Posts Tagged ‘afghanistan’

Svenska trupper hem från Afghanistan – min linje vann

10 maj 2014

17 april 2010 beslutade de skånska socialdemokraterna att den svenska militära insatsen i Afghanistan skulle avslutas. Jag hade skrivit en motion som just krävde detta och efter en lång debatt bifölls den.

De skånska socialdemokraterna beslutade alldeles nyss om en förändring av den svenska insatsen i Afghanistan. Bakgrunden var en motion skriven av undertecknad med tre atts-atser:

  • De svenska trupperna omedelbart dras hem från Afghanistan
  • Sverige formulerar en ståndpunkt som bygger på dialog och diplomati som en väg mot fred och demokrati
  • Sverige ökar biståndet till Afghanistan

Ovanstående att-satser bifölls av kongressen efter rösträkning med de ungefärliga siffrorna 180 – 140. Det främsta argumentet för att bifalla motionen var att insatsen inte kommer att leda till målet, dvs fred och demokrati. Undertecknad argumenterade främst utifrån den ståndpunkten, Henrik Fritzon menade att kriget inte kan vinnas militärt. Ingen har någonsin militärt besegrat en inhemsk motståndsrörelse.

Skånes socialdemokrater har visat mod och tagit ett riktigt beslut.RB 17/4-2010

En tid senare blev Skånesossarnas ståndpunkt även socialdemokraternas. Idag halas flaggan på den svenska basen i Afghanistan.

Den process som startade med att jag formulerade mina krav avslutas i nådens år 2014.

Att vara politiskt aktiv att kunna påverka.

Annonser

Sverige sviker sina afghanska tolkar

22 april 2014

Den som vill ha lojalitet måste också ge lojalitet. Flödet går åt båda håll.

Alla inblandade är överens om att de afghanska tolkar som jobbar/jobbat åt Sverige i Afghanistan gjorde värdefulla insatser. Utan deras språkliga kunskaper, utan deras kulturella insikter hade insatsen varit mer eller mindre omöjlig. Nu avslutas den militära insatsen och våra tolkar lämnas åt sitt öde.

Många afghaner har betraktat våra styrkor som en främmande ockupationsmakt. I deras ögon är tolkarna kollaboratörer och vi vet alla vad som händer med såna när den främmande militärmakten försvinner. Faran för liv och lem är alltså överhängande för samtliga individer som jobbat som tolk år den svenska militära makten.

Försvaret hade i samarbete med Migrationsverket löst uppgiften, var beskedet. Av hänsyn till tolkarnas egen säkerhet ville man inte avslöja hur många det handlade om eller något om omständigheterna, men man garanterade att det har gjorts noggranna säkerhetsbedömningar för alla tolkar.

Men säkerhetsbedömningarna görs bara för de tolkar som i dag har kontrakt med Försvarsmakten. För de tolkar som redan har avslutat sin tjänst finns inget skydd alls, deras skyddsbehov kommer inte ens att utredas. Det framgår av en redogörelse till Försvarsdepartementet, som tidigare har hemligstämplats. Där står bland annat:

”Försvarsmakten vill särskilt påpeka att det påtagna ansvaret för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning.” SR

Försvarets besked är ett monmentalt svek som mycket väl kan medföra att de tolkar som inte får asyl i Sverige mördas av sina landsmän.

Den svenska militära insatsen har varit misslyckad från dag 1. Jag hade haft en förhoppning om att insatsen skulle ha avslutas med ett korrekt beslut, men ack så fel jag hade.

Om inte annat är det konsekvent.

Ingen svensk militär i Afghanistan

13 maj 2013

bildtunnaSveriges kringresande oljefläck, Carl Bildt, har i brist på visdom deklarerar att han vill se fortsatt svenskt truppnärvaro i Afghanistan efter 2014. Bildt vill att de ska ”utbilda”.

Sverige ska definitivt arbeta med utbildning i Afghanistan, men den typen av utbildning vi ska ägna åt oss kräver vanliga lärare som undervisar i ämnen såsom ämnena är läsa, skriva, räkna och sånt, inte direkt prio för en militär trupp.

Men det finns fler skäl till korruptionen i Afghanistan. New York Times avslöjade nyligen att amerikanska underrättelsetjänsten CIA under mer än tio år har givit Afghanistans president Hamid Karzai plastpåsar och ryggsäckar med pengar varje månad. Tidningen kallar det mutor.

– Det är en annan form av budgetstöd, skulle man kunna säga. Även om de utbetalas i lite ovanliga former, säger Carl Bildt men tillägger senare att pengar i plastkassar inte är bra och att de antyder korruption DN

En annan form av budgetstöd”, det kan han ju kalla det…

Det är dags att ta hem soldaterna och låta SAK ta över insatsen.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Sluta hatta Hultqvist – bli varmhamrad

21 mars 2013

Jag blir lite matt när jag läser kacklet i DN om hur frågan med de afganska tolkarna ska lösas. Widman(Fp) anser att tolkarna ska få visum till Sverige för att kunna söka asyl på plats. Danielsson(c) vill göra ungefär samma sak, men genom att kalla tolkarna till en utbildning i Sverige kan de söka asyl redan första dagen. Ocarsson(kd) anser att regeringen ska ”agera”. Vi har alltså 2 regeringspartier som klart ser problemetmen vill lösa saken genom att placera tolkarna i Sverige där de kan söka asyl enligt gängse regler samt ytterligare ett som kräver ett ”agerande”.

Peter Hultqvist(s) ser helt klart problemet.

Peter Hultqvist (S), ordförande i försvarsutskottet, kritiserar Tobias Billström för ”en kallhamrad attityd”. Han vill att regeringen fattar beslut om ett program för tolkarnas säkerhet.
– Försvarsmakten ska med stöd av regeringen gå igenom – person för person – vad som kan lösas på plats. Kanske kan säkerheten lösas genom att tolkarna får hjälp med jobb i andra delar av landet. Frågan om asyl blir aktuell först i ett slutskede, säger han. DN

Som jag skrev igår är PH ack så korrekt, men han borde inse att vi har en exceptionell situation som kräver en snabb lösning. Hultqvist kallar med rätta Billström kallhamrad, men han borde bli varmhamrad och agera för att ge tolkarna omedelbar asyl för att sedan ta fram en principell policy för hur framtida situationer ska lösas. Det aktuella fallet handlar i grunden inte om migrationspolitik utan om utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Jag tror ingen av Hultqvist, Danielsson, Widman eller Oscarsson vill läsa att denne man och hans familj har raderats ut.

Han berättar hur mannen kallat honom ”otrogen”, alltså icke-muslim, och sagt att han visste var Fraidoon Momand bor med sin familj och vilka tider han brukar arbeta.
– Mannen avslutade med att säga att detta var min sista varning. ”Lämna jobbet annars dödar vi dig!”
Fraidoon Momand åkte tillbaka till basen och anmälde det som hänt. Han har blivit intervjuad av svenska officerare, militärpolisen, talat med afghansk polis, ja till och med rapporterat till guvernören i provinsen. Men ingen har gripits.
– Nu är jag rädd jämt för att de ska komma och knacka på dörren, säger han. DN

Det finns en klar politisk majoritet i riksdagen – använd den.

Bloggat: Martin Moberg, PO Wågström, Johan Westerholm, Peter Högberg, Hans Åberg, Staffan Danielsson, Sjätte mannen,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Käre Hultqvist – Skärp dig och kräv asyl för tolkarna!

20 mars 2013

Jag ser i DN att min kamrat och namne Peter Hultqvist har hamnat inte så lite fel i frågan om de afghanska tolkarna. Hultqvist konstaterar att Sverige har ett ansvar, men han drar inte konsekvenserna av sina lutsats.

– Jag är inte beredd att idag säga att tolkarna automatiskt ska få asyl. Det finns mycket annat vi kan göra innan vi når den punkten, säger Peter Hultqvist (S), ordförande i riksdagens försvarsutskott.
Hultqvist anser att Sverige har ett stort ansvar för den personal man anlitat och att saken måste ”hanteras varsamt”.
– Man måste gå igenom varje enskild person och se vad som behöver göras i varje fall. Det kan finnas många lösningar på plats. Det kan finnas andra arbeten, det kan handla om att flytta inom landet.
– När man sedan har gått igenom alltihopa så får vi se hur vi ska lösa ut de som är kvar och kanske har en starkare hotbild än andra. Hur det ska ske får man ta ställning till i ett senare läge, säger Hultqvist DN

Hultqvist resonerar ack så logiskt och ack så korrekt, men samtidigt ack så fel. De tolkar som jobbat åt den svenska miltären betraktas av många afganer som förrädare som hjälpt en ockupationsmakt. Om någon undrar vad som händer med såna när ockupationsmaktens skydd är borta är det bara att öppna en historiebok.

Jag vill påpeka för min gamle kamrat Hultis att det inte är en skam att ändra åsikt när man har hamnat fel. Det är i själva verket både smart, rätt och modigt.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

 

Reinfeldt måste ta i de Afganska tolkarna

20 mars 2013

Lille_Jul-ReinfeldtJag har tidigare skrivit om de afganska tolkarna och deras behov av asyl i Sverige. Nu tar ÖB bladet från munnen och gör ett viktigt påpekande.

ÖB säger att det utan tvekan finns ett hot mot tolkarna i Afghanistan när Sverige drar sig tillbaka militärt.
– De förknippas med Isaf och svenska förband. Och alla vill inte ha oss här, även om huvuddelen av folket vill det. Sverker Göranson säger att han vill att regeringen skapar någon form av asylprogram för tolkarna.
– Det är varumärket Sverige som vi hanterar i detta. Det måste finnas en grad av medmänsklighet.  DN

ÖB nämner ”varumärket Sverige”. Han har rätt att det är ett nationelt ansvar ocvh det handlar om Sveriges anseende i världen. Det gör att frågan hör hemma på statsministerns bord.

Det är dags för Reinfeldt att sluta ägna sig åt spontana aktiviter och ta sitt ansvar.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Sverige har ett ansvar för de afganska tolkarnas överlevnad

09 mars 2013

tolkDet är ingen hemlighet att jag är och har varit motståndare till Sveriges militära insats i Afghanistan. Med det sagt måste jag slå fast två saker.

Sverige har ett ansvar för de soldater som vi skickade ut. Erfarenheten visar att soldater som varit i strid ofta har svårigheter att acclimatusera sig till en tillvaro på hemmaplan. Vissa är mer eller mindre traumatiserade av det de har gjort och sett, medan andra helt enkelt har svårt att vänja sig en tillvaro som är mindre intensiv än livet i en krigszon. Vi måste alltid skilja på motstånd mot policyi fråga om en väpnad konflikt och attityden mot de män och kvinnor vi skickar i krig.

Sverige har också ett ansvar för de peroner vi ”använder/utnyttjar” på plats. De afghanska tolkarna är exempel på personer vi har använt eller utbyttjat. Vi vet att många afghaner ser de svenska styrkorna som en ockupationsmakt. Tolkarna är i deras ögon personer som hjälper en ockupationsmakt. När ockupanterna försvinner vet alla vad som händer med de som anses vara kolloboratörer.

De söker nu asyl i Sverige och Billströms besked är anmärkningsvärt..

– Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det, säger Tobias Billström

Men det är väl på grund av att de har arbetat med den svenska staten som de riskerar att hamna i den här situationen?

– Det spelar ingen roll om man har hamnat i den eller riskerat att hamna i den SvD

Tolkarna, 25 till antalet, har gjort Sverige stora tjänster, förmodligen räddat svenska liv men när det är dags att betala den moraliska räkningen beter sig Sverige som en brännvinsadvokat. Försvaret för i alla fall upp frågan på dagordningen. Hittils har jag inte hört försvarsministern klart säga vare sig bu eller bä i frågan, utan bara moderatmumlat.

Det är inte ofta undertecknad, Anders Lindberg och PJ Anders Linder hanmar på samma sida. I denna fråga är det just ”inte ofta”.

Bloggat: Wiseman

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Billström offrar tolkarna – vad säger försvarsminister Enström?

31 juli 2012

De tolkar som jobbat åt svensk trupp  i Afghanistan riskerar att ses som kollaboratörer av sina afghanska landsmän när de svenska trupperna lämnar Afghanistan. Billström verkar inte inse att det kan vara farligt.

– Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare behandling än en person som inte varit det, säger Tobias Billström. SvD

Har inte Billström förstått vad en  militär tolk gör? Hur tolken uppfattas? De personer som tolkat åt svensk trupp i Afganistan uppfattas av lokalbefolkningen som en del av den svenska militären. Tolkarna är de facto en oersättlig del av det svenska kommunikationssystemet i en stridszon. Tolkarna är en del av den svenska militären, även om de inte bär svensk uniform. De är inga vanliga statsanställda.

Försvarsminister Karin Enström har varit väldigt tyst. Vad säger hon om Billströms önskan att kasta hennes tolkar till vargarna?

Vad säger Allan Widman?

Bloggat: Jens tyckerier, Henric Borgström, Kommunisternas blogg, annarkia

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Sverige har ansvar för ”sina” afganska tolkar

30 juli 2012

Att samarbeta med ockupationsmakten får konsekvenser när ockupationsmakten lämnar. För många Afganer är Sverige, USA och de andra utländska styrkorna i Afganistan en ockupationsmakt. Sverige kanske uppfattar sig själv som en ockupationsmaktt, men det spelar i detta sammanhang ingen roll. Den som samarbetar med ockupanterna är en kollaboratör, och alla vet vad som händer med såna….

Murtaza Bigzad, som jobbat på fältet sedan 2007, menar att förtroendet för Isafstyrkorna har försämrats kraftigt de senaste fem åren, till följd av sönderkörda åkrar, amerikanska koranbränningar och nattliga räder, och att det numera är vanligt att invånarna ute i byarna förolämpar de svenska soldaterna.

–De beter sig rätt annorlunda mot oss jämfört med 2007 och anser att både vi och svenskarna är hedningar, säger han. SvD

Kort sagt ligger våra tolkar risgt till.

Sverige måste ta ansvar för de personer som mot en rätt måttlig ersättning gjort den svenska insatsen möjlig. Det handlar inte bara om anständighet, det handlar också om Sveriges trovärdighet.

Vill vi i framtiden kunna anställa lokala tolkar i konfliktområden måste de veta att Sverige inte lämnar dem åt sitt öde när jobbet är klart.

Regeringen måste ta ett beslut.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Vill Moderaterna ansluta Sverige till Nato?

21 maj 2012

Jag läser Reinfeldts Natoslickande artikel med visss förväntan. Kommer Reinfeldt att ge klara besked om vad moderaterna anser om svensk anslutning till Nato?

Om det säger han inget. Däremot ajunger han Natos lov i en tonart som får mig att misstänka att den långa planen är att smyga in i Sverige i Nato bakvägen.

Vad Moderaterrna gör att långsamt smyga Sverige in i Natos famn, utan att först fråga svenska folket om lov. En Natoanslutning är av den digniteten att den kräver en folkomröstning. Eftersom en folkomröstning ska avgöra frågan krävs inga statliga utredningar om anslutningens konsekvenser. Det avgörande är ju hur vi svenskar ser på vårt lands roll i världen. Det är ideologiskt och principiellt beslut, inte ett teknokratiskt.

Reinfeldt funderar även runt den fortsatta svenska insatsen i Afghanistan

Mycket fokus i den internationella debatten om Afghanistan ligger nu på 2014. De internationella styrkorna, inklusive den svenska, kommer successivt att dras tillbaka och övergå till satsningar på träning och utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna. SvD

Reinfeldt vill alltså att Sverige ska träna de säkerhetsstyrkor som tjänar en korrupt totalitär regim utan respekt flr mänskliga rättigheter. Vi har sett hur Nato ser på mänskliga rättigheter i det sk ”kriget mot terrorismen”, vi ser Gitmo, vi ser hur US army pissar på afghanska lik.

USA har en ovana att lägga ut sånt på entreprenad till bolag som Blackwater. Vill Reinfeldt att svenska pengar ska avlöna folk från Blackwater? Accepterar Reinfeldt att svensk personal arbetar sida vid sida med personal från detta bolag.

Jag har andra ambitioner för den svenska insatsen i Afghanistan, förhoppningsvis blir mina ambitioner även socialdemokraternas.

Bloggat: Jinge

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern