Posts Tagged ‘kriskommissionen’

Kriskommissionen pekar ut en startpunkt och en riktning

16 februari 2011

En resa kräver en startpunkt, en riktning och ett mål. Startpunkten är i grunden valförkusten 2006. Det är bara att konstatera att vi inte rört oss sedan dess. Jag vill se Kriskommissionens rapport som en vägvisare och en viljeinriktning som hela partiet måste ta till sig.

Idag skriver jag tillsammans med Alexandra Einerstam, Annika Högberg, Peter Högberg och Johan Westerholm om rapporten i AB.

Mest glädjande är de skarpa förslag som kommer från Johan Pehrssons grupp om organisationen och hur den ska anpassas till dagens medlem och väljare. Det är en konkret åtgärdslista för att socialdemokratin skall kunna gå in i en renässans med fokus på varje partis minsta byggsten: den enskilde medlemmen och hans eller hennes känsla av sammanhang och gemenskap. AB

Tillsammans med författarna och ett antal andra har vi drivit den Öppna Kriskommissionen för att organisera en öppen gräsrotsdriven process om det socialemokratiska partiets framtid. ÖKK började som en valanalysprocess som sedan transformerade om sig för att inrikta sig valförlustens efterarbete. Nu står vi inför nästa metamorfos och ni kan vara säkra på att den kommer.

Tanken bakom ÖKK är att involvera och det är exakt vad organisationsrapporten trycker på. Vårt arbetssätt är en av de saker partiet behöver och ni kan vara säkra på att vi fortsätter i samma spår. Bara att hänga på.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Annonser

Bevare mig för ”De nya Socialdemokraterna”!

16 februari 2011

Den som trodde att Kriskommissionen skulle lägga fram ett dokument med en ny flaschig logga titulerad ”De nya Socialdemokraterna” tog skändligt miste. Hade de gjort det hade jag gjort en Magnus Uggla och uppsökt närmaste Gustavsbergsprodukt.

Kommentarerna från ledarsidorna och proffstyckarna är genomgående surmagade, vilket är förståeligt. Rapporten är inte ett helt komplett partiprogram, den innehåller inga konkreta förslag de kan göra opnionsundersökningar på, det finns inga åsikter om de frågor som dominerade 2010 års valrörelse och det gör rapporten svår att förvandla till en ”nyhet”.

Det är också helt klart att ordet förnyelse har förändrats från att ”göra något annat än det vi gör nu” till ”göra som högern”. Har någon meddelat SAOL?

Kriskommissionens rapport är nu ute och bara en sak återstår innan det stora arbetet börjat – en ny partiledning.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Pressen fattar inte vad Kriskommissionen har jobbat fram

15 februari 2011

När husse ger order skäller hunden, brukar det heta. På samma sätt kan man se de magsura reaktioner som kommer från Borgarpressens ägarlojala tyckare.

KGB verkar inte fattat att Kriskommissionens rapport inte är valmanifest utan ett diskussions- och beslutsunderlag. Såväl DN som AB:s politikerkollen snöar totalt in på ett par meningar om skattesatser. 118 sidor och det är vad anser är viktigt. Förmodligen pallar de inte med att läsa hela rapporten utan snor rubrikerna av varandra.

Det mest patetiska är när Camilla Sundell från AB intervjuar en annan murvel från AB istället för att gå direkt till källan.

Skrämmande

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Första reaktioner på Kriskommissionens rapport

15 februari 2011

Kriskommissionen slår fast att det inte räcker med att ändra politiken, socialdemokraterna måste också ändra sitt arbetssätt. ”Partiet ska vara Sveriges mest nyfikna, öppna, progressiva och ödmjuka”. Det är en målsättning som både kan locka ock skrämma den socialdemokratiska partiledningen, men vi anser att partiets måste omfamna det tankesättet för att bli en folkrörelse för 2000-talet och återta formuleringsinitiativet i svensk politik.

De politiska avsnitten innehåller egentligen inga nyheter, men konkretiserar de problem vi har att lösa. Jag inser att Kriskommissionen inte har vare sig tid eller resurser för att utforma en helt ny politik i detalj, men jag  hade förväntat oss några skarpa politiska förslag i texten. Ansvaret vilar tungt på partiledningen att  göra politisk verkstad av kommissionens grundtankar.

