Posts Tagged ‘avtalsrörelse’

Handels krav är rimliga och rättfärdiga

30 mars 2012

Handels, mitt fackförbund, varslar om srejk från och med 13/4. Vi strejkar för att även vi ska få samma löneökningar som andra.

För Handels medlemmar är det viktigt att få löneökningar räknat i kronor eftersom många inom våra branscher har låga snittlöner. Men Svensk Handel har lämnat ett bud räknat i procent vilket innebär att de som har de lägsta lönerna skulle halka efter och få mindre pengar i plånboken jämfört med yrkesgrupper som har bättre betalt. Det tycker vi är orättvist. De har ju inte lägre hyra eller levnadsomkostnader.

Andra grupper har redan fått flera hundra kronor mer i ny lön per månad än vad Svensk Handel erbjuder. Svensk Handels bud innebär att våra medlemmar, varav de flesta är kvinnor, skulle halka efter och få mindre pengar i plånboken jämfört med andra yrkesgrupper som redan har bättre betalt. Vi kan inte acceptera ett avtalsförslag som cementerar orättvisa löneskillnader. Handels.se

Våra hyror betalas i kronor, likaså vår mat och våra kläder. Skulle vi gå på lokal och köta pytt med läsk betalas även det i kronor. Därför kräver vi mer procent än våra kamrater inom IF Metall och Byggnads.

Medlingsinstitutets uttalande om att de inte tänker medverka till löner över det sk  ”märket” är djupt stötande, det är även kontraproduktivt.

Statliga Medlingsinstitutet har bland annat till uppgift att hjälpa fack och arbetsgivare när parterna inte kan komma överens på egen hand. Generaldirektör Claes Stråth har tidigare sagt att hans medlare inte kommer att medverka till avtal som ligger högre än industrins 2,6 procent.

Med andra ord är det ingen idé för Handelsanställda att sätta sig vid förhandlingsbordet med Medlingsinsitutet, eftersom förhandlingarna ändå inte kommer att ge något mer än det arbetsgivaren erbjudit, säger Per Bardh. Han tycker att Medlingsinstitutet har förstört årets avtalsrörelse genom sitt uttalande SR

Om Gen.dir Stråth trodde att hans uttalande skulle skrämma fram ett avtal, trodde han fel. Allt vad han åstadkom var att stänga förhandlingsdörren. Röda Berget säger:

Bra jobbat, Classe

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Jag polerar mitt strejkvapen

20 mars 2012

Det är snart påsk. Av någon anledning brukar förhandlingarna mellen mitt fackförbund Handels och Svensk Handel nå sit avgörande just runt påsk. Det är inte helt fel att hålla svärdet över påskhandeln när vi förhandlar.

Jag blir så innerligt förbannad på alla spån som verkar anse att Handels medlemmar, de som ni köper mat och kläder av, skäller på när ni tycker mjölken är för dyr, inte är värda sin lön.

Jag förundras över att samma folk som ena dan mumlar om jämställdhet mellan könen, plötsligt anser att det inte gäller lönen. Att det är OK att de anställda i service halkar efter industrin yterligare ett hack.

Jag blir ta mig f-n rasande på alla som anser att det är ”oansvarigt” att stå upp för sin rätt till ett värdigt liv för sig själv och sina barn. Vem tror att det är billigare att köpa mat för den som kränger kläder på Lindex än för den som svetsar plåt på ABB? Knappast någon. Men samma någon anser att den som jobbar på Lindex ska halka ytterligare några kronor efter svetsaren.

Vi handlar i kronor och ören, lönerökningar sätts i procent. För alla med rudimentära kunskaper i matte är det självklart att om svetsaren och lagerarbetaren ska ha samma påslag i kronor och ören måste lagerarbetaren ha fler procent.

Jag läser i SvD att Svensk Handel redan nu har strandat förhandlingarna. Svensk Handel visar en arrogans som gör mig vansinning. Deras första bud var även deras slutbud. Vill de inte förhandla får de också bära ansvaret för en konflikt.

Därför polerar jag mitt strejkvapen. Om handels vill använda det under påskhandeln är det redo.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Säg NEJ till skambudet från medlarna

29 november 2011

De sk oberoende medlarna kastar en spann hästskit i ansiktet på industriarbetarna när de lägger fram sitt medlarbud.

Den slutgiltiga hemställan från industrins egna medlare innebär ett lönepåslag på 2,6 procent under 13 månader. […]

Arbetsgivarna i Teknikföretagen svarade på det förra budet att de vill att lönen ska höjas med 3,2 procent under 22 månader. Det innebär 1,75 procent på årsbasis. […]

Fackens ursprungskrav var 3,7 procent i ett ettårigt avtal  LO-tidningen

Vad medlarna och arbetsgivarna gör är att leka med elden. Om de hoppas och tror att ett industriavtal på den nivån ska fungera som riktmärke för resten av arbetsmarknaden stoppar de skallen i sanden.

Låt mig säga det direkt, ett avtal med en löneökningstakt på 2,4 procent kommer inte att ”respekteras” av Kommunal eller Handels. Och det kommer definitivt inte att fungera som märke för byggnadsarbetarna eller personalen på järnvägen.

Då spelar det ingen roll alls vilka formuleringar arbetsgivarna lyckats få in i det nya industriavtalet, eller hur många debattartiklar direktörer och fackliga ledare skriver tillsammans. Om industrin enas om ett sådant avtal är det nog ingen som vet vilka krafter som släpps lösa på svensk arbetsmarknad. Men en sak vet vi.

Det kommer inte att bli vackert. Ingvar Persson på ABs Löneblogg

Jag var ledare på en Handelskurs för några veckor sedan, jag håller en kurs för kommunalare just nu och jag kan upplysa att de är stridslystna. Som medlem i Handels kan jag bara säga att jag är redo att agera strejkvakt när som helst.

Blir det konflikt på svensk arbetsmarknad beror det på arbetsgivarnas arrogans och dumhet.

Bloggat: Görans tankar

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Låglönesatsning och kvinnopotter ger resultat

26 september 2011

LO släppte idag en rapport som bevisar vad alla egentligen vet. Satsar man på något ger det resultat

LOs avtalssekreterare Per Bardh kommenterar rapporten med följande ord:

– De senaste årens satsning som LO-förbunden gemensamt gjort på kvinnor och lågavlönade visar sig nu ge resultat även i praktiken. Kvinnorna närmar sig männen och arbetarna håller jämna steg med tjänstemännen.

Med det, avslutar Per Bardh, är det viktigt att fortsätta arbetet för jämställda och rättvisa löner. LO

Grunden är lagd för avtalsrörelsen, det är bara att köra.

Bloggat: Peter Andersson, Martin Moberg, Staffan Lindström

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Finns det pengar till aktieutdelning, bonus och höjda VD-löner…

23 september 2011

…finns det även utrymme för löneökningar för löntagarna.

Svenskt Näringsliv och Almega går hand i hand inför den kommande avtalsrörelsen och skallet är samstämmigt. Inga pengar till de som verkligen behöver det. Det kallar dom att ”visa ansvar”, i själva verket handlar det om makt och girighet.

On SN vill ha någon slags trovärdighet måste de först

  • Avskaffa aktieutdelningen
  • Avskaffa alla VD- och styrelsebonusar
  • Kapa VD-löner och styrelseersättningar rejält.

Eftersom inget av detta har skett 2011 finns det även utrymme för generella lönepåslag med låglöneprofil. Arbetsgivarnas arrogans är häpnadsväckande.

Det är även bra för Sverige. När de som har dåligt ställt får penar kommer de att spendera det på  främst mat och kläder samt kanske billigare kapitalvaror.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Finns det pengar till aktieutdelning och bonus, finns det pengar till löneökningar

06 september 2011

Så snart det är dags för mig och mina kamrater att kräva en lönehöjning ekar de bekanta ropen. De kommer från samma håll, nyanserna skiljer, men budskapet är oavsett konjunkturläge alltid detsamma. Inga pengar för dig.

För mig är det självklart att när det finns pengar till aktieutdelning, bonus, höjda styrelsearvoden och höjda VD-löner finns det också klöver för att höja min lön.

Bloggat: Peter Andersson, LTB, Unionen Opnion. Peter Högberg, Martin Moberg

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Dags att smiska upp Almega – ta fram strejkvapnet

22 juli 2011

Almega fortsätter vara borgerlighetens sputspets. Denna gång är det Unionen som är måltavlan, nästa gång är det någon annan.

Det är dags att ta fram strejkvapnet och mota Almega i grind. Stäng ner hela skiten i två veckor och visa vad priset för arbete är.

It’s time to open av can of whop-ass

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Dags för LO att damma av konflikvapnen

07 maj 2011

Almega gör ett utspel som verkligen gör mig både spyfärdig och stridslysten.

– Alla har rätt till lön, men inte till löneökning, säger Almegas vd Jonas Milton till SvD.

Medarbetare som inte fungerat ska inte ha löneökning, anser han. SvD

Jag antar att det i Miltons mörkblå värld är han som ska avgöra vem som ”inte fungerat”. Det är helt tydligt att Almega inte är intresserade att fortsätta den tradition vi har på svensk arbetsmarknad med relativt få konflikter och en seriös samtalston mellan parterna.

Almega vill även frysa ingångslönerna i 10 år, vilket är ett eko av vad Anders Borg krävde för ett tag sedan. Fredrik Reinfeldt förklarade i sitt tal att moderaterna skulle satsa på att vinna de kvinnor vars löner Anders Borg vill sänka med Almehas benägna bistånd.

– Om de som redan tjänar sämst skulle få lägre lön skulle de få ännu svårare att leva på sin inkomst, vilket är orimligt. Det medför dessutom allvarliga samhälleliga konsekvenser som drabbar alla, säger LO:s avtalssekreterare Per Bardh DN

Det är dags att LO tar fram konfliktvapnen ur garderoben och använder dem för att försvara medlemmarnas intressen. Vem tror för övrigt att vårdprogrammen får fler sökande med lägre löner?

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vill arbetsgivarna ha fler konflikter på arbetsmarknaden?

15 april 2010

Frågan i rubriken kan tyckas vara absurd, men i ljuset av Svenskt näringslivs agerande under årets avtalsrörelse är den berättigad.

Arbetsgivarna har medvetet splittrat arbetstagarsidan på industiområdet, de prococerar medvetet de fackliga organisationerna genom att vägra förhandla och de har mage att använda finanskrisen som en hävstång för att förändra reglerna på den svenska arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv, ledda av den gamle moderate politruken Urban Bäckström, använder årets avtalsrörelse utifrån sina politiska intressen. Hans medlammar vinner i längden inte på att ställas inför en kommande avtalsrörelser där samordningen har havererat, därför att det kommer ofelbart att leda till fler konflikter.

Varför? Det är helt enkelt fler avtal som ska undertecknas.

Eller också är det så att Urban Bäckström faktiskt vill ha en period med många konflikter på arbetsmarknaden. Då kan han gå ut och skylle på den ”oansvariga fackföreningsrörelsen” och kräva inskränkningar i föreningsrätten. Urban lille – vi ser dig ch vi går inte på den lätta.

Såväl landet, ekonomin som företagen skulle tjäna på att Urban Bäckström byttes ut, synd att han inte inser det själv.

NetRoots | S-Buzz

Bäckströms politiska agenda kunde skapat konflikt inom handeln

08 april 2010

Urban Bäckströms oblyga försök att politisera avtalsrörelsen var nära att ta handeln till en konflikt. Hade så skett hade säkerligen Bäckström, ivrigt påhejad av borgarmegafonerna, hojtat om det ansvarslösa facket. Sanningen är att Bäckström kan skåde den oansvarige i närmaste spegel.

För en knapp månad sedan förklarade branschorganisationen Svensk Handels vd Dag Klackenberg att han tycker att de anställda har dåligt betalt. ”Låglöneträsk”, sa han faktiskt.

Arbetsgivarnas förhandlare ansåg ­redan då att de handelsanställda borde få löneökningar som motsvarade de industrianställdas, i kronor räknat. AB

Urban Bäckström är i sin fulla rätt att bedriva politiska kampanjer, men då borde han fortsatt jobba för moderaterna. I sitt nuvarande jobb spelar han rysk roulette med den svenska ekonomin.

NetRoots | S-Buzz