Självständig riksbank: Ja – självsvådlig: Nej

Stefan IngvesRiksbankens roll och uppdrag är viktigt. Trots Riksbankens självständighet agerar de inom de ramar som anges av de folkvalda. Ola Pettersson och Torbjörn Hållö sammanfattar Riksbankens uppdrag.

Riksbankens uppdrag beskrivs i Lagen om Sveriges riksbank. Där framgår klart och tydligt att målet för penningpolitiken är att upprätthålla ett fast penningvärde. Riksbanken ska också främja ett effektivt betalningsväsende. I förarbetena till lagen framgår det dessutom att Riksbanken ska stödja tillväxt och sysselsättning. Målet om ett fast penningvärde har definierats som att inflationen ska stabiliseras på två procent per år. GP

Riksbankens självständighet innebär inte att Riksbanken är fria att göra vad de vill. De folkvalda ger Riksbanken ett mandat som innehåller mål, men även begränsningar. Precis som Pettersson/Hållö skriver har Riksbanken ”självsvåldigt har valt att utöka sitt mandat från inflation och sysselsättning till bostadspriser och hushållens skulder”.

Bostadspriserna och hushållens skulder är ett problem, men det är ett problem som någon annan än Riksbanken ska hantera. Om Ingves & co känner oro över bostadspriser och hushållens skulder ska de inte göra annat än att inse att någon sköter den saken.

Detta handlar om demokrati. Riksdagen väljs av folket. Om Riksdagen väljer att delegera vissa uppgifter till Riksbanken är helt i linje med de demokratiska spelreglerna. Om Riksbanken självsvåldigt agerar utanför sitt uppdrag är det ett flagrant brott mot den svenska demokratins grundprincip.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Etiketter: , ,

11 svar to “Självständig riksbank: Ja – självsvådlig: Nej”

 1. Anders Nilsson Says:

  Det är ju bara det att Ingves anser att bostadsbubblor är
  riksbankens sak och att detta ryms i mandatet. Visa att han har fel! Hur gick det med sysselsättningen efter haveriet i nov 1992 som till stor del utlöstes av att realräntorna steg oväntat och snabbt?

  Riksdagen har genom Riksbankslagen specificerat vad Riksbanken ska göra. Fast penningvärde och ett effektivt betalningsväsende. Sägs inget om hushållens skuldsättning eller bostadspriser i den lagen.

  Inflationsmålet riksbanksfullmäktiga har definierat inflationsmålet till 2%. Inte högst 2% utan på pricken 2%. Ingves & co uppnår inte inflationsmålet utan tar helt självsvåldigt på sig andra uppgifter.

  Ingves & co ska lyda riksbankslagen som en dresserad hund lyder sin husse. Vad Ingves själv anser är ointressant. /Peter

 2. Håkan Larsson Says:

  Ingves är bara den senaste i raden av riksbanksaktörer som har dubbla agendor. Vi kan kanske börja med att ifrågasätta det s.k. ”Sveriges Riksbanks pris till Alfred Nobels minne” som avsiktligt sammanblandas med de korrekta Nobelprisen och endast i undantagsfall utdelats till folk som verkligen bedrivit ekonomisk verksamhet som innebär att mänskligheten betjänats.

  Det priset påverkar vare sig Sveriges ekonomi, arbetslöshet eller demokratiska system. En riksbankschef som agerar självsvåldigt och ignorerar sitt inflationsmål gör det i allra högsta grad. /Peter

 3. Anders Nilsson Says:

  Det var ju Åsbrink (s) som tryckte på för att få ett Nobelpris
  i ekonomi. Vad har Ingves med det att göra? Grundfrågan är om
  Ingves gör en uppenbart orimlig tolkning av instruktionen. En tolk-
  ning utifrån ett skrivet dokument är inte riktigt detsamma som vilken åsikt som helst. (Här diskutera(s) inte, här votera(s).)

  Grundfrågan är om Ingves bryter mot Riksbankslagen. Det är en lag vi pratar om, inte en manual för en bakmaskin.

  Nobelpriset i ekonomi inrättades 1968, då var Åsbrink 21 och hade knappast något med det att göra. Om jag inte minns fel höll Nobelstiftelsen på att konka och priset för att rädda Nobelpriset som sådant var inrättandet av ekonomipriset. /Peter

 4. Anders Nilsson Says:

  Peter borde gå en generation Åsbrink tillbaka.

 5. Leif Andersson Says:

  ”Bostadspriserna och hushållens skulder är ett problem, men det är ett problem som någon annan än Riksbanken ska hantera”.

  Vad tycker du Ingves ska göra när ansvariga polikter kör strutsmentalitet, stoppar huvudet i sanden och låter problemen eskalera? Här verkar inte S heller vilja ta ansvar utan att blåsa upp bostadsbubblan ytterligare verkar även ligga i ditt partis intresse.

  Ingves ska inte göra ett smack, eftersom det inte är hans uppgift. Han har inte rätt att göra något. Är han missnöjd kan han avgå. De valda ska bestämma just därför att de är valda.
  Om du inte har märkt det befinner vi oss i opposition, om ett år har vi makten och kan göra något åt det. /Peter

 6. Leif Andersson Says:

  Om politikerna tog lika stort ansvar för vårt land som Ingves gör skulle det se mycket bättre ut för Sverige. Konstigt att alla alltid ska löjliggöra och nedvärdera de som försöker ta ansvar.

  Peter verkar mena att våra populistpolitiker ska styra oss mot ett ekonomiskt armageddon men han kommer säkert inte själv att vilja ta ansvar för resultatet.

  Du verkar inte förstå demokratins kärna. De personer du kallar populistpolitiker är valda av folket. Det ger dem rätt att stifta lagar som skall följas av alla, vilket inkluderar riksbankens chef. Går Ingves utanför sitt lagliga mandat ska han väck./Peter

 7. Leif Andersson Says:

  Enligt ditt synsätt behövs det ingen ledning för Riksbanken. Mata in ett antal ekonomiska parametrar för en beräkning som ger till resultat vilken styrränta som ska sättas. Vi övriga är glada över att någon tar ansvar när ni politiker inte vågar göra det.

  Naturligtvis behövs det en ledning för riksbanken, men den behöver en ledning som lyckas med sin uppgift. Riksbankens främsta mål är att uppfylla ett inflationsmål, vilket är 2%. Detta gör inte riksbanken, alltså har den misslyckats. Ingves tar inte sitt ansvar, han är en misslyckad riksbankschef.

  ”Vi övriga”, är det du och din hamster? /Peter

 8. Leif Andersson Says:

  Lika hög nivå på dina inlägg som vanligt när du möter åsikter som inte motsvarar dina egna.

  Jag ifrågasätter inte att politikerna har ansvaret för att föra en ekonomisk sund politik vilket gör att styrräntan kan sättas utefter de givna inflationsparametrarna. Men när dessa inte gör sitt jobb så anser jag att en chef för Riksbanken måste ta hänsyn till detta i sina beslut för att undvika en ekonomisk katastrof. Sen har den svenska bostadspolitiken varit haverererad sen mer än 20 år tillbaka så både M och S har totalt misslyckats på det här området.

  Ta bort ränteavdragen samt inför rak amortering av alla bostadslån på 30 år som i andra länder och vi kan sänka styrräntan till 0,25% för ökad tillväxt men när får vi se politiker som vågar ta dessa nödvändiga beslut?

  Jag för ett principiellt resonemang om vad Riksbanken formellt har rätt att göra. Det är strikt formellt inte riksbankens uppgift att bry sig om bostadspriser. Det har den lagstiftande församlingen slagit fast. Riksbankens främsta uppgift är hålla inflationen på 2%, vilket de inte gör.

  Det är inte Ingves uppgift att utvärdera de politiska besluten. Han kan inte välja vilka politiska beslut han ska följa. Han ska följa dem alla eller avgå. Jag hade sparkat honom vid första obstruktion. /Peter

 9. Leif Andersson Says:

  Mycket möjligt att det inte är Ingves uppgift men hellre någon som tar ett större ansvar när politikerna inte fullgör sina uppgifter än låter Sverige gå mot ett ekonomiskt stålbad bara för att ”följa reglerna”. Personligen föredrar jag personer som Snowden vilka likt Ingves agerar utanför sina riktlinjer när någonting är fel istället för lägervakterna i nazisternas koncentrationsläger ”som bara följde order”.

  Din kritik borde riktas mot Attefall, Norman och Borg i det här fallet. Det är dessa och speciellt Attefall som kapitalt misslyckats att få ordning på den här situationen och som riskerar att få hela den svenska ekonomin i en djup kris när bostadsbubblan väl spricker.

  Mitt inlägg handlade inte om bostadspolitik utan om riksbankens misslyckade inflationspolitik samt om Ingves förakt för lagen. /Peter

 10. Leif Andersson Says:

  Du vet mycket väl hur nära förknippad inflationspolitiken och därmed styrräntan är med den svenska havererade bostadspolitiken samt tillhörande överbelåningen.

  Sen kan man även diskutera hur inflationen mäts. Som bekant innebär en säkning av styrräntan att inflationen minskar ännu mer eftersom de överbelånade bostadsägarnas lånekostnader minskar när bostadsräntorna faller som en följd av detta. Samtidigt tar det nuvarande inflationsmåttet inte med bostadsprisernas utveckling vilket får anses egendomligt. Om detta togs med skulle inflationen ganska säkert vara kring 2% eller kanske även något över målet.

  Hursomhelst är Ingves en av de få makthavarna i Sverige som jag har förtroende för. Reinfeldt och Löfven ligger ljusår efter och ägnar sig bara åt billigt röstfiske bland marginalväljarna.

  Det spelar ingen roll. Ingves ska följa lagen som den är skriven. /Peter

 11. Pehr Says:

  Hur påverkas Riksbanken av exvis Maastrichtfördraget. Vad jag försports så är Riksbanken begränsad att hantera svenska kronor utan skall omvandla allt till Euro. Stämmer det? Omvandlingen till svenska pengar skall genomgå en speciell växlingskurs.

  Den svenska kronan är flytande gentemot andra valutor, inklusive euron. /Peter

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: