jag hade blivit mer oroad om Lööf gillat vår politik. Den som hyllar fackföreningshataren Thatcher har väldigt lite gemensamt med den svenska arbetarrörelsen.

Jag har å andra sidan svårt att förstå Lööfs ilska. Hon hänvisar i AB till något ”förslag” hon lade från en talarstol i Visby. Förväntar sig verkligen Lööf att vi ska utforma vår politik utifrån vad nån borgare fräser ur sig från en talarstol?

Jag har lika svårt att förstå varför AB gör en stor rubrik av att Lööf inte gillar oss. Jag har fått förklarat av diverse journalister att en av de primära definitionerna av nyhet är att händelsen ifråga är ovanlig eller ej förväntad.

Vi testar:

 • Händelse: Sossarna lägger ett sosseförslag?
 • Reaktion: Annie Lööf tycker det är kasst
 • Är Lööfs reaktion ovanlig? Nej.
 • Är Lööfs reaktion förväntad? Ja
 • Lööfs reaktion är alltså ingen nyhet.

Varför bry sig?

Idag ligger Sveriges politiska centrum i Västerå(s)

29 maj 2015

löfvenIdag börjar årets enda socialdemokratiska partikongress. Det är också den första ordinarie kongressen i det nya formatet, mellanårsformatet. Vad det i praktiken innebär är att det pga den korta tiden inte kommer att beslutas om allt mellan himmel och jord utan inom de två teman som bestämdes för något år sedan. För den som inte vet är kongressens två teman” arbete” och något jag skulle vilja kalla ”partiets inre liv”. Den som vill kan läsa handlingarna själv.

Det är några beslut jag vill se genomförda.

 • Jag vill likt gänget som skrev på DN debatt ha en expansiv ekonomisk politik för investeringar och arbete. Sverige behöver bostäder, infrastruktur och vi behöver fler arbetstillfällen. Idag tvekar folk att sätta sig på tåget av den enkla orsaken att man inte vet när man kommer fram. Förseningar, och då menar jag inte fem minuter, har blivit något resenärerna förväntar sig. Det är inte acceptabelt.
 • Jag förväntar mig att kongressen starkt tar avstånd från ISDS-delen i TTIP. Önskedrömmen är att vi säger nej till hela TTIP, men jag bedömer att kompromissen blir ett nej till ISDS.
 • Jag tar för givet att kongressen röstar bort otyget allmän visstid.

Det svenska borgeriet kommer naturligtvis att vara mycket upprörda över kraven från Skåne och Malmö på S-kongressen. Det kommer som alltid att glädja mig.

Att ha åsikter borgerligheten skyr är för en sosse ett tecken på att vi är på rätt spår.

Malmö satsar på jobb och framtidstro

21 maj 2015

schönströmDen nya majoriteten, eller rättare sagt minoriteten, börjar presentera den budget Vänsterpartiet sade nej till. Först ut några satsningar på arbete.

 • Cirka 200 personer som idag har försörjningsstöd anställs inom Jobb Malmö.
 • Lyckade exempel på liknande en satsning finns i andra kommuner, till exempel Borås.
 • En gemensam handlingsplan för att motverka ungdomsarbetslösheten mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen
 • presenteras i juni 2015.
 • Efter prövning av Konkurrensverket införs Vita jobb-modellen i upphandlingar.

De som vill läsa om hela satsningen kan göra det här. Personligen vill jag framhålla två saker.

 • Jobbkrav i Malmö stads upphandlingar: Malmö stad kommer ställa krav på de företag som vinner upphandlingar för kommunen att de bidrar till Malmös utveckling genom att erbjuda jobb till unga arbetslösa Malmöbor
 • Sprid Lindängenprojektet: Det framgångsrika projektet på Lindängen, som innebär att lokala socialsekreterare har mer tid och bättre möjligheter att lotsa personer från försörjningsstöd in i jobb eller utbildning, kommer utvidgas till andra delar av Malmö.

Lindängenprojektet är ett exempel på hur Malmö genom ett ändrat arbetssätt nått framgång.

Satsningen på lokala socialsekreterare är framgångsrik. 2014 minskade antal hushåll i Lindängen som fick socialbidrag samtidigt som det skedde en ökning i hela stadsområdet. Det är också fler som fått bidrag som lyckas få jobb, 77 under 2014 jämfört med 29 år 2010.

Men framtiden är oviss, hittills är det bara bestämt att det lokala socialkontoret får vara kvar till nästa årsskifte, säger Sara Sunning:

– Vi hoppas att vi får vara kvar och blir en permanent verksamhet.SdS

Mycket riktigt blir verksamheten permanent.

Gratis kollektivtrafik lockar fram märkliga argument

20 maj 2015

gokungeJag skrev igår om Paggans förslag angående biljettlös kollektivtrafik i Stockholm. Det är kul att studera kommentarerna.

Innan Paggan skrev sin artikel var Viktor Barth-Kron på bollen i DN när han kritiserade borgerlighetens föreslagna höjning av kollektivtrafiktaxorna i Stockholm.

Det ändrar dock inte att det blir lite lätt parodiskt när det framställs som rimligt och relativt oproblematiskt av politiker och debattörer som annars rasar i högan sky mot alla former av skattehöjningar.

Det finns från borgerligt håll ett mantra som lyder, ungefär, att vill man att färre ska supa så höjer man skatten på sprit, och vill man att färre ska jobba så höjer man skatten på arbete.

Till detta kan med fördel fogas ett led till: Vill man att färre ska röra sig i staden så höjer man priset på SL-kort. DN

Marknadsliberaalernas främste vapendragare DI rycker naturligtvis ut med ett märkligt argument att ”Att i det läget sluta ta betalt för tjänster som det trots allt finns en betalningsvilja för är mindre lämpligt.

Jag antar på goda grunder att betalningsviljan för exempelvis BB är rätt avsevärd när vattnet gått. Anser DI att vården av just den anledningen, dvs att betalningsvilja finns, skall ta höga avgifter för BB? Logiskt sett borde de anse det.

Borgerligheten i Stockholm kommer med den väntade litanian medan de lokala sossarna mer eller mindre rundar Paggans kärnfråga och skriver om andra saker.

Oavsett är det intressant när någon går utanför boxen.

 

Intressant tanke av Paggan om finansieringen av Stockholms kollektivtrafik

19 maj 2015

pagganLeif Pagrotsky beskriver på DN debatt en alternativ metod för att finansiera Stockholms kollektivtrafik. Jag vet inte om det är praktiskt möjligt, men hand idé har en hel del poänger. Kortfattat skulle det innebära att biljetterna avskaffades samt:

 • Finansiering via arbetsgivaravgifter för arbetsgivarna i Stockholms län
 • Skatt på kommersiella lokaler innanför tullarna
 • En smärre höjning av landstingsskatten

De fördelar han pekar på är

 • Snabbare av- och påstigning
 • Ingen kostnad för administration av avgifter eller teknisk utrustning
 • Ingen kostnad för kontroll av biljetter
 • Ökat resande

Jag vet som sagt inte om det han föreslår är praktiskt möjligt, men fördelarna finns där. Oavsett är det uppfriskande att läsa en helt ny tanke.

 

Beklagligt och märkligt att V väljer lämna det rödgröna samarbetet i Malmö

19 maj 2015

Katrin_arsmoteJag är förvånad över att V väljer att lämna det Rödgröna samarbetet i Malmö. Jag har inte den insynen i V att jag kan uttala mig om hur turerna har gått inför detta beslut, men med tanke på vad det faktiskt gäller.

I december 2014 tog Malmö kommun ett beslut om finansiella mål, vilka i korthet innebär två saker.

 • 1% överskott 2019
 • Max 30% nettoskuld

Detta beslut var V som en del av majoriteten med och tog fram och sedan slog fast. Motivet för detta är dels att lagen tvingar en kommun att kompensera för underbalanserad budget med motsvarande överbalans över en relativt kort tid, dels att säkra att Malmö behåller sin AAA-rating hos samtliga kreditinstitut. AAA ger bättre lånevillkor för såväl kommunen som våra kommunbala bolag, typ MKB.

Idag vill V riva upp det beslutet.

SKL, Sveriges Kommuner & Landsting gör vart en prognos, dvs en kvalificerad gissning, över pris- och löneökningar kommande år för kommuner & landsting. Den prognosen är ett avunderlagen för kommunernas budgetarbete. Prognosen för 2016 är 2,6%. S & Mp vill lägga ut 2,5% istället för 2,6%.

Med tanke på att prognoser alltid är en gissning och att det är mer än troligt att den rödgröna regeringen i sin budget kommer att ge kommunera pengar för 2016 är det märkligt att V väljer att gå över den tiondelen. Med tanke på att S/V/Mp i Malmö har fått ihop nio budgetar är det än mer märkligt att de väljer att gå pga den tiondelen. Vad vi pratar om är c:a 100 MKR i en budget på 21 Miljarder.

En kommun måste ha lite reserver för att kunna stoppa in där det behövs. Är det så att staten skjuter till pengar och/eller prognosen från SKL är för högt ställd är det inga problem att göra ytterligare satsningar. Skyfallen i höstas kostade Malmö kommun c:a 80 MKR, pengar vi då inte hade. Det är märkligt att V inte inser att en kommun måste ha någon form av buffert.

Utifrån det samarbete vi har haft sedan 2006 förvånas jag över det höga tonläget från V. Tror de verkligen att det påverkar oss? De orerar om nedskärningar när vi ökar den kommunala ekonomin med över 600 MKR och satsar på skola och förskola.

Det får mig att tro att det verkliga skälet till att de lämnar inte har ett smack med årets budget att göra.

Med tanke på att S/Mp har fler mandat i fullmäktige än Borgare+SD kommer vi att få igenom vår politik, oavsett vad random borgare drömmer om. Vi har inga problem med att samarbeta med V, där de är intresserade av att göra det, men jag fattar inte varför de tror att de skall få igenom mer från en position utanför det nuvarande samarbetet.

Det är för mig beklagligt och obegripligt att V väljer att lämna ett väl fungerande samarbete över en tiondel av SKLs prognos.

Läs gärna Malmös finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh i frågan.

 

Vilken svensk kommun gör som Köpenhamn och dumpar Ryan Air?

18 maj 2015

nasseLäser Berlingske med stort förnöjelse. Frank Jensen skräder inte orden.

»Social dumping er noget svineri, som vi slår hårdt ned på her i København. Derfor stiller vi krav til alle, der vil levere til kommunen, herunder sælge os en flybillet, om at de skal tilbyde deres ansatte ordentlige løn- og arbejdsforhold. Dermed har vi allerede et forbud mod at flyve med Ryanair. For vores regler betyder, at vi ikke indgår kontrakter eller køber varer af leverandører, som ikke giver ordentlig løn,« udtaler overborgmester Frank Jensen i en e-mail. Berlingske

Svineri säger Jensen och han har så rätt så. Enligt KvP vägrar Ryan Air att skriva på ett danskt kollektivavtal.

Anledningen är att man anser att Ryanair inte följer danska arbetsrättslagar eftersom de vägrat teckna kollektivavtal i Danmark KvP

Köpenhamn tröttnar alltså på svineriet och förbjuder sina anställda att nyttja svineriet när de ska på tjänsteresa. Jag vet inte i vilken utsträckning svenska kommuner, landsting eller stat nyttjar Ryan Air, men om nu någon skulle göra det hoppas jag att de följer Köpenhamns exempel och säg nej till svineriet.

Förmodligen kommer diverse liberaaler att tycka att Jensen är stygg och att kollektivavtal är kommunistiskt, men det kommer vare sig undertecknad eller Frank Jensen att ta någon notis.

Svineriet skall väck – så enkelt är det.