Posts Tagged ‘sjukförsäkring’

Försäkringskassan till den cancersjuke: ”Det gills inte om du inte har ett dödsdatum”

13 februari 2014

c1862-arrogansentaggIgår skrev jag om Hanne Kjöllers magsura reaktion på författaren Christer Enanders artikel i Dagens Arbete.

Idag bekräftar Hillevi Wahl Enanders bild av Reinfeldts Sverige med ett vittnesmål från den del av verkligheten som ligger utom synhåll för de som sitter i elfenbenstornets topp.

Wahl berättar om en kvinna som drabbats av bröstcancer. Det tog lång tid att hamna rätt i vårdapparaten, cellgifter och strålbehandling var ett veritabelt helvete, men nu börjar kvinnan ifråga att komma ut på andra sidan, men hon är långt ifrån frisk. Smärtor, trötthet, infektioner är numera hennes vardag.

Ett år efter cancerbeskedet är Anna långt ifrån frisk. Hon har fort­farande så stora smärtor efter cell­giftsbehandlingarna att hon knappt kan gå tio steg i taget­, hon har oerhört ont när hon sitter ner, hennes­ fötter är ständigt infekterade av stafylokocker.

För ett par veckor sedan ringde Försäkringskassan. ”Dina­ sjukdagar är slut. Du måste börja jobba.” ”Men jag klarar inte av att jobba. Mitt läkarinty­g…” ”Det gills inte om du inte har ett dödsdatum.  Metro

När LO körde kampanjen ”Kalla Sverige” gnydde borgerligheten om svartmålning och smutskastning. men Sverige har i sanning blivit kallt. Att åter läsa Hanne Kjöllers ledare är som att titta rakt in i en illusion. Det Kjöller föraktfullt kallade debattpekoral är i ljuset av Annas öde tyvärr en verklighet.

Ansvarige minister Ulf Kristersson ger detta besked på regeringens hemsida.”Att kunna försörja sig själv är grunden för självständighet och trygghet. Socialförsäkringarna ska därför både stötta när vi är sjuka och inte kan arbeta, och göra vägen tillbaka så kort och framgångsrik som möjligt.”.

Kristerssons målsättning är i grunden sund, men praktiken under hans fögderi är att svårt sjuka cancerpatienter krävs på dödsdatum.

Sverige har i sanning blivit iskallt…

Annonser

Så utförsäkring löser inte arbetslöshet – det var f-n

28 oktober 2013

LO_företagshälsovårdSå föll ytterligare en av arbetslinjens bastioner.

AB hänvisar till en DN-artikel som ännu inte finns på nätet. Titeln är talande; ”Utförsäkring löser inte arbetslöshet”. Har nån ringt Borg & Reinfeldt?

Kontentan är att de personer som utförsäkras ligger i en rundgång mellan sjukförsäkring, arbetsförmedling, limbo och försäkringskassan.

– Bland dem som återvänder till sjukförsäkringen är det många som saknar arbete. De arbetslösa är nästan dubbelt så många som de som har en anställning. Tittar vi även på kön är den vanligaste återvändaren en arbetslös kvinna i 50-årsålder, säger Peje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan till Dagens Nyheter AB

Bra jobbat högernissar &-nissor!

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

När sjuktalen ökar använder Reinfeldt hästmetaforer

15 oktober 2013

sjuktal_okarGrafen ovan visar en utveckling som hos en och annan borde utlösa reaktionen ”WTF”. Enligt gällande borgerlig propaganda skenade sjuktalen fram tills borgerligheten sänkte sjukförsäkringssystemet.

Verkligheten visar en annan bild. Från 2003 fram till 2011 minskade sjuktalen i en rätt jämn takt. Att Reinfeldt tog över 2006 och kvaddade systemet märks inte i kurvan. Försämringarna i sjukförsäkringen gjorde inte folk friskare, de minskad heller inte sjuktalen. Det enda som hände var att sjuka blev fattigare.

Sedan 2011 har sjuktalen ökat och är nu i höjd med 2008. Jag frågar mig varför. Detta borde vara en central del i regeringens budget, men så är det inte. Vad regeringen däremot gör är att skära ner anslaget till företagshälsovården. De rycker 90% av pengarna. Dessutom lägger de ett förslag som innebär att arbetsgivare som struntar i säkerheten på arbetsplatserna inte längre ska åtalas utan enbart betala en administrativ avgift.

Det är min bedömning att ökningen är relaterad till ökad stress på jobbet. Förr eller senare åker proppen ur ketchupflaskan. Denna gång åkte proppen ur runt 2011.

Bloggat: Martin Moberg

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

LOs förslag om sjukförsäkring innehåller mycket klokskap

01 juli 2013

Kålle_webbLO lägger fram ett förslag till ny sjukförsäkring. Mycket fokus ligger på rehabilitering och även en del möjligheterna att komma tillbaka efter en längre sjukskrivning. Nedan en sammanfattning, här hela rapporten.

 • Det måste finnas tillgång till högkvalitativ företagshälsovård för alla som behöver den.
 • Den som inte kan gå tillbaks till sin tidigare arbetsgivare och behöver stöd för att ställa om, exempelvis hitta fram till en ny anställning eller ett nytt yrke, bör erbjudas individuellt utformade och anpassade utbildningsinsatser.
 • Sjukförsäkringen måste åter bli en försäkring som garanterar den som drabbats av ohälsa ett rimligt och fullgott inkomstskydd. Inkomsttaket måste höjas och kopplas till löneutvecklingen!
 • Ingen ska bli av med sin ersättning bara för att man passerar någon administrativ tidsgräns. De tidsgränser som idag gäller vid 180, 364 och 914 dagar – som infördes sommaren 2008 – bör omvandlas till stödjepunkter där individen rustas med rehabiliteringsrättigheter.
 • Regeringen bör så snart som möjligt utreda införandet av en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring tillsammans med parterna. I rapporten skissas på olika konkreta lösningar som kan utgöra utgångspunkter i detta arbete.
 • När beslut om rätten till sjukpenning och sjukersättning fattas bör även ålder, utbildningsbakgrund, bosättningsförhållanden och tidigare verksamhet kunna vägas in.
 • Sjukersättningen (tidigare förtidspension) bör höjas och ska ge trygghet även för personer med fleråriga, men inte nödvändigtvis livslånga, sjukdomstillstånd.
 • Karensdagen i sjukförsäkringen bör avskaffas. Ett steg i rätt riktning kan dock vara att införa ett s.k. karensavdrag (läs mer i SvD-artikel).
 • Vi behöver kraftfullare anställningsstöd och fler lönebidragsplatser, så att alla som vill och kan arbeta också får möjlighet att göra det.

Samtliga partier bör studera förslagen med öppet sinne.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Kristerssons Trappa: Sjukförsäkrad, utförsäkrad, socialbidragstagare

26 april 2013

Den som studerar effekterna av Kristerssons trappa kan snabbt konstatera att motiven för den sjuka sjukförsäkringen är rent statsfinansiella. Kostnaderna minskar för staten och läggs på kommunernas konto för socialbidrag.

Kristerssons företrädare – Cristina Husmark Pehrsson – och Anders Borgs sätt att utförsäkra sjuka människor är ett av de mest cyniska inslagen i regeringens så kallade jobbpolitik. Förslagen genomfördes utan hänsyn till remissinstansernas varningar eller de försäkrades oro. Man framför allt tycks de praktiska effekterna inte ha spelat någon roll alls.

Nu finns de effekterna svart på vitt. Sjuka som skyfflas runt mellan myndigheter och sjuka som tvingas söka socialbidrag. Myndigheter som inte kan samarbeta och ett fallande förtroende för hela trygghetssystemet.

Att politiken kallas arbetslinjen är inte bara ett hån mot alla som drabbats av de senaste årens haveri. Det är ett hån mot svenska språket. AB

Så skapar man utrymme för sänkningar av den statliga skatten.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Moderaterna förkastar den generella välfärden

01 oktober 2012

Det finns i grund och botten tre välfärdsmodeller.

 1. Samhället har minimalt ansvar – individen får sköta sitt eget skydd (USA)
 2. Samhället ger ett grundskydd som kompletteras med privata försäkringar
 3. Samhället ger ett inkomstskydd som omfattar en bred majoritet av landets befolkning. Ett bra mått är att 80% av befolkningen har 80% av inkomsten från offentliga system vid sjukdom eller arbetslöshet.

Det vi kallar generell välfärd är modell 3, det är den klassiska svenska välfärdsmodellen. Idag, efter 6 år med moderaterna, glider vi med hög fart mot modell 2, dvs en liten grund från samhället(svältskydd), resten får individen sköta med privata lösningar.

A-kassan är ett utmärkt exempel. Efter 6 år med moderaterna har c:a 20% av medlemmarna i a-kssan 80% i ersättning. De övriga tvingas teckna tilläggsförsäkringar. Avgiftshöjningar har dessutom drivit 400 000 personer ut i ett försökringslöst tillstånd. Det är inte generell välfärd. Precis som AB skriver får det även andra effekter.

Däremot saknas det arbets­lösa med rätt kunskaper och rätt erfarenhet för att ta de jobb som faktiskt finns. I augusti anmäldes 50 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen.

Eftersom taken i a-kassan är så låga tvingas arbetslösa som har yrkeskunnande, utbildning och erfarenhet dessutom sänka sina förväntningar på nästa jobb. Det är själva avsikten.

Därmed försvinner deras kompetens i realiteten från arbetsmarknaden, precis som ett antal jobb som någon med mindre erfarenhet skulle ha klarat. En höjning av taken i a-kassan skulle inte öka arbetslösheten, men den skulle förbättra matchningen AB

Samma sak gäller sjukförsäkringen. Ulf Kristersson breder ut sig med närmast lögnaktiga påståenden i Expressen.

Sverige har sedan länge en tradition med starka kollektivavtal som är med och skyddar vid sjukdom. Nio av tio svenskar har dessa avtalsförsäkringar. De är en del av den svenska modellen.Expressen

Kristersson gör en mycket ful sammanblanding av äpplen och ruttna bananer från Dole. Kollektiva avtalsförsäkringar vid dödsfall, olycksfall och arbetsskada har varit med i många år.

Tilläggsförsäkringar för att fylla upp vid sjukdom eller arbetslöshet är ett otyg som för LO-grupperna tog fart efter moderaternas återkomst till makten 2006.

Kristersson argumenterar i artikeln inte för generell välfärd, dvs modell 3, han argumenterar för grundtrygghet + privata försäkringar, vilket inte har ett smack att göra med  den svenska välfärdsmodellen.

Jag mår fysikt illa när jag ser Kristersson argumentera för den sjukförsäkring som gjort så många så mycket illa.

Bloggat: Martin Moberg, Peter Andersson,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Fp Pehrson & Nilsson protesterar mot sitt eget beslut

19 juli 2012

5 juni 2008 applåderade de Folkpartistiska riksdagsledamöterna Johan Pehrson och Ulf Nilsson sitt senaste beslut, den sjuka sjukförsäkringen. Då var de stolta och glada.

På kvällen 19 juli runt 22:30 protesterar Pehrson & Nilsson tillsammans med fyra andra folkpartister mot det beslut de själva fattat och applåderat. De nämner inte med ett ord att de själva har format dagens system.

Vi liberaler har i över ett århundrade varit med och format stabila socialförsäkringar. Försäkringar som ska omfatta hela befolkningen och ge en betydande inkomsttrygghet vid sjukdom eller olyckaSvD

Vi Liberaler” skriver de. Inte med ett ord erkänner de konsekvensen av sina handlingar. Det är väl inte vad ”Ni Liberraler” gör.

Det är ju förbannat märkligt att Fp:s gruppledare tar strid på Brännpunkt istället för att prata direkt med sin partiledare. Han är vice Statsminister och sitter i landets regering.

Å andra sidan är han Folkpartist och alla vet vem som bestämmer

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

#Mitt Sverige: Svenskarna gillar jämlikhet

18 april 2012

En rykande färsk undersökning från kampanjen Mitt Sverige visar att svenskarna gillar jämlikhet. Ni kan läsa hela undersökningen här. Har ni åsikter eller frågor om själva undersökningens metodik eller tillförlitlighet,  kontakta Novus eller Peter Andersson.

Vad undersökningen också visar är att svenskarna gillar det Socialdenokratiska sanhällskontraktet. Det handlar om arbete, välfärd men även saker som trygghet på jobbet. Problemet är att en majoritet inte förväntar sig att sanhället uppfyller sin del av kontraktet.

Vad diagrammet ovan visar är att 15% litar på sjukförsäkringen och att 12% litar på a-kassan. Det är skrämmande låga siffror.

En artikel i gårdagens DN hade en formulering och en rubrik som ställde till visst rabalder. Andersson/Löfven skrev om det dubbla kravet, både på samhället och den arbetssökande.

Diagrammet ovan visar att individen ställer stora krav på samhället, men som vi sett tvivlar många på samhällets förmåga att leverera. Det är dags att återupprätta det ömsisidiga samhällskontraktet.

Det Borgerliga samhällskontraktet ser ut så här: ”Vi sänker skatten, vi sänker ersättningsnivåerna – sen får du fixa resten själv”. Snacka om kravlöshet. I det Borgerliga Sveriga läggs alla krav på individen, samhället friskriver sig själv.

Jag vill se ett samhällskontrakt där samhället upfyller sin del av kontraktet innan pekpinnen kommer fram. Samhället ska i samklang med sjuka och arbetslösa ta fram individuella utvecklingsplaner, samhället ska skaka fram rehabilitering och utbildning – individen har då en skyldighet att delta.

Samma sak med näringslivet. Samhället ska diskutera med företagen, tillhandahålla god infrastruktur, rätt utbildning, bra forskning och företagen ska frodas och anställa folk. Ömsesidighet.

Samhället och medborgarna ska ställa ömsesidiga krav på varandra. I det Borgerliga Sverige har samhället gett sig själv rätten att verka kravlöst gentemot medborgarna.

Bloggat: Jinge, Roger Jönsson

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Lästipset – ”Dödsdansen”

07 april 2012

Det är med sorg i sinnet jag rekommenderar denna läsning, eftersom den beskriver det privata helvete några av mina vänner har hamnat i.

Johan Westerholm skriver utlämnade om hur hans ”delsbos” kamp mot cancern försvåras av sjukförsäkrimgsreglerna samt det obefintliga sociala skyddsnätet för ensamföretagare.

Som vanligt kan den som vill kommentera inlägget hos Westerholm.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

”Du kan bli VD”

06 april 2012

Aftonbladet har fått tag på ett arbetsdokument om Kristerssons nya bedömning av arbetsförmåga. I dessa påsktider kan jag bara säga ”Jösses”. Samtliga citat är från denna artikel av Daniel Swedin.

Utredarna på Försäkringskassan har tittat på olika jobb och försökt bedöma vilken ”toleransnivå” ­arbetet har mot olika begränsningar som kan finnas hos den som ska ha jobbet.

Den som varit sjukskriven ska sedan prövas mot detta. Hur ligger det till med de sociala funktionerna och den psykiska uthålligheten? Bär rösten och hur är det med balansen? Och hur är det med fysiken?

När detta är klart är det bara att sätta i gång och matcha. I doku­mentet finns en lista på 39 yrken, från verkställande direktör till administrativ ­assistent via målare och polis.

Tanken är då att om den sjukes hälsoprofil kan matchas mot ett verkligt eller tänkt yrke är det bara att pallra sig över till AF, men som Swedin skriver finns det ett smärre problem.

Det är ju inte säkert att den medicinska profil Försäkringskassan gett en arbetsuppgift stämmer med de krav riktiga ­arbetsgivare har på sina anställda

Ett annat smärre problem är att FK inte ska ta hänsyn till sånt som ” ålder, kön, utbildning” eller andra ovidkommande faktorer. Nu börjar jag förstå hur de kommer fram till hur de hittar jobb som kan utföras liggande.

 1. Går det att ta in en säng på kontoret? Check!
 2. Många assistenter som kan göra allt som kräver fysisk förmåga/mobilitet? Check!
 3. Tillåtande miljö som accepterar höga kringkostnader? Check!

VD kommer att bli en flitigt rekommenderad karriärväg för kroniskt sjuka….

[UPPDATERAD 2012-04-06 13:13] Här är länk till dokumentet ifråga. VD och verkschefer finns på sid 89, kap 3:37.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern