Posts Tagged ‘ekonomi’

LO har vägen till full sysselsättning

04 juni 2015

LO FöreslårSitter och skummar sammanfattningen av LOs rapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”, det är en rejäl lunta på sisådär 400 sidor. Läs den gärna om ni så önskar. Jag gör några reflektioner.

  1. LO vill öka efterfrågan på arbetskraft, vilket bär något jag länge efterlyst. Denna eviga fokusering på utbudet leder inte att arbetslösheten minskar. Folk får ett jobb när det finns efterfrågan. Så enkelt är det.
  2. LO avvisar låglönejobb. LO avvisar alla tankar på lönesänkningar. Då var det sagt och högern kan sluta gny om saken. Det kommer inte att hända såvida inte högern bestämmer sig för att avskaffa den fria förhandlingsrätten och ogiltigförklara alla kollektivavtal. Det innebär att de även tvingar upplösa fackföreningarna och fängsla de fackliga ledarna. Det – kära höger är priset för era älskade låglönejobb.
  3. LO vill satsa på investeringar i infrastruktur och bostäder.

LO ser också en potential i kvinnors sysselsättning.

– Om kvinnor ökade sin sysselsättningsgrad till motsvarande männen och om kvinnor jobbade heltid lika mycket som män är potentialen över 400 000 sysselsatta. Sveriges största tillväxtpotential de kommande årtiondena är kvinnors deltagande i arbetskraften.

Dagens rapport är något S och Löfven bör lyssna på, menar Thorwaldsson.

– De bör läsa den som inspiration. Vi säger inte att de ska göra exakt som vi säger. Vi säger inte att vi har allt exakt rätt, det vet vi inte, men vi tycker de ska ta den på allvar och läsa den AB

Som medlem i ett LO-förbund tycker jag det är bra att LO tar fram denna rapport. Arbetslösheten angår alla och det är inte LOs uppgift att sitta i garderoben och vara tysta.

LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström kräver i LO-bloggen att makterna ska ”Kickstarta svensk ekonomi!”. Jag kan inte annat än att hålla med.

Bara att köra igång.

Annonser

Kära KD – Exakt hur ska ett dubbelt jobbskatteavdrag ge långtidsarbetslösa jobb?

05 maj 2015

pajasKD har lagt ett förslag som de inte kan förklara.

Ett nystartsavdrag i form av ett dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa som får jobb. Det är huvudnyheten i Kristdemokraternas vårbudgetmotion. AB

KD anser alltså att det finns en massa lediga jobb som de abbans lata arbetslösa inte söker. Men om de får ett dubbelt jobbskatteavdrag – då reser ui sig från soffan och skaffar sig ett jobb. Dagens Arena dramatiserar det hela.

”Ebba: Kom igen, gå upp ur sängen nu!
Arbetslös: Orka, liksom.
Ebba: Då blir det mindre bidrag.
Arbetslös: Vem bryr sig.
Ebba: Men om mamma staten ger dig ett jobbskatteavdrag? Det är bara att ta ett av de här jobben som ligger och skräpar här på hög?
(Pekar på en hög med papper)
Arbetslös: Softare att inte göra nåt.
Ebba: Okej. Men om du får dubbelt jobbskatteavdrag då?
Arbetslös: Okejrå. Fan va du tjatar”

Jag hade en längre twitterkonversation med Fredrik Hardt, pressnisse hos KD. jag ställde den enkla frågan ”Hur gör ert dubbla JSA just de arbetslösa anställningsbara?”.

KD-förslaget avser att ge just de långtidsarbetslösa jobb – alltså vill jag veta mekanismen bakom miraklet. Eftersom KD lägger ett så riktat förslag är det rimligt att tro att de kan påvisa sambandet mellan ett dubbelt JSA och att en person som inte sett ett jobb på 4,5 år faktiskt får ett jobb.

Allt jag fick från Hardt var rundsnack.

Den ena handen vet inte vad den andra gör” hette det i visan. KD-versionen är ”ingen hand vet vad den gör”.

Borgerlighetens överkörning av Magdalena Andersson är dimridå spridd av maktlösa

24 mars 2015

Borgerliga bröderDe breda grabbarna breder ut sig i Dagens Industri.

”Om inte regeringen självmant väljer att lyssna, använder vi riksdagens maktmetoder för att tvinga dem”, säger Ulf Kristersson (M). DI

Det finns bara ett smärre problem. Grabbarna Grus har inga maktmedel att ta till, vilket de själva medger.

Regeringen har förvisso möjlighet att lägga förslag till ändrad målnivå för enskilda år i budgetpropositionen Ur utskottsinitiativet via EricssonUpphult

Vad det gäller är utredningen om överskottsmålet. Regeringen ger KI ett utredningsuppdrag som ska vara klart i augusti. Vad de breda grabbarna gör är ett lamt försök att vinna tid. De vill dra ut på processen fram till 2017.

De har lika stor chans med detta som att bli Dressmanmodeller.

Det fattas två miljarder i Borgs vårbudget

09 april 2014

Hur mycket Reinfeldt tål Sverige-4När Anders Borg skriver på DN debatt inför dagens debatt om den ekonomiska politiken nämner han inte ordet arbetslöshet. Vad han däremot gör är att slå sig för bröstet. Med tanke på att årets statsfinanser pekar poå ett underskott med digra 87 Miljarder borde Borg ta upp den saken. Men icke så.

Vi har 8% arbetslöshet och finansministern slår sig för bröstet. Det är i mina ögon sanslöst. I ett uttalande till ekot gissar Borg att arbetslösheten för i år skall bli 7,7% och 7,3% nästa år. Framåt 2018 tror Borg på 5,9% arbetslöshet. Borg gissar i ekot även tillväxten, den skall bli 2,7% i år och kanske 3,5% 2016.

Eftersom Borg inte nämner arbetslöshet måste jag dra slutsatsen att Borgs politik inte syftar till att minska arbetslösheten, han bara gissar den. Ungefär som vädret.

Ibland undrar jag om Borg gör prognoser genom att spela”Finns i sjön”.

Det mest märkliga är vad som inte finns i budgeten.


Mörka_Budget

Enligt SvT Text mörkar Borg 2 miljarder. Vi får veta så småningom vad pengarna skall användas till. Undrar hur det beslutet ska formuleras? 2 Miljarder till regeringens förfogande?

Det är respektlöst mot de folkvalda, det är att spotta väljarna i ansiktet. Regeringens transportkompani kommer alltså att rösta igenom en blank check på två miljarder som Reinfeldt kan sprätta iväg på valfläsk under sitt tal i Almedalen.

Eller är det så enkelt att pengar inte finns?

Hur kan ett bättre budgetsaldo skada ” svensk politik på sikt”?

24 oktober 2013

pajasDN ledare tar i så det spricker när de ska fördöma Socialdemokraternas strävan efter bättre statsfinanser. De skadar svensk politik på sikt, frustar DN avslutningsvis.

Budgetreglerna skapades för att försvara statens budgetsaldo, inte för att göra det enkelt för en minoritetsregering att låna pengar för att sänka skatten. Det lustiga är att DN kritiserar regeringen för dess hantering av överskottsmålet.

”Regeringen förtjänar, i ett annat sammanhang, att kritiseras för sitt sätt att möta överskottsmålet.” DN

DN vet att regeringen spelar kula med överskottsmålet, de erkänner att regeringen förtjänar kritik, men inte här och nu. Dessutom är det enligt DN ett kraftigt no-no att göra nåt åt regeringens hantering av överskottsmålet.

Förmodligen anser DN att metoden Borg vs banker är den korrekta. Man skäller som en bandhund och sen låter man syndaren fortsätta i gamla hjulspår.

Inte lätt att vara borgerlig propagandist dessa dagar.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

gamla m – partiet för besuttna män

11 oktober 2013

fordelning_budgetVissa påstår att det inte längre finns någon skillnad på den politik som förs av S och M. En snabb till fördelningseffekter av av förslagen kring statsbudgeten ger en annan bild.

Det vänstra stapeldiagrammet ovan visar ”förändrad genomsnittlig disponibel inkomst per inkomstdecil”. Inkomstdecil är en tiondel av befolkningen. Decil 1 äe den del av befolkningen med lägst disponibel inkomst., decil 10 är den med högst. Fördelningsprofilen på S-budgeten är klar. 90% av befolkningen gynnas, den tiondel som har råd att betala får göra det. Det finns även en klar kvinnoprofil i S-förslaget.

Borg och Reinfeldt däremot satsar på att öka den disponibla inkomsten för decil 10, dvs de som tjänar mest.

Mer än 25 procent av regeringens skattesänkningar och andra satsningar nästa år går till den tiondel av befolkningen som tjänar allra mest.
Den tiondel av befolkningen som har minst inkomster får däremot bara 1 procent. Det här visar siffror från riksdagens utredningstjänst SR

På samma sätt som Reinfeldt rika, gynnar han även män före kvinnor. Det blir liksom två sidor av samma mynt. Den tiondel som tjänar mest är i mest män.

gamla m – partiet för besuttna män

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Årets snömos: Borg ”svarar på frågan ”Varför sänker ni skatten mest för höginkomsttagare?”

19 september 2013

Vevande BorgDagens Arena har på ett förtjänstfullt sätt transkriberat Anders Borgs svar på frågan ”Varför väljer ni att sänka skatten mer i kronor och ören för höginkomsttagare än för låginkomsttagare??”

Anders Borg svarade:

– De största effekterna på arbetsmarknaden kommer av att man sänker marginaleffekterna. De största minskningarna av marginaleffekterna ligger på de lägre inkomsterna. Det gör att de största effekterna på sysselsättningen, och därmed på långsiktig inkomstutveckling, kommer brett i ekonomin och att man får en bra, relativt bra, fördelningspolitik.

