Posts Tagged ‘kärnkraft’

Kärnkraftsavveckling utan politiska beslut – byebye Ringhals

29 april 2015

BråkVattenfall har påbörjat kärnkraftsavvecklingen, på egen hand. Det ligger inga politiska beslut bakom utan motiven är ekonomiska. ”Vårt beslut fattas på affärsmässig grund” skriver Vattenfall i ett pressmeddelande. Det är alltså Ringhals 1 & 2 som Vattenfall räknar med att stänga ner senast 2020.

När jag läser Jan Björklunds kommentar undrar jag om han går runt med hink över huvudet. ”Regeringen har låtit Romson bestämma” ylar Björklund i Expressen. Hur Vattenfalls besked om ”affärsmässig grund” går ihop med ”Romson bestämmer” vet bara Björklund. Å andra sidan, med skallen omgiven av en plåthink ekar de egna dumheterna med en överväldigande styrka. Att Mp försöker ta åt sig äran är lika naturligt som osant. Den enkla grå sanningen är att Ringhals 1 & 2 är olönsamma och därför stängs.

Intressant är att skåda sprickan inom borgerligheten. Björklund ylar mot månen alltmedan Lööf spinner belåtet.

Annonser

Fullt krig mellan Lööf och Björklund – Reinfeldt gömmer sig #val2014

14 augusti 2014

AsenAnnie Lööf och Jan Björklund är på kollisionskurs. Regeringen ska(?) bygga en ny reaktor av typ kärnkraft.

Utbildningsministern Jan Björklund säger till tidningen att det funnits olika åsikter inom regeringen om hur angeläget ett reaktorsprojekt är, men att man nu är överens om att granska frågan vetenskapligt. SR

Björklund är nog lite sval när han säger ”olika åsikter” och överdriver ”överens”.

– Vi får se om det någonsin hamnar på det politiska bordet. Om det gör det så säger Centerpartiet nej SR

Den gulliga fluffiga eniga Alliansen har fler sprickor än isen på Väsman kvällen innan den sköljer.

Lööf och Björklund står i varsitt hörn och blänger.

Vad Reinfeldt står vet ingen.

Som vanligt…

Fukushimaflyktingen till kärnkraftskramaren: Nöjd nu?

09 oktober 2013

radiowarn-763146SR skriver om de 80 000 människor som tvingades evakuera sina hem när Fukushima började spy ut radioaktivitet. En befolkning ungefär lika stor som Kristianstad kommun är flyktingar i sitt eget land.

SR talar med en man som kan göra korta besök i sitt hus, som numera bebos av råttor, insekter och mögel. Han berättar att även om de skulle sanera själva huset saneras bara en radie på 20 meter runt huset. Rätt svårt att förklara för småbarnen att bortom den stenen kan du inte gå för där lurar den smygande döden.

Över 80 000 människor är ännu två och ett halvt år efter katastrofen fördrivna från sina hem på grund av strålningen, många av dessa ”nukleära flyktingar” lever fortfarande en oviss tillvaro i provisoriska baracker. Särskilt yngre har gett upp om att någonsin återvända SR

När jag hör debatten i Sverige är det precis som om dessa 80 000 personer inte finns. Kärnkraftskramarna har helt enkelt förträngt dem.

Men va f-an. Tjernobyl hände i ett kommunistland, Harrisburg var så osannolikt att det egentligen inte hände och Fukushima – det var ju en jordbävning.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

4 380 000 ton radioaktivt vatten förväntas läcka ut från Fukushima

08 augusti 2013

droppe_Bild1Fukushima läcker radioaktivt vatten. Sisådär 300 ton om dagen. Läckan förväntas pågå under de kommande 40 åren. Det facila priset är 72 miljarder kronor för att stoppa läckan. Sen har vi 4 380 000 ton radioaktivt vatten som läckt ut i havet. Havet är stort, men ingen vet idag hur detta kommer att påverka Japans kustnära havsliv.

Naturligtvis kommer kärnkraftskramarna att hävda att 4 380 000 ton är en droppe i havet. En stor droppe, men likt förbannat en droppe.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Intrång på Ringhals blottlägger kärnkraftens risker

10 oktober 2012

Ett antal Greenpeaceaktivister har trängt in på Ringhals. Syftet med aktionen är att visa hur enkelt det är att runda säkerheten.

På tisdagsmorgonen tog sig ett antal aktivister från Greenpeace in på kärnkraftverken Forsmark och Ringhals. Aktionen kallades ett fredligt stresstest tänkt att uppmärksamma säkerhetsbristerna på kärnkraftverken DN

Enligt upgift till SvD från Greenpeace ska det fortfarande finnas folk kvar på Ringhals, uppgifter som ansvariga vare sig kan bekräfta eller förneka.

Aktionen sätter fingret på kärnkraftens inneboende risker. Vad hade en potentiell terrorist kunna ställa med under samma tidsperiod? En annan fråga är vilken typ av säkerhet ett demokratiskt samhälle kan tillåta sig att sätta upp. Minfält eller lösa attackhundar i en taggtrådskorridor skulle säkert vara effektivt, men det är inte den typen av installationer som direkt lockar mig.

Intrånget utgör förmodligen någon form av lagbrott. Ska bli kul att se om myndigheterna väljer att väcka åtal. Ur aktivisterna synvinkel är en rättegång en möjlighet, eftersom den skulle ge mycket media, men även möjligheten att förhöra vittnen under ed.

De blir säkerligen fällda, men poängen med civil olydnad är att bryta mot lagen, se till att åka fast och använda rättegången för att påvisa lagens orimlighet. Jag brukar kalla det Gandhi 1.1.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Graverande säkerhetshål vid Ringhals

21 juni 2012

En knytnävsstor bit sprängdeg kan göra stor skada. Jag har sett dess sprängverkan på nära håll.

Att en truck kört runt på Ringhals med en klump sprängdeg är inget annat än en fet skandal. Sprängdeg utan tändhatt är visserligen ofarlig, men risken ligger i att klumpen överhuvudtaget var på plats. Nästa gång finns tändhatt och mobiltelefon också på plats, då är det skarpt läge.

Nu kom trucken med tillhörande klump inte in på själva reaktorområdet, men händelsen visar ändå kärnkraftens inmeboende risker. Händelsen ser oroväckande nog ut som ett test av säkerheten runt svenska kärnkraftverk.

Vän av kärnkraft kommer att lugna oss med att sprängdegen hittades jag frågar mig vem som anser att svenska kärnkraftverk är en bra måltavla?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Maud Olofssons sura min är glädjande

13 mars 2012

Maud Olofsson avslöjar stämningen i Regeringen Reinfeldt. Den verkar inte alltid vara så god som den skrattande Maud tidigare har gett sken av. Problemet är enligt Maud Jan Björklund.

Maud Olofsson anser att hon fick betala ett högt pris för att försvara kompromissen, medan Folkpartiet alltmer distanserar sig från den. För en månad sedan efterlyste FP-ledaren till exempel ett nybyggnadsbeslut för svensk kärnkraft och en uppgörelse med S-ledaren Stefan Löfven.

– Det är inte bara Folkpartiet utan det är också svensk industri som kommer och säger att bara ni ändrar lite grann i vår riktning så blir det bättre. Jamen då har de inte förstått dynamiken och problematiken i den här uppgörelsen. Den är vägd på guldvåg. Ändra delar i den så faller hela uppgörelsen, säger hon. DN

Guldvågsattityden förhindrar effektivt en uppgörelse om, energipolitiken med socialdemokraterna. En uppgörelse kräver förhandlingar, och förhandlingar kräver ett rent bord.

Vill Reinfeldt förhandla om enegrgipolitik får han sälja guldvågen till Carema och börja om från början.

Bloggat: Kulturbloggen

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Motioner 2013 – En långsiktig energipolitik

11 mars 2012

Under våren kommer jag att skriva ett antal motioner till socialdemokraternas partikongress 2013. Vad är då mer lämpligt att starta med än den motion om kärnkraft och energipolitik jag utlovade för ett tag sedan.

Det är nu ett år sedan katastrofen i Fukushima som åter bevisade att det osannolika förr eller senare händer. Ni hittar texten nedan, ni kan ladda ner den från min slideshare. Om någon vill lämna in den i eget namn är det mer än OK.

En långsiktig energipolitik

1980 hade Sverige en folkomröstning om kärnkraftens vara eller inte vara. Linje 2 vann, en slags gyllene medelväg, som förespråkade avveckling med förnuft. Riksdagen tog ett beslut som satte 2010 som avvecklingsdatum.  Idag visar kalendern 2012 och kärnkraften producerar fortfarande avfall.

Kärnkraftsomröstningen hade tyvärr en negativ bieffekt. Den konkreta diskussionen om energipolitik och energiförsörjning lades på hyllan.

Socialdemokraterna måste ta ett principiellt beslut om den framtida energipolitikens inriktning. Vi måste ha en klimatmässigt hållbar energiförsörjning, baserad på förnyelsebara energislag. Där finns inte plats för urandriven fissionskraft.

Utgångspunkten måste vara folkomröstningens beslut från 1980. Att bygga nya kärnkraftverk för att ersätta de föråldrade är inte vägen framåt. Kärnkraften i dess nuvarande tappning är en återvändsgränd.

Det finns också en klar risk att övriga världen ser det svenska urberget som en lämpligt ställe att slutförvara sitt utbrända kärnbränsle. Sverige ska inte vara den globala tippen för atomsopor.

Därför kräver jag

–        Att inga nya kärnkraftverk får byggas i Sverige

–        Att uranbrytning och prospektering för uranbrytning  förbjuds i Sverige

–        Att import av kärnavfall till Sverige förbjuds

–        Att Socialdemokraterna arbetar för en svensk klimatmässigt hållbar energiförsörjning baserad på förnyelsebara energislag

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Stefan Löfven har inte mandat att göra upp om utbyggnad av kärnkraften

15 februari 2012

Den svenska kärnkraften sjunger på sista versen. Trots att inga formella beslut har fattats håller kärnkraften på att avveckla sig själv. Barsebäck är stängt och de andra reaktorerna kräver mer och mer underhåll för att fungera, vilket gör att kärnkraften de facto delvis är avvecklad.

De tre borgerliga partierna har ingått en överenskommelse om kärnkraften, vars innebörd varierar beroende på vem man frågan. Enligt Fp innebär överenskommelsen nya verk, enligt centern att ingen kommer att vilja bygga, även om de får.

Energipolitik är av naturen långsiktig och kräver blocköverskridande överenskommelser för att överleva ett regeringsskifte. Därför framförs nu kraven att Socialdemokraternas nya partiledare ska förhandla med de borgerliga partierna om energipolitiken, eller rättare sagt att socialdemokraterna ska köpa den borgerliga kärnkraftspolitikens mål och möjligen få påverka genomförandet.

Vad många bortser från är att Stefan Löfven inte har ett öppet mandat att göra upp om en utbyggnad av kärnkraften.

Det spelar ingen roll vilken linje han drev som ordförande för IF Metall. Socialdemokraternas linje i energifrågan slogs fast vid jobbkongressen 2009.

Där slår vi fast att vi både ska säkerställa industrins behov av el samtidigt som vi ställer om till hållbar energiförsörjning. Det finns ett klart mål om 30 TWh ny el från förnyelsebara källor från år 2020. Vi framhåller nödvändigheten av forskning och ny teknik.

Vad vi inte nämner är nya kärnkraftverk.

Jag tycker Stefan Löfven ska sätta sig tillsammans med de borgerliga partierna och prata energipolitik, men Löfvens mandat baseras på besluten tagna på kongressen 2009.

Löfven ska söka en blocköverskridande överenskommelse som syftar till att ställa om från ett beroende av fossila bränslen och kärnkraft till förmån för en miljömässigt hållbar energiförsörjning.

Är det så att Stefan Löfven vill ha ett mandat för att förhandla om att bygga nya kärnkraftverk får han vara beredd att slåss för det på kongressen 2013.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Höj gränsvärdena för strålning så försvinner problemen med radioaktivitet

12 augusti 2011

Denna kreativa lösning levererar en Lars Persson på AB debatt.

I Japan har man inte sänkt gränsvärdena efter olyckan. Stråldoserna för de som arbetar med skyddsarbete vid reaktorerna har tillåtits gå upp till 250 mSv – en högre siffra än normalt tillåtna 50 mSv per år. Ingen av arbetarna vid Daiichi-reaktorerna i Japan har skadats allvarligt av strålning. AB

Det är bland det mest cyniska uttalande jag sett. Får man akut strålningssjuka dör man rätt snabbt. Om 10-20 år vet Japan priset kärnkraftsarbetarna får betala. Ingen speciellt vildsint gissning är att cancerfrekvensen bland dessa arbetare kommer att vara rätt hög och dödligheten likaså. Att tappa de sista ljuva åren av sitt liv är enlligt debattörern tydligen att ”skadas allvarligt”.

Jag ger dock debattören ett erkännande, det är ett kreativt sätt att lösa ett problem. Få se om vi kan tillämpa principen på andra områden.

  • Vi löser enkelt problemen med utfiskning genom att sänka gränsen för vad som är livskraftigt fiskbestånd.
  • Vi löser problemen med mäns våld mot kvinnor med att acceptera att män slår kvinnor.
  • Vi löser trafikdöden genom att acceptera att folk dör i trafiken. Tänk vad vi kan spara in på trafiksäkerhet.

Exemplen är otaliga, men det är i grunden ingen bra metod att lösa problemen genom att skriva om verkligheten. Debattatörens referemser  till det 50-tal då forskarna visste så lite om radioaktivitetens risker att de skickade trupper direkt in i radiakzonen efter kärnvapentesterna ät minst sagt talande.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern