Posts Tagged ‘advokatsamfundet’

Ramberg sjunger på sista versen

11 juni 2011

Några av de tyngre advokaterna i Sverige tar samfällt avstånd från Anne Rambergs övertramp i samband med GustafGate.

Advokat Per E Samuelsson sammanfattar

Sveriges advokatsamfund har alltså offentligt tagit kungens parti i kungaskandalen: Kungen måste tala sanning! Och dömt ut kungens antagonister: Man kan inte lita på kriminella. Detta har skett utan att vare sig bevis lagts fram eller rättegång hållits.

Detta är en omöjlig position för den organisation som företräder samtliga landets försvarsadvokater. Vi som försvarar ”kriminella” var och varannan dag. Vi kan inte ha ett advokatsamfund som utan bevis agerar som om de vore ombud för kungahuset. Och som utan bevis och rättegång dömer ut alla ”kriminella” som människor man inte kan lita på. DN

Frågan är vilken relevans Svenska advokatsamfundet numera har i det svenska rättsväsendet. Kan ett rättsamhälle överlåta sysslan att övervaka och legitimera advokater och rättsprinciper till en organisation som anser att vissa medborgara är förmer än andra? Dessutom en organisation som leds av en person som vill sopa kritisk debatt under mattan. Mitt svar är nej.

Kan inte svenska Avokatsamfundet motsvara de krav Sverige har rätt att ställa på dem, få vi organisera de rättsvårdande uppgifterna på något annat och överlåta till Advokatsamfundet att vara en intresseförening för rojalistiska jurister.

Jasg tror Ramberg avgår innan sommaren blir till höst.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

PJAL säger inte ett skvatt om Ramberg

04 juni 2011

[UPPDATERAD] Upptäcker till min skam och rodnad att det är PJ Anders Linder, inte Per Gudmundsson som sktrivit posten. Korrigerar därför.

Där Aftonbladet pekar på problemet med den icke granskningsbara kungen och Expressen uppmärksammar det problem som Anne Rambergs agerande utgör, rycker SvD i form av PJ Andedr Linder ut till Monarkens försvar.

Jag skulle vilja se PJAL kommentera detta:

Svenska Advokatsamfundet är inte vilken förening som helst. Om jag som utövare av Kubb är missnöjd med Ornäs kubbsällskap kan jag gå med i Aspeboda Kubbsällskap. För den som vill agera som advokat i Sverige krävs medlemskap i SA.

  • Ser PJAL inga som helst problem med att Generalsekreteraren för denna organisation agerar på ett sätt som ifrågasätter hennes etik och rättskänsla?

För nästa fråga utgår jag från ett citat från Ramberg själv ”att kungen måste ha rätt, eftersom hon inte tror att det finns anledning att lita på personer som är dömda för för­beredelse till utpressning.” Är detta svenska advokatsamfundets officiella åsikt eller Rambergs egen?

Är detta Rambergs utgångspunkt när hon agerar som försvarsadvokat? Vad händer när hon i sin roll som försvarsadvokat ska förhöra en medlem av kungafamiljen under en rättegång?

  • Ser PJAL inget problem när generalsekreteraren för den organisation som avgör vem som för agera som försvarsadvokat öppet säger att den som någon har dömts för ett brott alltid ljuger?

Linder har vidare åsikter om Helins agerande i sin roll som journalist. Det må så vara.

  • Men varför, PJ Anders Linder, har du ingen kommentar till Aktuellts agerande när de inte klargjorde för tittarna att Anne Ramberg har starka band till kungafamiljen?

Bloggat: Jinge,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Toppadvokater kräver Anne Rambergs avgång

03 juni 2011

Reaktionerna på Anne Rambergs famösa framträdande i Aktuellt låter inte vänta på sig.

Enligt advokat Claes Borgström strider  uttalandet mot basal grundkunskap och grundvärderingar som advokater har. Borgström utvecklar:
– Jag kände mig upprörd efter inslaget. Jag är av en helt annan uppfattning. Man kan
inte frigöra sig känslan att hon gör så här just på grund av hennes medlemskap i
Kungliga patriotiska sällskapet, och att hon känner kungen och drottningen
personligen. Det gör det hela ännu mer anmärkningsvärt. Expressen

Det verkar som om Anne Renberg sitter löst. Hon borde avgå omedelbart för att undvika en uppslitande strid som riskerar att ytterligare undergräva förtroendet för advokatsamfundet.

I detta fallet avslöjas både de dolda vänskapsband som skyddar de invigda och den flathet Aktuellt visar.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern