Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti

En modern, tekniskt avancerad produktion bygger med nödvändighet på stora insatser av kapital. För att resurser till sådana kapitalsatsningar ska uppstå, måste produktionen ge en viss avkastning, det vill säga vinst. I en mycket snäv ekonomisk definition av begreppet kapitalism avses bara denna kapitalackumulation.

I den politiska debatten har begreppet kapitalism emellertid getts en annan och vidare innebörd.

Begreppet kapitalism betecknar ett maktsystem med förräntningen av kapital som överordnad norm. Det är ett system där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra intressen, där de samhälleliga målen underordnas vinstintresset och där människors rättigheter avgörs av deras ekonomiska lönsamhet. Det skapar stora orättvisor och stora sociala spänningar inom länder och mellan länder. Det leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar.

Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti, som bygger motkrafter mot kapitalets anspråk på dominerande makt över ekonomi och samhälle. Ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin. Det är tvärtom alltid demokratin som ska sätta gränserna för marknaden och de ekonomiska intressena Remissversion PP sid 12

Äntligen har programkommissionen nedkommit med ett utkast till nytt partiprogram. Det är ett viktigt att påpeka att detta är en remissversion som kan förändras både till stil och innehåll. I slutändan har partikongressen sista ordet och kan göra de förändringar de önskar.

Ett socialdemokratiskt partiprogram är inte ett dagspolitiskt handlingsprogram, det är ett övergripande politiskt program som ideolgiskt definierar socialdemokraterna och sätter ramarna för de dagspolitiska handlingsprogrammen. De som letar svar på enskilda dagspolitiska sakfrågor i remissupplagan kommer att leta förgäves, de som däremot söker långsiktiga principer kommer att hitta vad de söker.

Texten överst kommer förmodligen att få en och annan att hoppa till. Har sossarna blivit bolsjeviker? Knappast, men vi definierar ”kapitalism” som ”ett system där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra intressen”. Utifrån den definitionen måste socialdemokraterna vara ett antikapitalistiskt parti, vilket inledningen av remissversionen anger.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället.

Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning. Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering. Remissversion PP sid 5

Jämlikhet är en förutsättning för allas frihet att utvecjla sig själva. I den samhällsvisionen finns inte plats för en kapitalism som anger kapitalägarens frihet som överordnat intresse. Det ger också socialdemokraterna en grundläggande uppgift.

Socialdemokratins uppgift är att ta parti för den som har mindre makt. Bara så kan friheten bli större i vårt samhälle. Remissversion PP sid 9

Ett partiprogram handlar om att definiera, inte bara sig själv utan även de politiska termer som numera används av alla.

Det ska bli kul att xe vem som definierar sig som ett kapitalistiskt parti utifrån vår version. När säger Örebro Kent ”Moderaterna har alltid varit ett antikapitalistisktparti”?

För er som vill läsa texten finns den tillgänglig på min Slideshare.

Bloggat: Martin Moberg, Peter Högberg, Johan Westerholm

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Etiketter: , ,

7 svar to “Socialdemokratin är ett antikapitalistiskt parti”

 1. Bengt Nilsson Says:

  Din bloggartikel om kapitalismen som ”ett system där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra intressen” är lägligt skrivet just som Bo Rothstein publicerar en debattartikel i DN idag (2012-11-11) om den representativa demokratin möjligheter inom ekonomiska system. Mer fakta kommer att finnas i en bok som han med flera ger ut på SNS förlag i dagarana. Nedan ett utdrag från debattartikeln i DN:

  ”Det är en bok som till stora delar bygger på följande tankefigur: I en marknadsekonomi är det ingalunda givet att de som äger kapitalet i ett företag också är de som skall bestämma över produktionen.
  I en marknadsekonomi kan, som nu oftast är fallet, kapitalet hyra (det vill säga anställa) arbetskraften. Ett så utformat hyreskontrakt innebär att det är kapitalägarna som har beslutanderätten över produktionen.Men det finns i en marknadsekonomi inget som hindrar att arbetskraften hyr (det vill säga lånar) hela eller merparten av det kapital som behövs och då är det arbetskraften som har makten över verksamheten.Som vi visar i boken finns det i dag internationellt men också i Sverige framgångsrika företag som styrs demokratiskt på detta sätt. Studier som vi presenterar visar att sådana företag är väl så effektiva, långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga, ekonomiskt expansiva och orienterade mot högteknologiska innovationer som traditionellt kapitalägda/styrda företag.”

  Bengt Nilsson, klassisk sosse

 2. Håkan Larsson Says:

  Mellan 1954 och 1992 är S och M de partier i Sveriges Riksdag som röstat med varandra i flest antal frågor. Det gäller då inte tillfälliga sakproblem utan strukturellt viktiga angelägenheter. Man är ense i grundläggande problem, som t.ex. pengaströmmarnas natur, och övertron på megastrukturer. Att sedan konflikt kan uppstå i frågan om vilken kurs pengaströmmarna ska ta är mer av typen tillfälliga frågor. Man accepterar den s.k. Alliansens nomenklatur, som t.ex. i fallet ”arbetslinjen”. Den som bestämmer vad orden ska betyda har redan vunnit debatten, och här har S ingenting att komma med. Det är en katastrof för framtiden.

 3. Leif Andersson Says:

  Om något politiskt parti skulle kalla sig ”kapitalistiskt” baserat på ovanstående definition skulle det alltså innebära att man vill avveckla sig självt eftersom kapitalägarna bör bestämma och inte politiska partier genom demokratiska val. Känns det inte något motsägelsefullt såvida ovanstående parti inte befolkas av marionetter för kapitalägarna? Skulle vilja påstå att med den definitionen kan alla riskdagspartierna kategoriseras som ”antikapitalistiska”.

  Den dagen RajRaj presenterar sig som ”antikapitalist” ska jag steppa offentligt…/Peter

 4. Partiprogrammet och vapenexporten « Valbloggen Says:

  […] om förslaget till partiprogram: Röda berget, Ulf Bjereld och Högbergs […]

 5. Marcus Says:

  Intressant ämne… och läsning

  Hur behandlas risk i investeringen?

  Och organisering av arbetet mot effektivisering på mogna marknader?

  Spännande

 6. Partiprogrammet: Arbete och frihet, röriga tankar en farsdag… | Högbergs Tankar Says:

  […] programmet och jag kommer återkomma med en postning kring området kunskap och kultur. Media mm: Peter Johansson, Martin Moberg, Markus Mattila, Ulf Bjereld, Exp,Mer […]

 7. Partiprogrammet… | Högbergs Tankar Says:

  […] mig mer på ett par stycken för att se vad som döljs i kommatecknen… Media mm: SvD, DN, TV4, Peter Johansson och Johan Westerholm. Mer på NetRoots för progressiva bloggare. Den […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: