Posts Tagged ‘demokrati’

Friskolorna vill fortsätta verka i lönndom – avvisar meddelarskydd

12 maj 2014

anka_HausenteDen offentliga sektorns meddelarskydd är en garant för demokratin. Den är också en av de viktigaste kontrollfunktionerna av den gemensamt finansierade sektorn. Det handlar kort och gott om vår demokrati och våra skattepengar. Det handlar om öppenhet.

Den svenska meddelarfriheten och förbudet mot efterforskning är ur ett globalt perspektiv en sällsynt pärla att värna. Vi har hittills varit rätt överens över det politiska spektret om offentlighetsprincipen och meddelarskyddet.

Det som har förändrat spelplanen är de företag som idag för skattepengar driver skolor, vård etc. Där gäller inte meddelarfriheten, där finns ingen offentlighetsprincip trots att verksamheten bedriva smed våra skattepengar.

Många däribland undertecknad har länge krävt att demokrati och öppenhet skall gälla även i denna del av samhället. Friskolorna själva vill något annat.

Utredningens förslag har varit ute på remiss och svaren visar att remissinstanserna är uppdelade i två tydliga läger. På ena sidan står de privata arbetsgivarna inom välfärdssektorn som företräds av organisationer som Vårdföretagarna, Almega och Friskolornas riksförbund. De avstyrker förslaget, bland annat med hänvisning till att deras anställda redan idag har möjligheter att slå larm om allvarliga missförhållanden och brott i verksamheten.

På andra sidan står resten av remissinstanserna: myndigheter, fackförbund, universitet, kommuner, landsting och företrädare för medierna. De menar att privatanställda inom skattefinansierad skola, vård och omsorg behöver ett starkare meddelarskydd för att våga gå till medierna. Kollegorna i offentligt driven verksamhet har redan ett sådan skydd enligt grundlagen. Lärarnas tidning

Friskolorna vill fortsätta verka i lönndom. Vem förvånas? Jag skrev följande för lite drygt ett år sedan.

Det innebär i klartext att den som är anställd i Pysslingen ABska ha samma rätt som en anställd på en kommunal skolförvaltning att läcka uppgifter och dokument till pressen. Det kan således gälla missförhållande i undervisningen, men även exempelvis krognotor, offertunderlag och vinsthantering, det som brukar kallas affärshemligheter.

Om detta inte är ett problem för en kommunal skolförvaltning är det heller inget problem för Pysslingen AB. Röda Berget

Vågar moderaterna ta ställning för demokrati och öppenhet? Vågar de köra över friskolekoncernerna eller kommer de lägga sig för Mammons makt?

Vad döljer egentligen friskolekoncernerna?

Annonser

Varför vill Attendo veta anställdas politiska åsikter?

11 februari 2014

Enligt ETC frågan Attendo sina anställda vad de tycker om vinster i välfärden. Attendo anser inte att en av mandatperiodens mest brännande politiska frågor är just en politisk fråga.

Enligt Charlotte Näsström Morén, informationschef på Attendo, har företaget inget intresse av att undersöka de anställdas politiska åsikter.
– Vi ser inte frågor om valfrihet och vinster i vården som politiska frågor. Däremot har vi ett intresse av att undersöka hur de anställda känner inför privata företag som gör vinst i välfärden. Om det visar sig att de inte trivs med vår verksamhet kan vi använda informationen för att förbättra medarbetarnas situation, säger hon

– Attendo har varit aktiva i debatten. Samtidigt vill många av våra anställda som känner sig utpekade för att de arbetar hos en privat vårdgivare få argument att försvara sig med.
Hon avfärdar påståendet att frågorna skulle syfta till att påverka de anställdas åsikter om vinster i privata vårdföretag och poängterar att alla är välkomna i företaget oavsett vad de anser om vinster i välfärden.
– Syftet är enbart att få en övergripande bild av hur de anställda ser på vår verksamhet, säger hon ETC

Jag har väl sällan läst så mycket snömos i hela mitt liv. Det är väl klart som korvspad att Attendo kommer att använda informationen för att försöka påverka hur de anställda ser på företagets verksamhet.

Säg att undersökningen visar att 80% av personalstyrkan anser att Attendos välfärdsvinster stinker värre än gårdagens kräftskal – vem tror att Attendo i det läget rycker på axlarna och säger ”OK då”? Knappast.

Alliansfritt sammanfattar Attendos agerande på ett utmärkt sätt

Företag i Sverige har i alla tider agerat politiskt. Men det har alltid skötts genom de gemensamma arbetsgivarorganisationerna. Det har också skapat en legitimitet. Nog för att företagen har tydliga intressen, men i grupp har de ändå kunnat med viss trovärdighet driva sin linje som något generellt för näringslivet.
Ett företag som agerar politiskt gör det för att gynna sig självt och sina vinster. Det saknar helt och hållet legitimitet i samhällsdebatten. Det är vad man, med fog, kan kalla ett särintresse.
Attendo är ett sådant politiskt företag. Nu ska deras anställda ”få argument att försvara sig med”, vilket är en finare omskrivning för att de ska försvara vinster i välfärden. AFS

En gång i tiden hade företag rösträtt i Sverige. Lyckligtvis har det barbariet avskaffats.

#Maxgate är ett hot mot demokratin

23 januari 2014

Nya_MaxÄgaren av Facebooksidag ”Vi som bojkottar Max” har lagt upp ett väldigt tänkvärt inlägg. Jag publicerar det nedan.

Tänkte bara kort skriva om varför jag startade den här sidan:

Att vara ung och ha ett jobb är ett privilegium allt för få har. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är pinsamt hög. Ett sätt att mota den har varit att sänka restaurangmomsen. Det har kostat över 1,3 miljoner per skapat jobb i minskade skatteintäkter. 

Nästa år är det två val. Först ett val till Europaparlamentet och i september väljer vi en ny riksdag och regering. Vi val är det många fler som väljer att engagera sig politiskt. När en arbetsgivare så tydligt uttrycker en önskan om vilka partier de inte vill styr landet och skickar det i ett meddelande till sina anställda uppstår ett problem (i vanliga fall handlar sådana brev om att sälja fler dippsåser).
Många av de unga som är lyckliga nog att ha ett jobb på Max får en tydligt signal från arbetsgivaren vilka åsikter som är önskvärda. 

Många av de unga som arbetar på Max och andra restauranger jobbar på timmar och är garanterade få eller inga varje vecka. Om högsta chefen uttrycker en önskan om att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte ska leda det här landet, då finns en stor risk att de unga som kämpar på deras arbetsplatser med otrygga anställningar inte vågar engagera sig politiskt. Och det är ett allvarligt demokratiskt problem. 

Det är möjligt att ledningen för Max inte förstår den absoluta maktposition de som arbetsgivare har mot sina anställda. Men förhoppningsvis kan vår protest göra att saker blir snäppet bättre.

Hur fri ska rösträtten vara? Kan en timanställd på Max vara helt säker på att ett öppet politiskt engagemang inte påverkar möjligheten att få fler timmar? Oavsett vad ledningen säger kommer några att uppfatta det så. Vad Max gör är att pressa unga att inte rösta utifrån övertygelse utan utifrån rädsla för att förlora jobbet pga fel åsikt. Det kort sagt stinker.

När Max kastade ut Doles produkter för att stötta filmaren Fredrik Gerttens kamp mot fruktjätten var vi många som lyfte på hatten för Max. Den respekten försvann just som utspilld pepsi light.

Det som förvånar mig är den mängd borgerliga tyckare och politiker som inte ser den demokratiska risken med Max agerande. Det kanske var dumt av mig att tro att högern hade skaffat sig demokratiska reflexer.

Självständig riksbank: Ja – självsvådlig: Nej

14 augusti 2013

Stefan IngvesRiksbankens roll och uppdrag är viktigt. Trots Riksbankens självständighet agerar de inom de ramar som anges av de folkvalda. Ola Pettersson och Torbjörn Hållö sammanfattar Riksbankens uppdrag.

Riksbankens uppdrag beskrivs i Lagen om Sveriges riksbank. Där framgår klart och tydligt att målet för penningpolitiken är att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken ska också främja ett effektivt betalningsväsende. I förarbetena till lagen framgår det dessutom att Riksbanken ska stödja tillväxt och sysselsättning. Målet om ett fast penningvärde har definierats som att inflationen ska stabiliseras på två procent per år. GP

Riksbankens självständighet innebär inte att Riksbanken är fria att göra vad de vill. De folkvalda ger Riksbanken ett mandat som innehåller mål, men även begränsningar. Precis som Pettersson/Hållö skriver har Riksbanken ”självsvåldigt har valt att utöka sitt mandat från inflation och sysselsättning till bostadspriser och hushållens skulder”.

Bostadspriserna och hushållens skulder är ett problem, men det är ett problem som någon annan än Riksbanken ska hantera. Om Ingves & co känner oro över bostadspriser och hushållens skulder ska de inte göra annat än att inse att någon sköter den saken.

Detta handlar om demokrati. Riksdagen väljs av folket. Om Riksdagen väljer att delegera vissa uppgifter till Riksbanken är helt i linje med de demokratiska spelreglerna. Om Riksbanken självsvåldigt agerar utanför sitt uppdrag är det ett flagrant brott mot den svenska demokratins grundprincip.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Bildt: Demokrati – Var god dröj!

10 juni 2013

bildtunnaDet kan tyckas vara oviktigt att veta hur många flaskor skumpa, rödvin och årgångssherry Carl Bildt och Hillary Clinton bälgade i sig. I förhållande till vad som avhandlades på såväl formella som informella möten är det oväsentligt. Vad som däremot inte är oviktigt är allmänhetens och pressens rätt att få veta vad herrskapet hinkade i sig.

Det är inte den granskades roll att avgöra vad granskarens granskar. Det är heller inte den valdes sak att avgöra utifrån vilka kriterier väljarna väljer om eller väljer bort. Om det nu är så att Niklas Svensson, skjutjärnsreporter och (baksätes?)förare av Expressenbussen, vill ha Bildts vinfakturor är det bara för UD att skyndsamt hosta fram dem. Om det är så att väljarna bedömer Bildt utifrån hans vinsmak är det når Bildt får tåla eller återvända till oljebranschen.

Carl Bildt gav på Twitter i går däremot nonchalanta svar på kritiken. Departementet prioriterade förmodligen andra saker, skrev Bildt och påpekade att det ju pågår ett krig i Syrien Expressen 

Precis som Expressen påpekar är offentlighetsprincipen ett bärande fundament i svensk demokrati och just därför ar det så förödande att dem moderate veteranen Carl Bildt visar sådan nonchalans för grundlagen. Vad Bildt, vetande eller ovetande gör, är att visa ledarskap. Tyvärr pekar han i en riktning mot mer mygel, minskad öppenhet och med det en svagare demokrati.

Reinfeldts tystnad är i ljuset av detta besvärande. Sympatiserar han med Bildts nonchalans av grundlagen eller är det så enkelt att han vet att Bildt skulle nonchalera även honom?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Säg nej till E-röstning

18 april 2013

Vallagskommittén föreslår att E-röstning ska utredas till valet 2018. Jag tycker det är en dålig idé. Det finns vissa fördelar såsom enkelhet. rationellt teknikutnyttjade och miljövinster, men nackdelarna är så överväldigande att det förvånar mig att kommittén inte skrotat idén för länge sedan.

När jag röstar i vallokal får ingen vara i båset med mig. Att finnas två pers där är ett brott mot vallagen. Det finns valförrättare på plats, vars uppgift det är att bland annat se till att den regeln följs. Vem ska kolla att den regeln följs när jag röstar vid köksbordet? Om jag röstar hemma i mitt kök och någon annan finns i rummet är det alltså ett solklart brott mot vallagen. Är det så att lagstiftaren väljer att överse med situationen i köket måste lagstiftaren även överse med två pers i ett röstbås i vallokal. Lagen måste vara likformig.

En annan situation är att dataklanten sitter själv i köket och röstar. Dataklanten fattar inte och hojtar ”Kan du hjälpa mig – det funkar inte”. God kamrat säger ”visst” och där gick den valhemligheten. Lagstiftaren har stadgat att ingen ska kunna se någon rösta. På så sätt säkras valhemligheten. Om den röstande skäms över sitt val kan den röstande riskfritt ljuga om sitt val.

Möjligheten att störa en elektronisk process kan aldrig helt förhindras. Inga system är idiotsäkra, men ett valsystem måste vara enkelt, genomskinligt och robust.

E-röstning innebär för stora risker.

Bloggat: Lasses blogg, Christian Engström, Max Andersson, Grön blogg från Ystad, Liberala studenter

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Schlingmanns arv är slutna myndigheter

26 november 2012

Sedan 2009 har regeringen drivit igenom 69 ändringar av sekretesslagen. Var för sig kan ändringarna tyckas vara harmlösa, men de ritar en utmärkt bild av det vi ibland kallar de små stegens tyranni. Regeringskansliet är en de värsta syndarna.

Regeringskansliet är en av flera myndigheter som det ofta klagas på, bland annat till justitieombudsmannen. Utlämnande av handlingar tar lång tid och i vissa fall har politiker getts möjlighet att rätta till misstag innan handlingar lämnats ut. […]

– Det finns en politisering av den här hanteringen som jag tycker man måste vara väldigt kritisk till. I regeringskansliet tycks det vara så att man inrättat ett system där utlämnande av handlingar ska gå till en central nivå i statsrådsberedningen där det behandlas politiskt innan man lämnar ut handlingen, säger Peter Eriksson. DN

Per Schlingmann placerades centralt i regeringskansliet med en uppgift – att kontrollera informationsflödet. DN pekar på tre separata händelser. De har dock kastat om rubrikerna.

  1. Annie Lööfs julfest – Ministern fick tid att reda upp det värsta innan uppgifterna släpptes till pressen.
  2. SÄPOs festande är numera så hemligstämplat att inte ens kaffekassan är offentligt.
  3. Det famösa fallet med det försvunna mailet i samband med saudiaffären.

Den svenska offentlighetsprincipen är värd att bevara och försvara – inte att begränsa och försvåra. Den rätt som medborgare och media har till offentliga uppgifter är en grundbult i vårt demokratiska system.

Myndigheter ska inte hålla på papper bara för att rädda en ministers politiska skinn.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Dagens läsmåste: ”Israel’s Fading Democracy”

05 augusti 2012

Denna söndags lästips är publicerat i New York Times. Författaren ”Avraham Burg, a former speaker of the Knesset, is the author of “The Holocaust Is Over: We Must Rise From Its Ashes” and the chairman of Molad, the Center for Renewal of Democracy. är beykymrad för den Israeliska demokratins framtid.

The winds of isolation and narrowness are blowing through Israel. Rude and arrogant power brokers, some of whom hold senior positions in government, exclude non-Jews from Israeli public spaces. Graffiti in the streets demonstrates their hidden dreams: a pure Israel with “no Arabs” and “no gentiles.” They do not notice what their exclusionary ideas are doing to Israel, to Judaism and to Jews in the diaspora. In the absence of a binding constitution, Israel has no real protection for its minorities or for their freedom of worship and expression.

If this trend continues, all vestiges of democracy will one day disappear, and Israel will become just another Middle Eastern theocracy. It will not be possible to define Israel as a democracy when a Jewish minority rules over a Palestinian majority between the Jordan River and the Mediterranean Sea — controlling millions of people without political rights or basic legal standing. NYT

Innnan vissa reagerar med ryggmärgen, betänk vem författaren är och vilka motiv han har…

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Programkommissionen 5 – Politikens förändrade villkor

02 mars 2012
  • Borde demokratin omfatta fler områden än idag? Vilka?
  • El och järnväg har avreglerats. Många människor använder idag privata alternativ inom välfärden. Detta innebär både för- och nackdelarHur ska socialdemokratin förhålla sig till att politiken de senaste årtiondena lämnat över allt fler områden till marknaden? Vad kan göras för att förbättra det som inte blivit bra?

Den största avdemokratiseringen vi ser idag är finansmarknadens  seger över demokratin. Kreditvärderingsinstituten har blivit en maktfaktor som kan fälla vilken regering som helst. Finansmarknaden sätter rama för demokratin, vilket är oanständigt.

Det är det område jag helst skulle vilja se ett större demokratiskt inflytande.

Ett annat område av samma dignitet är den globala miljön. Inga miljölagar gäller på internationellt vatten. Fartyg kan köra utan rening om de så önskar. Utan en demokratisk kontroll över den globala miljön kommer det att bli väldigt svårt att ta kontrollen över transportsektorns miljöpåverkan.

Om vi tittar på hemmaplan ser jag brister i att demokratiskt inflytande försvinner från saker som vi kan vara beroende av för våra liv.

Det är rimligt att alla fast bosatta skall kunna  ringa 112 om det händer en olycka eller en akut sjukdom. Att responstiden skiljer beroende på om man bor 2 kvarter från SUS i Malmö eller i Gördalen är svårt att komma åt. Däremot skall jag kunna ringa. Det kan inte vara upp till marknadens lönsamhetskalkyler om en blindtarmsinflammation är en dödsdom eller inte.

Vi måste undersöka vilka verktyg vi har för att säkerställa att alla oavsett inkomst har en påverkan på de faktorer vi räknar till livets nödtorft.

Ni hittar diskussionsmaterialet på SAPs hemsida eller på mitt Slidesharekonto. Valet är fritt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Därför föraktar Högern demonstrationer

11 december 2011

Jag såg ett Twitterinlägg från Johan Ingerö, ledarskribent på SvD igår.

Detta inlägg får tillsammans med ett blogginlägg från Fp  Sollentuna vara grunden för en bloggpost om grundläggande demokratiska skillnader mellan höger och vänster. Fp i Sollentuna ojar sig över de störningar som två eller flera demonstrationer utgör för övriga samhället när de ställer frågan ”Vad tänkte de som gav tillstånd för demonstrationen?

För Fp i Sollentuna är rätten att demonstrera avhängig att demon inte ställer till problem för till exempel Nobelfesten, trafiken eller julhandeln. Ett praktiskt problem. RF 2 §1:4 säger demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,

Den rätt som slås fast i RF 2 §1:4 är inte avhängig av tillstånd. Man behöver enligt grundlagen inte söka tillstånd för att demonstrera. Om en spontan folksamling uppstår avgör polisen när den övergår till en grundlagsskyddad samling och det behövs inte speciellt mycket för att det skall ske. Om demonstrationen bryter mot annan lag upphör grundlagsskyddet. 

Ingerös kommentar är typisk högern och i grunden en konsekvens av högerns ursprungliga motvilja mot den demokrati de brukade kalla pöbelvälde.

Demonstrationer är det mest demokratiska uttryckssättet Det krävs inga pengar, ingen infrastruktur i form av press eller radio- eller TV-kanaler, allt som krävs är folk. Det är grunden till det förakt Ingerö visar för demonstrationen som uttrycksmedel. Att han själv inte vill demonstrera är upp till honom, men när han mer än antyder att demonstrationer är något som speciellt tilltalar auktoritära ideologier avslöjar han sig själv.

Vad tycker Ingerö om demonstrationerna i Egtypten, Syrien och Tunisen? Var de bruna töntar som gillade att gå i takt och gasta?

Lägg noga märke när högerfolk diskuterar skeenden i länder som håller på att utveckla demokrati. Där kommer demokratiföraktet i dagen. Rörelser som organsierar fattiga med löften om en bättre framtid och omfördeling av landets resurser stämplas som ”rörelser som köper röster av fattiga analfabeter”. Av någon anledning kallas de partier som satser på skattelättander för övre medelklassen aldrig för röstköpare.

Orsaken till skillnaden i språkbruk är enkel. Det är högerns rädsla för demokrati som gör att de har förståelse för om medelklassen i utvecklingsländer förhindrar fattiga från att rösta. De ju vill förhindra pöbelvälde. Fattiga människor kan väl inte ta ansvar för sitt lands utveckling?

Än idag är högern inte helt bekväma med demokratisn grundfundament, nämligen principen om att majoriteten styr. En person, en röst. De ogillade demonstrationer av samma orsak. Där handlar det bara om numerär. Säg att det skulle tåga 80 000 personer genon valfri svensk stad. När en demonstration blir tillräckligt stor tappar samhället möjligheten att kontrollera den, vilket regimerna i Egypen och Tunisen fick lära sig den hårda vägen.

Högern frukar den makt som enbart springer ur antalet, det de ser som pöbelvälde. Det är det vi andra kalla demokrati.

Demonstrationen är den resurslöses främsta opinionsmedel. Därför föraktar högern demonstrationer.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern