Posts Tagged ‘infrastruktur’

Vilken lycka att borgarna+SD skar ner på det onödiga järnvägsunderhållet…

23 mars 2015

borgare_blåsväder…tacka den som äras bör.

Den tredje december i nådens år 2014 röstade riksdagens fyra borgerliga partier, samt SD igenom en budget som innebar mindre pengar till järnvägsunderhålla är i den rödgröna budgeten.

Vad ska vi med sånt onödigt tjafs till , ansåg den brunblå riksdagsmajoriteten. I det Sverige som byggts av Anders Borgs budgetar fungerar järnvägen så bra så. Att lägga ner pengar på onödigt underhåll är bara semikommunistiskt miljömupperi, funderade majoriteten vidare.

Lite drygt ett kvartal senare brakar en växel ihop. Den är så gammal att det (kanske) inte finns reservdelar. Växeln ifråga befinner sig strax söder om Stockholm C, vilket innebär att stora delar av trafiken söderut påverkas.

Det är en lycka att vi har en borgerlig budget som är kliniskt befriad från onödiga utgifter…

 

Annonser

Tågen ska gå ”som tåget” – förstatliga underhållet #val2014

26 augusti 2014

Samtal för länge sedan

 • ”Hur går det?”
 • ”Det går som tåget”

Svaret innebar att det gick bra. Allt var som det skulle. Begrepp som ”som ett brev på posten” och ”går som tåget” signalerade pålitlighet och trygghet. Breven kom fram och tågen gick som de skulle.

Idag är jag förvånad om tåget kommer fram i tid. Då tänker jag inte med smärre förseningar. Blir tåget 10 minuter sent mellan Malmö & Stockholm – det kan jag leva med. Vad jag inte accepterar är att bli stående några timmar i en stekhet/iskall vagn utan toaletter därför att en kontaktledning har blivit nedriven, signalfel, växelfel eller rälsbrott.

Järnvägen är en avgörande samhällsfunktion. Individer, företag och övriga organisationer måste kunna lita på att järnvägen fungerar som den ska. Det handlar om tågens skick, men fram,för allt handlar det om att underhåll av räls, växlar, ledningar och annat är extremt eftersatt.järnväg_kaos

Nya siffror från Trafikverket visar att samhällskostnaden för tågkaoset uppgår till fem miljarder kronor per år. Det innebär att oredan på svensk järnväg kostar miljontals kronor varje dag i förlorad arbetstid för pendlare och förluster för industriföretag som inte kan leverera i tid. Fungera.NU

Det handlar om att vi har en fragmenterad organisation där en mängd företag förväntas göra sin lilla del, men ingen tar ett övergripande ansvar. Det händer att reservdelar fattas därför att det blir för dyrt för underhållsföretaget att ha det på lager. Reparationerna tar längre tid än vad de borde göra. Den ena handen vet inte vad den andra gör.

Nya siffror från Trafikverket visar att samhällskostnaden för tågkaoset uppgår till fem miljarder kronor per år. Det innebär att oredan på svensk järnväg kostar miljontals kronor varje dag i förlorad arbetstid för pendlare och förluster för industriföretag som inte kan leverera i tid.

Det är med andra ord dags att ta tag i frågan, vilket vi Sossar gör.

Vi kommer under nästa mandatperiod att genomföra omfattande reformer för fungerande järnväg i Sverige:

 • Förstatliga underhållet av de svenska järnvägarna. 
 • 10 miljarder kronor i ökade anslag till underhåll av järnvägen. 
 • Tydliga krav på tågens skick. 
 • Krav på punktlighet och kapacitet vid tilldelning av tåglägen.
 • Frysta banavgifter 

Läs mer på SAP hemsida, läs hela förslaget, se en presentation.

 

Borgarnas infrastrukturpaket – gammal pölsa eller färsk filé?

02 juli 2014

kontaktledningBorgerligheten presenterar ett infrastrukturpaket. Det handlar om bostäder, järnväg och vägar. Det känns dock som om Reinfeldt tar ett gäng gamla förslag och paketerar om dem för att få dem att verka fräscha. Ungefär som att göra pölsa.

De investeringar som räknas upp är investeringar som behöver göras. Sverige behöver fler bostäder, vi behöver rusta upp järnvägen rent allmänt och vi behöver höghastighetståg mellan de stora städerna.

Kraven på höghastighetståg har länge rivits av såväl socialdemokraterna som Mp/V. Borg avfärdade det som Science Fiction. Jag tycker det är bra att Borg äntligen ser ljuset.

Vi kommer också ihåg förre statsrådet Åsa Torstensson (c) och den odödliga frågan ”Vad ska göteborgarna göra i Borås? angående höghastighetståg Göteborg-Borås. Men – det är bra att de svängt.

Borgerligheten vill även bygga bostäder, vilket även det länge drivits av oppositionen. Återigen – bra att de lyssnar. Problemet med bostäder är verkställigheten.

 • 148 000 unga bor ofrivilligt hemma (källa: Hyresgästföreningen)
 •  Bostadsbyggandet har minskat 74 % sedan 2006 (källa: SCB)
 • 95 % av kommunerna har brist på hyresrätter (källa: Boverket)
 • I Stockholm har antalet hyresrätter minskat med 35 000 sedan 2006 – framför allt ettor tvåor som unga efterfrågar (källa: S i Sthlm)
 • Moderaterna i Stockholms stad lovade 4100 studentbostäder år 2010. Hittills har 162 byggts (källa: Sweco/Stockholms stad)

Attefall har sedan 2010 presenterar 69 utredningar, men inte så mycket har hänt.

Den stora frågan handlar om finansieringen. Den ska man förhandla om – nån gång.

Höghastighetsbanorna kräver dock nya pengar. ”Mestadels statliga”, menade Jan Björklund svävande. Finansieringen blir en förhandlingsfråga menade Fredrik Reinfeldt och Alliansen tänker nu tillsätta en särskild förhandlingsman med särskilda förhandlingsbiträden som får reda ut hur kalaset ska betalas.

Sannolikt tänker man sig olika sorters samarbeten med privata finansiärer. Förhoppningsvis blir de inte så kostsamma som samarbetet kring Nya Karolinska i Solna. Mycket är oklart men någon finansiering krona för krona lär det ju knappast vara frågan om. AB

Det är bra intentioner, men mycket är oklart. Tidsperspektivet är långt. Vad händer med det omedelbara behovet av renovering av järnvägen? Det som borde ha gjorts förra året? Finansieringen känns också väldigt skakig.

Detta är ingen större politisk stridsfråga. Oppositionen har drivit detta länge. Är det så att Reinfeldt vill få detta att hända sätter han sig ner med Socialdemokraterna och gör upp om riktlinjerna.

Dutta inte med finansieringen – detta är tunga nödvändiga samhällsinvesteringar. Låna upp pengarna nu när räntan gränsar till noll och gör en avbetalningsplan kopplat till överskottsmålet.

Vem kom på namnet Sverigebygget? Märks att Schlingmann är borta.

Pölsa eller Filé?

Valpölsa?

Tågkaoset är totalt – det är inte ens vinter

05 juni 2014

kontaktledningNu ser vi resultatet av underhållshålet på 20 miljarder.

Kaoset i tågtrafiken fortsätter.

En nedriven kontaktledning utanför Herrljunga stoppade tågen från Göteborg till Stockholm på torsdagsmorgonen.

Och först i kväll kan båda spåren på Västra stambanan öppnas igen.

Samtidigt fortsätter störningarna norr om Stockholm AB

 • Trafiken mellan Stockholm och Uppsala är kaos.
 • Västra stambanan ligger nere
 • Det är störningar i Dalarna

Hur kommer det att se ut om vi en vinter med snö och kyla. Wennemo skriver i AB om det gamla uttrycket ”det går som tåget”. En gång var det samma sak som allt fungerade. Så är det inte längre.

Sverige stannar utan en fungerande järnväg.

Ansvarigt statsråd är inte närvarande.

Oops Felräkning – Järnvägsunderhållet saknar runt 20 miljarder

21 maj 2014

kontaktledningNågra utredare på Trafikverket har hittat ett smärre räknefel. Dels har verket underskattat mängden kontaktledningar med så där hälften, dels har de överskattat livslängden på spår och växlar. Felet upptäcktes redan 2013 och innebär att det fattas c:a 20 miljarder i den nationella transportplan som presenterades 8 april i år.

Sammantaget gör detta att det saknas 19,5 miljarder för underhåll av kontaktledningar, spår och spårväxlar i det underlag som den Nationella planen bygger på.

– Jag tycker hela Trafikverkets ledning måste avgå, ministern måste ta sitt ansvar och få koll på att Trafikverket sköter sig, säger Karin Svensson Smith (MP).

Pengarna är nödvändiga. Om de medel som finns idag ska räcka krävs orimligt långa livslängder på materialet.

– En spårväxel måste ha en medellivslängd på 550 år, konstaterar Trafikverkets utredare. SvT

I klartext innebär det att Trafikverket skickade ett felaktigt underlag till regeringen med full vetskap om att det var felaktigt.

Visste ansvariga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd om felet?

Visste hon om felet har hon medvetet lagt fram en felaktig nationell transportplan och mörkat felet. Var hon ovetande innebar det att hon har noll koll på vad som händer inom hennes verksamhetsområde och inom de statliga verk och bolag som ligger under hennes fögderi.

Inkompetent, lögnare eller bådadera? Bara att välja.

För Moderaterna slutar Sverige nånstans strax söder om Jönköping

08 april 2014

kontaktledningStuderar regeringens infrastrukturförslag och slås av det som inte finns med.

Fyrspår Lund-Hässleholm: Sträckan Malmö-Hässleholm ska svälja långdistanstågen, regionaltåg, Öresundståg och godståg. Arbetsmarknaden i Skåne blir alltmer beroende av goda kollektiva transporter och artären i systemet är just den sträckan.

Höghastighetståg Stockholm-Malmö: Vi behöver en uppgradering av sträckan, vilket inkluderar en investering som tillåter höghastighetståg. Det skulle även innebära en klar klimatvinst eftersom flyget på sträckan mer eller mindre skulle raderas ut.

Spårvagn i Malmö: Malmö behöver spårvagn. Kapaciteten i vårt kollektivtrafiksystem har på de mest populära linjerna nått taket. I klarttext betyder att fler bussar på de linjerna under rusningstrafik inte ökar kapaciteten. De nya långa bussarna kommer att öka kapaciteten, men på lång sikt räcker det inte.

Metro Malmö – Köpenhamn: Även här handlar det om kapacitet. Nuvarande Öresundsförbindelse börjar även den att närma sig kapacitetstak på spårsidan. En Metro från centrala Malmö som kopplas ihop med Köpenhamns Metro kommer på sikt att vara nödvändig.

HH-förbindelse: En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle knyta ihop sundet och möjliggöra tillväxt och arbete.

Fortsatt kaos i järnvägsunderhållet: Inte en stavelse om att ta itu med de problem som den splittrade underhållsorganisationen skapar.

Kommentarerna från Malmö är bistra

– Spårvagn är Malmös och Lunds tunnelbana. Det kan stärka både arbetsmarknad och bostadsmarknad. Vi är två städer som växer och har stora kapacitetsbehov i kollektivtrafiken, men regeringen lägger armarna i kors och säger att vi ska klara det helt på egen hand. Det är verkligen tråkigt, säger Karolina Skog, kommunalråd för Miljöpartiet i Malmö i ett pressmeddelande. SkD

– Regeringen ser inte dagens behov och den nuddar inte ens vid framtidens. Den absolut nödvändiga utbyggnaden till fyra spår mellan Lund och Hässleholm utelämnas. Istället gör regeringen ett stort nummer av ett flera år gammalt beslut om en utbyggnad till fyra spår mellan Malmö och Lund. Det duger inte. Regeringen sviker Skånes näringsliv och befolkning. De missar helt vår regions potential, det är inte bara Skåne som behöver Stockholm utan Stockholm behöver Skåne, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)HF Blogg

Det är synd att regeringen inte inser att även södra Sverige är en tillgång för landet.

Det är dags att höja blicken och inse att det finns en värld söder om Jönköping.

När staten sviker avtal om järnvägsupprustning…

03 april 2014

dalarna…blir samhället lidande

Pacta sunt servanda – avtal skall hållas, är en grundpelarna i det moderna samhället. Utan den grundläggande principen rasar det mesta av det vi tar för givet. El , vatten, värme och som vi kan konstatera – järnvägsförbindelser.

I vissa fall går staten samman med kommuner och landsting/regioner för att få järnvägsprojekt byggda. Uprustningen av Dalabanan är ett sånt fall.

Allt var klappat och klart för en omfattande upprustning av järnvägssträckan mellan Mora/Borlänge och Uppsala. Ett tiotal dalakommuner, tre län och dåvarande Banverket var överens om hur kostnaderna för satsningen, totalt 810 miljoner kronor, skulle fördelas fram till år 2017.

I dag, fem år senare, har kommunerna dragit större delen av sitt strå till stacken. De har hittills skjutit in närmare 90 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar DN

De som inte bidragit till stacken är staten.  Undanflykterna från Trafikverket är många, men det kommer tillbaka till en sak. Anslagen via statsbudgeten är för små och därmed sviker staten sina avtal. Ansvaret för det ligger på regeringen och det ansvariga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M).

Statsrådets utgångspunkt måste vara att staten skall kunna uppfylla vad som utlovats i avtal och därmed anslå tillräckligt med pengar för att det skall vara möjligt. Moderata hjärtfrågor såsom jobbskatteavdrag och annat skröfs får väl stå tillbaka.

Statens oförmåga att leva upp till principen om Pacta sunt servanda leder till att turistnäringen i Dalarna drabbas. Tillväxten och därmed jobben i länet blri färre. mer trafik kommer att flyttas från spår till däck, vilket är negativt ur miljösynpunkt.

Avståndet mellan Dalarna och Stockholm är långt.

Dessutom bor det en jäkla massa ”såssar” däruppe.

Jag räknar inte med att Infrastrukturministern kommer att bry sig så mycket.

Maud Olofssons bok: Reinfeldt ansåg att satsning på järnvägsunderhåll var ”Landsbygdens sammansvärjning”

26 januari 2014

maud_AthenaJag måste köpa Maud Olofssons bok. Den förklarar tillståndet i Sverige.

Nu kom de ihop sig rejält. Centerledaren ville lägga pengar på underhåll av vägar och järn­vägar. Det ville inte Fredrik Reinfeldt.

”Moderaterna hade dock ett helt annat fokus och uppfattade allt tal om järnvägar och vägar som landsbygdens sammansvärjning. De var bara intresserade av några enstaka vägprojekt, och då främst i Stockholmsregionen”, skriver Maud Olofsson. DN

Reinfeldt ansåg inte att satsningar på en fungerande järnväg var en valvinnare. Jag skulle kunna säga en hel del om det, men nöjer mig med att par punkter

 • Det är mycket möjligt att satsningar på järnväg inte skulle ge omedelbar utdelning i fler röster, men för en statsminister som talar så högt och brett om ansvar borde omsorgen om ett fungerande transportsystem prioriteras över valfläsk.
 • Utebliven satsning på järnvägsunderhåll kan bli en fråga som orsakar valförlust.

Väldigt många frågetecken rätades just ut

Sagan om Tågministern som åkte tåg

13 januari 2014

Style: "rk2013-1"Det var en gång en minister som hette Catharina Elmsäter-Svärd. Hon var minister för infrastruktur, där bland annat tåg ingår. C E-S var mycket nöjd med sina tåg ety hon ansåg att hon hade gjort mer än alla andra för att å tågen att att fungera. Att tågen ibland åkte bredvid rälsen eller var sena spelade ingen större roll. C E-S sk nöjdhetsindex var i topp.

En vacker vecka i januari bestämde sig tågministern för att åka pendeltåg till jobbet. Som ett litet test. Redan första dagen testades ministerns tålamod. Under den resa som ska ta 32 minuter lades 16 minuter till resan. Resser någor från Herrljunga till Kalix är 16 minuter kanske inte så mycket att bråka om, men en försening på 50% är en annan femma.

Vad säger då ansvarige tågminister om debacclet?

Varför är underhållet så eftersatt?
– Bra fråga… det är en lång tids eftersatthet som tar tid att åtgärda. Vi har fördubblat anslagen och underhållet till järnvägen. 

Vad har du för ansvar för hur det ser ut?
– Mitt ansvar är att försöka göra någonting åt det, och det gör vi med en kombination av åtgärder. Men jag har svårt att ta ansvar för 20-30 år bak i tiden, säger hon medan tåget gungar vidare.
Nu är fokus på att avhjälpa akuta fel, och i synnerhet kända, rapporterade fel i Stockholmsområdet, som ännu inte åtgärdats, enligt Elmsäter-Svärd.
DN

Enligt DN bedömer C E-S att kommer att ta 7-10 år att komma tillrätta med problemen. Nuvarande överminster Reinfeldt har haft makten i 7,5 år. Logiskt borde allt vara OK om högst 2,5 år. Egentligen borde allt varit fixat för några månader sedan.

Jag ska åka till Stockholm imorgon. Jag hade kunnat ta tåget, men jag litar inte på att tåget är framme i tid. Jag litar inte på att tåget kommer fram överhuvudtaget. Eftersom resan är en del av mitt arbete tar jag därför flyget. Jag måste riskminimera och just nu känns tåg tyvärr alltför osäkert.

Sydsvenskan, infrastruktur, Reinfeldt & feghet

12 november 2013

kontaktledningLäste i DN att borgerligheten äntligen släpper på sitt motstånd mot T-bana i Stockholm. Vore jag magsur skulle jag säga för lite och för sent, men sån är inte jag. Sydsvenska Dagbladet har dock inga spärrar och använder rikliga mängder magsyra ”Det är bra, men är samtidigt både för lite och för sent. År av fegspel riskerar att bli alliansens fall.”

Sydsvenskans läsvärda ledare är en svidande uppgörelse med Regeringen Reinfeldts oförmåga på området infrastruktur. De delar även ut skarpa armbågar mot Moderaternas självbelåtenhet.

I artikeln berömmer regeringen sig för att ha ”gjort betydande investeringar i infrastruktur i hela Sverige” och att ”historiskt stora” satsningar väntar fram till år 2025.

Det är en sanning med modifikation. Regeringen kunde på det här området ha gjort betydligt mer, betydligt tidigare. Inte minst därför att svensk ekonomi hade behövt den stimulansen. För alliansens fyra partiledare tror förhoppningsvis på vad de själva skriver:

”Människors möjlighet till resor och rörelse skapar grund för tillväxt, arbete och välfärd”. SdS

Konsekvensen för Skåne är kommande trafikinfarkter. Tåghaveriet i Stockholm är en annan aspekt av den moderata självbelåtenheten. Oavsett vad någon säger upprepas samma litania. ”Vi har satsat mest på XXX”.

nya moderaterna är i sanning nöjda moderaterna

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern