Posts Tagged ‘saudiarabien’

Förläng inte vapenavtalet med Saudiarabien

26 februari 2015

moderata kanonerDet fanns ingen anledning att förlänga vapenavtalet med Saudiarabien. Jag har i alla fall inte hört någon. Eftersom avtalet löper begår vi inget avtalsbrott.

I media flyger uppgifter om att en eventuell plats i säkerhetsråd kan vara avhängigt av att Sverige inte förlänger vapenavtalet med Saudiarabien. Det är viktigt att Sverige åter kan skaffa sig en plats i säkerhetsrådet, men jag tvivlar på att en avbruten vapendeal med Saudiarabien gör så där värst mycket till eller från.

Skulle det vara så att ett ej förlängt vapenavtal gör att Saudiarabien och dess allierade(läs USA) blir så pass upprörda att de blockerar en svensk plats i säkerhetsrådet må det vara hänt.

Saudivapen är en demokratisk varböld

12 mars 2013

bank och pengarKUs granskning av Saudiaffären har inte börjat bra. Det är väldigt illa när regeringskansliets drar benen efter sig när media vill ha de uppgifter de behöver för att krossa ett eller annat statsråds politiska karriär.

– Det som är svårast är när vi kommer på nivåer kring partiledarna, statsministern och centralt i statsrådsberedningen. Där visar det sig att regeringen är ganska obenägen att ge ordentliga svar på våra frågor, säger konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson.

Har det varit så när ni begärt skriftliga svar?

– Ja vi har begärt en rad skriftliga svar och får ibland ingenting, och ibland väldigt knapphändiga svar, säger hanSR

Nu är de folkvalda som ställer frågor och samma mönster upprepar sig. Vad vi ser är mer än väldigt illa.

Det är en demokratisk varböld.

Ansvaret faller på Fredrik Reinfeldt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Regeringen Reinfeldts flagranta grundlagsbrott kommer att landa i KU

21 november 2012

Offentliga handlingar ska diarieföras, dels som ett sätt att organisera verksamheten, dels som ett verktyg för den granskning offentligthetsprincipen ger medborgare och media. Att myndigheter underlåter att diarieföra eller plockar bort handlingar ur diariet är allvarligt på mer än ett plan. Det mest allvarliga är att det är ett grundlagsbrott som i förlängningen sätter det demokratiska systemet ur spel.

Vad saken gäller är bulvanföretaget SSTI, ett bolag vars existens regeringen säger sig ha varit ovetande om. Mailet från januari 2010 säger något helt annat. Där informeras försvarsdepartementet av FOI om upplägget med bulvanbolaget SSTI. I klartext innebär det att regeringen informerats och ljugit om det.

När ekot fått nys om mailet sker då operation skademinimering. Mailet plockas bort och dess existens förnekas. Ekots reportage med utskrivna intervjuer är minst sagt avslöjande.

Fredrik Reinfeldt måste infinna sig inför KU och förklara lögnerna och grundlagsbrotten.

Bloggat: Peter Högberg, Roger Jönsson, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

En dag i Rosenbad

09 oktober 2012

Vem visste vad? Vem visste när? Vam var tyst? Vem ljög?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vad visste Reinfeldt om Saudivapen?

09 oktober 2012

Saudivapen kryper närmare Rosenbad.

Dåvarande försvarsministern Sten Tolgfros har tidigare hävdat att generaldirektören på FOI inte förstått att SSTI drevs av några av hans närmsta medarbetare på FOI. […]

Men när vi läser de tidigare hemliga Säpoförhören i Saudiaffären visar det sig att vad Sten Tolgfors sa då inte är sant.

I förhör med Säkerhetspolisen erkänner FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind att han visst förstått att bolaget drevs av några av hans närmsta medarbetare, det hade han klart för sig redan innan han började jobba som vikarierande generaldirektör SR

GD för FOI har alltså ljugit. Jag finner det otroligt att inte statssekreteraren på försvarsdepartementet skulle känt till detta. Statssekreteraren rapporterar direkt till ministern.

Det är alltså sannolikt att informationen fanns i regeringen. Det reser frågor:

  • Vad visste Reinfeldt?
  • När visste Reinfeldt?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Saudivapen landade just i Bildts famn

04 oktober 2012

FOI och MUST har enligt SR köpt information av ryska experter

Via informella kontakter identifierar FOI en rysk expert – med kopplingar till ryska staten – som kan ta fram den information som de svenska vapenforskarna saknar. Men det kostar.

I en hemlig operation som involverar den militära underrättelsetjänsten Must lyckas man övertyga den ryske experten att lämna ifrån sig den nödvändiga informationen. Ryssen får betalt – ca en halvmiljon kronor i kontanter SR

Är detta vad som i vardagligt språk kallas spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet? Affären Saudivapen har hittills varit centrerad kring försvarsministern och i förlängningen utrikeshandelsministern.

Är det så att Sverige bedrivit spioneri mot Ryssland eller att Ryssland uppfattar att det är så påverkar Saudivapen på allvar vårt förhållande till främmande makt, vilket gör att saken hamnar på utrikesminister Carl Bildts bord.

Der är heller inte vilken främmande makt som helst, utan Ryssland. Dagens Ryssland är förvisso inte Sovjet anno 1975, men Sverige är ändå en loppa i björnens päls. Blir ryssarna riktigt förbannade blir det en sak för Statsministern.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Var är brudarna?

01 oktober 2012

IKEA ger ut en mycket manlig katalog i Saudiarabien. Jämfört med den svenska versionen är det kvinliga inslaget minst sagt magert.

På uppslaget som visar formgivarna bakom den nya kollektionen står fyra människor bland sina verk – utom i den saudiska upplagan, där är de tre. Den kvinnliga designern är raderad. SvD

DN har en jämfört de olika versionerna av katalog – gå gärna in och se bilderna.

På flera bilder på olika möblerade rum syns personer i vardagliga eller festliga situationer, men i många fall – åtminstone om en eller flera kvinnor syns – är bilderna tomma på människor i den saudiska katalogen. DN

Jag känner ett visst medkänsla med personalen på IKEAs pressjour som ska hantera något de knappast varit med att besluta om.

Sara Carlsson vid Ikeas pressjour i Sverige säger att koncernen står för lika möjligheter och grundläggande rättigheter för alla människor.
– Och vi ska aldrig acceptera någon form av diskriminering, säger hon.
En snarlik formulering finns enligt henne i företagets uppförandekod.
Samtidigt betonar Carlsson att hon inte känner till något om katalogerna i Saudiarabien där kvinnor tagits bort från bilder. SDS

Dags för The Big Boss att klargöra

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Saudivapen: ”Jag fick 500-lappar i plastkassar på tjänsterummet”

24 september 2012

Det beslutades att FOI-generaldirektörens närmaste man, Dick Sträng skulle ha hand om transaktionerna av en kvarts miljon kronor

– Jag fick 500-lappar i plastkassar på tjänsterummet i FOI:s lokaler, berättar han för Ekot. DN

Jag sitter och småhickar när jag hör inslaget på ekot(länken ovan). En generaldirektörs närmaste man knatar över till den miltära underrättelsetjänsten och får en plastkasse pengar för att starta ett bulvanföretag.

MUST får sina pengar via försvarsbudgeten, alltså måste det finnas ett pappsersspår av något slag inom MUST och därmed försvarsdepartementet.

Denna forma av samarbete mellan departement och myndigheter görs inte utan att personer på högre nivå vet. Statssekreterarna i departementen måste ha vetat om detta. Allt annat är otänkbart. Frågan är då vad ministrarna visste. Vad visste regeringen? När visste regeringen?

Jag vill också veta vem som äger bolaget? Förmedlingsavgifter på vapenaffärer är inga småpengar.

Hela denna byk måste tvättas på ett mycket offentligt sätt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Björling målar in sig i Tolgfors gamla hörn

24 april 2012

Ewa Björling är verkligen nästa minister för rakning.

De uppgifter om hur företaget SSTI ska ha bildats väcker frågor. Det har föranlett att försvarsdepartementet har bett FOI redovisa myndighetens relationer till företaget SSTI. Myndighetsledningen bekräftar att de själv sett ett behov av att revidera detta. Björling i SvD 2012-03-07/29

I en artikel från mars i år spelar Björling ovetande. Nyclelordet är ”spelar”…

– I ett underlag inför min resa till Saudi våren 2010 fanns det två rader om att det fanns ett bolag som hette SSTI och att det bolaget hade kopplingar till FOI, säger Ewa Björling SR

Ska det varav så svårt för moderata ministrar att hålla sig till sanningen? Snacka om att Björling snart får använda sin fallskärm.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vad visste Reinfeldt?

29 mars 2012

OK, Sten Tolgfors har avgått. Reinfeldt offrade sin syndabock. Är det över nu? Knappast. Många frågor kvar att besvara, men vi kan börja med tre:

  1. Vad visste Reinfeldt?
  2. När visste Reinfeldt?
  3. Vad gjorde Reinfeldt?

Arbetet i regeringen görs inte på måfå, Statssekreterarna i departementen är nyckelfigurer, oljan i systemet, verkmästaren i magen – kalla dem vad ni vill. De ska ha koll, har koll på allt som händer inom departementet och i de myndigheter departementet ansvarar för. De är också den som är den främsta länken mellan ministern och myndigheten. Statssekreteraren i försvarsdepartementet är Håkan Jevrell. Han var Tolgfors högra hand.

Spindeln i nätet är Statsministerns statssekreteraren. Det är personen som ska samordna regeringens politik, verkligen vara verkmästaren i magen. Inga politiska blåbär får det jobbet. Idag innehar Gunnar Wieslander den posten.

Kedjan är med andra ord klarlagd. Jevrell visste naturligtvis om vad som pågick FOI, MUST, bulvaner – alltihop. Varför? Detta kan påverka Sveriges förhållande till främmande makt.

Jevrell rapporterar inte varje detalj till Wieslander, men det som kan påverka Sveriges förhållande till en nyckelstat i oljevärlden, det rapporteras.

På UD heter det Kabinettssekreterare, den posten innehas av Frank Belfrage, naturligtvis informeras även han om saker som kan påverka förhållandet till främmande makt.

Statssekreterare och kabinettssekreteraren kan inte sälva hantera en sak av denna magnitud. De måste informera de som är ansvariga, vilka är Sten Tolgfors, Caril Bildt och Fredrik Reinfeldt.

Sökarljuset måste nu riktas mot Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt. Logik och organisation säger att dessa två blivit informerade, och då återkommer vi till de tre frågorna ovan.

För det kan väl inte vara så att politiskt tillsatta tjänstemän hanterat Sveriges förhållande till Saudiaarabien utan ansvariga politikers vetskap och ledning?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 253 andra följare