Posts Tagged ‘bilbesiktningen’

Dyrare bilbesiktning tack vare privatisering

26 april 2014

maudPrivatisering ökar effektiviteten och sänker priserna, brukar borgerligheten trumpeta.

Snittpriset för bilbesiktning av personbil ökade med 13 procent under 2013. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

 Avregleringen av den svenska bilbesiktningsmarknaden inleddes sommaren 2010, men det var först under 2013 som avregleringen på allvar började få genomslag.

På vissa orter har utbudet av besiktningsstationer ökat med större valmöjligheter för bilägarna. Men på många mindre orter har avregleringen inte ökat konkurrensen. I stället har det statliga monopolet Svensk bilprovning ersatts av lokala monopol, särskilt gäller detta Norrlands inland, konstaterar tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen i en ny rapport.DN

Privat monopol är ju alltid en prispressare, en myt SR verkar köpt.

Faktum är att den statliga bilprovningen är prispressaren, inte den heliga marknaden.

Som vanligt får konsumenten betala priset för borgeriets ideologiska dumheter.

Annonser

Böhlmark lägger ut en dimridå

12 juli 2012

Thomas Böhlmark, moderat topptjänsteman, reagerar på mitt inlägg om utförsäljning av Bilprovningen. Böhlmark ser inga problem med att Cypernägda bolag utövar myndighetsupgifter i Sverige. Som skäl anger han att Radiotjänst, SAMI, Försäkrings- och vaktbolag gör detsamma. Om vi då plockar isär det hela.

 • Radiotjänst ägs av SvT(61%), SR(34%), UR(5%). Om Böhlmark anser att det innebär att Radiotjänst är privat måste han även anse att ägarna är att betrakta som privata. Det skulle verkligen vara en nymoderat ståndpunkt.
 • SAMI är en intresseorganisation vars uppgift påminner om STIM, dvs bevaka och sluta avtal. Således inga myndighetsuppgifter.
 • När försäkringsbolag kommer överens om vem som bär skulden i en trafikolycka är det ett avtal mellan två eller flera företag. Det handlar enbart om vilket försäkringsbolag som ska betala och vilken förare som ska mista sin bonus. 
  Viktigt är att notera att försäkringsbolagen inte fäller eller friar för trafikbrott. De inblandade kan om de vill ringa polisen och blanda in lagen. Ingen myndighetsutövning.
 • Den enda punkt där Böhlmark har en viss poäng är när det gäller bevaknings- och säkerhetsbranschen. Här flyter polisens uppgifter ihop med företagens, det blir inte enklare av att polisen numera tar betalt för upppgifter som borde täckas av skattsedeln.
  Om detta problematiserar inte Böhlmark. Hans uppgift är enbart att lägga dimridåer över den verkliga frågan, dvs hur och varför bilbesiktningen privatiserades.

Känt är dock.

 1. Väldigt få verkstäder ville besiktiga bilar
 2. Väldigt få kunder sökte sig till dessa privata bilbesiktare
 3. För att få till stånd en affär tvingades moderaterna låta skattebetalarna i ett hemligt avtal finansiera köpet

Varför var det i det läget så nödvändigt att privatisera blbesiktningen? Jag rekommenderar Böhlmark ett besök hos sin bogerliga kamrat Ekonomisten.

Bloggat: Martin Moberg,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

När säljer Moderaterna en domstol?

12 juli 2012

Moderaterna har sålt en bit myndighetsutövning till ett privat bolag. Att köra en obesiktad bil är olagligt. Bilbesiktningen var den instans som när det begav sig avgjorde om jag fick köra min bil eller inte.

Som alla bilägare svor jag över bilbesiktningen, men någonstans i bakhuvudet insåg jag att det faktiskt var bra bra för mig som trafikant att inte vilka skrothögar som helst fanns bredvid mig när vi färdades i en hastighet av 30 meter/sekund.

Vissa av mina mer senfärdiga kompisar brukade stånka över svårigheten att få  tider. ”Boka direkt du får kallelsen, din klant” var mitt standardsvar.

Moderaterna ville privatisera bilbesiktningen som allt annat. Problemet var att verkstäderna inte ville besikta bilar och kunderna valde inte de få verkstäder som trots allt försökte. Vad göra? Man säljer till en riskkapitalist baserad på Cypern och låter skattebetalarna stå för finansieringen.

I måndags blev affären mellan staten och Opus Group klar. Företaget kontrolleras enligt Svenska Dagbladet av ett holdingbolag i skatteparadiset Cypern.

En tredjedel av Bilprovningen – 70 servicestationer runt om i landet – säljs. Och hälften av köpeskillingen – 375 miljoner kronor – lånar Opus Group av Bilprovningen. Inom fem år måste Opus Group betala tillbaka, men villkoren är, som sagt, hemligstämplade. Om några andra var intresserade av att köpa får vi inte heller veta AB

Jag bara skakar på huvudet. Hemligstämplad afär, hemliga villkor och säljaren finansierar köparen. Vad händer om köparen går i konkurs? Att Peter Norrman får besöka KU tar jag för givet.

Det som skiljer denna privatiseringfrån andra är att der rör sig om en slags myndighetsutövning. Moderaterna har här passerat en principiellt viktig gräns. Vilken är nästa myndighet att säljas ut? Alkoholtillsynen? Tillsynen av livmedelshantering? Varför inte en förvaltningsdomstol?

Svea Hovrätt?

Bloggat: Peter Högberg, Lasses Blogg, Jinge,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser