Jag vill sälja min dotter som slav – vad anser prästerskapet om det?

Via Jenny hittar jag denna underbara insändare som jag inte kan låta bli att sprida över världen. Tack för den.

Det är väl detta som Carl Rudberck (antagligen inte) avser när han menar att Kristendomen är bättre än andra religioner. Det är med andra ord riskabelt att döma någon religion efter vad som står i handboken…

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på NetRoots Valanalyser

Annonser

Etiketter: ,

29 svar to “Jag vill sälja min dotter som slav – vad anser prästerskapet om det?”

 1. laddad Says:

  Klockrent. Säg vad som helst om islam (utifrån vår enorma ”kunskap” om vad som faktiskt står skrivet i koranen). Kristendomen har en rätt bra rutten buk att sanera först.

  Den insändaren får mig nästan att vilja läsa mer bibel. /Peter

 2. Gertkvist Says:

  Gammalt skämt, men ständigt aktuellt.

  Problemet debattmässigt är att kristendomen baserar sig långt mer på nya testamentet än gamla, eftersom Jesus kompletterade/ersatta guds tidigare ord. Kristna kan därför komma undan citaten ovan med argumentet ”Det där var Monoteism 1.0, vi har uppgraderat till Kristendom 2.3.2 och lämnat det där bakom oss”. Och det är nog kristendom 2.3.2 som Rudbäck avser.

  Judendomen skulle möjligen ha lite svårare att kontra skämtet.

  Pastor Åke Green /Peter

 3. Lars Flemström Says:

  Om du har tänkt att Socialdemokraterna ska vinna nästa val genom att kränka kristna och förlöjliga kristendomen, så varsågod! Du kanske rentav kan hjälpa Kd att bita sig fast i riksdagen.

  Paulus uppmanade slavägaren Filemon att behandla sin slav Onesimos som son och arvtagare. Slaven fick alltså ärva slavägaren och blev jämbördig med denne. Det finns historiska exempel på slavägare som har handlat så under påverkan av kristendomen. Detta bidrog till avskaffandet av slaveriet i bl.a. Sverige. Kristendomen är mig veterligt den enda religion som har tagit ställning mot slaveriet redan från början.

  Eftersom slaveriet var den ekonomiska basen för det romerska imperiet under antiken, kan man tänka sig vilka konsekvenser det fick. Läs Marx!

  Jesu revolutionerande insats (om vi håller oss till det politiska) var hans predikan om alla människors lika värde (högaktuellt under riksdagsöppnandet). Teologiskt förklaras detta med att judarna var Guds utvalda folk, som skulle frambära Messias (Jesus) och därför kunde inte (eller rättar sag: fick inte) judar hålla andra judar som slavar. Med Jesu missionsbefallning ”Gå ut och gör alla folkslagen till lärjungar”, så utsträcktes det judiska slavförbudet till hela mänskligheten. Men så länge slaveriet var lönsamt var motståndet mot avskaffandet av slaveriet segt. Det var inte heller någon sinekur att vara en s.k. fri arbetare.

  Men med ditt grundfalska förlöjligande av kristendomen får du kristendomen att framstå som positiv till slaveriet. Och även om det inte var din avsikt så underminerar du motståndet mot slaveri och omänskliga arbetsförhållanden. Du driver kristna i armarna på högern, och du förser högern med argument.

  Och jag som trodde kristna ansåg att bibeln var guds ord…/Peter

 4. Emma Says:

  3:e Mos. 24:44 existerar inte.
  Ang. 3:e Mos. 1:9 är det endast präster som ska bränna oxen på ett för det avsett altare.
  Skaldjur och homosexualitet verkar vara precis lika stygga om man bara kollar på de två bibelcitaten, men i 3:e Mos. 20:13 framkommer det mer tydligt att homosexualitet är styggare.
  De flesta fotbollar nu för tiden är gjorda i plast.
  5:e Mos. 21:18-21 gäller endast om din son visar sig vara oförbätterlig, och även då är det inte föräldrarna som ska stena sitt barn.
  3:e Mos. 19:19 Det är säd det gäller. Så vitt jag vet är inte potatis säd.
  3:e Mos. 24:10-16 Att använda kraftuttryck är inte samma sak som att smäda Herren.
  3:e Mos. 20:14 Handlar om incest, inte att man sover i samma säng.

  Nej, jag är inte religiös över huvud taget, men jag blir smått irriterad när folk påstår saker som helt enkelt inte är sanna eller förvanskar saker så att de ska kunna driva med det.
  Jag uppskattar en bra satir, men detta var bara störtlöjligt.

  Om man odlar vete och korn är det alltså dags att ta fram bumlingarna…/Peter

 5. linusgranath Says:

  Åldrade och förlegade texter är farliga att okritiskt dyrka. Antagligen att dyrka överhuvudtaget.

 6. Lars Flemström Says:

  ”Och jag som trodde kristna ansåg att bibeln var guds ord…/Peter”

  Svar: Aposteln Paulus brev till slavägaren Filemon, där han uppmanar Filemon att behandla slaven Onesimos som sin son och arvtagare, står i Bibeln och är alltså en del av Guds ord.

  Ditt försök att förlöjliga kristna och framställa dem som okunniga och inkonsekventa lyckades inte nu heller, såvida du inte avsiktligt driver valrörelse efter valet åt borgarna. Att ständigt bli utsatt för kränkande tillmälen kan vara skäl nog att rösta på ett annat parti än det som man gynnas av rent ekonomiskt. Utan kristna arbetare och fattigpensionärer skulle KD ha varit bortröstat från riksdagen för länge sedan – om de ens kommit in i riksdagen.

  Det är hög tid för Socialdemokraterna att upptäcka att kristendomen fortfarande har det största antalet aktiva troende av alla religioner i Sverige. Och ett parti som har tappat så många kärnväljare, som s har gjort i de två senaste valen, har givetvis också tappat kristna kärnväljare.

  Är allt som står i bibeln guds ord? Ja eller nej? /Peter

 7. Lars Flemström Says:

  Ja, allting som står i Bibelns är Guds ord, men det betyder inte att allting är moraliska imperativ som till varje pris ska åtlydas.

  Brevet till Filemon är tveköst ett moraliskt imperativ, men inte ens det behövde utlydas till varje pris. De s.k. fria arbetarna, som var det absolut lägsta skiktet av den fria befolkningen i det HEDNISKA romerska riket var i praktiken så rättslösa så att det var bättre att vara slav hos en human slavägare.

  Detta var orsaken till att aposteln skickade tillbaka den förrymda slaven Onesimos till slavägaren Filemon, som hade omvänt sig till kristendomen, med uppmaning till Filemon att behandla Onesimos som son och arvtagare. Eftersom brevet till Filemon har varit en veritabel stötosten för slavägare under senare tider har anpasslingar bland det kristnas prästerskapet försökt ändra innebörden i brevet till att Paulus var för slaveriet eftersom han skickade tillbaka Onesimos.

  Det är därför det är så viktigt att gå tillbaka till den kristna traditionen när Bibeln tolkas. Hur tolkades detta av den äldsta kristna kyrkan? Det vet vi. När Onesimos dog var han biskop. Slavsystemet i det romerska riket självdog under senantiken på grund av brist på slavar som bjöds ut på slavmarknaderna, sedan alltfler slavägare gått över till kristendomen. Kyrkan var stenhård. Det gällde chansen till evigt liv för slavägarna.

  Men slavsystemets upphörande fick konsekvenser som kyrkan nog inte hade räknat med. Men man förstår om man har läst Marx. Det var ju fortfarande ett slavsamhälles produktionsförhållanden. Stora skaror av det nya proletariatet, drog omkring på landsvägarna i stället för att återgå till de alltjämt slaveriliknande arbetsförhållandena.

  Imperiet kunde inte stå emot militärt, när det angreps utifrån. Slaveriets upphörande får ändå ses som en drivkraft till de förbättringar av produktionsmetoderna, som långt senare kom att leda fram till industrialismen. Man kan se paralleller med den tidiga socialdemokratins. Den fackliga kampen blev en drivkraft för de industriella framsteg, som var nödvändiga för att finansiera väldärdssystemen.

  Det torde finnas exempel från äldre medeltid i Sverige på slavägare som låtit sina slavar ärva inte bara deras förmögenheter utan även deras sociala ställning. Jag kan inte erinra mig något konkret exempel just nu, men misstänker att Joar Blå, som var så mäktig att han kunde skaka fram en ny svensk kung under sin egen kappa, var en f.d. slav från Afrika.

  Men för att återgå till att Bibeln är Guds ord, så måste det förstås så att Gud själv – genom den helige Andes inspiration till bibelskribenterna – garanterar Bibelns sanningshalt, snarare än att allting är bokstavligen sant. När Potius Pilatus ställer den avgörande frågan vem Jesus egentligen var: ”Vad är sanning” så betyder ju inte det att Gud själv inte vet visste vad som var sanning. Utan vad vi kan lita på är att Pntius Pilatus verkligen ställde den frågan.

  Det religiösa förhållningssättet är ett sätt att tänka som varken är okomplicerat eller löjligt och som i många fall, men inte alltid, leder fram till samma slutsatser som intelligenta ateister kommer fram till. Sedan finns det okunnigt folk bland både troende och ateister. Men för den skull ska ingen av åskådningarna förlöjligas. Utan snarare behövs en attidydförändring hos en del socialdemokrater, så att en röst på Socialdemokraterna i nästa val inter uppfattas av troende kristna som en röst på Antikrist.

  Vilken av bibelversionerna är guds ord? Det har väl förändrats en del över åren. Språkbruk och översättningar har även de förändrats. Innebär det att guds ord har förändrats också? /Peter

 8. Lars Flemström Says:

  Nej, och det är förvisso ett problem. Olika bibelöversättningar har använts som slagträn i debatten. Det var en stor sak när Biblen efter uppfinningen av boktryckarkonsten skulle översättas till ”folkspråken” så att medlemmarna i kyrkan självs skulle kunna kontrollera att prästerna höll sig till Bibln i det de sade. De första bibelöversättningarna under senmedeltiden höll sig strikt till orginalet, men fr.o.m 1800-talet börjar kyrkostriderna få genomslag.

  Muslimerna har undvikit översättningsproblemet genom att förklara att Koranen är given på fornarabiska (det språk som talades på arabiska halvön under Muhammeds tid) och därför inte kan översättas. Muslimer som vill läsa vad som verkligen står i Koranen måste lära sig fornarabiska. Detta har emellertid givit upphov till ett annat problem. Det finns många seder och bruk, varav en del mycket brutala, bland muslimer, som tros ha stöd i Koranen. Men inte har det (enligt skriflärda muslimer, jag är själv ingen koranexpert), utan är relikter av forntida seder och trosföreställningar, från tiden före både Jesus och Muhammed, vilka har levat kvar på muslimsk mark. Kvinnlig könsstympning är ett ofta anfört exempel. Det är också helt klart att hedersmord fanns bland hedniska folkslag i Främre Orienten före både kristendomen och islam.

  Men varken kristna eller muslimer kommer ifrån problemet att begreppens innebörd föröändras med tiden. Dessbättre finns vetenskap som undersöker begreppens ursprungliga betydelse. Men det är inte alltid som ord i de hedniska folkslagens språk (jag tänker då på både forngrekiska och latin, men även fornsvenska) har använts i sin ursprungliga betydelse, när de har upptagits som teologiska fackuttryck. Ett ord som har förändrat betydelse med tiden är det för all religiös tro centrala ordet ”tro”. I engelskan skiljer man mellan ”faith” och ”believe”.

  I nutida senska betecknar ”tro” något som är gánska ovisst och osäkert, vilken nästan är den diamentrala motsatsen mot den medeltida betydelsen av samma ord, då ”tro” betydde att man villkorslöst överlämnade sig åt någon annan. Ungefär som förhållandet mellan en slav och slavägaren. Vilket kanske bidrar till att förklara den inom kristendomen upplevda ”konkurrensen” mellan Gud och slavägarklassen – inte minst när slavägarna ansåg sig ha rätt att bestämma slavarnas religionstilhörighet.

  Köper verkligen Gud att ni messar med budskapet, så att säga? /Peter

 9. Lars Flemström Says:

  Nu förstår jag inte riktigt vad du menar, men intuitivt tror jag att svaret på frågan är Nej.

  Ni gör en lång serie översättningar, språkversioner etc som de fakto tar kopiorna längre och längre bort från orginaltexten. Till råga på allt avgör kyrkan vad som är irrläror och ska bort och vad som renlärigt och platsar i bibeln. Det är vad jag kallar att messa med budskapet. Ni har förvanskat Guds ord /Peter

 10. Lars Flemström Says:

  Jag känner mig inte träffad av den kritiken. De äldre översättningarna finns ju att tillgå.

 11. Daniel Larsson Says:

  Bibeln är en 2000 år gammal bok…. den är föråldrad och känns lika trovärdig som sagan om ringen. sluta läs skiten och tänk med era egna hjärnor………..

 12. Joachim Borg Says:

  ”Daniel Larsson säger:
  22 oktober 2010 kl 23:02
  Bibeln är en 2000 år gammal bok…. den är föråldrad och känns lika trovärdig som sagan om ringen. sluta läs skiten och tänk med era egna hjärnor………..”

  What he said.

 13. Marcus Says:

  Alltid lika kul när man blandar logik och religion!

 14. jan lindström Says:

  Varför låsa sig vid en gammal urkund? Diskutera i stället huruvida gud existerar eller inte. Då kommer debatten i en annan dager. Lästips: Richard Dawkins: ”Illusionen om gud.” Även frågan om Jesus existens
  bör diskuteras. Roger Viklunds bok ”Den jesus som aldrig existerat”, rekommenderas. (RV har forskat i över tio år kring ämnet och har mycket att säga i frågan)

 15. jan lindström Says:

  Glömde. En annan trevlig bok om Jesusmyten är Lena Einhorns bok ”Vad hände på vägen till DAMASKUS? På spaning efter den verkliga Jesus från Nasaret.” Mycket tankeväckande och intressant!

 16. jan lindström Says:

  Ingen som uppmärksammat min kommenter, inte ens Lars Flemström?
  Vadan denna tystnad?

 17. branderudanders Says:

  Lars Flemström skriver: ” Ja, allting som står i Bibelns är Guds ord, men det betyder inte att allting är moraliska imperativ som till varje pris ska åtlydas.”

  [Att skilja åt,] Det är viktigt att veta att den historiske första århundradets Ribi [det var hans titel] Yehoshua – Messias – från Nasaret var en människa som undervisade sina efterföljare att hålla direktiven i Torah [”Moseböckerna”] – Skaparens eviga och oföränderliga Instruktionsmanual för mänskligheten. Alltså om du vill följa Messias, så måste du lyda befallningarna i Torah. Belägg på Netzarims hemsida – se http://www.netzarim.co.il

  Som svar på det falska påståendet att Torah förespråkar slaveri som hävdas av blogginläggsförfattaren:
  Den engelska översättning, vilken inte är Bibeln (endast det ursprungliga språket – hebreiska, och delar på arameiska, är Bibeln), ”bondswoman” är missledande och olycklig.

  Sammanhanget, Devarim (”5:e mosebok”) 21:8-10, bevisar att [1] den hebreiska termen är אמה (amah; designerad framtidiga fru-mamma), troligen relaterat till אם (eim; mamma) / אמא (ima; mamma) och [2] att termen syftar på en ung flicka som kontrakteras av en far tillhörande den lägre inkomstklassen att gifta sig in i en familj tillhörande någon från den rikare klassen.