– Ska man diskutera vidare om begreppet fördelning så är det naturligtvis så att det faktum att fler kommer in på arbetsmarknaden har mycket vida implikationer i termer av trygghet, upplevd självkänsla, att man kan försörja sig själv och att man är del i ett sammanhang. Så tittar vi på välfärd i en vidare mening är jobbskatteavdraget en väldigt effektiv reform för att säkra att människor är i arbete och därmed får vi en bättre fördelning av välfärden långsiktigt. DA

Kan nån översätta detta till vanlig konversationssvenska? Plötsligt förstår jag Schlingmanns roll inom Moderaterna.

Eftersom Borg inte svarade på frågan utan levererade ett lass snömos ställde Tomas Ramberg från ekot en följdfråga. Svaret fick Ramberg att ställa ännu en följdfråga. Jag rekommenderar den som vill bli förvirrad att läsa rubbet på Dagens Arena.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Borg behandlar arbetslöshet som en väderprognos – shit happens

18 september 2013

LO_JobbLäser om Borgs budget på SR:s hemsida. Speciellt avsnitten om arbetslösheten är fascinerande. Borg konstaterar lite trött att arbetslösheten ”blir” 8,2% i år. Runt 2017 ”spår” Borg att den ska vara lite lägre och landa på 6,4%.

Borg behandlar arbetslösheten som om den vore en väderprognos. Han gissar glatt, men har ingen som helst ambition att påverka utfallet. Jag förväntar mig att en finansminister sätter bekämpning av arbetslösheten i främsta rummet istället för ett bete som ett orakel.

I finansplanen räknar regeringen också med att mäns inkomster kommer att öka mer än kvinnors eftersom profilen på jobbskattesänkningarna främst gynnar män som oftare har högre löner och arbetar heltid SR

Jämställdhet är heller inget område där politik och utfall kopplas ihop. ”Vår politik gynnar män, men det är bara så det blir” är budskapet i finansplanen. Inte vårt fel, typ. Avslutningsvis tror regeringen att skattesänkningarna ska ge 280 000 jobb, kanske.

Anders Borg har ingen ambition att vara politiker – han sänker skatten med lånade pengar och ägnar sig sen åt att vara en ekonomisk spågubbe.

Bloggat: Roger Jönsson, Martin Moberg, Leines blogg, Peter Högberg,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Sänkning av krogmoms gav få jobb – #branschstöd

15 juli 2013

Stefan_HannaSCB bekräftar det som ekonomerna redan förutspått. Sänkningen av krogmomsen har givit ett marginellt resultat.

Statistiken baseras på de officiella arbetskraftsundersökningarna, AKU. År 2012 låg sysselsättningen på i snitt 142 200 personer, jämfört med 140 800 personer år 2011. Förändringen ligger inom felmarginalen.

Lars Jonung, ordförande i Finanspolitiska rådet, är kritisk till sänkningen av restaurangmomsen och kallar det för ett ”branschstöd”.

– Visst kan det ha positiva effekter. Frågan är om det är värt priset, och om en bransch ska få mer stöd än en annan. Restaurangbranschen är ingen bransch i kris som måste räddas. Sänkningen kostar mycket i form av förlorade skatteintäkter, säger han DN

Borgerliga företrädare snyftar fram att de minsann pratat med krögare som uppgivit att sänkningen har gett jobb.  Mottagarna av det Jonung kallar ”branschstöd” hävdar naturligtvis att stödet varit effektivt. Likaså Visita, vilka inte på något sätt är subjektiva.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Reinborgs lönesänkarlinje

11 juni 2013

Reinfeldt_hög_hattKarin Pettersson tar åter upp A-kassan i ett inlägg på AB-ledare. Denna gång ur perspektivet Wennemo.

Om du är medelinkomst­tagare och någon gång ­undrar vad som skulle ­hända om du blir av med jobbet, kolla igen. Nästan ingen får ut 80 procent av lönen. Det finns inget fungerande skyddsnät längre.

I dag är över 400 000 svenskar arbetslösa. Mellan åren 2008 och 2012 mer än tredubblades antalet pers­oner som helt saknar ersättning från a-kassan. Från ­cirka 49 000 till nära 152 000 personer, enligt en undersökning från i höstas från ­a-kassornas samorganisation. Mer än var tredje ­arbetslös får i dag ingen ­ersättning alls.

Hur de klarar sig? Många tvingas till den förnedrande procedur det innebär att ­söka socialbidrag. Andra ­lever på familjen, eller i nak­en fattigdom. AB

Detta är ingen slump, det finns en politisk tanke bakom. Den långa strategin är åstadkomma lönepress nedåt. Genom att sänka ersättningarna ska arbetslösa tvingas att acceptera ett jobb med avsevärt lägre lön är förut. Jag kallar det lönesänkarlinjen.

Frågan vi alla måste ställa oss är; Blir Sverige ett bättre samhälle av sänkta löner?

Det är dags att moderaterna, Anders Borg & Fredrik Reinfeldt, öppet erkänner att de vill att de svenska lönerna ska sänkas. Samtidigt vore det klädsamt om dekunde peka vilka individer de anser har för hög lön, vilka barn de anser förtjänar att leva i ett hushåll som måste krympa sin ekonomi.

Bloggat: Martin Moberg, Ola Möller

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern