Posts Tagged ‘kärnkraft’

Alliansen splittrad om kärnkraften

07 juli 2011

Andreas Carlgren skriver på DN debatt om kärnkraften

Slutsatsen är enkel: framtiden gäller vare sig fossil energi eller kärnkraft – utan finns i den förnybara energin DN

Björklund skriver på SvD Brännpunkt

Eftersom kärnkraften är klimatsmart och står för närmare hälften av svensk elproduktion måste vi inom kort få igång en byggnation av nya reaktorer som kan ersätta de gamla. fp.se

Hur ser egentligen Alliansen på kärnkraft. Centern säger ”No Way”, Folkpartiet säger ”Way”. Vilket svar är det rätta?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Hamilton (fp) vill att Vattenfall stämmer Tyskland

02 juni 2011

Carl B Hamilton vill att Vattenfall stämmer Tyskland för beslutet att stänga kärnkraften.

– Därför att den tyska regeringen fattar ett beslut som innebär att tillgångar som Vattenfall har, och förväntad lönsamhet, helt plötsligt blir värdelösa. Det är en form av expropriation och då får man naturligtvis i ett rättssamhälle ersätta dem som drabbas. SvD

Intressant resonemang av Hamilton. Undrar om han anser att företag kan stämma även i dessa fall.

  1. En stat med bristfälliga fackliga rättigheter inför fulla mänskliga rätttigheter som förhindrar företag att utnyttja arbetskraft och betala slavlöner.
  2. En stat med obefintliga miljölagar inför regler som tvingar industrier att inverstera i miljöförbättrade åtgärder.
  3. En ny politisk majoritet förändrar skatteystsmet så det missgynnar vissa företag.

I samtliga ovanstående fall har politiska beslut förändrat villkoren för företagandet och i alla fall på kort minskat den förväntade avkastningen på investerat kapital.

Anser Hamilton att företag ska stämma steten även i ovanstående fall?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Kärnkraft är så igår

31 maj 2011

Kärnkraften är gårdagens energikälla. Tysklands beslut att inleda en avveckling av kärnkraften kommer att få koneskvenser.

Det ska bli kul att se hur kärnkraftens vänner ska hantera det tyska beskedet. Den vanliga reaktionen är ett sådant beslut kommer att slå landets industri. Kommer de att anklaga den tyska regeringen för att vilja montera ner landets industri? Det har hittils varit väldigt tyst från den kanten.

Det tyska beskedet sätter även den svenska energi- och industripolitiken under press. Även vi har ett folkomröstningsbeslut att avkaffa kärnkraften, ett beslut som den moderatledda regeringen blankt ignorerat.

Vi vet redan att regeringen inte har någon industripolitik. vi ser att det spår av energipolitik de har är väldigt igår. Kommer regeringen att bjuda oppositionen till breda överläggningar om energi- och näringspolitik eller kommer de att fortsätta stoppa skallen i sanden?

Oavsett måste socialdemokraterna forma en industri-, närings- och energipolitik som syftar framåt. Jag kan knappt vänta tills programkommissionens arbete kommer igång.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Dödens zon runt Fukushima

22 april 2011

Kärnkraftskramarna blir allt tystare när sanningen om Fukushima kryper fram. Katastrofen är av samma magnitud som Tjernobyl och kommer att få långvariga konsekvenser för det japanska samhället.

Tidigare i dag meddelade japanska myndigheter att en förbudszon upprättats runt Fukushima. Inga människor får vistas inom två mils radie från det havererade kärnkraftverket. Förbudszonen kan bli kvar i flera år. SvD

Kan bli kvar i flera år”. Om jag betänker hur japanska myndigheter portionerade ut information tidigare är det troligt att ”flera år” betyder rätt många år. Världen kan mycket väl ha fått ytterligare en spökstad för att påminna oss om kärnkraftens inneboende risker.

En annan sak att fundera på under Långfredag är ”Det extremt osannolika händer alltid”.

Bloggat: Birger Schlaug, Anders Svensson, Anders S Lindbäck.

Skräcken för strålning skapar nya offer

13 april 2011

Offren för katastrofen i Fukushima drabbas dubbelt. Dels tvingas de fly från sina hem, dels betraktas de son potentialla hot av såväl andra japaner som myndighetspersoner.

Men människorna som flyr de havererade kraftverken tas inte emot med öppna armar. Rädslan för att de nyanlända ska sprida strålning gör att de ofta nekas vård eller till och med nekas inträde i flyktinglägren. SvD

Katastrofen i Japan har sakta sjunkit undan från världens nyhetskasnaler, men för de drabbade och det japanska samhället i stort har det bara börjat.

Panik och fördomar kombinerat med resursbrist är en kombination som kan medföra väldigt otrevliga konsekvenser.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant | Politometern

Den giftiga jorden är illavarslande

29 mars 2011

Steg för steg avslöjas omfattningen av haveriet vid Fukushima. Ökad strålning i havet utanför, hittas plutonium

Fynd av plutonium i jorden vid kraftverket kan vara orsaken till den höjda beredskapen. Plutoniet har upptäckts på fem ställen vid Fukushimaverket, även om nivåerna är låga av det giftiga ämnet. SvD

Frågan världen och japanerna ställer allt oftare är ”när ska detta sluta? Vad vet myndigheterna egentligen” Svaren från regeringen är lika illavarslande som kryptiska.

Läget ”fortsätter att vara oförutsägbart”, förklarade Kan för budgetutskottet i parlamentets underhus. DN

Allt detta på grund av ett strömavbrott. Orsaken till strömavbrottet var en Tsunami orsakad av ett jordskalv, men det är konsekvenserna av ett strömavbrott vi ser.

Hur säker är strömförsörjningen till kärnkraftverk i Sverige? Hur är det i våra grannländer?

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern

Vad händer egentligen i Japan?

27 mars 2011

Larmen från Japan börjar bli otäcka. Strålningen i havet ökar dramatiskt

Strålningsnivån av radioaktivt jod i havet utanför det skadade kärnkraftverket Fukushima i Japan steg på söndagen till 1 850 gånger högre än normalt, jämfört med 1 250 på lördagen. Strålskyddsmyndigheten Nisa vidhöll att strålningen inte hotar det marina ekosystemet. SvD

Beskedet från Nisa låter…lugnande? Eller inte. Jag avundas inte de japanska beslutsfattarnas situation. De mycket väl hamna i en situation där de måste välja melan att ge korrekt information och därmed riskera att en evakuering i panik skadar fler personer än radioaktiviteten de flyr från.

Vi ska ha klart för oss att svenska myndigheter kan komma att tvingas göra samma val när det osannolika händer även i Sverige.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern

Mörkar Japan radioaktiv läcka?

26 mars 2011

Japan ökar evakueringszonen dramatiskt, men hävdar att de inte vet varifrån den ökade radioaktiviteten kommer.

Miljöorganisationen Greenpeace började i dag göra egna mätningar av strålningen runt kärnkraftverket. Organisationen misstänker att de japanska myndigheterna försöker tona ner följderna av haveriet vid Fukushima och ska nu bedöma riskerna för lokalbefolkningenAB

Det finns en klar möjlighet att myndigheterna mörkar detta för att undvika panik i ett läge där en kaotisk evakuering skadar mer än eventuella strålskador. En annan möjlighet är att de skyddar sina kollektiva bakdelar. Oavsett kommer sanningen fram för eller senare.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Läget i Fukushima går från illa till värre

25 mars 2011

Läget i Japan kan ha tagit en rejäl sväng mot värre

En talesperson vid Japans kärnkraftsmyndighet uppger enligt AP att behållaren till bränslestavarna i reaktorn 3 vid Fukushima Daiichi kan vara skadad.

Det skulle i så fall innebära en allvarlig risk för att radioaktivt material läcker ut till miljön från kärnkraftverket. SvD

Detta är illa…

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Forsmark nära härdsmälta 2006

25 mars 2011

Kärnkraftkatastroferna brukar benämnas Harrisburg, Tjernoby och nu Fukushima. Vad som dolts för de flesta svenskar är att vi var nära att få en egen plats på listan; Forsmark. Orsaken var detsamma som i Fukushima – strömavbrott.

Det var den 25 juli 2006 som ett elfel i ett externt ställverk som försåg Forsmark med el fortplantade sig in i kärnkraftverkets eget elsystem.
Fyra dieselgeneratorer skulle då gått i gång, men två av dem fungerade inte.
Ett kritiskt skede uppstod när kylvattnet började sjunka, men efter 22 minuter lyckades man få igång systemen igen med hjälp av ett externt elnät Expressen

Vad hade hänt om även det externa elnätet fallerat? Det är i och för sig väldigt osannolikt, men vi vet att det osannolika förr eller senare alltid händer.

När Christan Ekberg skriver ”aldrig” blir jag mörkrädd. Den stora risken vid all form av krisberedskap är brist på fantasi och användandet av ordet ”aldrig”. En av orsakerna till attackerna på WTC lyckades var att USAs säkerhetstjänsten inte kunde tänka sig att någon skulle kapa två flygplan och krascha dem i tvillingtornen.

Den risk som avfärdas med ”aldrig” har man inget skydd mot.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser