Posts Tagged ‘facket’

Borgerlig kalkon #2 – FuckFacket4Ever

11 september 2010

Borgerlig kalkon #2 är den C-märkta kampanjen FuckFacket4Ever.

Skandalen med de lettiska byggjobbarna i Vellinge som bygger en skola för 15 kronor i timmen och bor i en villakällare ger en vink om hur en svesnk arbetsmarknad i Centertappning skulle se ut.

HBT-Sossen skriver om kalkonBea.

NetRoots S-BuzzRödgröna bloggenIntressant | Politometern

Annonser

Gratisjobb på Donken – CUF:s modell i praktiken

16 maj 2010

McDonalds utnyttjar sina anstälda. Personal tvingas stämpla ut, under ordinarie arbetstid märk väl, om det inte finns arbetsuppgifter just då, men ska ändå stanna kvar på jobbet utifall de behövs senare. Jobba, men ändå inte jobba – vara lediga men ändå inte vara lediga, inte få lön för den avtalade arbetstiden.

Vad gör då facket åt detta? Sanningen är att en fackförening inte är starkare än sina medlemmar. Facket är inget försäkringsbolag där man betalar avgiften och sedan kommer någon och fixar problemen. Finns det inga medlemmar finns ingen fackförening, resultatet ser vi.

De anställda på McDonalds måste själva vara organiserade inom Hotell och Restaurang, bilda lokala organisationer och själva bevaka sina rättigheter.

Vad vi ser på McDonalds är CUF:s våta dröm. Ett arbetsliv med svaga eller obefintliga fackliga organisationer.

(c)-Pajas

Pajasnäsan sitter som en smäck.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Söndagskrönika 15 maj – CUF avfärdar demokratins kärna

15 maj 2010

Article 23.

 • (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
 • (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
 • (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
 • (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Ovanstående citat kommer från den deklaration om de mänskliga rättigheterna som FN antog 1948. I grund och botten är denna text ett erkännande av de principer som de fackliga organisationerna formulerade under andra halvan av 1800-talet.

Vi måste hålla i minnet att de fackliga rättigheterna ur ett demokratiskt perspektiv är lika omistliga som rösträtten. Den som ifrågasätter de fackliga rätten ifrågasätter med andra ord demokratins kärna.

För löntagarna är starka och fria fackföreningar det enda vapnet mot utnyttjande och exploatering. Det gäller i Sverige och det gäller i andra länder.

För den som vill se en arbetsmarknad helt utan avtal, helt utan fackliga organisationer kan studera arbetsvillkoren för lantarbetarna som kallas in när det dags att skörda i Afrika och Sydamerika. Vad vi talar om är daglönearbetare som anställs från dag till dag, där lönen beror på vem som vill arbeta för minst. De arbetarna skördar det kaffe du just sörplat i dig.

Ett annat exempel är de kvinnliga textilarbetare som tvingas suga av förmannen för att få ha jobbet kvar. De kläder du just nu bär kan vara sydda av en 19-åring som fortfarande har smaken avövergrepp och  förnedring kvar i munnen.

Ett tredje exempel är de män och kvinnor som syr de fotbollar dina barn ska använda när de ska spela match i eftermiddag. Det är ofta hemarbete på kvällar och nätter där redskapen är nålar som trycks igenom lädret med handflatan. Skulle du käre läsare, försöka med samma sak, skulle nålen gårakt igenom din hand.

Mänskliga rättigheter och demokrati är satta på undantag i de flesta av planetens länder. Även om rättigheterna finns på papperet är verkligheten en annan. Sanningen är att politisk demokrati kommer hand i hand med fackliga rättigheter.

Den kampanj CUF just nu bedriver kastar en spottloska i ansiktet på alla de fackliga aktivister som blivit mördade, torterade, fängslade, trakasserade, misshandlade och avskedade i sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Andra krönikor hittar ni eller kommer att hitta hos Johan Westerholm, Peter Högberg, Martin Moberg, Kent Persson, Mary X Jenssen, Fredrik Antonsson och Peter Soilander.

Annat läsvärt så här på lördag morgon hittar ni hos Svensson som skriver om Gaza, Jinge om Centern, Kulturbloggen om Slumdog Millionaire, Peter Andersson om politiska processer. Jag väntar även ivrigt på att Ankersjö ska producera sin 10-i-topp-lista över veckans snackisar.

NetRoots | S-Buzz | Rödgröna bloggen

Folkpartiet vill avskaffa den svenska modellen på arbetsmarknaden

19 november 2009

I en artikel i Svenska dagbladet går ett antal ledande folkpartister till storms mot grundläggande fackliga rättigheter. Deras förslag innebär en total förändring av inte bara den svenska modellen, utan hela den fackliga modell som finns inom EU och stora delar av den demokratiska världen. Deras förslag kan sammanfattas i följande punkter.

 1. Avskaffa rätten för facket att genom blockad tvinga fram ett kollektivavtal
 2. Begränsa konflikträtten utifrån en proportionalitetsregel som säger att åtgärderna inte ska få slå för hårt mot företaget eller tredje man.
 3. Avskaffa alla turordningsregler

Vad skulle då dessa förslag innebära för den svenska arbetsmarknaden?

 1. Med denna åtgärd avskaffar man i princip hela fundamentet för allt fackligt arbete. Kollektivavtalet innebär att atbetsgivarna köper arbetsfred mot ett avtal. Finns inget avtal är det alltid fritt fram ta till stridsåtgärder för att få ett avtal. Dessa folkpartister vill alltså avskaffa den mest grundläggande fackliga rättigheten. I det läget återstår bara en lagreglerad arbetsmarknad eller en arbetsmarknad fylld av många små konflikter.
 2. Detta förslag skulle totalt snöpa fackets möjligheter att få igenom någonting. Syftet med en stridsåtgärd är just att störa företagets verksamhet. Om en stridsåtgärd inte skulle få några som helst konskvenser för vare sig företagets produktion eller dess kunder är stridsåtgärden meningslös, och det gör även förhandlingar meningslösa, eftersom facket bara kan säga ja till arbetsgivarens bud.
 3. Denna åtgärd öppnar för godtycke och kommer utan tvivel att leda till att fackligt och politikst obekväma personer kommer antingen att sparkas eller hotas till tystnad.

Sammanfattningsvis är folkpartisternas förslag obegripliga. Den svenska arbetsmarknaden är jämfört med många andra länder väldigt befriad från konflikter. De svenska facken agerar sakligt och konstruktivt, stridsåtgärder är sällsynta.

Det mest anmärkningsvärda är att de inte bara vill avkaffa den svenska modellen med fria parter utan även avskaffa de grundläggande fackliga rättigheten att strejka för ett avtal.

Grunden för allt fackligt arbete är det Fackliga Löftet – det är detta som Folkpartisterna vänder sig emot.

”Det Fackliga Löftet

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav”

På engelska kallas kollektivavtal för Collective Bargening, alltså kollektivt förhandlande. Vi bestämmer priset på arbete tillsamans. Det är det som artikelförfattarna från Folkpartiet vill avskaffa. Kort sagt vill de avskaffa facket.

Peter Andersson   NetRoots

Lena Melin – borgerlighetens bästa vapen

12 maj 2009

Nu har ytterligare en mask fallit. Nyligen slängde centern masken och blottade sitt rätta ansikte som motståndare till mänskliga rättigheter på arbetet. Nu följer Lena Melin, borgerlig krönikör, på Aftonbladet hack i häl på sina politiska idoler.

Melin propagerar i sitt senaste borgerliga ledarstick för sänkta löner för unga och avskaffad anställningstrygghet. I Melins och Centerns värld ska unga tjäna lite och vara tysta på jobbet.

I Melins och Centerns värld är de anställdas rättigheter värda väldigt lite.

Frågan är hur länge Aftonbladet kan kalla sig oberoende socialdemokratisk, eller vad det nu är. Frågan är hur länge Melin kan tillåtasn fortsätta ha en titel som kolumnist, när hon själva verket borde ha titeln Lena Melin, Ledarskribent (c)?

Regeringens nya attack på A-kassan

11 maj 2009

Återigen visar regeringen Reinfeldt & Borg sitt rätta ansikte. Avgifterna till A-kassan riskerar att gå igenom taket.

Varför är det då regeringens fel? Jo, vår borgerliga regeringen valde att koppla avgifterna till arbetslösheten. På så sätt ökar avgifterna när A-kassan behövs som bäst. Vad regeringen vill är att försvaga facket genom att bryta upp a-kassorna, och försvaga arbetsrätten så att tystnadens tyranni breder ut sig.

Idag ser vi fördelningen av uppgifterna. Borg hugger mot A-kassan, Mauderaterna hugger mot tryggheten på jobbet. Det är två sidor av samma mynt, två delar av en sammanhållen strategi.

AB   DN   Sydsv

Regeringens strategi för att krossa facket är glasklar

27 januari 2009

Borgerligheten har alltid hatat fackröreningsrörelsen, därför att facket utmanar marknaden. All facklig verksamhet bygger på det fackliga löftet, som är grunden för kollektivavtalet. På engelska heter det ”Collective bargening”, vilket betyder ungefär kollektivt förhandlande som sedan leder fram till ett kollektivt avtal.

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupaste insikten om att om vi alla håller detta löfte så mäste arbetsgivaren uppfylla våra krav.”

För en marknadsliberal är det fackliga löftet en styggelse, eftersom det sätter lagen om tillgång och efterfrågan ur spel. Löntagarna låser utbudet av arbetskraft och sätter ett golv fär priset på arbete, dvs lönen. Där det finns fungerande fackliga organisationer finns ingen lönekonkurens nedåt.

Det fackliga löftet utmanar också makten, och därför kan borgerligheten inte i längden acceptera en stark sammanhållen fackföreningsrörelse.

I Sverige har vi traditionellt haft en stark fackförening som, till borgarnas förtret. har tryggat lönen och andra arbetsvillkor för svenska löntagare. Vi har inte haft samma löneskillnader som de har i många andra länder, inga utpräglade låglönejobb även om det alltid har funnits löneskillnader. Var gång borgarna har försökt ändra på denna ordning har de misslyckats. Ända tills nu. Den borgerliga planen var lika enkel som diabolisk.

 1. Tala tydligt om att vi, borgarna, värnar den svenska modellen.
 2. Värna, i alla fall retoriskt, fackets rätt till avtal.
 3. Höj egenavgifterna till a-kassan
 4. Avskaffa avdragen för fackavgifterna, trots att arbegetsgivarna får dra av sina avgifter till arbetsgivarorganisationerna
 5. Koppla a-kasseavgifterna till arbetslöshetsnivån inom respektive branch
 6. Sänk skatten för de som har arbete.

Sammantaget ska dessa åtgärder på sikt leda till:

 • Flykt från facket
 • Flykt från a-kassan
 • Bryta upp den fackliga samordningen
 • Incitament för lönesänkningar i syfte att rädda jobben
 • Avskaffa ordningen med kollektivavtal till förmån för enskilda förhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare.
 • Montera ner välfärdsstaten

Borgerligheten talar med dubbla tungor – gå inte på det. Det är samma gamla höger nu som då.