Posts Tagged ‘euro’

Bildt saknar Euron – kommer M att lova svensk EMU-anslutning i sitt valmanifest?

24 juni 2014

bildt_sanningCarl Bildt skickar på Expressen debatt upp en testballong inför det kommande valet. Kan Euron vara svaret på Moderaternas politiska kris.

Misslyckandet var folkomröstningen om euron 2003. Jag hade ursprungligen hoppats att Sverige skulle hantera frågan på samma sätt som Finland och söka en tidig anslutning. Det var tyvärr inte möjligt.

Ekonomer strider om huruvida det varit bra eller dåligt att stå utanför under dessa år. Med euron har Europa kunnat undvika sådan förödande valutatumult som också Sverige drabbades av tidigare. Det har varit en fördel även för oss. Expressen

Tydligen upplever moderaterna att en satsning på svensk Euroanslutning är kuren för raset i Reinfeldt personliga förtroendesiffror. Jag ser fram emot Reinfeldts tal i Almedalen där allt att döma ett löfte om en svensk Euroanslutning kommer att vara huvudtemat.

I sanning en spännande utveckling.

Annonser

Reinfeldt slinter med tungan om Euron

03 februari 2012

Jag fick ett tips i en kommentar om ytterligare en dold Reinfeldt-sanning, denna gång om hans innersta tankar om Euron.

Herr talman! Jag anser alltså att ett svenskt deltagande i finanspakten medför ett antal viktiga fördelar, men det är också viktigt att understryka vad finanspakten inte innebär. Finanspakten innebär inga som helst förpliktelser för icke euroländer som Sverige förrän vid ett eventuellt framtida euromedlemskap. Vi skulle dock, om vi ville, frivilligt kunna påta oss vissa delar av avtalet innan vi inför euron som valuta. Detta har dock aldrig varit aktuellt för svenskt vidkommande.   Riksdagens protokoll från Rapport från Rådets möte 30/1. Anf 1

Det korrekta att säga borde utan att vi inför Euron som valuta. Ja-ja, orden är en reflektion av tankarna och ibland ligger filtret nere.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Tänker Reinfeldt ta in Sverige i Europakten med stöd av SD?

12 januari 2012

Reinfeldt öppnar för att ta in i Sverige i Europakten – socialdemokraterna säger nej.

Även om det skulle finnas en möjlighet att få sitta med vid bordet utan att vara formellt bunden av reglerna är jag väldigt tveksam. Det är också viktigt att inte skriva på någon del av Europakten, inte ens de delar vi ändå gör. Vi måste ha kvar vår frihet att agera utifrån folkviljan.

Vill Raj-Raj ha Sverige in i Europakten vet han vems dörr han får knacka på.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Agerar Borg på egen hand i Eurofrågan?

25 april 2011

Anders Borgs oblyga försök att ta in Sverige i Eurosamarbetet bakvägen reser frågan om han agerar på egen hand, eller om han har ett uppdrag från Reinfeldt att sondera Euroterrängen genom en försöksballong?

Klart är att Borg personligen inte skulle ha något emot att med EUs hjälp påverka den svenska lönebildningen i en riktning han anser vara önskvärd. Han har tidigare öppet deklarerat att han vill se såväl generella lönesänkningar för låginkomsttagare som sänkta ingångslöner för anställa i till exempel sjukvården eller den kommunala omsorgen. Hur det ska öka antalet sökande till de gymnasieutbildningar som utbildar folk till dessa yrken svarar han inte på.

Lika klart är att Eurofrågan är det närmaste Svarte Petter vi kan komma i svensk politik. I ljuset av folkomröstningen är Eurofrågan politiskt avgjord inom en överskådlig framtid. Endast partier som saknar en ambition att vara stora kan kosta på att vara banérförare för Euron i Sverige.

Anders Borg har tidigare aviserat att han kommer att säga upp sig från posten finansminister inom en inte allt för lång tidsrymd. Är Euron ett sätt att göra sig politiskt omöjlig?

Bloggat: Johan Westerholm

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Borgerlig splittring om Euron avslöjar Reinfeldts grumliga demokratisyn

03 april 2010

Att Erons vara eller inte vara ska avgöras genom en ny folkomröstning verkar alla riksdagens partier vara överens om, kanske med undantag av Fp. Debatten gäller tidpunkten. De Rödgröna är rörandeöverens om att denna omröstning inte skall ske under kommande mandatperiod, därför att vi redan har haft en omröstning, och det skulle vara stötande ut ett demokratiskt perspektiv att så nära inpå den gamla komma dragande med en ny omröstning.

På den borgerliga sidan är oenigheten som vanligt total. Sydsvenskan skriver att Fp och Kd vill att sommanens borgerliga valmanifest skall innehålla ett löfte om en omröstning under den kommande mandatperioden, M och C är emot. Gott så. Det intressanta är motivet till Reinfeldts tvekan, han är osäker på utgången.

För det första ska det finnas en stadig folkopinion för euron. I november visade SCB:s EMU-mätning att fler svenskar var för EU-valutan än emot. Men i februari hade pendeln, enligt en Sifo-mätning, svängt tillbaka till fördel för kronan.

– För mig finns ingen anledning att förnya frågan till svenska folket förrän vi har ett entydigt underlag som visar att opinionen har svängt. Jag vill inte ha en situation där vi går till en andra folkomröstning och får samma svar, säger Reinfeldt

Reinfeldts demokratisyn visar sig som en blixt från klar himmel. Han vill bara folkomrösta när han är säker på utgången. I Fredrik Reinfeldts värld är väljarna något onödigt som bara ska tillfrågas när hans åsikt bekräftas.

Det reser även frågan om han vill ändra grundlagen så att regeringen styr när vi ska ha allmänna val. Då kan han utlysa val när opnionsläget är gynnsamt för honom.

Jag anser att vi nte ska ha en ny folkomröstning under kommande mandatperiod. Jag röstade Ja till Euron och är fortfarande i princip för, men situationen med Grekland väcker mina tvivel om hela Europrojektet i din nuvarande form.

I vilket fall som helst – ska vi ha en ny folkomröstning ska datumet spikas minst två år i förväg och ligga fast.

NetRoots | S-Buzz