Posts Tagged ‘jordbrukspolitik’

Varför ska staten subventionera grisar?

08 september 2011

Den samlade borgerligheten har under hela SAAB-krisen upprepat ett mantra ”Staten ska inte subventionera bilar, staten ska inte…”. Därför blir jag något paff när Eskil Erlandsson vill subventionera grisar. Subventionerade bilar är illa, men att subventionera grisar är helt tydligen OK.

Jag har varit väldigt klar med att staten inte ska subventionera industrins produkter, däremot ska staten bedriva en aktiv näringspolitik, vilket även innefattar lantbruket. Att subventionera olönsam produktion med statligt stöd eller lönesänkningar utvecklar ingenting.

Erlansson motiverar grissubventionerna med att danskar och tyskar gör detsamma. Jag skulle vara tacksam om någon från borgerligheten kunde förklara för mig vilka principer som resulterar i subventionerade grisar och ickesubventionerade bilar.

Det kan väl inte vara så enkelt att det LRF som har beställt ett politiskt beslut av sitt parti. Jag är också rätt intresserad av vad marknadsliberalen Annie Lööf anser om grissubventioner. Är det marknadsliberalt att subventionera grisar?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Dags för näringsministern att ta itu med Arla

01 september 2011

Det finns en artikel i Veckans affärer som alla bör läsa. Det är en rätt otäck historia om Arlas brist på etik och företagets smutsiga metoder.

Tre personer som definitivt bör läsa den är Maud Olofsson, Eskil Erlandsson och Annie Lööf. Olofsson är näringsminister och har sålunda ansvar för att konkurenslagstiftningen fungerar som den ska, Erlandsson är jordbruksminister och Lööf ska bli ledare för det parti som äger de ministerposterna.

Jag vet inte om det är en slump att ett par centerpartister ser mellan fingrarna när bondekooperationen löper amok…

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

EUs jordbrukspolitik ÄR en illaluktande soppa

02 mars 2011

EUs jordbrukspolitik är en illaluktande soppa som dels slösar pengar som kan användas bättre, dels snedvrider konkurensen inom lantbruket och är en katastrof för många länder i Afrika. Det är vad jag vet alla svenska partier rätt överens om. Problemet är att vi är i stark minoritet i frågan. Hittils har vi ställt kravet på reformerad jordbrukspolitik och blivit nedröstade, var gång.

Frågan är då hur Sverige ska agera på kort och lång sikt för att nå det övergripande målet – en reformerad jordbrukspolitik. Att säga Nej fungerar uppenbarligen inte. Den socialdemokratiska gruppen i EP visar på en väg att börja gnaga i jordbrukspolitiken, en väg som sammanfattas i fyra punkter.

  1. Vår första reformprincip är att jordbruksstöden ska omdirigeras till det som kallas kollektiva nyttigheter i form av klimat- och miljöåtgärder.
  2. Vår andra reformprincip handlar om att jordbruksreformen ska bidra till EU2020-strategin om stärkt europeisk konkurrenskraft och tillväxt..
  3. Vår tredje princip kräver att jordbrukspolitiken ska vara fullt förenlig med utvecklingspolitiken.
  4. Vår fjärde reformprincip är rättvisa DN

Var resa börjar med ett steg och ovanstående punkter kan vara det första steget. Ibland måste man avstå från att Ha rätt för att Få rätt.

Böhlmark skriver ett rätt splittrat inlägg där han å ena sidan vill avskaffa CAP, å andra sidan anser at det är naivt att tro att det går, å tredje sidan verkar tro att avgörandet ligger i den socialistgrupp som är i minoritet i EP,  å fjärde sidan duckar vilt för sitt eget partis ställningstagande i frågan. Westerholm är positiv.

NetRoots | S-Buzz | SAP 
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser