Posts Tagged ‘NATO’

S-kongressen har sagt nej till Nato – det är allt information en S-minister behöver

09 juni 2015

JAS_GripenDet gapas mycket om Nato nu. Borgare från höger och än längre till höger skriker om att Löfven, Hultqvist och Wallström måste ”våga” göra ditt eller datt. De har inte fattat något.

Medlemskap i Nato är inte en praktisk politisk fråga. Nato-medlemskap handlar inte om att lösa ett politiskt problem. Det handlar om grundläggande värderingar. Av just den orsaken behövs heller inga utredningar om konsekvenser av ett svenskt medlemskap i Nato. Den typen av utredningar gör man när det gäller att lösa praktiska problem.

Socialdemokraterna är en demokratiskt styrd folkrörelse. Vi lägger fast våra värderingar på våra kongresser, lokalt, regionalt och centralt. Där tar vi strategiska beslut som visar vägen, men även sätter ramar och klara gränser för vad våra valda företrädare har rätt att göra.

S-kongress efter S-kongress har avvisat medlemskap i Nato till förmån för alliansfrihet. För oss sossar avgör det saken.

  • Vill högern ha en utredning om Nato för de ta det beslutet utan oss. Jag kommer inte att acceptera att sossar ens deltar i en sådan utredning.
  • Vill högern ha ett medlemskap i Nato får de ta det beslutet utan oss. Då kan vi å andra sidan gå ur när vi samlat nödig majoritet.
  • Vill högern ha en folkomröstning i frågan får de utlysa den utan oss. Vår enda uppgift i en dylik fars vore att jobba för ett nej.

Förmodligen kommer liberaaler att försöka diskutera med mig om denna fråga. jag kan bara meddela att jag inte är intresserad av att diskutera. Jag har bestämt mig. Debatt är onödig.

Annonser

Finns ingen anledning att utreda en svensk Natoanslutning

12 januari 2015

Aftonbladet BrandSvensk anslutning till Nato är en återkommande som tröttsam borgerlig litania. Denna gång vill de ha en utredning. Varför inte ställa kravet direkt. Anders Lindberg ger i AB ett utmärkt argument till varför en utredning är totalt onödig.

Vår nationella suveränitet och självständiga röst i världen är ingen detalj i marginalen.
Alliansfriheten har sedan länge en stark folklig förankring.
Vilken roll vill vi att vårt land ska spela globalt? Hur vill vi påverka andra? Vilka värden vill vi stå för?
Sådana frågor besvaras inte av utredningar, de besvaras i val. AB

Vill borgarna gå till val på Natoanslutning 2018 uppmanar jag dem att köra hårt. Jag tvivlar på att det är en valvinnare, men jag är lyckligtvis inte en borgerlig valstrateg – inte heller vill jag borgarna väl. Bara att köra hårt och tappa några röster till.

Skulle det vara så att Sverige på allvar skulle överväga en anslutning till Nato måste frågan avgöras i en beslutande folkomröstning. I en dylik process krävs heller ingen utredning eftersom frågan en svensk anslutning till Nato inte är en teknisk fråga utan en fråga om värderingar och ideologi.

Det är alltså förespråkarna för Ja som får skapa sin partsinlaga, vi som är emot skapar vår och sedan för väljarna avgöra vem som har mest trovärdighet. Det är demokrati.

Det är för övrigt rätt kul att Björklunds definition på ”samsyn” är att S ska köpa borgarnas politik så fort de är eniga inom borgeriet.

Oavsett vad Wallström är ute och flaxar om har vi sossar ett kongressbeslut på att vi inte skall gå med i Nato. I en demokratisk folkrörelse är partiledningen bundna av kongressens beslut. För att tala klarspråk. När kongressen vrålar ”hoppa” svara partiledningen ”hur högt”.

Margot Wallströms personliga åsikter och bedömningar spelar i sammanhanget ingen roll. Hon har sina marschorder – gillar hon inte dem är det bara att avgå och skaffa sig ett annat knäck…

Vågar M folkomrösta om Nato?

23 maj 2012

Vågar de öppet kräva ett svenskt inträde? Vågar de göra valet 2014 till en omröstning om Nato?

Att moderaterna gillar Nato och gärna ser ett svenskt medlemskap är ingen hemlighet. Till skillnad från Fp har de avstått från att driva kravet öppet. Natofrågan är moderaternas motsvarighet till vårt krav om republik. Principiellt viktigt, men opinionsmässigt omöjligt.

 Efter Natomötets avslutning i Chicago på måndagen förklarade Carl Bildt att Sverige nu är ett steg närmare den militära alliansen än någonsin förr. DN

I ljuset av Bildts uttalande frågar jag mig om det håller på att ändras. Urban Ahlin är klar vad gäller Socialdemokraternas ståndpunkt, vilken knappast kommer att ändra sig.

Claes Arvidsson drömmer tillsammans med M & Fp om en svensk Natoanslutning. Frågan är om de avser driva igenom den med hjälp av SD? Ett besked innan valet vore klädsamt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Motion 2013 – Sverige ska prioritera FN före Nato

22 maj 2012

Under de senaste dagarna har pratats mycket om Nato. Jag är övertygad om att denna motion kommer att ántas av den socialdemokratiska partikongressen.

Sverige ska prioritera FN före Nato

Sverige har många gånger under åren deltagit i FN:s fredsbevarande styrkor. De svenska insatserna har varit uppskattade och värdefulla, våra representanter har vunnit respekt för sitt agerande.

Under de senaste åren har Sverige deltagit mindre under FN-flagg och mer under Nato-flagg, vilket jag anser är olyckligt. Det är oklart varför vi har fått denna utveckling, vad jag vet har inget  principiellt inriktningsbeslut tagits.

När jag läser att folk som ska sälja JAS-Gripen anser att den svenska insatsen i Libyen är till fördel när de ska marknadsföra JAS blir jag lätt konspiratorisk. Inte ens en bråkdel av motivet till en svensk miltär insats får vara marknadsföringsskäl.

Jag ser även med oro på den tilltagande integreringen mellan den svenska försvaret och Nato. Man behöver inte vara väldigt konspiratorisk för att misstänka att samverkan med Nato är ett sätt att opinionsmässigt bereda väg för att svenskt medlemskap i Nato.

Sverige är ett litet land, våra resurser är begränsade. Sverige har fortfarande ett gott rykte som kämpe för mänskliga rättigheter, vi är duktiga på att jobba med dialog och konfliktlösning. Däri ligger vår unika kompetens

Vi måste lägga våra resurser där de gör mest nytta och är mest effektiva.

Därför kräver jag

–        Att Sverige prioriterar insatser under direkt FN-ledning före Natoledda.

–        Att Socialdemokraterna säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato

Den som vill kan ladda ner texten från min Slideshare. Den som vill sno/låna/inspireras uppmuntras att göra så.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Nato-ligan gör mig trött…

22 maj 2012

Läser förstrött dagens Sydsvenska och hoppar till när jag läser formuleringarna i ledaren.

Frågan är då med vilket underlag ett medlemskap kan vinna stöd SdS

Det är väldigt enkelt att svara på den frågan. Vi varken kan eller ska söka stöd för ett medlemskap i Nato.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap mätte Natoopinionen inför Folk och försvar i Sälen var 28 procent positiva till svenskt medlemskap. Det kan jämföras med att 22 procent var tveksamma till om Sverige ska ha ett militärt försvar. Två åsikter med ganska likvärdigt opinionsstöd alltså AB

Så, när kommer Sydsvenskan att kräva ett avskaffande av det militära försvaret?

När vi ändå är inne på Nato vill jag vérkligen uppmana Reinfeldt att säga nej till att utbilda säkerhetsstyrkor för en totalitär korrupt regim i Afhanistan. Sverige ska inte kunna sammankollpas med styrkor som med all sannolikhet kommer att begå grava människorättsbrott.

Bloggat: Jinge

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vill Moderaterna ansluta Sverige till Nato?

21 maj 2012

Jag läser Reinfeldts Natoslickande artikel med visss förväntan. Kommer Reinfeldt att ge klara besked om vad moderaterna anser om svensk anslutning till Nato?

Om det säger han inget. Däremot ajunger han Natos lov i en tonart som får mig att misstänka att den långa planen är att smyga in i Sverige i Nato bakvägen.

Vad Moderaterrna gör att långsamt smyga Sverige in i Natos famn, utan att först fråga svenska folket om lov. En Natoanslutning är av den digniteten att den kräver en folkomröstning. Eftersom en folkomröstning ska avgöra frågan krävs inga statliga utredningar om anslutningens konsekvenser. Det avgörande är ju hur vi svenskar ser på vårt lands roll i världen. Det är ideologiskt och principiellt beslut, inte ett teknokratiskt.

Reinfeldt funderar även runt den fortsatta svenska insatsen i Afghanistan

Mycket fokus i den internationella debatten om Afghanistan ligger nu på 2014. De internationella styrkorna, inklusive den svenska, kommer successivt att dras tillbaka och övergå till satsningar på träning och utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna. SvD

Reinfeldt vill alltså att Sverige ska träna de säkerhetsstyrkor som tjänar en korrupt totalitär regim utan respekt flr mänskliga rättigheter. Vi har sett hur Nato ser på mänskliga rättigheter i det sk ”kriget mot terrorismen”, vi ser Gitmo, vi ser hur US army pissar på afghanska lik.

USA har en ovana att lägga ut sånt på entreprenad till bolag som Blackwater. Vill Reinfeldt att svenska pengar ska avlöna folk från Blackwater? Accepterar Reinfeldt att svensk personal arbetar sida vid sida med personal från detta bolag.

Jag har andra ambitioner för den svenska insatsen i Afghanistan, förhoppningsvis blir mina ambitioner även socialdemokraternas.

Bloggat: Jinge

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Israel riskerar krig med Nato

08 september 2011

Turkiet låter meddela att de avser att låta den turkiska marinen eskortera nästa Ship To Gaza.

Alla turkiska hjälpsändningar till Gazaremsan ska från och med nu eskorteras av krigsfartyg, säger Turkiets premiärminister Tayyip Erdogan i en intervju med al-Jazira, skriver den israeliska tidningen Haaretz. SvD

Turkish warships will escort any Turkish aid vessels to Palestinians in the Gaza Strip, Prime Minister Tayyip Erdogan said in remarks broadcast on Al Jazeera television on Thursday.

Erdogan also said that Turkey had taken steps to stop Israel from unilaterally exploiting natural resources from the eastern Mediterranean, according to Al Jazeera’s Arabic translation of excerpts of the interview, which was conducted in Turkish. Haaretz

Det är väldigt dåliga nyheter för Israel. Turkiet är medlem i Nato och nykelparagrafen i Nato, artikel fem har följande innebörd.

Article 5 is at the basis of a fundamental principle of the North Atlantic Treaty Organisation. It provides that if a NATO Ally is the victim of an armed attack, each and every other member of the Alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members and will take the actions it deems necessary to assist the Ally attacked. Läs hela texten på Natos hemsida

Det innebär i klartext att USA tvingas hjälpa Turkiet att bryta blockaden av Gaza med militära medel. Om Isreal beskjuter och/eller bordar ett Turkiskt marinfartyg är Artikel 5 tillämplig. Skulle USA neka är Natos existens i fara eftersom övriga medlemsländer får svart på vitt att USA inte uppfyller sitt åtagande.

Skulle Turkiet lämna Nato skulle det vara en katastrof. Turkiets placering mellan Irak, Syrien och Iran gör landet strategiskt mycket värdefullt.

Israel har i sin arrogans målat in sig i ett hörn.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Turkiet sparkar ut Israels ambassadör

02 september 2011

De brutala morden i samband med det Israeliska piratdådet mot Ship to Gaza börjar äntligen få konsekvenser för statsterroristerna.

På torsdagen sade Turkiets utrikesministe Ahmet Davutoglu att fredagens   offentliggörande av en FN-rapport om bordningen var ”sista chansen”   för Israel att be om ursäkt. Annars skulle man övergå till ”plan   B”, nämligen att avbryta militära avtal, utvisa Israels ambassadör och   nedgradera sin egen representation i Israel – precis det som nu sker. SdS

Det gläder mig att Turkiet nu skruvar upp värmen och tar en direkt konfrontation med Israel

Additionally, Davutoglu announced the cancellation of all defense contracts between Israel and Turkey, adding that Ankara would both initiaite legal action against the Gaza blockade in international courts, as well as aid families of those killed in the Gaza flotilla raid in seeking litigation against Israel.[…] 

Unless there is an Israeli apology, ”we will put Plan B into play,” Davutoglu said. He said Turkey intended to impose sanctions, ”which both Israel and other international parties are aware of.” Haaretz

Turkiet är en av Israels viktigaste handelspartners. Det är min förhoppning att de inför en omedelbar bojkott av alla israeliska varor och tjänster och skickar ner Israel i en depression som får grekland att framstå som ett paradis.

Jag uppmanar även Turkiet att formellt begära NATOs hjälp i konflikten med Israel. Om inte NATO uppfyller sina åtaganden bör Turkiet lämna NATO och kasta ut alla amerikanska trupper. USA måste tvingas göra ett val mellan ett NATO med Turkiet eller Israel.

Jag uppmanar Turkiet att ställa ett ultimatun till EU. Om det är så att EU är intresserade av att ha Turkiet som medlem måste de göra ett val. Turkiet eller Israel.

Vad gäller den sk utredningen är det inget annat en en fet skandal att Israel deltar i utredningen av sina egna brott. Varken USA, EU eller Israel hade i den utredningen att göra.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

SvD tror att Sverige är med i NATO…

05 augusti 2011

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Fulla flygare precisionsbombar ingen

26 maj 2011

Våra ”allierade” i NATO har gjort det igen:

– Den ene ramlade runt på piazzan, den andra låg kollapsad på marken, säger en talesman för den italienska styrkan till tidningen.Piloterna skulle bara timmar senare ha flugit sina Typhoonflyg i ett anfall över Libyen. I stället var de så fulla att de fick hämtas hem av sina chefer. De har också fått en reprimand, skriver flera brittiska tidningarAB

Detta förklarar en hel del….

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern