Posts Tagged ‘avtal 12’

Almega VILL avskaffa kollektivavtalen

31 maj 2012

Jag ställde en fråga häromdagen och svaret är ja. Det vill dom. Almega motsätter sig någon form av individgaranti, dvs generella påslag. De vill att lönen ska sättas i en process där ”närmste chef och medarbetare ska ges möjlighet att föra viktiga och vettiga lönesamtal”.

Det är en sak att ha någon form av individuella påslag ovanpå den generella höjningen, en helt annan att helt ersätta generella lönehöjningar med samtal mellan ”närmste chef och medarbetare”. Vad som detta innebär i praktiken är att kollektivavtalet avskaffas. På engelska kallas kollektivavtal ”Collective bargaining”, dvs kollektivt förhandlande som leder till kollektivt avtal. När hela gruppen förhandlar som en blir även strejkvapnet effektivt. Arbetsgivaren köper arbetsfred med lönehöjningar.

I Almegas värld ska kollektivavtalet ersättas med lönesamtal mellan chef och medarbetare. Vad händer när de inte är överens? Arbetsgivaren avgör. Vad händer med strejkrätten? Den försvinner. Almega suddar med ett drag av pennan bort två grundläggande mänskliga rättigheter.

Unionen ståndpunkt är den självklara; ”Arbetsgivaren ska inte ensidigt sätta lönen”.

Att Almega vill avskaffa kollektivavtal och strejkrätt är klarlagt, SN verkar hålla med.

Bloggat: Johan Westerholm, Martin Moberg

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Vill Almega avskaffa kollektivavtalen?

30 maj 2012

Frågan kan tyckas absurd med relevant med tanke på att Almega avvisar individgarantier i förhandlingar med Unionen.

– Arbetsgivaren ska inte ensidigt sätta lönen. Våra medlemmar vill se en lön som sätts i öppna processer med kriterier som är väl förankrade bland de anställda och företaget. Innan vi nått dit måste de anställda ha någon form av skydd mot godtycke – individgarantin fyller det syftet, fortsätter Niklas Hjert Unionen

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern