Varför är folk arbetslösa?

Med tanke på den debatt som blossat upp i spåren av Reinfeldts klavertramp är det nödvändigt att reda ut saker och ting och svara på frågan ”

Varför är folk arbetslösa?”

Lösningen ligger i frågans svar. Det finns två huvudspår.

 1. Efterfrågan på arbete är lägre än utbudet. Det är fler som söker jobb än det antalet lediga jobb som är tillgängliga. Då får vi arbetslöshet. Oavsett hur arbetslösheten fördelar sig i befolkningen är den lika stor.. Detta enkla faktum försöker Reinfeldt av någon anledning slingra sig från. Har vi massarbetslöshet, så har vi. Oavsett vilka som är arbetslösa.Denna typ av arbetslöshet kan bara avhjälpas genom att öka efterfrågan av arbetskraft, eller att minska utbudet till exempel genom att sänka pensionsåldern, vilket i dagens statsfinansiella läge inte är en möjlighet. Lösningen är alltså att öka efterfrågan på arbetskraft.
 2. Efterfrågan finns, men de arbetslösa är inte intressanta för de som ska anställa. Här finns det flera orsaker
  1. Den arbetslöse saknar efterfrågad kompetens. Jobbet kräver kunskaper den arbetslöse inte har. Att vara obildad är ingen katastrof, det är bara att bilda sig. Lösningen på detta problem är utbildning.
  2. Den arbetslöse har ingen arbetslivserfarenhet. Vissa arbetsgivare tvekar inför att ge den som aldrig jobbat. därför att de är osäkra på hur personen ifråga fungerar på arbetsplatsen. Detta är trickigare. Arbetsgivarna måste inse att alla är nya på jobbet någon gång i sitt liv. Företag, samhällället och organisationer måste ha en beredskap för att introducera ny arbetskraft i sina organisationer.Vi vet också att väldigt få med en efterfrågad kompetens blir arbetslösa, de får sitt första jobb ändå, vilket för oss tillbaka till utbildning. Det är dock viktigt att ge unga en chans till sommarjobb och integrerad praktik under utbildningen för att ge dem arbetslivserfarenget, referenser och början till ett CV.
  3. Den arbetslösa har inte jobbat på lång tid. Även här är oftast orsaken brist på kompetens, vilket för oss tillbaka till utbildning. Men, även efter genomgången utbildning finns tveksamheten hos arbetsgivarna att anställa någon som inte jobbat på länge. De är osäkra på personen ifråga fungerar på en arbetsplats.Även här handlar det om att integrera utbildning med praktik och hitta metoder för att ge de långtidsarbetslösa aktuell arbetslivserfarenhet och nya referenser.

Reinfeldt försöker placera orsaken till arbetslösheten hos de arbetslösa. De är unga, de är födda utomlands, de är inte ”etniska svenskar mitt i livet”. Orsaken till arbetslöshet spåras primärt inte till ungdom eller etnicitet, det spåras till andra faktorer.

 • För låg efterfrågan på arbetskraft
 • Arbetslösa saknar adekvat kompetens

Politiska åtgärder måste korrigera de faktjska problemen, inte utgå från tomma fraser producerade i Schlingmanns bunker, När problemen är för låg efterfrågan på arbetskraft, kombinerat med kompetensbrist hos de arbetslösa är lösningen utbildningen och en politik som syftar till att öka efterfrågan på arbetskraft.

Det finns dock ett sammanhang där etnicitet spelar roll för arbetslöshet och det är diskriminering. Det kan handla både om att arbetsgivare inte vill anställa folk med ”fel” namn, men även att okunskapen är stor när det gäller värdet av en examen från Bagdad Polytechnical University.

Reinfeldt har i detta sammanhang talat mycket om etnicitet, men inte tagit ordet diskriminering i sin mun. Hans regering har heller ingen npolitik för att lösa de verkliga problem som orsakar arbetslösheten.

Den som vill hitta en problemlösare bör leta efter någon som pratar om utbildning och en aktiv näringspolitik.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Annonser

Etiketter: , ,

10 svar to “Varför är folk arbetslösa?”

 1. Det censurerade människovärdet « Parkstugan Says:

  […] mer: Peter Johansson om varför är folk arbetslösa, Westerholm, Andreas Johansson, Ulf Bjereld, Karin Pettersson […]

 2. Henke Nyberg Says:

  Man kan också tänka sig en annan fördelning av resurserna så fler människor delar på jobben, och på så sätt ge de som jobbar några timmar extra till livet. Det där utanför jobbet.

 3. Olika berättelser om arbetslöshetens orsaker « Jakten på berättelsen Says:

  […] är hög tid att sluta älta Reinfeldts groda och börja diskutera varför arbetslösheten är högre bland unga, äldre och utrikesfödda och vad vi kan göra åt […]

 4. Lars Flemström Says:

  Huvudorsken till arbetslösheten är att utbudet av arbetskraft är mycket större än efterfrågan. Detta är också huvudorsaken till snedfördelningen av arbetslösheten hos befolkningen. Under andra världskriget, när en stor del av den manliga arbetskraften, var ute i kriget, fick kvinnor rycka in på s.k. manliga arbetsuppgifter, som kvinnor inte tidigare ansetts klara av.

  Nu handlar det till största delen om andra typer av fördomar än könsfördomar, och då främst om grova fördomar mot lågutbildade, och speciellt mot lågutbildade med invandrarbakgrund. Om man då, som s faktiskt gör, skyller arbetslösheten på den låga utbildningen (som inte alltid är så låg, sett i ett vidare perspektiv) så lägger man skulden på den enskilde, att det är ”fel” på de arbetssökande, och inte på dem som anställer.

  Behov av s.k. okvalificerad arbetskraft kommer alltid att finnas. Uppfinnare och konstruktörer anstränger sig för att utveckla maskiner, som kan köras av vem som helst, efter en kort introduktion. Samtidigt går rationaliseringen hårt fram över arbetsmarknaden för s.k. okvalificerad arbetskraft. Jobb försvinner, nya tillkomer. Sammantaget torde arbetsmarknaden för s.k. okvalificerad arbetskraft krympa procentuellt av hela arbetsmarknaden. Låg utbildning borde inte vara en katastrof för den enskilde, men ANDELEN högre utbildade i procent av hela arbetskraften måste öka.

  Utan en rejäl ökning av efterfrågan, totalt, på arbetskraft, kommer dock utbildningsinsatserna bara leda till att arbetslösheten flyttar upp till befolkningsskift med högre utbildning. Arbetslösa akademiker, som var ett dåligt skämt under 1950-talet, är en växande verklighet nu, liksom andelen akademiker som har s.k. okvalifecerade jobb. Vilket bidrar till de ökade arbetslösheten bland lågutbildade. Socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik har under lång tid gått ut på att öka DEN ENSKILDES konkurrenskraft på arbetsmarknaden, vilket i praktiken har lett till att andra har blivit arbetslösa i stället.

  När Juholt tillträdde som s-ledare hade han ingen heltäckande lösning på arbetslöshetsproblemet, men såg en sak som kunde göras omedelbart och som kunde ge omedelbara resultat. Nämligen att det var brist på arbetskraft inom vissa yrken, som kräver yrkeskunnande, och att detta lett till att svenska företag i många fall måst avstå från order, som de kunna få. Detta var en följd av den borgerliga regeringens nedrustning av vuxenutbildningen, och speciellt de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna för arbetslösa.

  Att mer generellt öka efterfrågan på arbetskraft är lättare sagt än gjort, eftersom rationaliseringarna verkar i motsatt riktning. Vi producerar allt mer med allt färre arbetade timmar. Att öka antalet arbetade timmar kan därför inte vara lösningen. I stället bör produktiviteten per arbetad timme öka ytterligare. Alternativet är lönesäkningar. Det är inte antalet arbetade timmar, utan SYSSELSÄTTNINGSGRADEN som är det väsentliga.

  Sysselsättningsgraden måste rimligen räknas om till heltid, hur många heltidstjänster som behövs för att klara produktionen. Om exempelvis 80 % av arbetskraften arbetar heltid, och resten är arbetslösa, har vi 20 % arbetslöshet. Om 100 % av arbetskraften arbetar deltid 80 % har vi också 20 % arbetslöshet. Sysselsättningsgraden är i båda fallen 80 %, omräknat till heltidstjänster.

  – Med ditt sätt att resonera kan arbetslösheten utplånas med ett pennstreck, genom att sänka den lagstadgade normalarbetstiden till 80 %, invänder någon. Ja, så är det faktiskt, men det förutsätter att alla som arbetar den normarbetstiden kan försörja sig på sin lön.

  En annan invändning är att övertidsarbetet kommer att öka så mycket, så att andelen arbetslösa förblir lika stor som förut. ANSTÄLLNINSTVÅNG för arbetstigivare är idag ett lika tububelagt ämne, som det var för 50 år sedan att ifrågasätta någon del av ”arbetsgivarens rätt att fritt antaga och anställa samt leda och fördlea arbetet”.

  Av denna rätt återstår bara idag rätten att fritt antaga. Men det finns många arbetsgivare, som har tröttnat på att svara i telefon från arbetssökande och att läsa igenom drivor av ansökningshandlingar. De vill ha en arbetsförmedling, som väljer ut och skickar den arbetskraft som de vill ha.

  Vi måste ha en arbetsförmedling, som gör skäl för namnet och är en förmedling av arbetskraft och alltså förmedlar just den arbetskraft som arbetsgivaren vill ha. Jag tror också att ny typ av bemanningsföretag kan vara en del av lösningen. Bemanningsföretagen sköter rekryteringen och garantera sina kunder att de får just den arbetskraft, som de behöver. Ett lovvärt exempel är: http://www.telge.se/TelgeTillvaxt/Sa-har-fungerar-Telge-Tillvaxt/

  Jag tror också på breda yrkesubildningar som ger kompetens inom vitt skiljda branscher, typ svetsare, busschaufför och barnskötare. Med så bred kompetens kan ett bemanningsföretag, som hyr ut arbetskraft till industrin, trafikföretag och vården vara en lämplig första arbetsgivare.

  Arbetsförmedlingens huvuduppgift måste vara att skaffa jobb till arbetslösa, som oavsett ålder, har misslyckats med att själva skaffa jobb. Det måste vara ett slut på det ständiga svaret från af: ”Vi har inga jobb. Vi anställer inte någon”. Det är just vad af måste göra. Helst genom frivilla överenskommelser med större arbetsgivare, men om nödvändigt genom lagstiftning, att exempelvis var 20:e nyanställd ska vara någon som anvisas från af.

  Arbetstidsproblemet kommer vi dock inte ifrån.

 5. Varför folk är arbetslösa! Says:

  […] Röda Berget funderar kring detta med utgångspunkt från Reinfeldts uttalande om att vi har ett samhällsproblem.  Analysen som Röda Berget är till stor del rätt men slutsatserna är delvis fel. […]

 6. Lars Flemström Says:

  En sak som kommit i skymundan är Reinfeldts idé att folk skulle få ökad arbetslust genom att ta ifrån de livslusten, och att detta skulle skapa nya jobb. Hur gick det?

  Det blev ingen ökad efterfrågan på varor och tjänster, och inga nya jobb. Chockterapin gjorde patienten ännu sjukare.

 7. REINFELDT GÄSTBLOGGAR IGEN « KajsaLisasblogg's Blog Says:

  […] Även dom som inte finns […]

 8. Ingeborg Says:

  Fas 3 är en arbetslöshetsfälla.
  Arbetsuppgifter som, ingen har tid med, inte prioriterac etc men är viktiga skulle kunna leda till vikariat. Ungdomar och andra arbetslösa kan få en rimlig lön, arbetslivserfarenheter och referenser. Som det är nu är FAS 3 ett sätt att hålla folk syssesatta, hålla löner nere och därtill betala anordnare med skatemedel för detta.

 9. Reinfeldt och massarbetslöshetens vem & varför « Röda Berget Says:

  […] Om vi ställer frågan ”Varför är just dessa unga arbetslösa” och skräddarsyr individlösningar använder vi resuserna mer effektivt och chansen att lyckas blir större. Jag skrev ett inägg om arbetslöshetens varför. […]

 10. Socialdemokraten Says:

  Som Lars Flemström så tydligt påpekar handlar arbetslöshet om utbud och efterfrågan. Utbildning kan vara ett redskap för att lösa arbetslösheten men utbildningen måste också vara efterfrågad på marknaden. Det är enbart ett fåtal utbildningar så som vissa ingenjörsutbildningar, vissa IT-utbildningar och medicinska utbildningar som har en större efterfrågan.

  Politiker ser dock utbildning som ett relativt billigt redskap för att höja sysselsättningen snarare än att minska den reala arbetslösheten. Detta ökar förvisso deras popularitet men detta är tillfälligt. Sedan 1970-talet har de expanderat den högre utbildningen vilket har reducerat dess värde på arbetsmarknaden. Detta togs till sin extrem efter finanskrisen 1990-1994 och har föranlett till en massarbetslöshet hos akademiker.

  De första varningssignalerna kunde skönjas kring 2002-2003. Alliansen gjorde dock mycket litet åt denna situation och i mångt och mycket förvärrade genom att göra samma sak som den tidigare S-regeringen. Alla utbildningssatsningar som görs utan att det finns efterfrågan på marknaden kommer leda till arbetslöshet. Den största problematiken med att expandera icke efterfrågad universitetsutbildning är flera.

  Dels äter sig arbetslösheten upp i medelklassen vilket innebär att familjer gör klassresor neråt. Det förhindrar också arbetarklassen från att göra klassresor uppåt. Båda grupperna får av naturliga skäl en värre situation än de lågutbildade på grund av att de har studieskulder de inte kan betala tillbaka. De arbetslösa akademikerna förlorar inte bara flera år av yrkesverksamma år under studietiden men också efter studietiden eftersom de ej kan finna adekvat arbete med en lön som kan kompensera för deras högre utbildning. De alternativ politiker har är följande;

  1. Reducera antalet universitet och högskoleplatser samt utbildningar till en sådan nivå som möter marknadens behov.
  2. Reducera invandringen (samtlig) för att reducera utbudet på arbetskraft.
  3. Reducera löner, skatter och avtal till en sådan nivå att företag har råd att anställa.
  4. Expandera arbetsintensiva delen av staten och välfärdsstaten samtidigt som ej arbetsskapande institutioner, bidrag och förmåner avskaffas.
  5. Balansera statsbudgeten och krediter i syfte att undvika en artificiell stimulans vilket förvisso ökar företagens (i synnerhet bankers) vinsters men inte nämnbart reducerar arbetslösheten och på sikt leder till ytterligare finansiella bubblor.

  Vad jag kunde läsa i den Socialdemokratiska budgeten så finns inte några sådana intentioner. Om man sätter arbetsgivares rätt till att få tillgång till subventionerad arbetskraft i första rummet vare sig det är indirekt eller direkt samtidigt som man argumenterar för ökning av arbetskraften genom invandring är det således inte så konstigt att arbetslösheten inte kommer fortsätta på höga nivåer. Både borgerligheten och socialdemokratin sjunger antagligen på de sista verserna eftersom deras policys inte leder till effekter som är gynnsamma för merparten av svenska medborgare även om de flesta inte är direkt påverkade.

  Människor tenderar att inte uppskatta att vänner och släktingar är arbetslösa, ökad kriminalitet eller att gatorna är fyllda med tiggare och uteliggare. Människor vill se människor i arbete och inte att få några hundralappar mer i plånboken, vare sig det är genom en skattereduktion eller att bidragen ökar. Jag tror det här extravalet kommer leda till ett eller flera av de borgerliga partierna får lämna riksdagen och i valet 2018 kommer antagligen flera av de etablerade partierna reduceras i storlek.

  Det enda partiet som verkar ha någon politisk framtid är Sverigedemokraterna och det beror på att de, sin främlingsfientlighet åt sidan, faktiskt förstår sambandet mellan utbud och efterfrågan och presenterar i alla fall ett av de alternativ jag presenterat medan de rödgröna enbart presenterar tillfälliga praktikplatser för ungdomar, höjda skatter och mer invandring – vilket alla leder till undanträngningseffekter, uppskjutet inträde på arbetsmarknaden och större konkurrens om jobben. Jimmie Åkesson är nog den enda svensk som skrattar från sjuksängen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: