Posts Tagged ‘jobbävning’

Kampen mot arbetslösheten måste vara huvudfrågan i valet

12 juni 2010

Arbete, välfärd, utbildning har traditionellt varit de stora frågorna i svensk politik och är det i årets val också.

Det visar den undersökning som DN publicerar.

Peter Andersson menar att valet ska handla om jobb och välfärd och jag kan inte annat än att hålla med.

valdebatten kan inte bara handla om skatter utan att koppla till vad skatterna ska betala.”

Kampen mot arbetslösheten måste sättas i fokus – det uttalade målet måste vara att skapa full sysselsättning.

Samtidigt måste debatten handla om välfärden – vi måste föra en debatt som tar sin utgångspunkt i individens situation, inte en kall systemdebatt. LO:s initiativ om Det Kalla Sverige är bra utgångspunkt för debatten om välfärd. Där finns individens berättelse, den livskvalitet som välfärden skall värna. Där hittar vi sprickorna i systemet och mellanrummen mellan stolarna.

Debatten måste handla om mellanrummen mellan stolarna och sprickorn i fasaden. Debatten måste föra ned utgångspunkt från de hamnar där. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. På samma sätt är inte välfärden bättre än sin största spricka.

Full sysselsättning är ett måste för att betala välfärden, samtidigt medför en avskaffad arbetslöshet minskade sociala klyftor, vilket i sig minskar kostnaderna för välfärden.

Politiken hänger ihop och navet i det hela är kampen mot arbetslösheten.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Annonser

Det borgerliga sveket mot ungdomarna

11 juni 2010

Den samlade effekten av den borgerliga ungdomspolitiken kan sammanfattas i tre viktiga avsnitt

Arbete
Ungdomsarbetslösheten var i april 2010 30,1 procent, det innebär att den har ökat med närmare 60 000 personer sedan valet 2006., vilket gör att allt fler unga tvingas leva på socialbidrag. Regeringens aktivitetsförbud innebär att unga måste vänta i minst tre månader innan de har rätt till en aktiv åtgärd hos Arbetsförmedlingen. 

Utbildning
Minskad utbyggnad av högskolan samtidigt som ungdomskullarna ökat kraftigt innebär att en minskad andel unga ges möjlighet att studera vidare. Regeringen har dragit in 1,2 miljarder kronor till komvux under mandatperioden, trots att ungdomsarbetslösheten ökat dramatiskt de senaste åren. 

Bostad
Trots att antalet 19 till 24-åringar kommer att vara ungefär 120 000 fler i

Sverige år 2012 jämfört med år 2006 har nybyggandet av hyresrätter mer än halverats under mandatperioden jämfört med förra mandatperioden. Hela 147 kommuner uppger att de har brist på bostäder som ungdomar efterfrågar.

Byggandet av studentbostäder har i stort sett upphört under mandatperiodens två senaste år. 20 högskolekommuner uppger brist på lämpliga bostäder för studenter. Det innebär att över hälften av landets högskolestudenter studerar på en ort med bostadsbrist för studenter.

Den borgerliga politiken leder till ökad arbetslöshet, sämre möjligheter till utbildning och en galopperande bostadskris.

Krassman postar om konsekvenserna av att marginalisera unga.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Kontrakt om jobb till Sveriges unga – vi levererar i 14 punkter

09 juni 2010

På den Rödgröna bloggen presenteras idag ett kontrakt som ska ge Sveriges unga hopp och tro på en ljusnande framtid.

 • 1§ Fler jobb – investera i framtiden.
 • 2§ Fler utbildnings- och praktikplatser.
 • 3§ Avskaffa aktivitetsförbudet.
 • 4§ Generationsväxling.
 • 5§ Billigare att anställa arbetslösa ungdomar.
 • 6§ Bättre studie- och yrkesvägledning.
 • 7§ Högre kvalitet i högskolan.
 • 8§ Ungdomslyft.
 • 9§ Mer resurser och bättre kvalitet i skolan.
 • 10§ Fler och billigare bostäder.
 • 11§ Sänkt skatt på ungas boende.
 • 12§ Investeringar i ungdomars välfärd.
 • 13§ Trygga anställningar och god arbetsmiljö.
 • 14§ Ansvar för kommande generationer.

För mer detaljer om förslagen se hela kontraktet här.

Detta är konkret, det är kraftfullt och det är sammanhållet. Klassisk Socialdemokrati.

Lägg även märke till skillnaden mellan partierna. Där Reinfeldt talar om en synvilla cog avfärdar problemen som något konstruerat, talar Mona Sahlin klarspråk och kallar en Svart Katt just för en Svart Katt.Vi har massarbetslöshet i Sverige och det måste vi erkänna för att kunna fixa det. Reinfeldt å andra sidan skriver ned sina målsättningar år för år – det är väl hägringen som spökar igen.

Littorin tuggar den vanliga litanian om att allt är vårt fel, trots att han själv har haft ansvaret i snart fyra år. Littorin låter som en gammal 78 som har hängt sig när han rabblar alla de meningslösa ickeåtgärder han har genomfört. Då har jag inte nämnt sifferdrottningen Olofsson än.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Arbetslösheten försvinner inte av sig själv

07 juni 2010

Alla politiska beslut och alla konsekvenser av politiska beslut är en fråga om medvetna val. Arbetslösheten är inget undantag,ungdomsarbetslösheten är inget undantag.

Reinfeldt må tycka att alla arbetslösaungdomar är en synvilla, men sanningen är det är hans ansvar att fixa problemet. Hr Reinfeldt är faktiskt statsminister, även om han beter sig som en butter oppositionsledare.

Vill han ha tips om vlka åtgärder som ska sättas in kan han kolla in HBT-Sossens sammanställning.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Reinfeldt tror ungdomsarbetslösheten är en hägring

27 maj 2010

Jag har ofta undrat vad Fredrik Reinfeldt får sina politiska visioner ifrånm vad som styr hans bild av verkligheten. I dagens debatt mellan Reinfeldt och Mona Sahlin fick vi en unik inblick i Reinfeldts sinnevärld.

”…ungdomsarbetslöshetssiffran är en skapad synvilla…”
Fredrik Reinfeldt 2010-05-27

Reinfeldt anser med andra ord att arbetslösheten bland dagens unga är en slags hägring. Detta förklarar varför han inte agerar. Han är övertygad om att problemet inte existerar. Äntligen faller pusselbitarna på plats.

Citatet finns hos såväl Aftonbladets som Expressens liverapportering av debatten. Jag tackar S-Buzz för denna insikt i Freddes hjärna…

NetRoots | Rödgröna bloggen

C vs Riksrevisionen – vem ska man lita på?

26 maj 2010

Centern tar sig an både finanspolitiska rådet och riksrevisionen. De har fel och Centern har rätt.

Regeringen har skänkt runt 10-11 miljarder till näringslivet utan krav på motprestation, gåvan är en generell sänkning av arbetsgivargifterna för undomar. Gåvan är inte kopplad till nyanställningar, men anses trots det skapa jobb. Riksrevisionen har räknat på detta och kommit fram till att de få jobb detta möjligen har gett har kostat runt 1 miljon kronor styck. McDonalds har fått över 100 miljoner, vilket kan anses vara en hyfsad gåva, som inte hindrar dem att fuska med maten och blåsa sina anställda på löner.

Men det tror inte Sven-Erik Österberg och pekar på att både Riksrevisionen och finanspolitiska rådet har kommit fram till att den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften inte har gett särskilt stor effekt på ungdomsarbetslösheten. Syftet var ju att skapa fler jobb för unga, inte att gynna företag.

– McDonalds tjänade nästan 130 miljoner kronor på den där sänkningen, innan de ens anställt en enda ungdom. Och så ser det ut i många stora företag.

De rödgröna föreslår i stället en slopad arbetsgivaravgift för den som anställer arbetslösa 20-25-åringar.

– Det är så man kommer åt ungdomsarbetslösheten, säger Österberg. AB

De Rödgröna vill ta bort denna generella gåva och ersätta den med ett riktat avdrag till de företag som faktiskt nyanställer en ungdom. Denna omläggning från gåvepolilitik till politik för arbete har fått högerhärvans chefspajas, Centern, att gå i taket.

Centern har producerat en egen rapport som motsäger såväl riksrevisionen som finanspolitiska rådet. Frågan är då vem man ska lita på. De högst kompetenta och politiskt neutrala tjänstemännen från riksrevisionen eller denna man:

(c)-Pajas

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Österberg körde över Littorin i debatt

26 maj 2010

Sven-Eric Österberg körde över Littorin med besked i onsdagmorgonens debatt om jobben. Med tanke på att Sven-Otto Littorin faktiskt är ansvarig minister är det skrämmande att se hur faktiskt tar oppositionsrollen i debatten. Littorin pratade i huvudaak om två saker:

 1. Förslag från v och mp
 2. Hur bra han själv är

För att vara en ansvarig minister är det svagt, väldigt svagt. Var finns ansvarstagandet, var finns de framåtsyftande lösningarna? Under de få minuter Österberg hade på sig ägnade han sig att prata konstruktiva lösningar på arbetslösheten.

Utbildning och kompetenshöjning är en av de vktigaste medlen för att göra folk anställningsbara. Idag finns det både brist på arbetskraft vissa sektorer och massarbetslöshet, men regeringen sitter på händerna och har slaktat arbetsmarknadsutbildningen.

Littorin berömde sig själv för att ha understigit sina egna prognoser och absurt nog för att ha mycket folk i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Om jag kommer ihåg Reinfeldts stolta retorik rätt var det ”riktiga jobb” som gällde, inte ”förvaring”. Facit för Littorins jobbpolitik är dock dystert:

Finland, tyskland och även Norge valde en annan politik än Littorin och också lägre arbetslöshet. Det bevisar att Reinfeldt, Borg & Littorin inte prioriterar arbete.

Om de gjort det hade de kunnat kopiera de framgångsrika åtgärder som den Rödgröna norska regeringen genomfört, eller åtgärder som genomfördes under i Tyskland den tid de tyska socialdemokraterna regerade i koalition med Merkel, då ägdes den tyska arbetsmarknadspolitiken av tyska S och det märks i kurvan ovan.

Nu valde de en politik som prioriterade skattesänkningar och ökade klyftor framför fler jobb, och även det märks i kurvan ovan.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Fler jobb kräver infrastruktur, bostäder och utbildning – Rödgröna ser sammanhanget

02 maj 2010

En framgångsrik politik för fler jobb byggs i alla delar av politiken. Det handlar dels om de investeringar som i sig ger jobb, det handlar om at se möjligheterna i ny teknik och nya lösningar och att satsa på investeringar i välfärd, men det finns även andra politiska sektorer som man kanske inte omedelbart ser som jobbskapande, vilket de är.

Bostad: Att bygga och renovera bostäder ger jobb, det är naturligt och lättförståeligt, men bostadsmarknanden är förutom det en förutsättning för tillväxt. Om det inte finns en fungerande bostadsmarknad i ett tillväxtområde stannar tillväxten. Hur ska någon kunna flytta till där jobben finns om det inte finns en bostad att få? En bred effektiv politik för arbete måste innehålla en offensiv bostadspolitik, som skapar hyresrätter till rimliga priser.

Infrastruktur och kollektivtrafik: Samhället av idag kräver att arbetskraften ska vara rörlig, kravet att hitta ett jobb på bostadsorten är mindre idag, beredskapen att pendla är stor. Större arbetsmarknadsregioner är en förutsättning för att utnyttja den potential för fler jobb som finns. I de stora tillväxtområdena måste det finnas goda, snabba, pålitliga, kollektiva trafiklösningar som underlättar pendling och därmed skapar incitament för att öka rörligheten på arbetsmarknaden.

Det livslånga lärandet: Igår skaffade man sig ett yrke i unga år och stannade kvar där, det gällde i väldigt hög grad traditionella arbetaryrken. Var man svetsare. var man svetsare. Duktigt yrkesfolk hade alltid jobb, var en bärande sanning. Imorogon kommer fler att byta både arbetsgivare och karriär betydligt fler gånger. Vissa utifrån ett fritt val, andra av tvång. För att undvika att folk vars yrkeskunskaper inte längre är gångbara reduceras till ett låglöneproletariet måste det finnas en god tillgång till utbildning och kompetensutveckling för människor i alla åldrar.

De Rödgrönas debattartikel i dagens SvD visar att vi, till skillnad från Regeringen Reinfeldt, har den insikten. Vi ser sammanhangen och agerar utifrån det. Så bygger man en aktiv politik för fler jobb.

Johan Westerholm resonerar även han runt jobben, men väljer lite andra vinklar.

Borgs glädjekalkyler hotar jobben

17 april 2010

Det är kontentan av artikel jag via Peter Andersson hittar på DN debatt. Författarna hävdar att Anders Borg gör en äkta glädjekalyl när han hoppas att kommunerna och landstingen ska få mer skatteintäkter under 2011. Det är utifrån detta som han inte permanentar de extra tillskott kommunerna fick under 2010.

När ekonomer brukar räkna på effekten av stimulansåtgärder i lågkonjunkturer brukar statsbidrag till kommunerna ses som det effektivaste (och billigaste) sättet att stimulera efterfrågan på arbetskraft. Ytterst få andra åtgärder ger så mycket tillbaka i jobb och har så positiv effekt på den offentliga ekonomin på sikt. Anledningen är att stöd till kommunerna har väldigt litet läckage i form av sparande eller import. Pengarna går i hög grad just till offentlig konsumtion i form av anställningar, lokala investeringar och kvalitetsförbättringar i välfärden – allt detta ger positiva effekter på den offentliga sektorns ekonomi. Rätt styrda stöd till kommunerna i tider av hög arbetslöshet är i det närmaste gratis för den offentliga sektorn. DN

Borgs misstag kommer med andra ord att kosta jobb, runt 20 000 jobb för att vara exakt. Det är väl det som kallas arbetslinje.

NetRoots | S-Buzz

Var är politiken som ska ge fler jobb; Anders Borg?

16 april 2010

Anders Borgs sista budget är förvånansvärt klen på området jobb. Jag skriver förvånansvärt, eftersom trots att borgerligheten inte har någon politik för fler jobb, hade jag förväntat mig åtminstone några tomma ansatser om jobben. Men så icke.

Några fakta om den borgerliga regeringstiden är

 • 100 000 färre jobb idag än 2006
 • Socialbidragen har ökat med 30% mellan 2008 och 2010
 • Statens finanser har gårr från +70 miljarder 2006 till – 70 miljarder 2010

Ovanstående är resultatet av en medveten borgerlig politik. Grunden för mitt påstående är den borgerliga skattepolitiken. Finanskrisen har påverkat den svenska ekonomin negativt, menunderskotten i statsfinanserna orsakas av den borgerliga regeringens skattesänkningar. De har lånat pengar för att sänka skatten, utifrån principen om att hög inkomst ger mer skattesänkning.

Förändringarna i socialföräkringssystemen och försämringarna  i A-kassan har har drivit folk till socialbidragen. Även detta är en politik som gjorts fullt medvetet. Alla varningarna fanns där, men regeringen skulle sänka skatterna.

126 000 personer finns i de sk ”Jobbgarantierna”, men bara namnet är ett hån. ”Jobbgaranti” är i mina ögon är garanti om ett jobb, inte en garanti om en förvaringsplats. 1 av 5 i dessa åtgärder får aktivit stöd, 1 av fem får ingen hjälp alls. Det räcker inte med jobbcoacher som pratar goja, när den långtidsarbetslöse kräver utbildning för att kunna platsa på dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Situationen för de unga arbetslösa är mer än katastrofal, men därom ingen i budgeten.

Anders Borg tycks tro att sänkta skatter och ökade klyftor på något sätt ska ge sådana dynamiska trollerieffekter att arbetslösheten ska fixa sig själv. ”Lita på oss, jobben kommer”, myser en leende Anders Borg. Undrar om de arbetslösa ser ett varmt leende eller ett arrogant hånflin?

Samma dag som Anders Borg myser över sina kommande orättvisor går 3500 pensionärer ut på huvudstadens gator för att protesterna mot vad de uppplever som orättvisan i skattesystemet. Borgerligheten ska sluta jävlas med Mormor. Ingen jävlas med Mormor, det finns bara inte.

Anders Borg har misslyckats med sin viktigaste uppgift, nämligen att sköta Sveriges ekonomi på ett sådant sätt att det finns jobb, vi har en anständighet välfärd och sunda finanser. Detta faktum kan inte döljas oavsett hur många hyllningsartiklar högermegafoner såsom Ingerö skriver  i Aftonbladet.

Högberg bloggar om kommande borgerligt valfläsk, Westerholm om hederlighet i debatten, Peter Andersson tar sin utgångspunkt í den gamla moderata tanken om ”den nödvändiga arbetslösheten” och Alliansfritt Sverige reder ut begreppen med rapporten ”Dags för klarspråk”.

NetRoots | S-Buzz