Lyckad sommarskola kräver motiverade elever

Jag ser i DN att mina partikamrater i riksdagen producerat ett förslag om obligatorisk sommarskola för de som inte klarar godkänt i grundskolan. I ljuset av att 10% av eleverna inte går ut grundskolan med fullständiga betyg är det ett bra förslag.

Erfarenheten ger vid handen att sommarskolan var framgångsrik. Bland de elever som genomgick betygsprövning i anslutning till sommarskolan resulterade sex prövningar av tio i att eleven fick ett betyg. Emellertid var det alltför få elever som deltog. År 2010 var det bara 3,9 procent av det totala antalet elever i 7:an till 9:an som deltog. Detta ska jämföras med att det är drygt 12 procent som inte når målen. DN

60% av de som idag går sommarskola klarar sin examen, men do som väljer att gå är också de mest motiverade.

För att obligatorisk sommarskola ska lyckas måste skolan kunna motivera eleverna som deltar.

Bloggat: Peter Högberg, Johan Westerholm, Peter Andersson, Thomas Böhlmark,

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Etiketter: , , , ,

8 svar to “Lyckad sommarskola kräver motiverade elever”

 1. Lars Baron Says:

  Förslaget är mycket dåligt! Det innebär att man accepterar en skola som inte är anpassad för dessa 12 procent . Hur skall man kunna motivera dessa elever att gå i skola under sommaren när deras kompisar har sommarlov. En stor del av dessa 12 procent upplever skolan som ett rent helvete.

  Det är ingen som accepterar en skola som inte klarar av alla elever, men så ser det ut idag.

  Under tiden vi skapar en skola som kan klara av alla måste vi hantera de 10% som inte klarar grundskolan. Om du inte gillar detta, vilken är din lösning? Det ska vara en lösning som kan sjösättas sommaren 2013. Utan grundskola kommewr livet att stanna. Idag är det extremt svårt att få ett jobb utan gymnasium, utan grundskola – ja… /Peter

 2. bograhn Says:

  Det håller jag med om. Motivation från eleverna själva måste finnas. Att tvingas in i skolan på sommarlovet är en annan sak. Många av de som har dessa problem har invandrarbakgrund. Ibland tycker jag att politiken har för stora krav på dessa som kanske kommit till landet så pass sent att de bara har ett par år på sig att lära sig språket och klara skolan med godkända betyg.

  Vad vi pratar om är 10% av elevwerna i grundskolan. Den grupp du nämner är bara en bråkdel. Sommarskola är en bra idé, det funkar för 60% av dem som väljer det nu, men det gäller att motivera. /Peter

 3. Lars Flemström Says:

  Men bakgrunden till förslaget är ju att regeringen har skurit ner anslaget till sommarskola, så att alla som vill gå i sommarskola inte kan göra det.

  Detta måste kritiseras, men i stället för att kritisera regeringen visar partikamraterna i riksdagen musklerna genom att ge sig på de svagaste i samhället med tvång. Dessutom tycker jag inte att det är ett bra resultat att bara knappt hälften får godkänt efter sommarskolan. En andel som kommer att sjunka ytterligare om det blir tvång.

  Tvång verkar sällan motivationshöjande. Och det är principiellt fel att göra en rättighet till tvång. Detta är ju inte första gången s-gruppen i riksdagen förespråkar tvång mot personer som varken har begått brott eller är missbrukare. Det börjar bli riktigt pinsamt.

  Nyss handlade det om ett tvångskontrakt för personer under 25 år, som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Ambitionen var dock inte att de skulle lyckas med sina studier, utan att de ska sitta av tiden på skolbänken. Annars riskerar de att bli frångagna sin försörjning.

  Invandrare med kort tid i Sverige är en betydande del av denna grupp. En annan grupp är ungdomar som haft hög frånvaro eller eljest inte kunnat följa undervisningen i grundskola / gymnasium p.g.a. sjukdom, handikapp eller mobbning.

  Ska nu de bli omyndigförklarade ända tills de fyllt 25 för att de råkat ha otur i livet, så är det väl lika bra att höja rösträttsåldern till 25 år?
  Och menar s-riksdagsgruppen verkligen att 25 är en magisk gräns för inlärning?

  Hos dem, som av skiljda anledningar har slutat skolan i förtid, kan studielusten återvända såväl efter som före 25-årsdagen. Förlängd skolplikt till 18 år för dem, som inte nått målen för grundskolan, är okej för mig eftersom det redan finns lagstöd för det och syftet med skolplikten är att nå målen för grundskolan. Men vid fyllda 18 år måste det vara definitivt slut för all skolplikt.

  Rätten till utbildning måste dock kvarstå hela livet för alla, som inte nått målen för grundskola och gymnasium. Och denna rätt måste vara reell, d.v.s. kombineras med en ekonomisk möjlighet att studera även för dem, som inte längre försörjs av sina föräldrar.

  Vi har skolplikt i grundskolan. Grundskola är både enrättighet, men även ett tvång. Det intressanta är att öka andelen som klarar grundskolan. /Peter

 4. Ökat skoltvång | PlusEtt Bloggen Says:

  […] en elev har missat mycket av utbildningen på grund av skolk så är det inte särskilt troligt att de kommer gå på en sommarskola medan deras kompisar har […]

 5. Om obligatorisk sommarskola « Görans tankar och bagateller Says:

  […] som skrivit: Martin Moberg, Ylva Johansson, Peter Johansson, Johan Westerholm, Peter Högberg, Thomas […]

 6. Lars Flemström Says:

  Skolplikten upphör vid vårterminens utgång efter det nionde skolåret. För en elev, som inte har gått ut högsta årskursen (vilket man kan ha gjort även om man inte har godkända betyg i alla ämnen) upphör skolplikten ett år senare. Utspelet om obligatorisk sommarskola p.g.a att elev inte har behörighet till gymnasiet strider alltså mot lagen. Och det är andra gången på kort tid som ett s-utspel i skolfrågor strider mot lagen. Det är ju rentav pinsamt, när idén är god. Den förra fadäsen var förslaget om tvångskontrakt för personer under 25 år, vilket strider mot unga vuxnas mänskliga rättigheter. Sådant kan man inte gå till val på.

  Den rätta vägen är att stärka ungdomarnas RÄTT till utbildning. Och då måste tvånget snarare sättas in mot kommunerna än mot de unga själva. När regeringen har skurit ner anslaget till sommarskolan, finns en risk att kommunerna underlåter att anordna sommarskola för dem som vill gå i sommarskola.

  I de fall, då en elev inte gått alla årskurserna i grundskolan, kan kommunerna besluta om förlängning av skolplikten för den eleven tills han /hon har fyllt 18 år. Men då upphör skolplikten definitivt. Vi måste bevaka att rätten till utbildning kvarstår även efter skolpliktens definitiva upphörande. Detta bör gälla även för dem som inte gått alla årskurserna i gymnasiet.

  I stället för att föreslå olagliga tvångsåtgärder borde s-riksdagsgruppen föreslå åtgärder så att rätten till utbildning blir en reell rättighet – även för dem som inte längre försörjs av sina föräldrar och kanske har egna barn att försörja.

  Vem tror du sitter på lagstiftningsmakten? Det är bara att justera skolagen…/Peter

 7. Lars Flemström Says:

  Har du redan vunnit valet? Nåväl, jag tror att chansen till valseger blir större om vi låter rättigheter vara rättigheter, och inte tvång,

  Om du tror att du kan lagstifta fram godkända betyg genom kvarsittning under sommarlovet, så är det okej för mig.

  Låt nu den gamla tvångssocialismen gå i graven, och ge i stället alla människor möjligheter att förverkliga sina egna drömmar.

  Du kan ändå inte lagstifta fram motivation, och det var ju motiverade elever som krävs. Det skrev du själv.

  Vore det inte bättra med en lagstadgad rätt att återuppta sina studier när studielusten återvänder, oavsett om det sker före eller efter en viss födelsedag?

  Erfarenheterna från KomVux visar att motiverade elever, som återupptar sina studier när de själva känner det, brukar nå mycket goda studieresultat.

  Betydligt bättre än i tvångsskolan.

  Eftersom vi är opposition kommer inget att genomföras. Så varför gnäller du? /Peter

 8. Lars Flemström Says:

  Därför att problemet är större. Tvång ger sällan goda resultat. Och här handlade det faktiskt om att vissa kommuner befaras underlåta att anordna sommarskola för de elever som VILL gå, eftersom regeringen har tagit bort anslaget. Borde då inte tvånget sättas in mot de kommuner, som underlåter att anordna sommarskola, i stället för mot de ungdomar som inte vill gå?

  Sak samma med nedskärningarna av KomVux. Hur blir en 35-åring, som nekats plats på KomVux,. hjälpt av tvång mot en 16-åring? Hur har riksdagsgruppen tänkt? Ska nedskärningarna av KomVux bli bestående, även efter en valseger för s?

  Det är inte av kostnadsskäl som regeringen har skurit ner vuxenutbildningen. Nej, det är för att fiska röster bland högutbildade, som ser det som otillbörlig konkurrens att de, som inte lyckades så bra första gången, får fler chanser att skaffa sig en komplett utbildning.

  Om man får fler chanser är det inte livsavgörande att man lyckas första gången. Men nu agerar riksdagsgruppen som om det vore livsavgörande – och som om det vore en katastrof att ”bara” bli arbetare.

  Alla kan ju se att regeringen vill skapa ett nytt låglöneproletariat med låg utbildning och hög arbetslöshet. Hur bekämpar vi detta? Genom att tvinga alla att skaffa en fiktiv behörighet till högskolestudier, eller genom klasskamp?

  Vad är syftet med den bortre parantesen i a-kassan (som även s villl ha)? Att straffa de arbetslösa för att vi har en ineffetiv arbetsförmedling som inte gör skäl för vad den heter? Ännu ett exempel på felriktat tvång.

  Devisen ”Gör din plikt, kräv din rätt” borde snarast bytas ut mot ”Kräv din rätt, så att du kan göra din plikt”. Eller ska vi tävla med moderaterna om att ställa krav på dem, som drabbas hårdast av högerpolitiken, att de ska ”ta sig i kragen” och inte kräva något av samhället?

  Se nu till att pengarna till sommarskolan kommer fram, så att de som vill gå i skolan under sommarlovet får en chans att göra det! Ställ krav på regering och kommunpolitiker!

  Jag har f.ö. nu uppmärksammat att förslaget 6- 8 ligger inom skolpliktens ram, men det gör inte sommarskola efter åk 9. Sommarskola efter åk 6- 8 och efter åk 9 är alltså två olika frågor, som kanske kräver olika svar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: