Posts Tagged ‘SNS’

Svenskt Näringsliv är ett samhällshot

25 september 2011

Morgondagens kunskapssamhälle, eller rättare sagt det kunskapssamhälle vi redan idag tar steg för steg in i, hotas av de attityder som finns inom Svenskt Nätingsliv och den ensidighet som präglar den högerägda medievärlden.

Lena Sommestad påpekar att efterdyningarna av SNS-affären måste handla om hur vi ser på vetenskap och kunskap. De som betalar SNS var inte nöjda med forskningens resultat. alltså var den fel och måste korrigeras. Det är en attityd som påminner om Katolska Kyrkan under medeltiden.

Karin Pettersson illusterar det andra exemplet

Regeringens viktigaste uppdrag är att överbrygga de klyftor som orsakats av ett stort och djupt utanförskap för många svenskar”, sade Reinfeldt i sin första regeringsförklaring som statsminister.

I dag finns inte utanförskapet kvar längre. Eller jo, själva utanförskapet finns ju. Det är ungefär lika stort som 2006 – ca 1,2 miljoner människor enligt Moderaternas egen definition. Men Reinfeldt har slutat prata om det. Det nämns varken i regeringsförklaringen eller i Moderaternas ”idéprogram”.

Det är som om Reinfeldt anställt huvudpersonen i George Orwells roman ”1984”, han som har till jobb att radera obehagliga sanningar från tidningsartiklar. Eller som SVT:s hantering av Ola Lindholm. Wild Kids? Näe, det har vi aldrig hört talas om. Utanförskapet? Tyst, unge, pappa läser tidningen och nu är det TID FÖR ANSVAR. AB

Det som var Reinfeldts huvudnummer för bara 5 år sedan är raderat ur det mediala medvetandet trots att det sakpolitiska problemet i allra högsta grad är aktuellt. Den som tror att det beror på något annat än att medias ägare är politiskt lierade med det styrande partiet är mer än lovligt naiva.

Ett kunskapssamhälle där produktionen av information och kunskap styrs utifrån en kombination av Orwells 1984 och Katolska Kyrkan vetenskapssyn anno medeltiden är inte bara totalt ineffektivt det är ett väldigt obehagligt samhälle.

PS
För att klargöra för diverse fåntrattar är det skillnad på ”Det Svenska Näringslivet” och ”Svenskt Näringsliv”. Den förra är helt enkelt vad det står, den senare är en aggressiv intresseorganisation för nyliberala idéer.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Lägg ner SNS

24 september 2011

Stdudieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, beskriver sig själva som

 en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. SNS

 Ovanstående är den målsättning som ger SNS sitt existensberättigande. Går dom ifrån den måste jag ifrågasätta om SNS har ett existensberättigande.  7 medlemmar av SNS förtroenderåd skriver en svavelosande artikel i DN som avslutas med

Ansvar måste utkrävas för beslutet att sätta munkavle på Laura Hartman. Vd Anders Vredin har visserligen bett om ursäkt för sitt agerande, men frågan är om det räcker – en vetenskapligt arbetande organisation kan inte ha en chef som, när han tycker att det behövs, kan förbjuda medarbetarna att yttra sig. Har Vredin fattat beslutet i samförstånd med styrelsen eller, ännu värre, på dess uppmaning, så måste också styrelsen ta sitt ansvar. Enligt SNS stadgar utser dess förtroenderåd styrelse. Om inte styrelsen av egen kraft kan komma på ett klokt sätt att agera kan vi som medlemmar av förtroenderådet ta upp saken där. I sista hand måste vi givetvis överväga att lämna våra uppdrag, om inte SNS kan uppvisa en trovärdig strategi för hanteringen av förtroendekrisen. Vi kan inte med våra namn bekräfta ett förtroende för en organisation som anser det vara i sin ordning att belägga forskare med munkavle.

En process för ett nytt restaurerat SNS bör också innehålla en översyn av hur organisationen styrs för att säkra SNS oberoende och integritet. DN

I mitt tycke har SNS länge gått från att vara ett neutralt forskningslabb till att bli en megafon för marknadsliberala idéer. Vill SNS vara Timbro light får de väl vara det, men då ska det anges tydligt. Lägg ner, bygg nytt.

Bloggat: Carls Konsumentblogg, Göran Pettersson, , Ulf Bjereld, Granne med Potatisodlaren, Katedervargen,  Marios blogg, Härnösand AK

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

SNS-Smällen får Högern att stoppa skallen i sanden

08 september 2011

Gårdagens forskningsrapport som slår hål på myten om det privata alternativets förträfflighet skakar om högern rejält. Marika Lindgren Åsbrink sammanfattar reaktionerna och de är entydiga.

Det kan inte vara så, och är det så spelar det ingen roll, därför att det i alla fall är bra, tror(tycker) vi.

Sjölander avslöjar det verkliga motivet för primalskriken

En tydlig effekt av privatiseringspolitiken som SNS vad det verkar inte tar upp är att det idag är betydligt lättare att ”tjäna pengar på skattepengar” än det var för tjugo år sedan. Detta är dock utan tvekan drivkraften för många av de intressen som nu högljutt kommer försöka se till att rapportens slutsatser begravs i det offentliga samtalet. Det vore mycket olyckligt om de skulle lyckas med detta.

Vinstintresset är vad som ligger bakom dimridåerna från högerpressens megafoner. Men jag vill tacka SvD för tipset om den norska filmen.

Bloggat: Anders Svensson, Peter Högberg, Jinge

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

 

Dagen när högern valde bort vetenskapen till förmån för den blinda tron…

07 september 2011

inträffade 2011-09-07.

Vetenskapen bygger empiriska metoder.

Empiri innebär att en slutledning är grundad på erfarenhet. Empiri bygger på vetenskapliga undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment och därav gjorda erfarenheter, snarare än på i förväg uppställda teorier eller filosofiska resonemang.

En enskild varseblivning ger i sig själv inte upphov till erfarenhet i egentlig mening. Erfarenhet uppkommer först genom jämförelse mellan och kombination av flera varseblivningar. Isolerade erfarenheter kan inte utgöra grund för sann vetenskap. Empirisk vetenskap uppstår genom gruppering och systematisering av en räcka erfarenheter.

Iakttagelsernas bevisvärde beror av deras noggrannhet och omfattning, och de efteråt uppställda satserna härleds enbart ur den gjorda erfarenheten. Wikipeadia

Genom empiriska studier har vetenskapen genom historien smulat sönder tron när de kolliderat. Det mest kända exemplet är Natutvetenskapen vs Katolska Kyrkan. Från en världsbild där Vatikanen deklarerade att Jorden var ett 6000 år gammalt universums medelpunkt har vi idag en naturvetenskaplig bildav kosmos som i ålder räknas årmiljarder. Bibelns skapelseberättelse mosades av Darwin. Empirin gör vetenskapen överlägsen tron.

SNS publicerar idag en rapport framtagen med samma empiriska metoder som mosade Påvedömets världsbild. Budskapet var kort, enkelt och för vissa helt omskakande. ”Privatiseringar i välfärden har inte ökat effektiviteten”. Den trosvissa sanning som högern matat oss med i 20 år visade sig vara lika tunn som föreställningen att jordens var universums medelpunkt.

Att läsa stockholmsmoderaternas svar ger mig klara vibbar av en förorättad medeltida Påve.

Samtidigt konstaterar vi att våra erfarenheter är övervägande positiva – och att avsaknaden av vetenskapliga studier naturligtvis inte betyder avsaknaden av positiva effekter. DN

Vad de säger är att det är bra därför att de ser att det är bra. Det Moderaterna säger ätr samma sak som att hävda ”Eftersom Solen går upp i Öst och ner i Väst är det logiskt att solen kretsar runt jorden”.

Men Empiri och vetenskap kräver som sagt mer än tro, filosofi och enskilda varseblivningar.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vad döljs bakom Hillevi Engströms dimridå? FAS 4?

20 januari 2011

Kritikem mot FAS3 har varit massiv och nu reagerar den ansvarige minstern Hillevi Engström. Hon mumlar lite grand om att skärpa kontrollen, men missar helt den grundläggande kritiken mot FAS3. Det är iofs bra att hon försöker att ta i tu med de som missbrukar systemet, men det stora felet är det missbruk av människor som FAS 3 är. Hon nämner heller inget om jobbtraficking.

Via Westerholm hittar jag en skrämmande läsning. SNS lägger förslag på vad som skulle kunna kallas FAS 4

Nytt system med välfärdsjobb. Den höga arbetslösheten innebär inte bara stora kostnader för samhället i form av minskad produktion och lägre skatteintäkter. Den har också mycket negativa konsekvenser för de individer som drabbas, både i form av socialt utanförskap och låga inkomster. Vi föreslår ett omfattande system med vad vi kallar för välfärdsjobb. Modellen innebär en gradvis ökande skyldighet för den som är sysslolös, men arbetsför, och som får sin försörjning av samhället att utföra välfärdsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda. SNS

Om vi då ska göra en händelsekedja för att göra politisk logik av några till synes icke relaterade händelser.

  1. Staten i form av Anders Borg ser till att kommuner, landsting och regioner får mindre pengar att röra sig med.
  2. Kommunerna tvingas spara, vilket innebär nedskärningar av personal
  3. Nedskärningar av personal i redan slimmade organisationer innebär att jobb som behöver göras inte görs
  4. SNS skapar FAS 4 som ger kommuner, landsting och regioner gratis arbetskraft

Westerholm ser en fara i detta

Vad de missar är att denna sektor inte är en avstjälpningsplats för arbetslösa. Den kräver i alla dess funktioner utbildad personal. Pedagogiskt utbildad i skolan, medicinskt och hygieniskt medveten personal i äldreomsorgen och överlag empatiska personligheter. Jag är på ett personligt plan djupt tveksam till att se hur mina föräldrar en dag tas om hand av outbildad och sannolikt omotiverade arbetslösa som hellre arbetat med bilar, byggverksamhet eller datorer

Johan missar det diaboliska i förslaget. Genom att tvinga de som sägs upp från kommunerna att gå tillbaka till sin gamla arbetsplats 20 timmar per vecka i FAS 4 får kommunerna en kompetent gratis arbetskraft för att göra jobbet.

FAS 4 lovar en gyllene framtid för alla som inte omfattas av den

  • Staten sparar pengar och kan sänka skatten för höginkomsttagare
  • Kommunerna kan säga upp folk och sänka skatten
  • Kommunerna får gratis arbetskraft
  • Tusentals människor får jobba för socialbidrag och får se sin disponibla inkomst mer än halverad
  • Vi får fler fattiga barn

Kafka hade slagit frivolter av lycka och utropat ”Det är arbetslinjen

Roger Jönsson pekar ut en annan väg. Sverige behöver i sanning en opposition.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser