Posts Tagged ‘jobb’

Malmö satsar på jobb och framtidstro

21 maj 2015

schönströmDen nya majoriteten, eller rättare sagt minoriteten, börjar presentera den budget Vänsterpartiet sade nej till. Först ut några satsningar på arbete.

  • Cirka 200 personer som idag har försörjningsstöd anställs inom Jobb Malmö.
  • Lyckade exempel på liknande en satsning finns i andra kommuner, till exempel Borås.
  • En gemensam handlingsplan för att motverka ungdomsarbetslösheten mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen
  • presenteras i juni 2015.
  • Efter prövning av Konkurrensverket införs Vita jobb-modellen i upphandlingar.

De som vill läsa om hela satsningen kan göra det här. Personligen vill jag framhålla två saker.

  • Jobbkrav i Malmö stads upphandlingar: Malmö stad kommer ställa krav på de företag som vinner upphandlingar för kommunen att de bidrar till Malmös utveckling genom att erbjuda jobb till unga arbetslösa Malmöbor
  • Sprid Lindängenprojektet: Det framgångsrika projektet på Lindängen, som innebär att lokala socialsekreterare har mer tid och bättre möjligheter att lotsa personer från försörjningsstöd in i jobb eller utbildning, kommer utvidgas till andra delar av Malmö.

Lindängenprojektet är ett exempel på hur Malmö genom ett ändrat arbetssätt nått framgång.

Satsningen på lokala socialsekreterare är framgångsrik. 2014 minskade antal hushåll i Lindängen som fick socialbidrag samtidigt som det skedde en ökning i hela stadsområdet. Det är också fler som fått bidrag som lyckas få jobb, 77 under 2014 jämfört med 29 år 2010.

Men framtiden är oviss, hittills är det bara bestämt att det lokala socialkontoret får vara kvar till nästa årsskifte, säger Sara Sunning:

– Vi hoppas att vi får vara kvar och blir en permanent verksamhet.SdS

Mycket riktigt blir verksamheten permanent.

Annonser

Kära KD – Exakt hur ska ett dubbelt jobbskatteavdrag ge långtidsarbetslösa jobb?

05 maj 2015

pajasKD har lagt ett förslag som de inte kan förklara.

Ett nystartsavdrag i form av ett dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa som får jobb. Det är huvudnyheten i Kristdemokraternas vårbudgetmotion. AB

KD anser alltså att det finns en massa lediga jobb som de abbans lata arbetslösa inte söker. Men om de får ett dubbelt jobbskatteavdrag – då reser ui sig från soffan och skaffar sig ett jobb. Dagens Arena dramatiserar det hela.

”Ebba: Kom igen, gå upp ur sängen nu!
Arbetslös: Orka, liksom.
Ebba: Då blir det mindre bidrag.
Arbetslös: Vem bryr sig.
Ebba: Men om mamma staten ger dig ett jobbskatteavdrag? Det är bara att ta ett av de här jobben som ligger och skräpar här på hög?
(Pekar på en hög med papper)
Arbetslös: Softare att inte göra nåt.
Ebba: Okej. Men om du får dubbelt jobbskatteavdrag då?
Arbetslös: Okejrå. Fan va du tjatar”

Jag hade en längre twitterkonversation med Fredrik Hardt, pressnisse hos KD. jag ställde den enkla frågan ”Hur gör ert dubbla JSA just de arbetslösa anställningsbara?”.

KD-förslaget avser att ge just de långtidsarbetslösa jobb – alltså vill jag veta mekanismen bakom miraklet. Eftersom KD lägger ett så riktat förslag är det rimligt att tro att de kan påvisa sambandet mellan ett dubbelt JSA och att en person som inte sett ett jobb på 4,5 år faktiskt får ett jobb.

Allt jag fick från Hardt var rundsnack.

Den ena handen vet inte vad den andra gör” hette det i visan. KD-versionen är ”ingen hand vet vad den gör”.

Utbildning är bättre än lönesänkning

22 oktober 2014

kassa_pa_jobbIdag ger två helt skilda nyheter ett sammanhang. SR har ett reportage från Gnosjö.

Ett av de företag som har haft svårt att hitta rätt personal är Gnosjö Automatsvarvning där Linda Fransson är vd.

– Det krävs ganska mycket innanför pannbenet för att kunna köra en sådan här maskin. Jag blir ibland lite mörkrädd när man pratar med utbildningssamordnare där de tror att en sextonåring kan kör maskinerna. Nej, du ska gå ett industriprogram och du ska faktiskt ha ditt gröna certifikat när vi anställer dig, för att vara anställningsbar hos oss, säger Linda Fransson. SR

SR skriver vidare att enligt en rapport från Tillväxtverket som omfattar 16000 små och medelstora företag vill 70% av dessa växa, men av dessa anser 25% att det inte går pga brist på rätt på rätt personal. I DN kan vi läsa hur Socialdemokraterna tar tag i frågan. 24 000 permanenta utbildningsplatser i komvux, folkhögskola, högskola och yrkeshögskola.

När nu vissa element från borgerligheten nu sannolikt kommer att skrika AMS-politik är det viktigt att komma ihåg vad Linda Fransson i Gnosjö säger. Hennes problem är just utbildad personal.  Att i det läget avvisa utbildning är också att tala om för företagen att de inte förstår sina egna problem. På samma sätt bortser de från Tillväxtverkets undersökning.

Personalens kompetens är en nyckelfaktor hos alla företag,myndigheter och ideella organisationer. Utbildning är också en nyckelfaktor när det gäller att öka Sveriges globala konkurrenskraft.

Borgerlighetens lösning var lönesänkningar. Vår är utbildning.

Idag är en helt ny dag.

Bättre äldreomsorg + jobbsatsning = Sossar levererar

04 augusti 2014

ÄldreomsorgVi vet att rekryteringsbehovet i äldreomsorgen ökar. Vi vet att är brist på utbildade undersköterskor samtidigt som antalet unga som söker vårdutbildning på Gymnasiet sjunker. Vi vet att arbetslösheten är hög, speciellt bland unga. Vi vet också att notan för hyrpersonal skenar.

Socialdemokraterna kommer att investera 2,8 miljarder kronor i traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen, inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Jobben kombineras med relevant yrkesutbildning, främst utbildning till undersköterska. SAP

För Skånes del innebär det c:a 3 000 platser.

En åtgärd löser multipla problem, vilket inte är så illa. Den som vill veta mer kan kolla på partiets hemsida, läsa förslaget eller kolla en presentation.

Det märks att valrörelsen börjat på allvar. Jag ser fram emot en valrörelse som handlar om politiska sakfrågor istället för spelteori.

Borgeriet kommer att hävda att de gör/redan gjort/tänker göra detta.   Det är deras vanliga reaktion De hänvisar till nån guide eller ajpajjobb. Klatschiga namn på verkningslösa åtgärder är en moderat specialitet.

Men, oavsett vad de gjort/gör/tänker göra har de som synes inte löst problemen.

Vi sossar snackar inte vitt och brett – vi levererar.

Matchningsanställningar – ytterligare en meningslös moderat ickeåtgärd

30 juni 2014

Style: "Neutral"Moderaterna politik för ”arbete” fortsätter i samma gamla fotspår. Den likt de andra sammanfattas i några få ord; ”meningslös”, verkningslös”, ”slag i luften”. Denna gång är det en ny anställningsform som ska fixa jobb åt arbetslösa.

Verksamheten ska bygga på upphandling av matchningsaktörer som aktivt arbetar med att rusta och matcha människor till jobb. Arbetsförmedlingen ska anvisa personer som tidigare befunnit sig i sysselsättningsfasen till en anställning hos matchningsaktören som jobbar med matchning genom en kombination av hand­ledning och kompetensutveckling. Syftet är att stärka personer som varit utan arbete en längre tid för framtida jobb. DN

Jag känner vinddraget från satsningar såsom coacher, lotsar – jag får vibbar av diverse bolag som vevar med new age-kristaller och rökelse. Dessa matchningsanställningar är inget annat än samma moderata ickeåtgärder om och om igen. Gemensamt är att gödslar oseriösa aktörer med pengar.

Människor som inte har rätt kompetens behöver utbildning – inte en ny anställningsform. Folk som har adekvat utbildning, men saknar ingångar på arbetsmarknaden behöver just ingångar – inte en ny anställningsform.

Jag har läst artikeln tre gånger och ingenstans hittar jag ett motiv för en ny anställningsform.

Men upphandlas ska det.

Halleluja!!!

5000 YA-jobb bidde en handfull – YAjk

16 maj 2014

Reinfeldt_dammsugerI Almedalen 2012 presenterade Fredrik Reinfeldt YA-jobben. De skulle med rejält ”YAaaa/Tjohoo” lösa ungdomsarbetslösheten. 30 000 skulle på sikt få YA vart år. Första året, som är i år, skulle ge 5000., som drogs ner till 2000. Enligt SvT har det hittills har det blivit 87.

Visserligen återstår en mer än halva året, men chansen att nå upp till 5000. förlåt 2000 verkar inte speciellt stor.

När arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson tillträdde presenterade hon ett viljedokument som består av lika delar floskler, skäll på S samt en satsning – YA-jobben.

Flosklerna och skället på oppositionen levererar Svantesson enligt plan, YA-jobben blev ett stort YAjk.

 

Kommer Reinfeldt att ”glömma” de arbetslösa?

05 april 2014

arbetslösa_moderaternaIdag ska Reinfeldt tala i Göteborg. Enligt AB ska talet handla om jobben. Vad Reinfeldt knappast kommer att tala om är de arbetslösa.

Istället kommer vi att få höra meningslösa siffror om hur många flet som fått jobb. Den typen av statistik är meningslös utan att sätta den i förhållande till befolkningsökningen under samma period.

Bilden på toppen visar en annan verklighet Reinfeldt inte kommer att nämna. Vi har en arbetslöshet på över 8% och en skenande långtidsarbetslöshet. Sveriges största arbetsgivare är numera det statliga Fas 3 där långtidsarbetslösa göms undan.

En anständig statsminister med ambition att ta itu med framtidens utmaningar skulle tala om de långtidsarbetslösa.

Idag får vi veta om Reinfeldt är en anständig statsminister.

Därför är Reinfeldt i otakt med väljarna

25 januari 2014

Bild 1Dagens Industri levererar en artikel om vilka politiska frågor väljarna anser vara viktiga inför årets val. Dessutom finns i samma undersökning siffror på förtroendet för partierna i respektive fråga. De viktigaste frågorna är sjukvård, skola och jobb. S ligger över M i alla tre.

Två ledare i Sydsvenskan ger en vink om varför det ser ut som det gör. Sydsvenskans första tes är att väljarnas oro över pensioner och socialförsäkring är i sak felaktig. SdS erkänner smärre problem, men i sak anser tidningen att väljarna har fel. Den andra tesen är att det sprids vrångbilder. Väljarna kopplar ihop sänkta skatter med minskade resurser till välfärden.

Båda teserna i ett sammanhang visar en höger som inte inser att upplevd verklighet alltid trumfar en motsatt påstådd faktisk verklighet, oavsett om den är sann eller inte. ”Reinfeldt: Moderaterna har tagit jobbfrågan”. Artikeln i Dagens Industri bekräftar bilden av en regering som inte ser samma vardag som väljarna. Arbetslösheten är skyhög, väljarna tappar förtroende för moderaternas jobbpolitik och Reinfeldt kläcker ur sig detta.

Där Reinfeldt ser en sjö och står redo med en roddbåt ser väljarna en snustorr stenöken och undrar varför de ska rösta på fånen med roddbåten.

Reinfeldts jobbpolitik stavas Fiasko, fiasko, fiasko…

23 januari 2014

Style: "Neutral"Arbetslösheten i Sverige snuddar vid tvåsiffrigt, många är långtidsarbetslösa. Dessa faktum borde ge ansvariga ministrar skäl att agera. I andra länder skulle så ha skett, men inte i Regeringen Reinfeldts Sverige. Enligt AB deklarerar ansvarig minister Elisabeth Svantesson att ”hon inte kommer att presentera en enda proposition till riksdagen före valet”. Kul att veta vad egentligen ska göra med sin tid. Det ryktas att TP snart är på modet igen.

Å andra sidan kanske det inte är så konstigt att ministern sitter på händerna. Föregångarens stolta projekt har inte gått så där vidare. Kulturavslyftet skulle ge 4 000 jobb, det blev 212.

Arbetsförmedlingens praktikantprogram skulle leda till tusentals arbetstillfällen inom statliga myndigheter åt funktionsnedsatta.
Efter ett år har bara 23 personer anställts.
– Det är en besvikelse, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden AB

Den nya ministerns princip verkar vara att försäkra sig mot nya fiaskon genom att göra intet.

Elisabeth Svantesson borde inse att det är ett fiasko i sig.

IFAU sågar Reinfeldts jobbpolitik

20 december 2013

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga är ett av Regeringen Reinfeldts huvudnummer. ”Vi skapar jobb” brukar en stolt stram Reinfeldt säga. Nu skjuter IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, flaggskeppet i sank.

De sänkta avgifterna leder till uteblivna intäkter för staten. År 2008 uppgick summan av de uteblivna arbetsgivaravgifterna till omkring 10 miljarder kronor. Intäktsbortfallet per skapat jobb uppgår därmed till mellan 1,0 och 1,6 miljoner kronor.

– Dessa siffror kan jämföras med den genomsnittliga anställningskostnaden för 19–25-åringar, som är omkring en fjärdedel så stor. Gör man den jämförelsen framstår det som dyrt att använda sänkta arbetsgivaravgifter som en åtgärd för att skapa jobb, säger Johan Egebark. IFAU

Huvudproblemet med den sänkta arbetsgivaravgiften är att åtgärden inte träffar rätt, enligt Niklas Kaunitz, doktorand i nationalekonomi och en av rapportförfattarna. Han har skrivit rapporten tillsammans med Johan Egebark, båda från Stockholms universitet.

– Den är så bred. Alla anställningar omfattas av sänkningen även befintliga jobb och det gör att den får en så hög kostnad, därför drar vi slutsatsen att det har varit en dyr reform, säger Niklas Kaunitz. SR

Sammanfattar vi budskapet från forskningen i två ord blir det ”Dyrt” & ”Ineffektivt”.

Varför skulle denna åtgärd avvika från den norm Reinfeldt satt från dag 1?