  Det existerar inget ord för ”kvinnliga slavar” överhuvudtaget i hebreiska!! En man kunde ta en av Israel tillfångatagen (tillfångatagen i krig med en folkgrupp) kvinna till fru (proceduren beskrivs i Devarim (”5:e mosebok”) 21:10-14) [Se not 1 nedan]. Underåriga döttrar kunde bli kontrakterade bland jämlikar som framtida brudar. Eller fäder med en låg inkomst kunde kontraktera hans underåriga dotter med någon som tillhörde en högre inkomstklass som en ”designerad framtida brud”: designerad antingen till att bli en brud ”of the principal of the contract himself or one of his sons.”

  I alla dessa klasser så blev emmelertid dessa kvinnor israeliska fruar – de blev “judiska mödrar”, inte slavar!

  Läs mer i artikeln ” Torahn stödjer inte slaveri.” på min blogg: bloganders (punkt ) blogspot (punkt) com

  Anders Branderud

  ”kunde kontraktera hans underåriga dotter” – det talar för sig själv.

  Att ta en tillfångatagen kvinna till fru. Få se om jag fattar det rätt. Man går i krig, kidnappar kvinnor utsätter den för upprepade våldtäkter och i sken av en ceremoni som inte godkänns av kvinnan ifråga kallas det giftemål och allt är OK.

  Att kvinnor inte hade speciellt stort värde på den tiden, inte män heller för den delen, är ingen nyhet. Det som de bibeltrogna måste svara på är varför bara vissa delar av bibeln är som du säger ”moralaiska imperativ”. Det är rätt talande att homofobi verkar vara ett av dessa moraliska imperativ, medan slaveri inte är det.

  Bibeln är inte Guds ord, detta av två orsaker.
  1. Bibeln är redigerad ett flertal gånger.
  2, Det finns ingen Gud /Peter

 18. jan lindström Says:

  Branderudanders är ute och svamlar. I tungor eller inte vet jag ej.
  Men fortfarande kvarstår frågan – existerar gud elle inte?
  Likadant frågan om Jesus som person överhuvud existerat!
  Jag rekommenderade några böcker i ett tidigare inlägg – någon som
  tagit sig tid att studera dessa? Religionen i sin nuvarande utformning – tron bibeln som guds ord – ställs mot livets praktiska verklighet! Både vetenskapligt samt historiskt!

 19. Inlägg #2000 « Röda Berget Says:

  […] https://rodaberget.wordpress.com/2010/10/19/jag-vill-salja-min-dotter-som-slav-vad-anser-prasterskape… […]

 20. Roger Says:

  Gud finns.
  Jesus finns.
  Den Helige ande finns.

  I sverige idag så värnar vi mycket om en människan vittnesbörd.
  I en domstol kan man få fram en bild av vad som har hänt och vad som är sant genom att en eller flera berättar om en händelse.

  I sverige idag finns det massor med människor som fått sina liv förvandlade efter ett (eller flera) möte(n) med Jesus.

  Jag är frälst sedan 3 år tillbaka och kan vittna om att Jesus lever.
  Pratar med honom varje dag.
  Bibeln är Guds ord, och om folk inte gillar de häftiga jordiska argumenten som hur bibeln vävs ihop och blir ett stort pussel som stämmer om man kollar nogranare eller hur massor av människor får sina liv förvandlade till det bättre genom att läsa det så kan man väll tro på de människor som frågat Jesus om bibeln är Guds ord 😉

  En del kanske tycker jag låter radikal, men det är ingen tvekan om det.
  Jesus lever och verkar än idag.
  Bara den sista månaden här har jag personligen fått se 3 människors liv bli helt förvandlade genom ett möte och ett dop till Jesus.
  Jag har sett helande och vart med om helanden själv.

  Jesus lever.
  Och på grund av att han är världens frälsare som kan leda dig till himelen genom hans nåd så blir hans ställning attackerad.

  Jag råder dig till att med allt jag har, svälja all stolthet inom dig och ge Jesus ett ärligt försök i det fördolda.
  Få tag i en bibel och läs
  Johannes Evangelium Kap 3 & 14
  och Efesebrevet kap 2

  Be till Gud och sök honom. Matteus 7:7-8

  Vägen till Gud är öppen och priset är betalt.
  Det är det glada budskapet från himelen.
  Att han tog straffet på sig för att vi skulle ha frid och gemenskap med Gud fadern igen.

  Var välsignad!

  Lite mindre av nattvardsvinet skulle vara en god idé…/Peter

 21. Röda Berget 2010 i siffror « Röda Berget Says:

  […] Jag vill sälja min dotter som slav – vad anser prästerskapet om det? October 2010 20 comments 3 […]

 22. jan lindström Says:

  Tjena Roger!
  Men bevisar detta att Gud Eller Jesus har existerat?
  Själv ansluter jag mig mer eller mindre till Asatron?!
  Innebär detta att jag har fel eller rätt?

 23. Inlägg 2500 « Röda Berget Says:

  […] lästa inlägg är förvånansvärt nog detta med till dags dato 6632 […]

 24. Strindberg Says:

  Bara en liten kommentar angående insändaren:
  Insändarskribenten (eller rättare sagt den ursprungliga skribenten, eftersom jag läste den här texten första gången på någon engelsk sajt för ca 15 år sedan…) har missat att bibeln själv säger att de här lagarna ENBART gällde Israels folk för tre och ett halvt årtusende sedan. På samma ställe som de citerade lagtexterna står det nämligen att ”Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget (3 Mos 26:46). Den här lagsamlingen gällde alltså inga andra folk, varken den tidens babylonier, kananeer, egyptier eller andra – och inte heller nutidens kristna – utan bara Israels folk, där och DÅ.
  Den som är intresserad kan läsa mer här:
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/harklipp.htm
  http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/homosten.htm

 25. Red Naxela Says:

  Haha, underbar insändelse. För er som tycker bibeln, eller framför allt gt, är moraliskt riktig tycker jag bör ta en riktig tankeställare över vem ni underkastar er egentligen. ”Guds” rättvisa och etik kan verkligen ifrågasättas!

 26. Gerth Axner Says:

  Bibeln, speciellt gamla testamentet är full av orimligheter och motsägelser.
  En av orsakerna till motsägelserna är att gamla testamentet är ett hopplock av flera religiösa skrifter som handlar om OLIKA GUDAR som man har försökt få ihop till en.

  Moseböckerna består av:
  Delar av t ex Gilgamesheposet som skrevs c:a 2700 f.k.
  T ex berättelsen om Noa och arken kommer därifrån.
  (J)-dokumenten skrevs omkring 900 f.Kr. i sydkungariket Juda rike.
  Deras gud heter ”Jahve” och översätts i vår Bibel med ”Gud”.
  (E)-dokumenten skrevs omkring 800 f.kr, i nordriket, Israels rike.
  Deras gud heter ”Elohim” vilket översätts med ”Herren”.
  Samt många fler skrifter.

  Det finns två helt olika skapelseberättelser. 1:a Mosebok 1:1 till 2:3 och 1:a Mosebok 2:4 – 25.
  Man kan även fråga de religiösa vilken människoras som avses.
  Homo Neandertalis, Homo Erectus, Cromagnon, Homo Habilis, Homo Florensiensis, Homo Sapiens eller någon annan?
  Alla människoraser har bevisligen funnits (lämningar finns), några tom mycket längre än den nuvarande, Homo Sapiens.
  Att de var människor bevisas av att de sydde kläder, tillverkade vapen, hade smycken, använde eld och gjorde avbildningar på bergväggar, ofta med jaktmotiv. Ingen apa klarar något sådant.

  I tio Guds bud (2:a Mo. 20:13 och 5:e Mo. 5:17 )står ”du skall icke dräpa” men mängder av stycken i GT talar om att man ska ta livet av människor. Förutom exemplen i inlägget, se 2:a Mo. 22:18: ”En trollkvinna skall du icke låta leva”. Det stycket stödde sig inkvisationen sig av då de brände kvinnor och oliktänkande på bål.

  Nämner man orimligheterna för religiösa personer säger de ofta att gamla testamentet har ersatts av nya testamentet och därför inte längre gäller.
  Tala om för dem att det står i bibeln att gamla testamentet gäller. Ex:
  ”Jag skall icke bryta mitt förbund, och vad mina läppar hava talat skall jag ej ändra” Ps. 89:35
  Jesus sade: ”I skolen icke mena , att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.” Matt. 5:17.

 27. Jacko Says:

  Vet att jag är lite långt efter era diskussioner nu, men skit samma.
  Att ens ifrågasätta att Jesus har existerat är väl tyvärr bara bristande kunskap. Tror inte det finns en forskare eller historiker som idag tvivlar på att Jesus har existerat. Idag har historiker bevis så långt tillbaka som Moses uttåg ur Egypten. Om Jesus sen är Guds son är en annan fråga som är bra mycket intressantare att diskutera.
  Ja, texterna är gamla. Men de är trots allt de texter som tidigast skrivits ner efter en stor händelse som vi har, från de tidigare åren. Alexander den store skrevs det om först ca 400 år efter hans död. Varför tar man honom som en självklarhet och inte som en legendbildning? Kanske går ifrån ämnet lite.
  Ni som kritiserar GT som omoralisk etc. kan börja med att läsa boken ”Is God A Moral Monster” – Paul Copan. Sen kan ni fundera på att om det inte finns en Gud, hur kan ni ens då prata om moral? Nån har gett oss en indikator på vad som är rätt och fel och det är inte ”time+matter+chance” som kan ha gjort det.
  Sen kan ni nog inte läsa bibeln som två delar, NT hör ihop med GT. Ni måste läsa allt för att kunna diskutera GT och för att kunna förstå allt (jag gör det inte) så måste man nog sätta sig in i de historiska perspektiven en hel del.

  Om man tittar på t.ex. sabbaten, som det skrivs om i texten så ”bryter” Jesus själv mot den om man ser på den så som den skrivs om här, alltså om man bara läser det stycket. ”Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.” (Mark 2:27)

  Richard Dawkins är bara en bitter människa som är arg på kristendomen, blir piskad allt för ofta i debatter pga bristande kunskap.
  Ett annat boktips är ”Fallet Jesus” av Lee Stroble som gör ett hästjobb som den granskande journalist han är med att gå till botten om vem Jesus egentligen var.

  Ha det bra alla!

 28. Urban Says:

  Det här är väl rätt hälsosamt tycker jag. Alltså att hålla en viss humoristisk distans till fundamentalism. Tror alla trosriktningar har drag av något stelbent, fundamentalitet. Att använda humor är väl ganska mild och vänlig kritik. Tidningstexten är ursprungligen från usa, och anpassad till svenska i översättningen.
  Trevligt att läsa kommentarerna, och jag håller med alla som är lite vidsynta.. Dom som går in och försvarar sig känner sig förstås träffade. Intressant att det inte är så många som försvarar fundamentalismen – kan det vara så att humor är ett bra verktyg, som är avväpnande? Jag anser humor är viktigt (i sig en motsägelse)! I alla fall – humor gör saker mindre. Det kommer mig att tänka på forna tiders hovnarr – som skulle hjälpa kejsaren att hålla sig på marken. Narren hade väl en sådan position att han kunde narras och retas med över(dryg)heten. Vi har väl en hel del annat sådant i våra dagar – som också skulle må bra av att vara lite mindre ”pompöst”.

  Ha de

 29. Sumatie Says:

  http://acharemot.wordpress.com/2012/01/26/jag-tankte-salja-min-dotter-som-slav/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: