Posts Tagged ‘saudiarabien’

Naturligtvis bad Wallström inte om ursäkt

31 mars 2015

Margot WallströmBegäret att få sänka en misshaglig socialdemokratisk utrikesminister har gång efter gång gjort borgare, journalister och tyvärr en och annan av mina partikamrater till diktaturens nyttiga idioter.

När Sveriges statschef, samt statsminister, skickar brev till Saudiske motsvarighet är diktaturen naturligtvis snabb att påstå att den uppstudsiga kvinnan från Norr har tagits i örat av sin (manlige) chef. Den svenska regeringen förnekar att så är fallet.

Hur reagerar då de nyttiga idioterna? Tar de ett steg tillbaka och gör någon form av rimlighetsanalys? Nej! De fortsätter på den inslagna stigen och sväljer diktaturens bild med hull och hår.

Nu när någon vettig människa har läckt breven visar det sig att någon ursäkt alls inte finns.

Stefan Löfven ska enligt Arab News ha uttryckt djup sorg och ånger över kristen mellan länderna, och understrukit regeringens vilja att upprätthålla bra relationer mellan länderna. Löfven skrev också att kung Salman har en viktig roll för att skydda islam och dess heliga platser, och att Löfvens regering är bekymrad över att relationerna länderna emellan ska försämras av den ”kontroversiella kommentaren” från utrikesminister Margot Wallström.

Men – skrivelserna innehöll inte några ursäkter för utrikesminister Margot Wallströms uttalanden om den humanitära situationen i landet.

Det uppger Svenska Dagbladet som tagit del av båda breven.

Enligt tidningen är kungens brev en kort skrivelse som är ”inte mycket mer än en hälsning på artighetsnivå”. Brevet ryms på en A4-sida och är skrivet med stort radavståndExpressen

Förmodligen kommer random högerliberal individ att påstå att ovanstående är en ursäkt, vilket naturligtvis är rena snurren.

Annonser

Diktaturens nyttiga idioter

19 mars 2015

Svensk_TokhogerNyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Wikipedia

Just nu attackeras Sveriges utrikesminister Margot Wallström av Saudiarabien och hejdukar. Orsaken är att Wallström sagt att Saudiarabien är en diktatur och hon har dessutom haft fräckheten att ha åsikter om det faktum att en uppstudsig bloggare bestraffas med 1000 piskrapp. Diktaturer brukar inte gilla att bli kallade vid sitt rätta namn och Saudiarabien är inget undantag.

Hur reagerar då den svenska massan av tyckare? Vi har näringslivet som egentligen bara vill kränga prylar utan att störas av besvärliga politiker som har åsikter om ej affärsmässiga saker som mänskliga rättigheter. Det finns inte så få företagsledare som i hemlighet tycker det är skönt att kunna verka på marknader utan fackföreningar som vill förhandla om löner och annat. I deras ögon är fria fackföreningar och strejkrätt ett besvär de skulle vilja slippa även på hemmaplan.

Sen har vi de nyttiga idioterna. De kan delas in i tre grupperna.

  1. Diverse borgerliga politiker och debattörer, vars enda syfte är att sänka Margot Wallström. Hon är ju sosse.
  2. Diverse individer inom socialdemokratin som har en egen agenda och utnyttjar detta i förhoppningen att kunna vrida den politiska dagordningen dit de vill ha den.
  3. Delar av journalistkåren som gör sig till språkrör för grupp 1 & 2.

Saudiarabien har ett mål med attacken på Wallström. De vill tvinga henna att kräla i gruset eller avgå. De ska vi klart för oss. Vad händer om de lyckas? Jag skrev om det för några dagars sedan.

Ponera att Saudiarabien & Högern lyckas avsätta Wallström. Då skickas en klar signal till en sådan som Putin att när Sverige kritiserar aggressioner mot Ukraina eller de baltiska staterna är det bara att kalla hem ambassadören och skicka mer eller mindre dolda hotelser om ekonomiska konsekvenser för att avsätta den misshagliga ministern. Röda Berget

Drevet från de nyttiga idioterna är den främsta orsaken till att attackerna fortsätter. Saudiarabien märker att deras attacker får stöd av delar av den svenska opinionen, vilket ger dem hopp om att lyckas uppnå sitt mål, dvs att avsätta Wallström. En total politisk uppslutning bakom Wallström skulle skicka signalen till Saudiarabien att attackerna inte lönar sig.

När Olof Palme i januari 1969 tågade genom Stockholms gator sida vid sida med  den nordvietnamesiske ambassadören i Moskva kallade USA hem sin ambassadör. Ambassadören skulle hålla sig borta i två månader, men kom tillbaka efter en. Det fick inte Sverige att backa, tvärtom.

I slutet av september 1969 fattade Sverige beslut om bistånd till Nordvietnam. Konsekvensen blev att USA:s president Nixon beordrade att de diplomatiska förbindelserna med Sverige skulle skäras ner så mycket som möjligt, ett beslut som sedan mildrades. Istället fick Sverige en roll i förhandlingarna med Nordvietnam angående amerikanska krigsfångar. Palme överlämnade en namnlista på 368 fångar till den amerikanske ambassadören Jerome Holland under hösten 1970.[11] Wikipedia

Idag har svenska nyttiga idioter till diktaturens förtjusning julafton. Jag blir så trött på dessa individer som springer diktaturens ärenden därför att de förblindas av sin egen agenda. Inte för en sekund reflekterar de över vilka  konsekvenser det får om en aggressiv diktatur kan styra vem som som är Sveriges utrikesminister eller hur vederbörande agerar.

Vi får inte, kan helt enkelt inte vika oss för den typen av påtryckningar oavsett om de kom från USA 1969 eller kommer från Saudiarabien 2015.

Israel & Saudiarabien – samma andas barn

10 mars 2015

Sverige erkänner Palestina. Israel vägrar tala med en svensk utrikesminister.

Sverige kritiserar Saudiarabien för deras medeltida bestraffningsmetoder. Saudiarabien blockerar en svensk utrikesminister från att tala. inför Arabförbundet.

Två länder, två väsensskilda politiska system, men ändå, i vissa stycken, samma andas barn.

Foto: Julie Facine, Wikimedia Commons

Idag är jag stolt över Margot Wallström

10 mars 2015

Jag läser de ord Margot Wallström skulle ha yttrat vid Arabförbundets utrikesministermöte och fylls av värme och stolthet.

Human rights are a priority in Swedish foreign policy. Freedom of association, assembly, religion and expression are not only fundamental rights and important tools in the creation of vibrant societies. They are indispensable in the fight against extremism and radicalisation. So is a vibrant civil society.

Yesterday was International Women’s Day. This is a day to celebrate women’s achievements, recognise challenges, and focus attention on women’s rights, women’s representation and their adequate resources. Our experience is that women’s rights do not only benefit women, but society as a whole.

More than 20 years ago, in 1994, the International Conference on Population and Development met here in Cairo to discuss various issues, including education of women and protection of women from all forms of violence, including female genital mutilation and sexual harassment. Many of these issues are still very much in play today and I urge you to contribute to upholding the agreements made here in Cairo 20 years ago. Regeringen

Det är ord som måste sägas. Så enkelt är det. Det är även ord som är obehagliga för autoritära regimer och diktaturer. Det är inte Sveriges roll att göra tillvaron behaglig för dylika länder.

Just nu är det lite globalt tumult kring Sverige och svensk utrikespolitik. Det är inget nytt. När Olof Palme höll sitt berömda jultal 1972 gick USA och den svenska borgerligheten i taket.

Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972. Wikipedia

Även det var ord som måste sägas. Det var ord som var obehagliga för USAs dåvarande regering, men det var inte Sveriges roll att göra tillvaron behaglig för nationer som i demokratins namn terrorbombar civila.

Olof Palme gav Sverige en självständig uppstudsig röst i världen. Margot Wallström fortsätter den traditionen.

Det är bra att Sverige åter är ett land som rör om i den globala grytan

.

Förläng inte vapenavtalet med Saudiarabien

26 februari 2015

moderata kanonerDet fanns ingen anledning att förlänga vapenavtalet med Saudiarabien. Jag har i alla fall inte hört någon. Eftersom avtalet löper begår vi inget avtalsbrott.

I media flyger uppgifter om att en eventuell plats i säkerhetsråd kan vara avhängigt av att Sverige inte förlänger vapenavtalet med Saudiarabien. Det är viktigt att Sverige åter kan skaffa sig en plats i säkerhetsrådet, men jag tvivlar på att en avbruten vapendeal med Saudiarabien gör så där värst mycket till eller från.

Skulle det vara så att ett ej förlängt vapenavtal gör att Saudiarabien och dess allierade(läs USA) blir så pass upprörda att de blockerar en svensk plats i säkerhetsrådet må det vara hänt.

Saudivapen är en demokratisk varböld

12 mars 2013

bank och pengarKUs granskning av Saudiaffären har inte börjat bra. Det är väldigt illa när regeringskansliets drar benen efter sig när media vill ha de uppgifter de behöver för att krossa ett eller annat statsråds politiska karriär.

– Det som är svårast är när vi kommer på nivåer kring partiledarna, statsministern och centralt i statsrådsberedningen. Där visar det sig att regeringen är ganska obenägen att ge ordentliga svar på våra frågor, säger konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson.

Har det varit så när ni begärt skriftliga svar?

– Ja vi har begärt en rad skriftliga svar och får ibland ingenting, och ibland väldigt knapphändiga svar, säger hanSR

Nu är de folkvalda som ställer frågor och samma mönster upprepar sig. Vad vi ser är mer än väldigt illa.

Det är en demokratisk varböld.

Ansvaret faller på Fredrik Reinfeldt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Regeringen Reinfeldts flagranta grundlagsbrott kommer att landa i KU

21 november 2012

Offentliga handlingar ska diarieföras, dels som ett sätt att organisera verksamheten, dels som ett verktyg för den granskning offentligthetsprincipen ger medborgare och media. Att myndigheter underlåter att diarieföra eller plockar bort handlingar ur diariet är allvarligt på mer än ett plan. Det mest allvarliga är att det är ett grundlagsbrott som i förlängningen sätter det demokratiska systemet ur spel.

Vad saken gäller är bulvanföretaget SSTI, ett bolag vars existens regeringen säger sig ha varit ovetande om. Mailet från januari 2010 säger något helt annat. Där informeras försvarsdepartementet av FOI om upplägget med bulvanbolaget SSTI. I klartext innebär det att regeringen informerats och ljugit om det.

När ekot fått nys om mailet sker då operation skademinimering. Mailet plockas bort och dess existens förnekas. Ekots reportage med utskrivna intervjuer är minst sagt avslöjande.

Fredrik Reinfeldt måste infinna sig inför KU och förklara lögnerna och grundlagsbrotten.

Bloggat: Peter Högberg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

En dag i Rosenbad

09 oktober 2012

Vem visste vad? Vem visste när? Vam var tyst? Vem ljög?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vad visste Reinfeldt om Saudivapen?

09 oktober 2012

Saudivapen kryper närmare Rosenbad.

Dåvarande försvarsministern Sten Tolgfros har tidigare hävdat att generaldirektören på FOI inte förstått att SSTI drevs av några av hans närmsta medarbetare på FOI. […]

Men när vi läser de tidigare hemliga Säpoförhören i Saudiaffären visar det sig att vad Sten Tolgfors sa då inte är sant.

I förhör med Säkerhetspolisen erkänner FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind att han visst förstått att bolaget drevs av några av hans närmsta medarbetare, det hade han klart för sig redan innan han började jobba som vikarierande generaldirektör SR

GD för FOI har alltså ljugit. Jag finner det otroligt att inte statssekreteraren på försvarsdepartementet skulle känt till detta. Statssekreteraren rapporterar direkt till ministern.

Det är alltså sannolikt att informationen fanns i regeringen. Det reser frågor:

  • Vad visste Reinfeldt?
  • När visste Reinfeldt?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Saudivapen landade just i Bildts famn

04 oktober 2012

FOI och MUST har enligt SR köpt information av ryska experter

Via informella kontakter identifierar FOI en rysk expert – med kopplingar till ryska staten – som kan ta fram den information som de svenska vapenforskarna saknar. Men det kostar.

I en hemlig operation som involverar den militära underrättelsetjänsten Must lyckas man övertyga den ryske experten att lämna ifrån sig den nödvändiga informationen. Ryssen får betalt – ca en halvmiljon kronor i kontanter SR

Är detta vad som i vardagligt språk kallas spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet? Affären Saudivapen har hittills varit centrerad kring försvarsministern och i förlängningen utrikeshandelsministern.

Är det så att Sverige bedrivit spioneri mot Ryssland eller att Ryssland uppfattar att det är så påverkar Saudivapen på allvar vårt förhållande till främmande makt, vilket gör att saken hamnar på utrikesminister Carl Bildts bord.

Der är heller inte vilken främmande makt som helst, utan Ryssland. Dagens Ryssland är förvisso inte Sovjet anno 1975, men Sverige är ändå en loppa i björnens päls. Blir ryssarna riktigt förbannade blir det en sak för Statsministern.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern