Posts Tagged ‘jobbpakt’

Kålle har inte mandat att förändra turordningsreglerna

10 juli 2012

Detaljerna i den sk ”jobbpakten” läcker mer och mer. Arbetsgivarna kräver förändrad turordning för att köpa en eventuell uppgörelse. Det har LO inte mandat att gå med på.

Förhandlingar pågår oftast bakom lyckta dörrar, vilket gör att den part som tvingas backa inte behöver göra det offentligt. Vilka äpplen och päron som utbyts stannar i rummet. Det är ofta en förutsättning för att sluta knepiga avtal.

När Reinfeldt tog upp trepartssamtalen i Almedalen satte han sökarljuset på frågan. Han fick sin uppmärksamhet, men han kan också ha skjutit initiativet i sank.

Varje eftergift LO gör kommer att åtföljas av en storm från missnöjda medlemmar. Om Kålle kliver bara lite fel kan han tvingas avgå.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Borg: Jobbpakten innebär sänkta ungdomslöner

04 juli 2012

Jag kommer från moderaternas ekonomiska seminarium. Medverkande förutom Borg var Svenskt Näringslivs vice ordförande och Unionens ordförande. Temat var jobb, mer konkret den sk jobbpakten Reinfeldt presenterade igår.

Det blev intressant först när de tre stod på scenen. Anders Borg kläckte ur sig ett anmärkningsvärt uttalande:

”I vissa länder är ungdomsarbetslösheten för låg”

Han sa aldrig vilket land det gällde.

Två andra saker fick mig däremot att studsa till.

De drog in LO
Företagarrepresentanten började helt plötsligt att tala om LOs avtalsområden. Han menade att där var problemen störst. Anders Borg menar då att LO får ge och ta i de kommande förhandlingarna om jobbpakten.

I nästa andetag nämnde han krav på LO om ett nytt permitteringssystem som kunde läggas i potten om nu LO gick med de krav som han och SN kommer att ställa.

Det talades en hel del om att sätta press på parterna och det framgick outtalat vilken part det var som skulle pressas – LO.

Borg erkände att Jobbpakten innebär sänkta löner
Anders Borg inledde med att säga att regeringen inte ville ha sänkta ungdomslöner. Sen kommer han med ett något förvirrat resonemang där han vill att ersättningen under den del som omfattas av jobbpakten inte ska ses som en del av kollektivavtalssystemet, utan som något annat.

På det sättet kan han sänka lönen genom jobbpakten utan att röra avtalen. Dessutom lever han i villfarelsen att det inte skulle påverka lönenivån ett endaste dugg.

Anders Borg tror att han kan sänka lönerna för unga genom att kalladet för något annat än lön? Hur dumma tror Schlingmann att vi är?

Anders Borg och SN visade verkligen bockfötterna. Jag rekommenderar Kålle att studera filmen från seminariet noga.

Karl-Petter Thorwaldsson ska och komma ihåg att han inte har mandat att gå ifrån besluten tagna på senaste LO-kongressen.

Jag uppmanar alla medlemmar i samtliga LO-förbund att ta kontakt med sina förbund och börja larma. LO-leedningen behöver sättas under press, men pressen ska komma från de egna medlemmarna.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

LO: Talet om jobbpakt är överdrivet

04 juli 2012

När Reinfeldt presenterade den sk ”Jobbpakten” lät det som om allt var klappat och klart. Så är icke fallet. Det existerar just nu ingen ”jobbpakt”.

Vad som existerar är att det finns en vilja till trepartssamtal från LO, SN och numera regeringen. LO har länge krävt en kommunikation med regeringen för att prata jobb och investeringar. Under senare tid har även SN stämt in i detta krav. Reinfeldt kryper med andra ord till korset.

Efter vad Röda Berget erfar finns det inom LO en vilja se vad detta kan leda till. Det som komplicerar det hela är att LO och SN inte äger rätten att teckna skarpa avtal om detta. Den rätten äger LO-förbunden och deras respektive arbetsgivarparter. Bara Transport har 30 avtal.

Det första steget som kommer att ta är att prata inbördes. Vilken position ska LO ta som enad grupp? Sen kan LO och SN sluta någon form av ramavtal som kanske måste konkretiseras på förbundsnivå, avtal för avtal. Inget av det är klart.

Jag har dessutom haft kontakter med flera LO-förbund och beskeden därifrån är samstämmigt.

  1. Det finns redan en massa förbundsspecifika avtal inom detta härad.
  2. Avtalen ska skrivas per avtalsområde. Det finns ingen chans att ha detta på plats innan årsskiftet
  3. Vi vet inget om detta

Flera förbund ska dessutom gå igång med sina respektive avtalsrörelser vid årsskiftet. De kommer att ha fokus där.

Igår eftermiddag presenterade Reinfeldt en grandios jobbpakt. Vad vi har morgonen därpå är en idé och lite god vilja.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Är jobbpakten genomförbar?

04 juli 2012

Fredrik Reinfeldt presenterade igår ett förslag till jobbpakt. Om jag fattat upplägget rätt ska det gå till så här.

  • Fack & arbetsgivare kommer överens om en modell där unga arbetslösa får en anställning som består av en del jobb och en del utbildning. I princip den modell som skapades på handels område.
  • Lönen för del arbete utbetalas enligt gällande avtalsenliga timlön.
  • Regeringen skjuter till lönen för den del som är utbildning.

Jag ser två svaga punkter

  1. LO och SN kan inte sluta ett bindande avtal om detta. När dåvarande SAF vägrade sluta centrala avtal med LO försvann den möjligheten. LO och SN kan sluta någon slags ramavtal, men de skarpa avtalen måste slutas inom vart avtalsområde.. Det kommer att ta tid.
  2. Hur mycket pengar kommer regeringen att lägga dit? Facken kommer inte att köpa sänkta löner bakvägen.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Reinfeldts jobb-pakt ska ge 30 000 jobb

03 juli 2012

Förutom Fredriksgatan lovade Reinfeldt en satsning på en jobbpakt. Ball ord – jobbpakt. Måste vara Schlingmanns koncept.

Parterna i pakten är Moderaterna och arbetsmarknadens parter. Reinfeldt sa att han pratat med dem och vi får ta honom på orden.

Enligt SvD finns inget klart, men Reinfeldt har förhoppningar och det kan han ju ha.Reinfeldt poängterade även att han inte vill se ungdomslöner utan ”sänkta trösklar”, vad det nu kan betyda.

Reinfeldt hoppades att parterna skulle anställa 30 000 unga, vilket han även kan göra. Där ligger även hans problem.

Företag anställer folk när de har behov av folk för att producera varor och tjänster, inte för att fullgöra en pakt. Reinfeldt stannar som vanligt vid utbudet av arbetskraft, men pratar aldrig om att direkt stimulera efterfrågan.

Vad Reinfeldt däremot inte gjorde var att prata om näringspolitik. Han utlovade i förbifarten satsningar på infrastruktur, men det knappast vara stora pengar, då skulle han ha sagt det.

Bloggat: Ola Möller, Mikael Andersson, Peter Högberg

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.