Posts Tagged ‘skola’

Betygsuppgörelsen – Mässling eller kolera?

12 februari 2015

Jag kan inte säga att jag är nöjd med uppgörelsen om betyg i klassa fyra. Vi har en enig forskarkår som dömer ut förslaget, lärarna vill inte ha systemet, men det spelade ingen roll för borgarna och SD. De skulle rösta igenom skräpet oavsett.

I det läget måste vi välja mellan kolera eller mässling. Genom denna uppgörelse har vi avfört frågan dagordningen och reducerat skadan.

Istället för att samtliga fjärdeklassare ska få betyg blir det ett försök med Max 100 skolor, som då ska ansöka frivilligt om att få delta.

Min kommun, Malmö, har redan tackat nej. Stockholm likaså. Min förhoppning är att inga skolor stiger fram, vilket innebär att försöket blir en flopp och frågan försvinner för gott.

Jag uppmanar samtliga sossar att driva frågan i era respektive kommuner. Ta gärna hjälp av lärarfacken.

Jag har haft mässlingen, på julafton, närmare bestämt. Det var inte speciellt kul, men hellre mässling än kolera.

Annonser

Björklunds arv är lutande tornet i #pisa #val2014

02 september 2014

Arvet efter BjörklundEgentligen behöver jag bara visa bilden ovan. 2006, i början av Björklunds period som ansvarig för den svenska skolan var nästan 90% av alla Sveriges niondeklassare behöriga till gymnasiet. 2014, i slutet av Björklunds period har det sjunkit till 86,9%.

När jag gick ut nian på 70-talet fanns det möjlighet att få jobb utan att ha en gymnasieutbildning. Det var svårare, men det gick. Idag är det nästan omöjligt. Ur det perspektivet är en katastrof att mer än 13% av de unga går ut skolan utan att ha gymnasiebehörighet.

Skolan ska också lära för livet. Skolan ska bygga en grund för det livslånga lärandet, men utan en fast grund kan inget bygge stå. Björklunds misslyckande i skolan får oerhörda konsekvenser även här.

Det är dags att bryta utvecklingen i den svenska skolan och det första steg vi måste ta är att byta ut den major som för närvarande ger order. Vi måste skapa en skola som ger alla barn en reell möjlighet att bli att de kan bli.

Idag presenterar Socialdemokraternas sitt valpmanifest Kära Framtid. Det innehåller fyra kapitel, varav ett handlar om utbildning. Läs hela manifestet, en presentation eller en reformtabell.

Nu blev lärarsatsningen just på allvar – det kommer att hända #val2014

18 augusti 2014

Begåvad_men_fattigDet ärt måhända orättvist men det finns partier och det finns partier. När Vänsterpartiet, KD eller Centern lägger fram ett förslag är omvärldens reaktion; ”Ok – var ju kul, undrar vad X säger?”

Det finns 2 X i svensk politik. Det stora X-et lade just fram ett förslag om satsningar på lärare.

Vi kommer att investera 250 miljoner kronor för att attrahera de bästa lärarna till  skolor med de största utmaningarna. Lärare som i dessa skolor tar på sig ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling ska ha en högre lön. Denna investering om 250 miljoner kronor räcker till en högre lön om 5 000 kr i månaden för cirka 3000 lärare.

Det är tydligt att lärarnas löner är centrala för yrkets attraktivitet. Högre lärarlöner hjälper skolsystemet att attrahera de bästa studenterna till läraryrket. Forskning och undersökningar visar också att det finns ett samband mellan högre lärarlöner och högre kunskapsresultat.

Inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket kommer vi att tillsammans med skolans och arbetsmarknadens parter föra en dialog om ytterligare steg för att höja lärarnas löner. 2,5 miljarder kronor avsätts årligen till den nationella samlingen för läraryrket. Socialdemokraterna

De kommer inte att säga det högt eller ens erkänna det mellan skål och vägg, men lärarfacken och dess medlemmar tänkte just ett kollektivt ”Yes”.

När Mp eller Fp säger att de vill satsa på lärarna tänker lärarna att det bra att de driver opinon för vår sak. När Socialdemokraterna presenterar ett förslag som detta tänker lärarna att det är att de genomför vår sak.

Rättvist eller ej – det är gör skillnad vem som säger, inte bara vad som sägs.

Den som vill läsa allt hittar ett PM och en presentation med fina bilder, samt en väldigt kort sammanfattning med länkar och sånt.

Reinfeldt anser sig vara för stor för att debattera skolan #val2014

12 augusti 2014

c1862-arrogansentaggSkola och utbildning är en av de frågor som väljarna rankar högst när de tillfrågas om vad som är viktigast. Skolan är också avgörande för landets framtid.

I valrörelsen 2010 arrangerade UR en partiledardebatt om just skolan. Även detta val kommer UR att arrangera en partiledardebatt om skolan. Det finns dock ett aber – partiledaren för moderaterna kommer inte.

Eftersom skolan är så viktig som den är finns det en poäng att partiledarna debatterar om hur de ser på skolans roll i samhället, utbildningens betydelse för Sverige. När de skolpolitiska talespersonerna drabbar samman blir debatten ofta teknisk. En partiledardebatt i frågan skulle behandla de övergripande frågorna i en för landet avgörande fråga.

Partiledare som kommer är Löfven, Sjöstedt, Fridolin & Björklund.

Reinfeldt anser sig vara för stor för att debattera skolan, Hägglund & Lööf  är rädda  för att förarga Reinfeldt och Jimpan sitter i garderoben och funderar.

I nuläget är Jan Björklund den enda partiledaren från alliansen som tackat ja. Skulle debatten sändas med nuvarande besked hade han fått debattera ensam mot Stefan Löfven, Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt, som alla tackat ja.

Debatten är redan annonserad och UR har inga planer på att ställa in. I stället hoppas man nu på att de tre borgerliga partierna ska ändra sig.

– Inför debatten i förra valrörelsen var det några som tackade ja väldigt sent. Reinfeldt sade ja en vecka innan. Det är två veckor kvar, så vi räknar med att de kommer att tacka ja, säger Natanael DerwingerExpressen

Dags för Reinfeldt att kliva av den höga hästen…

Aldrig mer ”Begåvad men fattig…” #val2014

11 augusti 2014

Det finns två klassiska valaffischer med budskap som knivskarpt visar vad politik i grunden handlar om. Den ena är affischen med budskapet ”Gärna medalj, men först rejäl pension”. Den andra är SSUs affisch från 1948 med texten ”Begåvad men fattig, ge honom lika chans”.

”Lika chans” var och är nyckelfrasen. Oavsett om man är född i slott eller koja skall skolan ge alla barn lika chans. Föräldrarnas ekonomiska status skall inte tillåtas spela någon roll. Det är socialdemokrati ända in i märgen.Begåvad_men_fattig

Idag tvingas folk med låga inkomster subventionera välbeställdas läxhjälp. Alla har inte råd att köpa privat läxhjälp. Vi går från en skola med lika chans till en skola där pengar spelar roll.

Den svenska skolan skall ge alla barn chansen att bli allt de kan bli. Det krassa perspektivet säger att Sverige inte har råd att förlora begåvningar. Det socialdemokratiska perspektivet säger att alla barns rätt att utvecklas till sin fulla potential är det enda perspektiv som krävs.

Varför har Tove Lifvendahl så låga förväntningar på Tobias Billström?

21 juli 2014

Billstrom_73d6258dTove Lifvendahl har begått en sista ledare innan hon tar semester och hon nämner mig och ett blogginlägg jag gjorde i våras. ”Varför ljuger Billström om undantag från simundervisning i Malmöskolor?” Vad saken gällde var ett uttalande i SvD av Billström.

– Det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till. SvD

Observera att nyckelordet är ”undantagna”. Billström påstod att 25% av eleverna i vissa klasser hade ett formellt undantag från simundervisningen. Sydsvenskan gjorde en faktakoll och konstaterade att Billström ljög.

Sydsvenskan har kontrollerat ministerns uttalande. Vi skickade ut en enkät till alla rektorer i Malmö och frågade om någon av deras elever är undantagna från simundervisningen, och om så är fallet, varför?

Samtliga skolor utom en har svarat. Av alla skolor är det en enda som anger att de har elever som är undantagna från simundervisningen av religiösa eller kulturella skäl. Det handlar om två flickor. Några få andra skolor har en till tre elever med undantag, men då är det av andra orsaker, som klorallergi eller funktionshinder. SdS

Därav mitt blogginlägg.

Varför drar då Lifvendal upp detta nu? Orsaken är Ibrahim Baylan

Var sjätte niondeklassare i Malmö kan inte simma och lämnar i år grundskolan utan betyg i idrott och hälsa. Problemen är störst på skolor i socialt utsatta områden. Ibrahim Baylan (S) vill nu att det ska bli obligatoriskt för landets kommuner att anordna simskola på sommaren. SvD

TL verkar anse att det är orättvist att Billström fick stryk för sitt uttalande när IB inte får samma behandling. Billström menade enligt TL samma sak som Baylan, men sa enligt TL fel.

Ulf Bjereld reder ut själva sakfrågan, jag har ingen annan åsikt.

Ibrahim Baylans förslag utgår inte från en identitetspolitik utan från en generelljämlikhetspolitik. Simkunnighet blir då inte en integrationsfråga utan en rättvisefråga, eftersom simkunnigheten är lägst i socioekonomiskt svaga områden.

Billströms uttalanden spred en felaktig bild av att svensk skola genom medvetna särskilda ”undantag” särbehandlade barn till utlandsfödda föräldrar och därigenom undandrog dessa barn möjligheten att lära sig simma. För spridandet av denna felaktiga bild fick Billström välförtjänt kritik, och den kritiken kvarstår. Baylans förslag utgår i stället från behovet att stärka simkunnigheten överhuvudtaget, och särskilt i områden som är ekonomiskt svaga. Det är ett förslag som förtjänar uppskattning.UB

Vad som förvånar mig är Tove Lifvendahls låga förväntningar på Tobias Billström? Tror hon inte att han har kontroll över sin tunga? Vilka andra uttalanden av Billström anser Lifvendahl vara befläckade av ”felaktiga ordval”?

Tobias Billström är statsråd. Jag har så mycket respekt för Statsrådet Billström att jag tar för givet att hans uttalanden är genomtänkta och han säger vad han menar och därför menar vad han säger.

Varför har Tove Lifvendahl så låga förväntningar på det moderata Statsrådet Tobias Billström?

9% av friskolorna lägger ner om meddelarskydd införs

08 juli 2014

paragrafVad har egentligen friskolekoncernerna att dölja? Vad döljer de?

Undersökningen visar även att 13 procent inte skulle driva vidare sina skolor om offentlighetsprincipen, så som den gäller för kommuner, skulle bli verklighet för friskolor. Nio procent säger att de inte skulle driva vidare sin verksamhet om meddelarfrihet infördes. DN

Motivet för meddelarskydd och offentlighetsprincip är demokrati. Det ska vara största möjliga insyn i handhavandet av medborgarnas skattepengar.

Det är för mig självklart att exakt samma meddelarskydd, samma offentlighetsprincip, ska införas för en friskolekoncern som för en kommunal friskola.

Det är viktigt att påpeka att meddelarskyddet inte ska begränsas till att gälla olagligheter eller missförhållanden i verksamheten. Även sånt som representation, företagshemligheter eller andra iofs harmlösa, men för ledningen pinsamma uppgifter, skall självklart kunna lämnas ut.

Så är det i kommunen – så ska det vara i friskolorna.

Expressen & Moderaterna sätter banker före barn

02 juli 2014

Alam bankerGårdagens förslag från S om att beskatta banksektorn i syfte att satsa på skolan triggar reaktioner. Jag var själv nyfiken på vilka som skulle sätta banker före barn. Att bankerna själva skulle gnälla är självklart – i grunden inget att bry sig om.

Först ut är Expressens ledarsida med en stabil spya om populism och annat. Som god tvåa kommer moderate tjänstemannen Edwin Alam som stödkvittrar bankernas gnäll.

Nu vet vi vilka som sätter Banker före Barn.

Att ta från bankerna och ge till barnen

01 juli 2014

bank till barnI söndags presenterade Stefan Löfven ett förslag om maxtak på dagis. Inga barngrupper ska vara större än 15 barn. Idag ger vi besked om hur det ska betalas.

  • Vi föreslår idag en bankskatt. Beskattningen av finansiell sektor skärps med 4 miljarder kronor årligen, enligt den modell som Företagsskattekommittén föreslagit.

  • Det ökade utrymmet investeras i skola och förskola, bland annat i ett maxtak för småbarnsgrupper i förskolan om 1,1 miljarder kronor. Det är en skatteväxling för skolan. Sap.se

Förslaget är en del av Företagsskattekommitténs slutbetänkande, som just håller på att remissbehandlas.

Vad det handlar om är ta från bankerna och ge till barnen. En hel del Karl-Bertil Jonsson över detta.

Förmodligen kommer Moderaterna & co vara emot.

Att ta från barnen och ge till bankerna är den borgerliga melodin.

Lundsberg fick på flabben

25 juni 2014

paragrafHögsta Förvaltningsdomstolen slog idag fast att skolinspektionen hade rätt att stänga ner skolan som en följd av den vidriga strykjärnsnollningen. Frågan är vilken konkret betydelse det kommer att få.

Mer exakt vilken betydelse domen får kan Begler inte säga i nuläget. Till exempel om ansvaret också gäller när elevhemmen inte ligger lika nära anslutning till skolan eller om det är boenden som inte drivs i skolans regi.

– Vi behöver titta mer exakt på vilken tolkning som Högsta förvaltningsdomstolen har gjort. Men när det gäller Lundsberg är frågan klargjord, och jag skulle nog vilja påstå när det gäller riksinternaten också. SvD

Två undre instanser gick på Lundsbergs linje, men högsta legala instans gav Lundsberg på flabben.

Helt rimligt.