1 dag till #skongress – Vinster i välfärden

skongressFrågan om vinstuttag i välfärden kommer att bli den heta frågan på årets partikongress. Debatten har pågått länge, men på fredag skall det avgöras på det ena eller det andra sättet. Hur ser det dår ut? Hur ligger förslagen.

Det kommer att finnas ombud som driver en strikt ”inga vinster-linje”, andra ombud kommer att driva LOs linje där de kräver att vinster kraftigt begränsas. Se sid 8 i rapporten. Troligt är att de kommer att snacka ihop sig om en linje att ställa mot partistyrelsens förslag. Hur ser då det ut?

Häfte I – Ordning och reda i välfärden ger svaren. Alla nedanstående citat kommer därifrån om inte annat anges.

Välfärden är en viktig förutsättning för människors frihet. Den ska vara av hög kvalitet och finansieras gemensamt. Samma höga kvalitetskrav ska ställas på alla som är verksamma inom den offentligt finansierade välfärden. Vård, skola och omsorg är sociala rättigheter som ska fördelas efter behov och inte efter köpkraft eller marknadens principer. Alla ska ha rätt att välja, och medborgarnas inflytande och delaktighet i välfärden ska säkras. Skattemedel ska hanteras på ett effektivt sätt och lika regler kring öppenhet och insyn ska gälla i alla skattefinansierade verksamheter. Det krävs ett politiskt och gemensamt ansvar för kvaliteten i välfärden. Denna kvalitet kan inte lösas av marknaden eller vara en fråga bara för den enskilda individen.

Inledningen slår å ena sidan fast valfrihet, men å andra sidan ett krav på effektiv användning av skattemedel, öppen och insyn samt fördelning av resurser efter behov, vilket mycket riktigt kräver ett politiskt ansvar. PS säger klart att marknaden inte klarar av det. Vad innebär då dessa övergripande principer?

PS fokuserar på kvalitet och avvisar privatisering för dess egen skull. PS ser alltså inget egenvärde i privata alternativ.

Partistyrelsen vill se en vinstbegränsning, så att det inte längre går att göra stora vinster på bekostnad av kvaliteten.

Här är PS klara. De vill se en begränsning av vinsten. Ingenstans nämns en siffra, men en begränsning kräver en gräns.

Idag uppkommer stora vinster genom att man genomgående har lägre personaltäthet i exempelvis friskolor och på privata äldreboenden. Mot bakgrund av detta menar partistyrelsen att personaltäthet, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal eller landstingskommunal verksamhet.

PS vill även kunna reglera vilken personaltäthet ett privat företag skall ha. PS ställer vidare krav på öppenhet i tillståndsgivningen och hårdare krav på ägarindetifikation.

För att ny välfärdsverksamhet ska kunna starta måste det finnas tillräckligt med underlag i form av exempelvis elever eller vårdtagare. På så sätt undviker man att resurser förbrukas i onödan. På skolans område ska det kommunala inflytandet över nyetableringar öka, genom att ett obligatoriskt samråd sker mellan kommunen och huvudmannen innan en fristående skola får tillstånd. Ett samarbetsavtal ska finnas innan skolan får starta. Av samrådet ska framgå vid vilken tidpunkt och var i kommunen en etablering är mest lämplig. Om någon part i undantagsfall behöver anmäla en avvikande uppfattning ska den nationella nivån träda in som oberoende tredje part. Under tiden ska etableringen skjutas upp.

I klartext vill PS avskaffa den fria etableringsrätten. PS kallar det inte ett kommunalt veto, men beroende på vem som styr kommunen kan det mycket väl bli så i praktiken. LOV ska inte vara obligatorisk och den fria erableringsrätten ska förändras enligt ovan.

Ersättningssystemen inom välfärden ska ses över, så att de ersätter utförare för reella behov och de kostnader som finns. Skolpengen ska styras av elevernas behov, och ersättningen inom vården av vårdtyngd. Eftersom det är kommunerna som står med det yttersta ansvaret att erbjuda välfärd, om de privata alternativen på området skulle lägga ner, ska kommunerna också kompenseras för detta ansvar. De privata aktörernas ansvar för brukarnas fortsatta nyttjande av välfärden vid en eventuell nedläggning av privat verksamhet bör också ses över.

Intresant här är ett löfte om mer pengar till kommunerna för eventuella merkostnader pga friskolor som lägger ner. Lagen säger att kommunerna ska erbjuda elever plats. I klartext innebär det att om en friskola med 500 elever läggs ner dagen före skolstart är kommunen skyldiga att fixa fram platserna över natten. PS markerar mot räntesnurror avsedda att smita från svensk skatt och utförsäljning på rea enligt den moderata stockholmsmodellen. PS kräver bättre tillsyn och hårdare straff.

Grundlagen ger meddelarfrihet åt alla. Efterforskningsskyddet gäller dock bara i offentligt utförd verksamhet. Detta vill vi ändra på. Personal i offentligt finansierad privat välfärd ska också omfattas av meddelarskydd. Även Lex Sarah ska utvidgas så att missförhållanden hos privata utförare inom socialtjänstlagens och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrades område ska anmälas till oberoende instans.

Detta är viktigt. Meddelarskyddet finns för att säkerställa att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt. Samma måste gälla även i AB Skola. Det är viktigt att poängtera att meddelarskyddet även gäller det som företagen brukar kalla företagshemligheter. Interna kalkyler, representation, ersättningar till chefer – bara att ge till en journalist. Om en högröd chef vrålar ”Vem f-n har läckt dessa lögner” är det bara att polisanmäla och ringa pressen.

Viktigt att inse är att rätten att läcka är lika stor oavsett motiv. Den som läcker för att jävlas med chefen har lika stor rätt till skydd som den som läcker i syfte att avsöja missförhållanden och rädda liv. Lagen gör ingen skillnad, vilket de anställda ska veta.

Partistyrelsen vill tydliggöra gränsdragningen mot verksamhet som är uppenbart olämplig att bedriva i annat än i offentlig regi. Universitets- och akutsjukhusen har en central roll för att kunna ge högkvalitativ och jämlik vård över hela landet. Samverkan mellan specialistsjukvård, forskning och avancerad utbildning är vital för hela sjukvårdens infrastruktur. Att bryta ut och avhända sig ansvaret för sjukhusen riskerar att slå sönder vårdkedjor för patienten och försämra samverkan mellan olika delar av vården. Detta bör regleras i lag. Nästan alla svenska sjukhus som finansieras gemensamt drivs idag offentligt. Så ser det också ut i många jämförbara länder. Många av sjukhusen utgör komplexa och högt kvalificerade nav i sjukvårdens vårdkedjor och förändringar av dessa påverkar vården i många andra delar. Partistyrelsens uppfattning är att inte några sjukhus ska säljas, privatiseras eller styckas upp och omvandlas till vårdgallerior.

Debatten om vinster i välfärden är het och intensiv. Jag lyssnade på en radiodebatt mellan Andreas Schönström från Malmö och Lars Stjernqvist från Norrköping. LS gillar PS skrivningar, AS är inte lika nöjd. Personligen är mer på AS sida i denna debatt, men PS formuleringar är inga silkesvantar.

Jag måste ärligt att det förvånar mig att Vinst-lobbyister som Stefan Stern omfamnar partistyrelsens förslag. I korthet är detta vad de vill ha.

  1. Fördelning av resurser efter behov
  2. Reglering av personaltäthet
  3. Fri etableringsrätten avskaffas och ersätts med kommunalt inflytande över nya etableringar
  4. Ersättning utifrån behov och faktisk kostnad
  5. Ansvar för brukarna efter en nedläggning av verksamheten
  6. Grundlagsfäst meddelarskydd kombinerat med förbud mot efterforskning
  7. Ingen utförsäljning av sjukhus

Om PS förslag går igenom kommer jag roat att skåda hur borgeriets megafoner applåderar ovanstående.

Imorgon kommer jag att leverera en kvalificerad gissning om hur det går.

Bloggat: Peter Högberg, Martin Moberg, Roger Jönsson, Leines Blogg,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Etiketter: , , ,

Ett svar to “1 dag till #skongress – Vinster i välfärden”

  1. #skongress: Vinster i välfärden – så här blir beslutet | Röda Berget Says:

    […] Tankar från en Sosse « 1 dag till #skongress – Vinster i välfärden […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: