Posts Tagged ‘Skåne’

Den skattefuskande(?) polismyndigheten

18 juni 2015

Bild 1I ljuset av ”skatteskandalen” på de polisiära fiken är det inte undra på att länsman är kassa på att utreda ekonomisk brottslighet.

I kafeteriorna har poliser och andra anställda kunnat fika billigt eftersom arbetsgivaren stått för en del av kostnaden. Men sådana subventioner gör att medarbetarna måste förmånsbeskattas, vilket inte har skett. SdS

Har inte polismyndigheten klart för sig att den typen av förmåner är en förmån som eventuellt ska beskattas? Är det så att frågan om beskattning är oklar måste en myndighet som har till uppgift att utreda alla former av brott mot landets lag och rätt ha förståndet att kontrollera legaliteten i den egna verksamheten.

Det är minst sagt lite pinsamt för länsman.

polismyndighetens skånska hemsida kan vi nu läsa att ett antal polisfik skall stängas tills vidare. Nu gäller detta ett antal polisfik i Skåne. Hur ser det ut i övriga landet.

Annonser

Vill Skånemoderaterna avsätta Anna Kinberg Batra?

23 mars 2015

Falun FjällModeraterna i Kävlinge vill stoppa Decemberöverenskommelsen. Det innebär att de vill att den svenska borgerligheten likt sina norska kamrater ska samarbeta med rasisterna.

Eftersom Anna Kinberg Batra ställt sig bakom Decemberöverenskommelsen innebär kravet i praktiken även Anna Kinberg Batras avgång.

En organisation som springer ifrån sina åtaganden så fort det blir obekvämt tappar all trovärdighet. En dylik kan ingen lita på – någonsin, i några sammanhang.

Tänker Skånemoderaterna förvandla Anna Kinberg Batra till en lögnare?

När ambulansen socialiserades…

29 juli 2014

Rädda_vården..blev det jättebra

Läser idag i ett par skånska tidningar om en ambulanssjukvård som fungerar alldeles utmärkt. Det går som tåget(brukade gå).

Vi läser rätt ofta hur vården går på knäna under sommaren pga svårigheten att få tag på semestervikarier. I detta fallet tvingas de tacka nej när kvalificerad personal ringer och söker jobb, därför att de har full bemanning.

Solskenshistorien gäller inte inte all ambulanssjukvård i Region Skåne, utan distrikt 3, dvs Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Förslöv och Östra Ljungby. De övriga distrikten är inte med på framgångsvagnen. Orsaken till framgången är enkel. Ambulanssjukvården i distrikt 3 ligger inte ute på entreprenad utan sköts direkt av Region Skåne.

Distrikt 1, som täcker områdena Malmö, Skurup, Svedala, Trelleborg och Höllviken, kunde inte bemanna alla timmar som parterna kommit överens om.

Ambulanssjuksköterskan Rickard Wirén lämnade sitt jobb på distrikt 1 efter tolv år. I dag pendlar han mellan hemstaden Trelleborg och Helsingborgs lasarett. Trots att det tar en timme att köra enkel väg ångrar han inte sitt beslut.

– Det var en bisarr lättnad i kroppen när jag slutade. Jag kunde inte vara kvar, trots att jag jobbat där mer än ett decennium, säger han. SdS

Ett av ambulansdistrikten sköts direkt av Region Skåne, de andra har upphandlats. Ett distrikt är en väl fungerande personalmagnet.

Lösningen torde vara enkel…

 

BB i moderatstyrda Region Skåne – en patientfara

25 april 2014

KinhultDet är innebörden i ett brev som 34 läkare vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) skickar sin ledning.

Överläkaren Johan Molin har också skrivit på. Han menar att situationen ytterst är en konsekvens av tidigare politiska beslut med besparingskrav och anställningsstopp som följd.

– Vi har ett mindre antal kvalificerade läkare nu än tidigare. Det gör att verksamheten vilar på ganska många nya läkare. Organisationen rymmer inte introduktion av nya kollegor. Jag säger inte att det inte kommer att fungera, men det är oroväckande, säger han. SdS

Jag skrev tidigare om sommarens BB-lotteri vid Skånes sjukhus. Det verkar som om vinstlotterna i lotteriet är få.

Skånskt BB-lotteri i sommar – vem vinner, vem förlorar?

22 april 2014

KinhultNär sommaren kommer anländer även bemanningsproblem i vården. Region Skåne är inget undantag. I sommar kommer det troligen att fattas personal på kvinnokliniken på SuS. Det får konsekvenser.

Förra året blev ett mycket ansträngt år på Skånes förlossningsavdelningar.

– Vi kämpade med att behålla den medicinska säkerheten. Inget barn eller kvinna kom till skada, men vi hade många tillbud och det var på håret att vi klarade det, säger överläkaren och sektionschefen Dag Wide-Swensson.

Nyligen berättade Sydsvenskan också att cirka 600 kvinnor som förra året kontaktade förlossningen när det var dags att föda fick veta att det saknades plats.

De blev hänvisade till en annan ort.
– Även i år har vi fortsatt höga siffror. Det är inte acceptabelt och inte hållbart att vi skickar ifrån oss så många kvinnor, säger Andreas Herbst, verksamhetschef på kvinnokliniken i Malmö och Lund, Skånes universitetssjukhus. SdS

Vården i Skåne är en stor härdsmälta. Ansvariga politiker med Pia Kinhult (m) i spetsen gömmer sig bakom sina tjänstemän.

Skåningarna förtjänar en annan politisk ledning som har viljan och förmågan att bygga en vård för alla.

Politik & Näringsliv kräver fyrspår mellan Malmö och Lund

11 mars 2014

kontaktledningKatrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad samt ordförande i MalmöLundregionen, Pontus Lindberg, ordförande regionala tillväxtnämnden i Region Skåne och Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och handelskammaren har författat en gemensam skrivelse till miljöminister Lena Ek. Kravet är enkelt. Fyra spår mellan Malmö och Lund.

Vi skriver nu för att uppmärksamma att ett av de få projekt som finns för Sydsverige och som otvivelaktigt behöver genomföras i tidigt skede, nämligen fyrspåret Malmö-Lund, tidsmässigt håller på att äventyras. Skall regeringens ambitioner kring bostäder och jobbskapande realiseras är detta ett av de mest centrala projekten i landet. Sträckan mellan Lund och Malmö utgör den sydligaste delen av Södra stambanan och är Sveriges näst mest belastade dubbelspår  med ca 450 tåg/dygn.

Det är synnerligen olyckligt att projektet har väntat på regeringens tillåtlighetsbeslut sedan  2010. Trafikverket har nu beslutat att banta projektorganisationen för projektet fyrspår Flackarp-Arlöv (Region Syd) eftersom situationen med tidplan och innehåll i projektet, inklusive handläggningen och beslutstempot hos regeringen, är så oklar. Vi ser detta som mycket allvarligt för den nationella sysselsättningen och tillväxten. Om detta projekt försenas eller i praktiken helt uteblir under kommande planperiod så kommer det att hämma både bostadsutveckling och jobb och därmed försämra näringslivets villkor mycket påtagligt.

Ni hittar hela skrivelsen på min Slideshare

Var är egentligen problemet? Skåne är en region med möjlighet för tillväxt och arbete, men då krävs goda kommunikationer. Varför drar regeringen benen efter sig? är det Borgs gamla spöke om den överinvesterade järnvägen som fortfarande skramlar med kedjorna?

När ledande politiker från båda blocken samt företrädare för det regionala näringslivet höjer rösten måste regeringen inte bara lyssna utan även agera.

Moderaterna skär ner den skånska vården

26 februari 2014

Vården i Skåne har varit en orkan av kaos under de senaste åren. Beskedet om neddragningar i Helsingborg signalerar knappast satsningar på vården.

30 vårdplatser försvinner från Helsingborgs lasarett. Det betyder dessutom att över 100 vårdtjänster försvinner från de tre sjukhusen i nordvästra Skåne. HD

Som vanligt haglar de blå dunsterna från ledningen. De försöker att inbilla oss att det går att ersätta 30 vårdplatser med några slag i luften.

– Vi sa redan i höstas att den snåla budget som den borgerliga Femklövern beslutat kommer innebära fortsatta neddragningar framförallt för Helsingborgs lasarett. Nu kommer konsekvenserna, 30 vårdplatser ska försvinna och 100 vårdanställda ska bort i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm, säger Henrik Fritzon (S).

– Helsingborg har redan stora problem med överbeläggningar och patienter som läggs i korridorerna. Detta är ännu ett tecken på att den borgerliga regionledningen inte klarar av att sköta den skånska vården. Neddragningen innebär en katastrof för patienterna i nordvästra Skåne. Det är inte nedskärningar som vården behöver, utan fler vårdplatser och mer vårdpersonal S i Skåne

Dags att starta ett undergroundblad för personalen i censurens Region Skåne

07 februari 2014

KinhultDet där med diskussion och demokrati är inget som ledningen för Region Skåne värderar så där värst mycket.

Personaltidningen Ambulansbladet ville fråga samtliga partier om hur de såg på framtiden för ambulanssjukvården. Samtliga svar skulle redovisas oredigerade. Det kunde inte högsta tjänstemannahönset Jonas Rastad svälja. Skulle det skrivas om politik skulle vara neutralt, säger Rastad till Sydsvenskan. Jonas Rastads motivering är magstark

Är det inte relevant att anställda i regionen får veta vad politikerna vill med arbetsplatsen efter valet i höst?

– Det kan det vara, men då får man fråga som privatperson eller via de medier som erbjuds. Jag tycker inte att frågan är ointressant, men man kan inte som tjänsteman agera offentligt så här.

Jonas Rastad säger att det blir tydligare om man jämför med det privata näringslivet. I ett företag hade inte en personaltidning tagit upp kritik mot ledningens beslut. SdS

Om Rastad vill jobba utifrån de villkor som existerar i det privata näringslivet skall han skaffa sig ett jobb där. Region Skåne är en verksamhet finansierad av skattepengar, driven utifrån beslut fattade av politiker som valts i demokratiska val. Vare sig Region Skåne eller de anställda skulle ta skada av att partierna redovisade för de anställda inom ambulanssjukvården hur de såg på deras arbete, tvärtom.

Nyhetsbrevet Bulletin, utgivet av Arbets- och miljömedicin och Yrkes- och miljödermatologi vid Lunds universitet och Region Skåne ville ställa frågor till partierna central nivå om hur de såg på miljögifter. Även det stoppades av regionledningen.

Det högste politikerhönset, moderata Regionrådet Pia Kinhult, gömmer sig som vanligt bakom tjänstemännen och vägrar säga knappnål.

Dags för någon anställd inom Region Skåne att starta ett underground magasin. Att hitta en undanskymd vrå i kulvertarna under SUS i Malmö där man kan ställa en skrivmaskin och en stencilapparat borde inte vara omöjligt.

 

Sjukhusstädning i Region Skåne en patientfara?

31 januari 2014

BakterierJag läser en skrämmande artikel i Kommunalarbetaren om arbetsvillkoren för städpersonalen på Skånes UniversitetsSjukhus, även kallat SUS. Städningen är utlagd på bolaget Sodexo som beskriver sig själva såsom

Denna förklaring om affärsintegritet beskriver koncernens standarder som ligger till grund för förverkligandet av målen om affärsintegritet. Efterlevnaden av dessa orubbliga standarder är en del av de krav som ställs på medarbetarna i ett branschledande företag som är ”bäst i klassen”. Sodexo om  affärsintegritet

Sjukhusstädning är en avgörande del av sjukvården. Fungerar inte städningen som den ska är det fara för patienternas väl och ve. På SUS har de av den orsaken skapat nya hygienrutiner som gör att städningen tar längre tid.

Magnus berättar om de hygienrutiner som ska följas. När toaletterna på vissa avdelningar ska städas ska städarna bland annat bära engångsrockar, nya handskar, munskydd, använda engångsmoppar och spraya vissa ytor.

– När hygienrutinerna skärptes frågade vi våra arbetsledare om vi skulle få mer tid på oss, men det har vi inte fått. Vi städare hamnar mellan rutin­erna för hygienstäd och tiden vi får av Sodexo. Det kan vara så att man har 10-15 toaletter att städa i rad och omkring 20-25 rum på en avdelning, men det är omöjligt att hinna städa allt det och följa hygienrutinerna. KA

Sodexos stolta tal om ”affärsintegritet” och att vara ”bäst i klassen” blir i slutändan en situation där de anställda tvingas välja mellan att städa hela området utan att följa hygienrutinerna till punkt och pricka eller inte hinna städa allt.

Sodexo har lämnat in ett anbud, de har tagit på sig att städa enligt de hygienrutiner som finns. Alltså ska de göra det även om de förlorar pengar på varje fakturerad timme.

Min lösning är enkel. Gör städningen själv, låt det ta den tid det tar. Sjukvården tjänar på det i längden.

I den moderata vården är vaktmästarna obducenter

04 november 2013

KinhultI det moderatstyrda Region Skåne är inget som det ska. Som om det inte vore nog med BB-lotteri och personaluppror på barnintensiven avslöjas nu att vaktmästarna pga personalbrist utfört obduktioner.

I juli i år var det semestertider och ont om personal på bårhuset, men i källaren låg avlidna som behövde obduceras. Ansvariga bestämde att vaktmästaren fick utföra de fullständiga obduktionerna. Vaktm bekräftar händelserna och säger att han inte hade några problem med att utföra obduktionerna.

– Det kändes helt okej. Men du kan diskutera det här med verksamhetschefen Lena Luts, hon är helt insatt i det här, säger vaktmästaren. SdS

Vaktisen utför obduktioner. Är det en sketch från SNL eller är det svensk vård i nådens år 2013? Reaktionen från kollegorna i Uppsala är den förväntade

Hon får medhåll av Irina Alafuzoff, professor i neuropatologi och sektionschef på klinisk patologi på Akademiska sjukhuset:
– Det går bara inte. Om det här blev känt internationellt så skulle Sverige klassas som ett u-land bland patologer. Det är totalt vansinnigt

Verksamhetschefen för klinisk patologi i Region Skåne, Lena Luts, ser inga problem med att en person utan vårdutbildning deltar i obduktioner. SdS

Jag kan bara fråga mig vad som egentligen händer bakom sjukhusets lyckta dörrar. Sydsvenska skriver på ledarplats att ”Medborgarna förväntar sig mer”. Jag kan bara hålla med. Skåningarna har rätt att förvänta sig mer av den vård de betalar för.

Hur länge ska vi låta Pia Kinhults glada amatörgäng göra kaos med den skånska vården?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern