Posts Tagged ‘arbete’

LO har vägen till full sysselsättning

04 juni 2015

LO FöreslårSitter och skummar sammanfattningen av LOs rapport ”Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner”, det är en rejäl lunta på sisådär 400 sidor. Läs den gärna om ni så önskar. Jag gör några reflektioner.

 1. LO vill öka efterfrågan på arbetskraft, vilket bär något jag länge efterlyst. Denna eviga fokusering på utbudet leder inte att arbetslösheten minskar. Folk får ett jobb när det finns efterfrågan. Så enkelt är det.
 2. LO avvisar låglönejobb. LO avvisar alla tankar på lönesänkningar. Då var det sagt och högern kan sluta gny om saken. Det kommer inte att hända såvida inte högern bestämmer sig för att avskaffa den fria förhandlingsrätten och ogiltigförklara alla kollektivavtal. Det innebär att de även tvingar upplösa fackföreningarna och fängsla de fackliga ledarna. Det – kära höger är priset för era älskade låglönejobb.
 3. LO vill satsa på investeringar i infrastruktur och bostäder.

LO ser också en potential i kvinnors sysselsättning.

– Om kvinnor ökade sin sysselsättningsgrad till motsvarande männen och om kvinnor jobbade heltid lika mycket som män är potentialen över 400 000 sysselsatta. Sveriges största tillväxtpotential de kommande årtiondena är kvinnors deltagande i arbetskraften.

Dagens rapport är något S och Löfven bör lyssna på, menar Thorwaldsson.

– De bör läsa den som inspiration. Vi säger inte att de ska göra exakt som vi säger. Vi säger inte att vi har allt exakt rätt, det vet vi inte, men vi tycker de ska ta den på allvar och läsa den AB

Som medlem i ett LO-förbund tycker jag det är bra att LO tar fram denna rapport. Arbetslösheten angår alla och det är inte LOs uppgift att sitta i garderoben och vara tysta.

LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström kräver i LO-bloggen att makterna ska ”Kickstarta svensk ekonomi!”. Jag kan inte annat än att hålla med.

Bara att köra igång.

Annonser

Annie Lööf är enligt egen utsago ”halvkokt”

03 juni 2015

Bild 1Annie Lööf gick nyligen i taket över ett förslag från Socialdemokraterna. ”Halvkokt idé” var hennes omdöme. Nu visar det sig att Centern för några år sedan drev samma krav.

I en debattartikel från 2012 redogör tre C-politiker för förslaget. ”Det görs i dag upphandlingar i Sverige för över 700 miljarder kronor. Ett förslag är att låta sociala hänsyn ingå i bestämmelserna om fullgörande av kontrakt. Exempelvis kan krav på att en viss andel arbetslösa ska anställas vid utförandet av ett kontrakt” skriver de och menar att det skulle skapa 20 000 jobb för långtidsarbetslösa inom stat, kommuner och landsting. AB

Lite väl mycket sandlåda över Annie Lööf just.

Annie Lööfs ilska gläder mig

02 juni 2015

Bild 1Annie Lööf gillar inte vår politik. Det var ju en en nyhet. Det är iofs inget som oroar mig. Jag hade blivit mer oroad om Lööf gillat vår politik. Den som hyllar fackföreningshataren Thatcher har väldigt lite gemensamt med den svenska arbetarrörelsen.

Jag har å andra sidan svårt att förstå Lööfs ilska. Hon hänvisar i AB till något ”förslag” hon lade från en talarstol i Visby. Förväntar sig verkligen Lööf att vi ska utforma vår politik utifrån vad nån borgare fräser ur sig från en talarstol?

Jag har lika svårt att förstå varför AB gör en stor rubrik av att Lööf inte gillar oss. Jag har fått förklarat av diverse journalister att en av de primära definitionerna av nyhet är att händelsen ifråga är ovanlig eller ej förväntad.

Vi testar:

 • Händelse: Sossarna lägger ett sosseförslag?
 • Reaktion: Annie Lööf tycker det är kasst
 • Är Lööfs reaktion ovanlig? Nej.
 • Är Lööfs reaktion förväntad? Ja
 • Lööfs reaktion är alltså ingen nyhet.

Varför bry sig?

Malmö satsar på jobb och framtidstro

21 maj 2015

schönströmDen nya majoriteten, eller rättare sagt minoriteten, börjar presentera den budget Vänsterpartiet sade nej till. Först ut några satsningar på arbete.

 • Cirka 200 personer som idag har försörjningsstöd anställs inom Jobb Malmö.
 • Lyckade exempel på liknande en satsning finns i andra kommuner, till exempel Borås.
 • En gemensam handlingsplan för att motverka ungdomsarbetslösheten mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen
 • presenteras i juni 2015.
 • Efter prövning av Konkurrensverket införs Vita jobb-modellen i upphandlingar.

De som vill läsa om hela satsningen kan göra det här. Personligen vill jag framhålla två saker.

 • Jobbkrav i Malmö stads upphandlingar: Malmö stad kommer ställa krav på de företag som vinner upphandlingar för kommunen att de bidrar till Malmös utveckling genom att erbjuda jobb till unga arbetslösa Malmöbor
 • Sprid Lindängenprojektet: Det framgångsrika projektet på Lindängen, som innebär att lokala socialsekreterare har mer tid och bättre möjligheter att lotsa personer från försörjningsstöd in i jobb eller utbildning, kommer utvidgas till andra delar av Malmö.

Lindängenprojektet är ett exempel på hur Malmö genom ett ändrat arbetssätt nått framgång.

Satsningen på lokala socialsekreterare är framgångsrik. 2014 minskade antal hushåll i Lindängen som fick socialbidrag samtidigt som det skedde en ökning i hela stadsområdet. Det är också fler som fått bidrag som lyckas få jobb, 77 under 2014 jämfört med 29 år 2010.

Men framtiden är oviss, hittills är det bara bestämt att det lokala socialkontoret får vara kvar till nästa årsskifte, säger Sara Sunning:

– Vi hoppas att vi får vara kvar och blir en permanent verksamhet.SdS

Mycket riktigt blir verksamheten permanent.

Kära KD – Exakt hur ska ett dubbelt jobbskatteavdrag ge långtidsarbetslösa jobb?

05 maj 2015

pajasKD har lagt ett förslag som de inte kan förklara.

Ett nystartsavdrag i form av ett dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa som får jobb. Det är huvudnyheten i Kristdemokraternas vårbudgetmotion. AB

KD anser alltså att det finns en massa lediga jobb som de abbans lata arbetslösa inte söker. Men om de får ett dubbelt jobbskatteavdrag – då reser ui sig från soffan och skaffar sig ett jobb. Dagens Arena dramatiserar det hela.

”Ebba: Kom igen, gå upp ur sängen nu!
Arbetslös: Orka, liksom.
Ebba: Då blir det mindre bidrag.
Arbetslös: Vem bryr sig.
Ebba: Men om mamma staten ger dig ett jobbskatteavdrag? Det är bara att ta ett av de här jobben som ligger och skräpar här på hög?
(Pekar på en hög med papper)
Arbetslös: Softare att inte göra nåt.
Ebba: Okej. Men om du får dubbelt jobbskatteavdrag då?
Arbetslös: Okejrå. Fan va du tjatar”

Jag hade en längre twitterkonversation med Fredrik Hardt, pressnisse hos KD. jag ställde den enkla frågan ”Hur gör ert dubbla JSA just de arbetslösa anställningsbara?”.

KD-förslaget avser att ge just de långtidsarbetslösa jobb – alltså vill jag veta mekanismen bakom miraklet. Eftersom KD lägger ett så riktat förslag är det rimligt att tro att de kan påvisa sambandet mellan ett dubbelt JSA och att en person som inte sett ett jobb på 4,5 år faktiskt får ett jobb.

Allt jag fick från Hardt var rundsnack.

Den ena handen vet inte vad den andra gör” hette det i visan. KD-versionen är ”ingen hand vet vad den gör”.

Utbildning är bättre än lönesänkning

22 oktober 2014

kassa_pa_jobbIdag ger två helt skilda nyheter ett sammanhang. SR har ett reportage från Gnosjö.

Ett av de företag som har haft svårt att hitta rätt personal är Gnosjö Automatsvarvning där Linda Fransson är vd.

– Det krävs ganska mycket innanför pannbenet för att kunna köra en sådan här maskin. Jag blir ibland lite mörkrädd när man pratar med utbildningssamordnare där de tror att en sextonåring kan kör maskinerna. Nej, du ska gå ett industriprogram och du ska faktiskt ha ditt gröna certifikat när vi anställer dig, för att vara anställningsbar hos oss, säger Linda Fransson. SR

SR skriver vidare att enligt en rapport från Tillväxtverket som omfattar 16000 små och medelstora företag vill 70% av dessa växa, men av dessa anser 25% att det inte går pga brist på rätt på rätt personal. I DN kan vi läsa hur Socialdemokraterna tar tag i frågan. 24 000 permanenta utbildningsplatser i komvux, folkhögskola, högskola och yrkeshögskola.

När nu vissa element från borgerligheten nu sannolikt kommer att skrika AMS-politik är det viktigt att komma ihåg vad Linda Fransson i Gnosjö säger. Hennes problem är just utbildad personal.  Att i det läget avvisa utbildning är också att tala om för företagen att de inte förstår sina egna problem. På samma sätt bortser de från Tillväxtverkets undersökning.

Personalens kompetens är en nyckelfaktor hos alla företag,myndigheter och ideella organisationer. Utbildning är också en nyckelfaktor när det gäller att öka Sveriges globala konkurrenskraft.

Borgerlighetens lösning var lönesänkningar. Vår är utbildning.

Idag är en helt ny dag.

Bättre äldreomsorg + jobbsatsning = Sossar levererar

04 augusti 2014

ÄldreomsorgVi vet att rekryteringsbehovet i äldreomsorgen ökar. Vi vet att är brist på utbildade undersköterskor samtidigt som antalet unga som söker vårdutbildning på Gymnasiet sjunker. Vi vet att arbetslösheten är hög, speciellt bland unga. Vi vet också att notan för hyrpersonal skenar.

Socialdemokraterna kommer att investera 2,8 miljarder kronor i traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen, inom ramen för yrkesintroduktionsavtal. Jobben kombineras med relevant yrkesutbildning, främst utbildning till undersköterska. SAP

För Skånes del innebär det c:a 3 000 platser.

En åtgärd löser multipla problem, vilket inte är så illa. Den som vill veta mer kan kolla på partiets hemsida, läsa förslaget eller kolla en presentation.

Det märks att valrörelsen börjat på allvar. Jag ser fram emot en valrörelse som handlar om politiska sakfrågor istället för spelteori.

Borgeriet kommer att hävda att de gör/redan gjort/tänker göra detta.   Det är deras vanliga reaktion De hänvisar till nån guide eller ajpajjobb. Klatschiga namn på verkningslösa åtgärder är en moderat specialitet.

Men, oavsett vad de gjort/gör/tänker göra har de som synes inte löst problemen.

Vi sossar snackar inte vitt och brett – vi levererar.

9% arbetslösa, men Reinfeldt är nöjd

30 juli 2014

Lille_Jul-ReinfeldtNya siffror visar en arbetslöshet på 9,2%. 9,2%!!!

En gång i tiden hade media jagat ansvariga politiker för att få ett besked på den överskuggande frågan: ”Hur ska vi får ner arbetslösheten?” Idag är det tystare än tyst.

SEBs chefsekonom Robert Bergqvist anser i DN att ”Man får en känsla av att Europakonjunkturen har gått in i en svacka” och KI uppger att; ”Det råder inget högtryck i den svenska ekonomin

Jag gjorde en sökning på Reinfeldt på Expressen, Aftonbladet, DN, SR & SvT men hittade inga kommentarer, inga besked om hur arbetslösheten ska minska,

Han sitter förmodligen på sin yacht och äter blåstångsatårta med ketchup.

Arbetslöshet är inte hans grej.

Han är nöjd med tingens ordning.

Matchningsanställningar – ytterligare en meningslös moderat ickeåtgärd

30 juni 2014

Style: "Neutral"Moderaterna politik för ”arbete” fortsätter i samma gamla fotspår. Den likt de andra sammanfattas i några få ord; ”meningslös”, verkningslös”, ”slag i luften”. Denna gång är det en ny anställningsform som ska fixa jobb åt arbetslösa.

Verksamheten ska bygga på upphandling av matchningsaktörer som aktivt arbetar med att rusta och matcha människor till jobb. Arbetsförmedlingen ska anvisa personer som tidigare befunnit sig i sysselsättningsfasen till en anställning hos matchningsaktören som jobbar med matchning genom en kombination av hand­ledning och kompetensutveckling. Syftet är att stärka personer som varit utan arbete en längre tid för framtida jobb. DN

Jag känner vinddraget från satsningar såsom coacher, lotsar – jag får vibbar av diverse bolag som vevar med new age-kristaller och rökelse. Dessa matchningsanställningar är inget annat än samma moderata ickeåtgärder om och om igen. Gemensamt är att gödslar oseriösa aktörer med pengar.

Människor som inte har rätt kompetens behöver utbildning – inte en ny anställningsform. Folk som har adekvat utbildning, men saknar ingångar på arbetsmarknaden behöver just ingångar – inte en ny anställningsform.

Jag har läst artikeln tre gånger och ingenstans hittar jag ett motiv för en ny anställningsform.

Men upphandlas ska det.

Halleluja!!!

Liberalerna struntar som alltid i löntagarnas villkor

12 juni 2014

Strejk FpDe ”goda liberalerna” gillar marknaden, de gillar konkurrens, men de struntar i löntagarnas villkor. När Folkpartisterna Christer Nylander och Greve Hamilton attackerar strejkrätten avslöjar de den liberala agendan. David Eklind Kloo drar på Handelsbloggen formligen ner byxorna på de goda liberalerna.

Men fack och arbetsgivare börjar inte med samma förutsättningar. Anställningsförhållandet är en maktrelation. Den som för sin försörjning är beroende av att sälja sin arbetskraft står i en beroendeställning till den som anställer. Om vi vill ha ett mer jämlikt samhälle, om vi vill att även de som inte är privilegierade ska ha visst inflytande över sina liv – och vårt gemensamma samhälle –, så måste vi utforma spelreglerna på ett sådant sätt att de kompenserar för denna ojämlikhet. Och det finns i slutänden bara en sak som kan begränsa arbetsgivarnas makt över de anställda och det är arbetarnas möjlighet att gå samman och säga att under de villkor som nu erbjuds så är vi inte beredda att arbeta. Strejkrätten är fundamental om man inte vill lägga arbetarnas öde helt i händerna på dem som äger de resurser som krävs för att producera de nyttigheter vi alla behöver. Handelsbloggen

Nylander hänvisar i sin artikel till att andra länder har liknande regler. Vad han väljer att bortse ifrån är den fredsplikt som i inte finns i de länder Nylander refererar till. När de svenska parterna skriver ett avtal existerar fredsplikt under avtalsperioden.

I klartext innebär det att arbetsgivaren får en period av arbetsfred, de anställda får förbättrade förmåner. Jämfört med de länder Nylander refererar till har den svenska arbetsmarknaden få konflikter. De svenska fackföreningarna använder konfliktvapnen som sista utväg.

Greven och Nylander visar upp en skrämmande okunskap om hur den svenska modellen de facto fungerar. Eller inte. Åter till Eklind Kloos lysande inlägg

I slutet av artikeln avslöjar sig Nylander. Han skriver att ”Frågan om proportionalitet i stridsåtgärder bör återigen utredas, med målet att ta Strejk LOfram ett fungerande lagförslag. Hur stort behovet av ny lagstiftning kommer att vara avgörs främst av fackens eget agerande, nu och framöver.” Om han varit ute efter att utforma spelregler som inte ger endera parten en fördel så hade han medgett att det finns två möjliga vägar ut ur konflikten: att facket trappar ner sina konfliktåtgärder eller att arbetsgivarna hörsammar fackets krav. Om han varit neutral så hade han sagt att fackets och arbetsgivarens agerande avgör vilka effekter konflikten tillåts få för allmänheten och samhället i stort. För arbetsgivaren är det så viktigt att själv äga frågan om arbetarnas trygghet att man är beredd att låta tågen stå stilla. För facken är det så viktigt att begränsa otryggheten att medlemmarna är beredda att strida för detta inte bara där konflikten nu råder utan också i andra städer och i andra branscher. Om ambitionen är att låta bästa laget vinna borde man låta fack och arbetsgivare ta den fajten. Men Folkpartiets ambition är inte att låta Brasilien spela mot ett lilleputtland i en match där det enda som gäller är att göra flest mål. De vill rent av utforma reglerna till den starkares fördel. Av facket ska krävas proportionalitet. Arbetsgivarna har carte blanche att stå emot fullt rimliga krav hur hårdnackat de än behagar. Handelsbloggen

Liberalerna vill alltså ta ifrån fackföreningsrörelsen rätten att strejka. OK, de vill behålla den, men vattna ur den så till den milda grad att företagen inte påverkas alltför mycket av en strejk, vilket i praktiken är samma sak som att avskaffa den.

Gå med på försämringar, annars flyttar vi verksamheten utomlands

Det är talande att liberalerna aldrig har en åsikt om den konfliktmetod som kallas hot om nedläggning/utlandsflytt. De rycker på axlarna och hänvisar till marknaden. De har heller aldrig en åsikt om företagens ständiga försök att vattna ur den svenska modellen genom att likt Veolia säga upp fast anställda och ersätta dem med timanställda eller när företag säger upp egen personal för att sedan anlita bemanningsföretag. Den typen av manövrar ser liberalerna inte ens som de stridsåtgärder de är.

I valet mellan marknad och människa har liberalerna alltid valt marknaden. För de goda liberalerna är en löntagare en vara som prissätts på en marknad – allt som stör denna prissättning är av ondo. Liberalernas våta dröm om hur en arbetsmarknad ska fungera skulle vara en mardröm för 80-90% av de anställda.

Alla som tycker att det skulle vara bra om deras arbetsgivare kommer in dagen före semestern och glatt trumpetar ut

”Ni är härmed uppsagda, efter semestern kan ni söka om era jobb. Om jag väljer att anställa er kommer det att vara till en lägre lön, ni kommer att få en fast tjänst på c:a 60%, men ni kan fylla ut resten med timmar om och när jag behöver er.”

kan med gott hjärta rösta på ett parti med liberala grundvärderingar.

Övriga…

Läs Moberg och Radhuslängan