Posts Tagged ‘krispolitik’

Finanspolitiska rådet kallar regeringen passiv

11 maj 2009

Finanspolitiska rådet, med Lars Calmfors i spetsen kritiserar regeringen åtgärder, och kallar dem otillräckliga.

”den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit. Utgiftstaket bör inte begränsa de offentliga utgifterna i den rådande exceptionella situationen. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat”

Ingen kan anklaga Lars Calmfors för att vara en socialdemokrat i smyg, och när till och med han förespråkar en expansiv politik borde regeringen inse att Mona Sahlin och Tomas Östros förespråkar en politik som facket, näringslivet och numera finanspolitiska rådet står bakom.

De enda som i dag stöttar Reinfeldt och Borg är just Reinfeldt och Borg. Och Kent Persson förstås…

SvD   Sydsvenskan

Läs hela pressmeddelandet från finanspolitiska rådet

Annonser