Posts Tagged ‘riksdagen’

Varför skriver inte riksdagsförvaltningen ut lagens bokstav på sin hemsida?

13 oktober 2011

Det har varit mycket tjafs om vad reglerna för kostnadsersättningarna för riksdagsledamöternas boenden egentligen ser ut. En glutt på lagtexterna ger en klara besked.

Det första jag kan konstatera är att det inte är fråga om ett bidrag, utan traktamente. Traktamentet ska täcka de kostnader som uppstår när man jobbar på annan ort. Riksdagsledamöterna anses formellt inte ”jobba” i Stockholm utan i ledamotens valkrets. När ledamoten är annorstädes såsom Jokkmokk eller Stockholm utgår traktamente.

Vissa har hänvisat till de ”enkla reglerna” på riksdagens hemsida som om de vore de faktiska reglerna. De faktiska reglerna är formulerade i lagtext och den aktuella passusen ser ut så här.

Nattraktamente

4 §Ersättning för logikostnad i Sverige (nattraktamente) betalas med belopp motsvarande visad kostnad upp till ett högsta belopp som Riksdagsförvaltningen bestämmer. Vid särskild tjänsteförrättning i Sverige mer än 50 km från bostaden betalas dock ersättning för faktisk logikostnad som föranleds av förrättningen.

Någon ersättning för logi betalas dock inte
1. om Riksdagsförvaltningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten, eller
2. vid särskild tjänsteförrättning som äger rum inom 50 km från Riksdagshuset om Riksdagsförvaltningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten eller om ersättning för logi betalas för annan bostad belägen inom denna 50-kilometersgräns.Lag (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter

Naturligtvis ska texten på riksdagens hemsida vara lite mer lättillgängligt skriven än lagtext, men ett grundkrav måste vara att lagtextens innehålla ska styra. Den cachebild jag visade i ett tidigare inlägg visar en hemsida som motsvarar lagtexten.

Jag frågar åter varför Aftonbladet och övrig media inte brydde sig om att kolla lagtexterna? Samma fråga måste även ställas till tre murvlar på SvD. Den vidriga smutskastning Ingerö ägnar sig ger en fingervisning om vilka order som borgarmedias redaktioner fått från ägarna.

Bloggat: Viktor Tullgren

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Riksdagskansliet försöker rädda sitt rykte – ändrar hemsidan i smyg

12 oktober 2011

Jag vill rikta ett tack till Erik som riktade min uppmärksamhet mot riksdagsbyråkratins försök att rädda sina egna bakar. Om man idag knatar in på riksdagens hemsida för att läsa reglerna för ledamöternas kostnadsersättningar och kollar in bostäder hittar man detta.

Om vi tittar längst ner ser vi när sidan uppdaterades.

2011-10-10, dvs säga i måndags. Enligt den cachelänk jag fick av Erik såg tidigare ut så här.

Utifrån vad Enhetschefen för Riksdagens ledamotservice Marianne Bjernbäck säger till Sydsvenska Dagbladet motsvarar ovanstående text reglernas formella innebörd.

Riksdagen har blivit anmäld till JO. Undrar varför?

Bloggat: Kristan Krassman,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

KU lindar in Schlingmann i kritik

24 januari 2011

Kan man säga. KU har kommit med en kommentar över anmälan mot propagandaminister Schlingmann. Det finns en ton av kritik i det hela. Jag har fått texten via mail och av en källa som önskar vara anonym och publicerar valda delar.

Inför ordförandeskapet i EU 2009 gjordes särskilda förstärkningar av personalstyrkan, vilket innebar att antalet tjänstgörande i Regeringskansliet då var det största hittills.[…]

Utskottet uttalade i förra årets granskning att en successiv minskning av antalet tjänstgörande borde kunna förväntas under 2010.[…]

I grunden består Regeringskansliets uppgift i att bereda regeringsärenden och i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet, vilket fr.o.m. 2011 även fastslås i regeringsformen (bet. 2010/11: KU4, rskr. 2010/11:21–22). Regeringen har getts stor frihet att själv organisera Regeringskansliets verksamhet. Utskottet utgår ifrån att regeringen när den inrättar en tjänst i Regeringskansliet inte utnyttjar denna frihet på ett sätt som innebär att de arbetsuppgifter tjänsten innefattar ligger utanför Regeringskansliets föreskrivna uppgift. När det gäller den ovan nämnda statssekreterartjänsten anser utskottet att det än så länge har gått för kort tid för att kunna bedöma innehållet i de arbetsuppgifter som tjänsten innefattar.

Hela skrivelsen är rätt långt och träig och jag har inte kunnat hitta en länk på riksdagens hemsida.

KU sågar inte Schlingmanns position, men jag kan ändå hitta en viss inlindad kritik i utskottets text. Notera min rödfärgning i texten ovan. Däri ligger hela frågeställningen. Riksdagskansliet ska bereda regeringsärenden, det är dess huvudsakliga uppgift. Utskottet anser att det ”gått för kort tid” för att kunna bedöma om Schlingmanns tjänst omfattas av reglerna. De säger inte att det är enligt reglerna.

Jag noterar även att detta är skrivet av ett enigt utskott. Det innebär alltså att den borgerliga majoriteten i KU inte säger att Schlingmanns tjänst är OK och det är anmärkningsvärt.

Westerholm anser att Rasputin flyttat in i Rosenbad.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Ska riksdagens kvittning vara ett verkyg för partipiskan?

22 december 2010

Kvittning är en frivillig överenskommellse mellan det borgerliga blocket och det RödGröna. Kontentan av det hela är att om en ledamot är frånvarande ska det andra blocket också sätta en spelare på bänken, så att säga.

Kvittningen har gamla anor och syftar till att valresultatet inte skall sättas ur spel på grund av till exempel förkylning, magsjuka eller tågkaos. I kommunerna finns ersättare som kallas in med kort varsel om någon är borta, men av praktiska skäl finns inte samma system i riksdagen. Kvittningen är i grunden ett bra system.

Det som gör mig lite förundrad är de uppgifter som kommer fram att kvittningen även används som ett verktyg för partipiskan, nu senast i omröstningen om tågavgifterna över Öresund.

Trettio ledamöter avstod från att rösta. Bland dem tre kritiska Skånemoderater, som blev utkvittade sedan den moderata gruppledningen inte tillåtit dem att rösta emot regeringen SDS

Jag kan förstå att respektive gruppledningar tycker att detta är ett bekvämt sätt att hantera avvikare i riksdagsgrupperna. Det är även bekvämt för avvikarna eftersom de kan vara högröstade utåt utan att egentligen behöva riskera något. Partilinjen vinner, men de själva har gjort en politisk markering.

Politik ska dock inte vara bekvämt, det ska vara som livet, dvs ibland förbaskat obekvämt och taggigt.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Sossarna på hugget – Regeringen i garderoben

14 januari 2009

En partiledardebatt i riksdagen skulle likt en bal på slottet kunna vara tråkig, trist, långsam ,,,och fullständigt underbar. På samma sätt som på en bal måste man vara fler än en för att kunna dansa, och det var problemet med gårdagens debatt.

Oppositionen med en minst sagt taggad Mona Sahlin i spetsen slängde sig över sakfrågorna likt en blodhund på skarpt uppdrag. Till och med Jinge ger beröm.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och Miljöpartiet ville ha en debatt om hur Sverige ska resa sig ur krisen, diskutera orsak och verkan och prata praktisk politik.

Regeringen Reinfeldt ville inte alls. Fredrik tog rollen som Fredrik den Store och bara pratade över alla andra. De andra tre turades om att dra en vals som redan känns gammal. Den innehåller tre takter:

  • Ni kan inte komma överens, därför att Lars Ohly är kommunist
  • därför pratar ni inte i korus, som vi gör
  • och då blir det osäkerhet och debatt bland er, det blir det inte hos oss, och allt är Ohlys fel

Sverige står inför den största krisen på mannaminne, det är mer än 1,5 år kvar till valet och allt var regeringspartierna vill prata om var oppositionens interna arbete. Var tog sakfrågorna vägen? Var fanns visionerna.

Dem enighet som borgarna själva och borgerliga ledarsidor hyllar som sin främsta merit – den heliga enigheten, är i själva verket deras största svaghet. De fick makten i högkonjuntur utan slut och förhandlade fram ett fyrpartipaket under rätt stora våndor och det pakatet ligger fast.

Idagens situation fungerar inte det gamla paktetet längre, men borgerligheten klarar inte av att snabbt göra ett nytt, för då ryker alla kompromisser och då kommer som en snaps på midsommar krav från KD om familjepolitiken, Fp om NATO, Centern om arbetsrätt och moderaterna får gråa hår.

Därför sitter regeringen still i båten medan landet sjunker.