Avsnitten om miljö och omvärldsanalys är förvånansvärt tunna. Socialdemokratin är en internationell rörelse och ett avstamp i vår omvärld borde vara en av utgångspunkterna i varje socialdemokratiskt analys- och programarbete. Jag är besvikna att kriskommissionen inte återaktualiserar tankarna bakom Det gröna folkhemmet. En socialdemokrati som ska hålla i 100 år till måste ha en politik för tillväxt som är socialt och ekologiskt hållbar.

Om de politiska avsnitten inte innehåller några utmanande nyheter, finns det desto fler i den organisatoriska. Kriskommissionen slår fast att ”en viktig del av värdet i medlemskapet ligger i den exklusiva rätten att få vara med och besluta Socialdemokraternas politik och organisation” och föreslår medlemsomröstningar och en öppenhet för föreningar som bygger på sakpolitik istället för geografi.

Den stora bomben finns i förslaget som att banta partistyrelsen för att göra den till ett effektivt verktyg för ledning och förändring. Jag anser att det förslaget är mycket bra, men inser även att riskerna för att den delen begravs är avsevärda.

En annan bomb är tanken på ett nationellt call-center för medlemsvärvning. Riskerna med en sådan tanke är att de lokala föreningarna inte anser att medlemsvärvning är deras sak. Jag tror att huvudansvaret för medlemsvärvningen måste stanna kvar i de lokala organisationerna, men att ett call-center kan vara ett komplement.

Ett mycket glädjande förslag är återupprättandet av A-pressen. Förslagen om att starta en större nyhetstidning på nätet andas verkligen ”jävlar anamma”. Om vi i denna tidning kunde kombinera den professionella journalistiken, med de ideella krafter som finns i de sociala medierna skulle det verkligen andas nytänkande.

Kriskommissionens rapport är skarp och kan uppfattas som besk, men speglar rätt mycket av den kritik som redan finns bland många medlemmar. När en rörelse har förlorat två val är det dags att börja se sig själv i spegeln och fråga sig själv om man gilla det man ser. Lena Mellins kommentar är mer än vådligt sur, hade hon varit med nöjd om KK hade sagt att allt var Mona Sahlins fel? Sanna Raymann tror att bantningen av partistyrelsen har ekonomiska orsaker, mitt ”ta-mig-för-pannan-sår” kommer att gå upp igen.

Peter Andersson och Westerholm är på.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Kriskommissionen återupprättar A-pressen på nätet

15 februari 2011

Via Kristoffersson Nyhetskanalen har jag kommit över Kriskommissionens rapport. Jag har skummat inledningen och den innehåller både det ena och det andra.

En glädjande nyhet är att KK föreslår ett återupptättande av A-pressen, men på nätet. De vill se en stark vänsterröst i webbaserad nyhetstidning, ett projekt jag helhjärtat stöder.

Det är också glädjande att organisationsgruppen inser vilken kraft det finns i NetRoots, mindre glädjande är att de anser at vi ska ta fram en egen utbildningsplattform för ”modern inkluderande kommunikation”. Innan denna plattform är klar kommer den att vara omdern. Vi ska använda befintliga arenor istället.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Några funderingar om Kriskommissionens första rapport

15 februari 2011

I väntan på att de skarpa rapporterna dyker upp under dagen har jag några funderingar på den allra första delen som publicerats på Nyhetskanalen.

Det är enbart en analys, de sätter upp problemställningar, men ger inga svar. Förhoppningsvis kommer de i nästa rapport.

Jag gillar fokuseringen på ojämlikheten som ett samhällsproblem, det märks att de har inspirerats av Jämlikhetsanden. Den problembeskrivningen ligger helt i linje med min egen.

Jag får kickar av att läsa avsnittet om vad som skapar tillväxt. Insikten att skattepolitiken bara en liten del av den summa faktorer som skapar tillväxt är viktig, desto viktigare är insikten att det inte är nivåerna som är mest betydelsefulla  utan skattesystemets utformning. Framför allt är det insikten om att utbildning, barnomsorg och infrastruktur är de främsta tillväxtskapande faktorerna som gläder mig. Jag gillar även fokuseringen på bostadskrisens tillväxtdämpande effekt.

Jag förförs av tanken på det högproduktiva tjänstesamhället och insikten om att näringsliv och offentlig sjukvård kan samverka för att stärka bioteknikindustrin.

Jag blir däremot besviken på att analysen om miljöfrågorna och det hållbara samhället slarvas över i en inledande bisats.

Jag saknar även en djupare analys av Sverige i ett internationellt perspektiv.

För att avsluta positivt gläder det mig oerhört att de redan i inledningen slår fast målet om arbete åt alla.

Målet med den socialdemokratiska politiken är att frigöra människan. Våra krav på jämlikhet, tillväxt, full sysselsättning och god utbildning handlar om att människors makt över sina egna liv ska öka.

Nästan lite Palme över den

Under dagen kommer resten, jag kan knappt vänta

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Läs Kriskommissionens Första rapport

14 februari 2011

Kristersson på Nyhetskanalen publicerar del 1 av Kriskommisionens rapport – Politisk Analys

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Kriskommissionens rapport är en startpunkt

14 februari 2011

Imorgon kommer Kriskommissionens rapport att släppas i sin helhet. Rapporten består av tre delrapporter, organisatorisk, ideologisk och politisk.

Jag är själv spänd på att äntligen få läsa dessa rapporter i sin helhet, istället för att få  läckta smakbitar via díverse medier. Skulle jag göra en prognos över mina reaktioner kommer jag att köpa en del rakt av, avvisa en ungefär lika stor del och tänka ”kanske det kanske” om resten. Jag skulle tro att de flesta som läser rapporterna kommer att hamna på samma position.

Jag tycker att det är viktigt att se rapporterna som en utgångspunkt för diskussion och självprövning, inte ett paket att säga Ja eller Nej till.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Skatter är ett medel inte ett mål

03 december 2010

Skattepolitiken är ett medel för att förverkliga andra politiska mål. Skattepolitiken är ett verktyg. Vi använder skatter för att förverkliga andra politiska mål och skattepolitiken är en hävstång för att få olka delar av samhället att bete sig som vi vill.

När vi bara pratar skatter utan det grundläggande politiska sammanhanget blir det alltid fel. Vi måste en gång för alla lära oss att starta i rätt ända.

Först beskriver vi vilken typ av samhälle vi vill ha, sen beskriver vi hur det ska betalas. Vare sig vi eller väljarna går loss på den skattetekniska beskrivningen utan det är de politiska visionerna som vinner val genom att både entusiasmera valarbetare och väljare.

Den offentliga Kriskommissionen, KK, har släppt (läckt) sin första delrapport, och där talas det mycket om skatt.  Martin Moberg anser att det inte är så enkelt, Ola Möller anser att han är med i ett lustigt parti. Högberg skriver om en början.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Kriskommissionen ställer äntligen frågor

10 november 2010

Ardalan Shekaribi och Anna Johansson formulerar ett antal relevanta frågor i dagens DN.

  1. Varför ökade klyftorna också under socialdemokratins tid vid makten och hur kan den utvecklingen vändas?
  2. Har skattesystemet verkligen utformats för att främja full sysselsättning?
  3. Hur ska man komma till rätta med att allt fler för varje lågkonjunktur permanent ställs utanför arbetsmarknaden?
  4. Hur kan vi förena krav på jämlikhet med stor valfrihet i välfärden?
  5. Vad och vem är egentligen arbetare i dag – och spelar det någon roll?
  6. Hur ser ett fungerande mångkulturellt samhälle ut och hur kommer vi dit?
  7. Vilka investeringar ska Sverige satsa på för att vara världsledande?
  8. Vad är statens roll i att skapa förutsättningar för fler jobb och bättre möjligheter för svenska företag med global konkurrens?
  9. Vilken är socialdemokratins målbild på lång och medellång sikt?

Jag kan iofs beklaga att det tagit så pass lång tid innan de båda ställt dessa frågor, men bättre sent än aldrig. Peter Andersson kompletterar med två frågor som Ann-Marie Lindgren ställt i en tidigare artikel.

Westerholm snor ett klassiskt citat från Gert Fylking.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på NetRoots Valanalyser