Posts Tagged ‘håkan juholt’

Diagram av ett drev

23 januari 2012

Media har de senaste dagarna bedyra samma sak om och om igen. Det var inget dreev, det var inget drev, det var ing…
Diagrammet (Källa: Cision) ovan visar mediatäckningen på Juholt vs täckningen på Reinfelt. En analys från  kommunikationsföretaget Cision säger

Spekulationer kring hans avgång har förekommit i 21 procent av artiklarna mellan den 1 oktober 2011 till och med i lördags den 21 januari 2012. I 4 procent av dessa artiklar har man diskuterat ytterligare ett steg och pratat om efterträdare.

– Mediebevakning av Håkan Juholt och hans eventuella avgång har varit mycket omfattande under hela hösten och vintern, för att kulminera utanför Sveavägen 68 under förra veckan, säger Alexander Mason, Sälj- och Marknadsdirektör på Cision. Huruvida det har varit ett mediedrev eller inte och om det var en viktig anledning till att Juholt tvingades avgå låter jag vara osagt. Vi kan dock konstatera att han inte har varit hjälpt av publiciteten. Cision

Spekulationer om avgång som i sin tur skapar spekulationer om avgång. Snacka om ekokammare… Ni kan läsa hela materialet här.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Annonser

Bingo för journalistföraktet

23 januari 2012

Hanne Kjöller skriver en ledare som dryper av hat och förakt, Wolodarskis är mer balanserad och innehåller ett korn av eftertänksamhet, ” Det har förekommit överdrifter” men, det hade varit klädsamt om han skrivit det för två månader sen.

Mitt kommentatorsfält har flödat av avsky för journalistskrået som sådant. Större delen kan jag inte släppa igenom, då det pendlade mellan straffbart och den gräns mina regler sätter. Av reaktionerna att döma finns det många som upplever media som ett frälse, vilka inte behöver följa några regler, eftersom ingen granskar dem.

Det jag själv reagerar på är hur enkelt media bortser från sina egna etiska regler, de regler de satt för sig själva. Nedan finns de fyra första, resten här

Ge korrekta nyheter

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.

4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

Lägg märke till punkt 2 och 3. Annan media är inte godkänd källa och rubriker och löp ska vi inte tala om. Ingenstans i reglerna står det något om att stress, konkurens eller deadlines medger avsteg från reglerna.

De etiska regler journalistförbundet satt upp är ett bra regelverk, synd att det inte följs.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

#Drev68 visste var den tog

22 januari 2012

Jag vill rekommendera alla att läsa inlägget på Paul Ronges blogg om drevet mot Håkan Juholt.

Aftonbladets chefredaktör Jan Helin talade offentligt om att Juholt ”inte kan dra ett rakt streck” och uppmanade partiet att lyfta bort honom. Expressens Niklas Svensson har drivit en fullständigt öppen kampanj, med en egen ”opinionsundersökning” av Juholts förtroende som inte också innehöll det självklara svarsalternativet: ”Jag har förtroende”. Journalister som annars brukar måna om sin neutrala inställning, som Aftonbladets Lena Mellin och SVT:s Mats Knutson har gått över gränsen. Rutinerade KG Bergström skriver i Expressen att han aldrig sett någon så ”ovärdig” partiledare som Juholt. Jag tror många med mig ändå tycker att det är Socialdemokraternas medlemmar som ska bestämma vem som är partiordförande, inte innerstadsblaserade stockholmsjournalister som tycker ”lantisen är ovärdig”. Ronge

Det är ett drev som startade i oktober och tog slut igår. Det är viktigt att bedöma dessa journaliser med samma måttstock som de använde mot Juholt. Varje artikel ska granskas för sig, finns det ett förfluget ord eller en rubrik som är felsatt eller överdriven är det som ska vara avgörande för hur artikeln,dess författare och dess medium ska bedömas.

Rädslan att behöva möta samma måttståck visar sig i alla sinn nakenhet när Expressen och SvD förnekar så det blir mörkblå. Skulle dom ha köpt sina egna bortförklaringar om förhållandet vore det motsatta?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Livet efter Juholt

21 januari 2012

Då avgick han, min vän partiledaren.

”OK, what’s next” Bartlett

Det kan synas okänsligt att bara gå vidare, men det är exakt vad vi måste göra. Vi måste ha en ny ledning för partiet. Någon kommer att utses som en tillförordnade partiledare, men vi måste skaka fram en ordinarie.

Två saker måste stå klart för alla och envar.

 • Vi kan inte låta nästa valberedning jobba enligt Lex Andnor
 • Partiets medlemmar, föreningar  och distrikt måste besinna sig och föra diskussionen om nästa partiledare på ett vettig nivå.

Fokus måste vara vad näste partiledare kan ge och vara, inte vad han/hon har givit och varit. I klartext innebär det att allt tjafs om vad han eller hon gjorde eller sa i SSU för 10 år sen är irrelevant.

Vi måste också avstå från att sätta etiketter på folk, utan lyssna på vad de vill med ett öppet sinne. Vi ska också komma ihåg att partiledaren ska leda partiet i enlighet  med medlemmarnas önskemål och vilja. Det är inte medlemmarna som ska anpassa sig till ledaren.

Den goda konst som kallas kompromisser måste åter sättas i högsätet. Det ska vara högt i tak inom socialdemokratin, men när besluten väl är fattade agerar vi som en. Vi måste också våga fatta beslut och inte kompromissa oss till beslut som säger både ja och nej samtidigt.

Vi ska inte kasta ut badvatten med barnet. Håkan Juholts tankar om den kunskapsbaserade ekonomin, satsningar på infrastruktur och boende, utbildning, forskning och ett klimatsmart samhälle är en bra politik inför framtiden. Hans avgång förändrar inte det.

Programkommissionens arbete kommer att fortsätta som planerat. Kommissionens arbete har sin grund i ett beslut taget på 2009 års kongress. Vi ska ta ett nytt partiprogram på den ordinarie kongressen 2013. Partiledarens avgång förändrar inte det.

Nu har vi alla ett ansvar för vad vi säger och vad vi gör. Stringens, klarhet, vilja engagemang med ett fokus på vad som är viktigt oavsett om det är frågan om personfrågor eller politikens innehåll.

Bloggat: Parkstugan, Martin Moberg, Roger Jönsson,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Vilka nyheter skapade #drev68?

21 januari 2012

Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen är syrak på de ironiska twittrare som skapar hashtaggar istället för att ”bevaka inrikspolitiken”. Om vi tar och tittar på det konkreta resultatet av två dagars direktbevakning av Sveavägen 68.

 • Torsdag runt Lunch; Ankomst: VU-ledamöterna anländer, vissa mumlar andra upprepar de som de har sagt förut. Förutom häftiga bilder av en skog mikrofoner och en känsla av att ”här ska något hända”, skapades inget. Men OK, att finnas där och filma anländandet köper jag, även om ingen nytt kom fram. Den stora behållningen var Paggan som vände på rollerna.
 • Torsdag: Journalisterna intervjuade varandra ocb upprepade gamla inslag. Inga nyheter där.
 • Torsdag kväll: Besked om att mötet fortsätter på fredagen, vilket alla redan visste. Information om att VU köpte Juholts version av budgetprocessen och A-kassan, vilket  var en nyhet.
 • Fredag morgon. VU anländer, same procedure as last days arrival. Inga nyheter här.
 • Fredag: Samma som torsdagen. Interna inervjuer och upprepning. Behållningen var Byggare Bob som spontandemonstrerade för Juholt.
 • Fredag Em: mycket kort presskonferens som gav två nyheter. VU har förtroende för Juholt. Juholt har åkt hem.

Om vi summerar så skapades de få nyheterna vid slutet av var dag, samt att anländandet gav häftiga bilder. Ett bättre resursutnyttjande hade varit att täcka anländandet och kommit på presskonferenserna vid slutet av var dag. Det hade gett samma konkreta resultet.

Det finns alltid folk som i exempelvis sociala medier på nätet vill kritisera de journalister som ambitiöst väntar ute på ordföranden för Sveriges största riksdagsparti, och det kan man ju bjuda på. Gissningvis har den som har tid att tänka ut ironiska hashtags till Twitter om politikbevakningen aldrig satt sin fot vare sig på en nyhetsredaktion eller inne på Sveavägen 68, så sådan kritik kan man ju helt förbise. Mattssons blogg i Expressen

Dessutom hade Mattsson sluppit visa sin okunninghet om vilka som finns i sociala och nätverksbaserade medier

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Partiet är större än sin ledare – oavsett vem det är

21 januari 2012

Om 3 timmar ska Håkan Juholt hålla presskonferens i Oskarshamn. Ingen vet vad han ska säga, förutom han själv, men spekulationerna om avgång är många.

Andra tycker det är för jäkligt och de tycker att Juholt behandlats orättvist. Rättvist eller orättvist är i detta fallet en känslomässig bedömning som också är oviktig. Det som måste vara grunden för såväl Juholts beslut som partiets är insikten om att Partiet är större än sin ledare.

Det är måhända orättvist att Juholt hamnat där han är, men det får inte spela någon roll för beslutet om han ska avgå eller stanna. Målet är inte att ge Juholt rättvisa, utan att ge Socialdemokraterna en chans att komma tillbaka och vinna valet 2014.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Avgå eller inte

20 januari 2012

Det enda vi just nu vet är att Håkan Juholt har kallat till presskonferens i Oskarshamn imorgon 15:00. Det kommer definitift att bli någon form¨av förändring, frågan är vad och i vilken form. Imorgon runt 15:05 vet vi.

En sak är säker, de journalister som groggat till ikväll får hitta chaufförer imorgon.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Delat ledarskap till 2013 är en möjlighet om Juholt väljer att stiga av

20 januari 2012

Jag tvekade länge och väl innan jag bestämde mig för att skriva detta inlägg. Jag vill först klargöra att jag har förtroende för Håkan Juholt, detta inlägg är inte en signal om vad jag vill ska hända, utan hur situationen kan hanteras om Håkan Juholt väljer att stiga av. Den dag jag vill att nån ska avgå kommer jag att skriva det. Avgå Kungen!

Det har i debatten framkommit från flera håll att S borde satsa på en modell likt den norska, med en ordförande och en Statsministerkandidat. Jag tror inte på den modellen av två skäl.

 • Devalvering av partiordförande. . En ordförande som inte är Statsministerkandidat riskerar att bli en partisekreterare med en annan titel och mindre auktoritet[UPPDATERAT 14:00. Tydligen är Norges Statsminister Stoltenberg även ordförande för norska S. Det gör att Exemplet Norge faller bort och ersätts med texten ovan} .Exemplet Norge. Vem är ordförande för norska S? Ingen aning? Vem uppfattas som ledare för Norska S? Stoltenberg
 • Risker. Vad händer om Statsminstern och partiets ledare blir osams? Who’s the boss? Vi vet att det händer på lokalnivå, men där hålls konflikten innanför dörrarna.Vi riskerar få ett otydligt ledarskap där en stark ordförande kommer att kollidera med en stark ordförande. Det finns även en risk att ordförandeuppdraget blir ett B-uppdrag som inte lockar de personer vi behöver ha där.

Om vi säger att Juholt väljer att kliva av inom en snar framtid. Vad händer då? Vi måste blixtkalla in en extrakongress 2012 för att välja en ordförande. Sen ha ordinarie kongress under 2013. Alternativet är at PS tillsätter en TF ordförande . Inget av alternativen är speciellt bra. Man kan även göra så här.

 1. Håkan Juholt annonserar att han avböjer omval 2013 och stiger av riksdagen.
 2. Vi utser en ny gruppledare som i riksdagen ska fullgöra de uppgifter som annars faller på partiledaren samt blir nationell och internationell talesperson i övergripande politiska frågor.
 3. Juholt sitter kvar som partiledare fram till 2013 och jobbar med partiprogrammet och organisationen
 4. Vi väljer en ny partiledare 2013 som får de sedvanliga uppgifterna

Det är en smidig modell att lösa en situation som kan komma att uppstå. Det finns dock en nackdel. Den person som får uppdraget som gruppledare har en räkmacka till ordförande om han/hon sköter sig, oavsett vilken form valprocessen har.  Det skulle innebära att PS/Fötroenderåd i praktiken skulle utse nästa ordförande.

För den som tänker, men om…glöm det. Ingen tar på sig det uppdraget om möjligheten inte finns att få kandidera 2013. Ingen vi vill ha, i alla fall.

För den som vill läsa om Mediebruset ur ett Juholtfritt prespektiv rekommenderas Norrköpingsbloggen.

Bloggat: Lasses blogg,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Jämför Moderat toppbloggare Juholt med Stalin?

18 januari 2012

Moderaternas främste bloggare, Fredrik Antonsson, mer känd som Tokmoderaten har flyttat sina bopålar till Nyheter24, från och med nu N24. Antonsson gillat att pryda sin blogg med diverse bilder och idag är inget undantag. Jag finner dock Antonssons bild vara direkt osmaklig, eftersom han gjort ett fotomontage och satt in Håkan Juholt i ett gammalt stalinistisk propagandablad.

Ovan ser ni Antonssons verk till vänsteroch orginalet till höger. Jag tycker det är märkligt att N24 som annars vill vara en seriös aktör på medieområdet anser det vara lämpligt att jämföra en demokratiskt vald partiledare med en blodig diktator som förvandlade ett land till slakthus, mördade runt 20 miljoner av sina egna medborgare.

N24 beskriver sig själva som

Vi vill ge dig snabba uppdateringar, rappa texter och bildspel, kryddat med video. Med glimten i ögat.

Med avsmaken i munnen torde i detta fallet vara mer lämpligt…

Nu när Antonsson flyttat Tokmoderaten till N24 innebär det också att hans blogg hamnar under det skydd som N24s utgivningsbevis ger, men med rättigheter följer regler. N24s ansvarige utgivare är juridiskt och pressetiskt ansvarig för Antonssons bilder och texter.

Tyvärr ansluter sig Antonsson till den borgerlig traditionen att demonisera socialdemokratiska partiledare. Samma Branting som slogs för demokrati anklagades för att vilja avskaffa den.

De grövsta hatkampanjerna riktades doch mot Olof Palme. Det fanns inga gränser. Bilden här bredvid är att typexempel på det hat som slutade med att han mördades. jag vet inte vem som har gjort just denna bild, men jag är så pass gammal att jag kommer ihåg när småmoderaterna spred liknande alster.

De mest smaklösa inkluderade en måltavla. Efter mordet på Palme försvann den typen av verk lika snabbt som när Unga Höyre kastade sitt lager av prylar med texten ”Hellre död än röd” dagen efter Utöya.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Juholt, Jämtin, VU, PS & RD: Ni måste ha högre ambitioner än så!

17 januari 2012

Ibland är det bra att vara avskuren från nätet en dag. Det ges tid att tänka över vad som bör skrivas istället för att kasta sig över tangentbordet likt Jerry Lee på speed. Jag har några milda uppnamingar till följande personer och grupperingar.

Partiordföranden Håkan Juholt. Vore jag kort och kärnfull skulle jag bara skriva; ”Skärp dig för f-n”, men nu är jag en mer långrandig typ. Du, Håkan Juholt är en man jag respekterar. Jag vet vilken glöd du bär i ditt politiska engagemang och jag beundrar den retorik du behärskar som få. Men, idag räcker det inte med enbart glöd och en lysande retorik som bär fram den.

Som vår ordförande måste du vara skärpt och stringent, ditt budskap måste vara entydigt och din linje rak. Under den den senaste tiden har vi inte sett speciellt mycket av det. Vi kan inte ha en socialdemokratisk ordförande som stoppar foten så långt in i munnen att vi tror att han äter en tjeckisk nationalrätt. Jag vet att du har högre ambitioner än så.

Imorgon onsdag är det partiledardebatt i riksdagen. Din icke avundsvärda position är att samtidigt inneha rollerna av Tomme Salo och Peter Forsberg vid OS-finalen i Lillehammer. Du måste både göra ett bländande straffmål och en spektakulär räddning i samma andetag.

Partisekreterare Carin Jämtin. Den organisationsutredning du leder är enligt min mening det viktigaste du gör just nu. Den är också socialdemokraternas bäst bevarade hemlighet. Bortsett från en sida på FB har vi inte sett speciellt mycket av den. Vi har talats vid flera gånger om betydelsen att vitalisera den folkrörelse som är socialdemokraterna. Jag vet att ni vill mycket. Ni måste ta er upp på banan och komma in i matchen. Ni måste leva upp till era ambitioner.

Det ”mäktiga” Verkställande utskottet. Bortsett från att det är rätt kul att vissa medier kallar mäktiga när de vill antyda att ni håller ordförandens framtid i er hand har ni  makt. Med makt och inflytande följer ansvar. Ni har ett ansvar att stiga fram och leda och då pratar jag inte om att aspirera på poster. Jag kräver av er att ni sätter era egna ambioner i baksätet till förmån för ett framåtsyftrande ledarskap.

Jag pratar också om att leda debatten om socialdemokraternas framtida politiska inriktning. Jag förväntar mig att agerar som de ledare ni är och kliver ut i det minfält som kallas den allmänna debatten. Ni kan välja vilka kanaler ni vill, men jag förväntar mig ett offentligt deltagande. Det kan kosta att gå först, men det är smälla ni får räkna med att ta. Ni har alla höga ambitioner och de medför ett pris.

Partistyrelsen som makten har. Till skillnad från VU är ni mer i skuggan, trots att ni har mer makt. Ni är många, ni kommer från rikets alla hörn och ni är ack så osynliga. Det är dags att ni skaffar er ambitioner.

Riksdagsgruppen som i Cephalus bor. Ni 112 ledamöter  av Sveriges riksdag, inklusive gruppledare,  är de som ska göra verkstad av våra politiska program. Ni ska också inför väljarnas ögon möta regeringspartiernas representanter i öppen debatt och visa att våra idéer är som bär framåt.

Under de senaste månaderna har vi inte sett så mycket av det. Ärligt talat har det varit en satans röra. Det är möjligt att jag får fel intryck, men för oss som skådar utifrån är det den bilden vi får. Har ni verkligen inte högre ambitioner än så?

Bloggat: Martin Moberg, Peter Högberg, Alexandra Einerstam, Johan Westerholm, Ulf Bjereld,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.