Fler billiga hyresrätter vs hemmarenoveringar

25 mars 2015

hurra_32908308Idag släppte regeringen ett besked jag väntat på. Satsning på bostadsbyggande. Pengarna tas visserligen ur nästa års budget, men stödet gäller från och med 25 mars, dvs idag. Finansieringen kommer bland annat genom en minskning av det sk ROT-avdraget.

Pengarna som tas in på minskat stöd för hemmarenoveringar, rotavdraget, ska öronmärkas till att bygga fler små och billiga hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist.

Totalt handlar det om 3,2 miljarder kronor som istället satsas på byggandet. Pengarna motsvarar cirka 15 000 lägenheter per år. Stödet ska omfatta byggnationer från och med i dag, och ska finns med i höstens budget. Det övergripande målet är till 250 000 nya hyresrätter och studentbostäder till år 2020. AB

Mer info på regeringens hemsida.

Borgerligheten skriker naturligtvis i primal, men jag har inga som helst problem att försvara en omfördelning av pengar från hemmarenoverade villakök i Täby eller Vellinge till väl behövda hyresrätter i Malmö eller studentbostäder i Lund.

 

Adaktusson tycker han är för fin för KDs partistyrelse

24 mars 2015

14-11-26-Adaktusson-portrait-STR-23-500x333Lars Adaktusson är heligt förbannad. Han känner sig ratad. KDs valberedning förslog inte honom till presidiet, utan ”enbart” till partistyrelsen. Som en konsekvens av detta tackar Hr Adaktusson nej. Han motiverar sig på sin hemsida.

Min slutsats blev därför att dessa personers aktiva motstånd undergräver mina möjligheter att arbeta och ta ansvar för den politiska förnyelse som jag tror är nödvändig. Inför utsikterna att blockeras av interna motsättningar och bli en bricka i ett politiskt spel har jag därför i dagsläget valt att tacka nej till valberedningens fråga om jag vill kandidera till posten som ledamot av partistyrelsen. LA blogg

Jag vet inte riktigt hur den interna processen i KD fungerar, men i min värld har en ledamot i partistyrelsen alla möjligheter i världen ”att arbeta och ta ansvar” för politisk förnyelse. Ska bli kul att se om Hr Adaktusson vågar kolla sin status i KD. Varför inte ta en omröstning om en presidiepost?

Lars Akaktusson är en grönis i politiken, men ingen ska säga att killen inte har ambitioner.

Partistyrelsen – det är blaha-blaha. Presidiet ska det vara.

Borgerlighetens överkörning av Magdalena Andersson är dimridå spridd av maktlösa

24 mars 2015

Borgerliga bröderDe breda grabbarna breder ut sig i Dagens Industri.

”Om inte regeringen självmant väljer att lyssna, använder vi riksdagens maktmetoder för att tvinga dem”, säger Ulf Kristersson (M). DI

Det finns bara ett smärre problem. Grabbarna Grus har inga maktmedel att ta till, vilket de själva medger.

Regeringen har förvisso möjlighet att lägga förslag till ändrad målnivå för enskilda år i budgetpropositionen Ur utskottsinitiativet via EricssonUpphult

Vad det gäller är utredningen om överskottsmålet. Regeringen ger KI ett utredningsuppdrag som ska vara klart i augusti. Vad de breda grabbarna gör är ett lamt försök att vinna tid. De vill dra ut på processen fram till 2017.

De har lika stor chans med detta som att bli Dressmanmodeller.

Vilken lycka att borgarna+SD skar ner på det onödiga järnvägsunderhållet…

23 mars 2015

borgare_blåsväder…tacka den som äras bör.

Den tredje december i nådens år 2014 röstade riksdagens fyra borgerliga partier, samt SD igenom en budget som innebar mindre pengar till järnvägsunderhålla är i den rödgröna budgeten.

Vad ska vi med sånt onödigt tjafs till , ansåg den brunblå riksdagsmajoriteten. I det Sverige som byggts av Anders Borgs budgetar fungerar järnvägen så bra så. Att lägga ner pengar på onödigt underhåll är bara semikommunistiskt miljömupperi, funderade majoriteten vidare.

Lite drygt ett kvartal senare brakar en växel ihop. Den är så gammal att det (kanske) inte finns reservdelar. Växeln ifråga befinner sig strax söder om Stockholm C, vilket innebär att stora delar av trafiken söderut påverkas.

Det är en lycka att vi har en borgerlig budget som är kliniskt befriad från onödiga utgifter…

 

Vill Skånemoderaterna avsätta Anna Kinberg Batra?

23 mars 2015

Falun FjällModeraterna i Kävlinge vill stoppa Decemberöverenskommelsen. Det innebär att de vill att den svenska borgerligheten likt sina norska kamrater ska samarbeta med rasisterna.

Eftersom Anna Kinberg Batra ställt sig bakom Decemberöverenskommelsen innebär kravet i praktiken även Anna Kinberg Batras avgång.

En organisation som springer ifrån sina åtaganden så fort det blir obekvämt tappar all trovärdighet. En dylik kan ingen lita på – någonsin, i några sammanhang.

Tänker Skånemoderaterna förvandla Anna Kinberg Batra till en lögnare?

Vad händer om Palestinierna överger drömmen om en egen stat och kräver ”en person en röst”?

19 mars 2015

Palestina_hdipwebmap2000okt_previewLäser en intressant artikel i AB av Sam Carlshamre, doktorand i semitiska språk, Lunds universitet och Ylva Karlsson,journalist. De ställer frågan om vad som skulle hända om Palestinierna skulle överge tvåstatstanken och istället kräva fullständiga demokratiska rättigheter för samtliga personer som bor i områden kontrollerade av Israel.

Under israelisk överhöghet, det vill säga både i Israel och på de ockuperade områdena, lever idag 6,2 miljoner judiska israeler, och 6,2 miljoner palestinier av olika religiös tillhörighet. Men i den senare kategorin är det bara 1,7 miljoner som har demokratiska fri- och rättigheter.

Vad skulle hända om de övriga 4,5 miljonerna krävde att räknas som israeliska medborgare?

Israels tidigare premiärminister Ehud Olmert hade sin tanke klar i en intervju med Financial Times 2007: ”Det kommer att komma en dag när tvåstatslösningen kollapsar, och vi ställs inför en sydafrikaliknande kamp för lika rösträtt. Så snart det händer är det slut på staten Israel.” AB

I det läget skulle Israel bli en apartheidstat. Inget annat.

Skulle de svenska liberalerna omfamna det nya apartheid?

Diktaturens nyttiga idioter

19 mars 2015

Svensk_TokhogerNyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Wikipedia

Just nu attackeras Sveriges utrikesminister Margot Wallström av Saudiarabien och hejdukar. Orsaken är att Wallström sagt att Saudiarabien är en diktatur och hon har dessutom haft fräckheten att ha åsikter om det faktum att en uppstudsig bloggare bestraffas med 1000 piskrapp. Diktaturer brukar inte gilla att bli kallade vid sitt rätta namn och Saudiarabien är inget undantag.

Hur reagerar då den svenska massan av tyckare? Vi har näringslivet som egentligen bara vill kränga prylar utan att störas av besvärliga politiker som har åsikter om ej affärsmässiga saker som mänskliga rättigheter. Det finns inte så få företagsledare som i hemlighet tycker det är skönt att kunna verka på marknader utan fackföreningar som vill förhandla om löner och annat. I deras ögon är fria fackföreningar och strejkrätt ett besvär de skulle vilja slippa även på hemmaplan.

Sen har vi de nyttiga idioterna. De kan delas in i tre grupperna.

  1. Diverse borgerliga politiker och debattörer, vars enda syfte är att sänka Margot Wallström. Hon är ju sosse.
  2. Diverse individer inom socialdemokratin som har en egen agenda och utnyttjar detta i förhoppningen att kunna vrida den politiska dagordningen dit de vill ha den.
  3. Delar av journalistkåren som gör sig till språkrör för grupp 1 & 2.

Saudiarabien har ett mål med attacken på Wallström. De vill tvinga henna att kräla i gruset eller avgå. De ska vi klart för oss. Vad händer om de lyckas? Jag skrev om det för några dagars sedan.

Ponera att Saudiarabien & Högern lyckas avsätta Wallström. Då skickas en klar signal till en sådan som Putin att när Sverige kritiserar aggressioner mot Ukraina eller de baltiska staterna är det bara att kalla hem ambassadören och skicka mer eller mindre dolda hotelser om ekonomiska konsekvenser för att avsätta den misshagliga ministern. Röda Berget

Drevet från de nyttiga idioterna är den främsta orsaken till att attackerna fortsätter. Saudiarabien märker att deras attacker får stöd av delar av den svenska opinionen, vilket ger dem hopp om att lyckas uppnå sitt mål, dvs att avsätta Wallström. En total politisk uppslutning bakom Wallström skulle skicka signalen till Saudiarabien att attackerna inte lönar sig.

När Olof Palme i januari 1969 tågade genom Stockholms gator sida vid sida med  den nordvietnamesiske ambassadören i Moskva kallade USA hem sin ambassadör. Ambassadören skulle hålla sig borta i två månader, men kom tillbaka efter en. Det fick inte Sverige att backa, tvärtom.

I slutet av september 1969 fattade Sverige beslut om bistånd till Nordvietnam. Konsekvensen blev att USA:s president Nixon beordrade att de diplomatiska förbindelserna med Sverige skulle skäras ner så mycket som möjligt, ett beslut som sedan mildrades. Istället fick Sverige en roll i förhandlingarna med Nordvietnam angående amerikanska krigsfångar. Palme överlämnade en namnlista på 368 fångar till den amerikanske ambassadören Jerome Holland under hösten 1970.[11] Wikipedia

Idag har svenska nyttiga idioter till diktaturens förtjusning julafton. Jag blir så trött på dessa individer som springer diktaturens ärenden därför att de förblindas av sin egen agenda. Inte för en sekund reflekterar de över vilka  konsekvenser det får om en aggressiv diktatur kan styra vem som som är Sveriges utrikesminister eller hur vederbörande agerar.

Vi får inte, kan helt enkelt inte vika oss för den typen av påtryckningar oavsett om de kom från USA 1969 eller kommer från Saudiarabien 2015.

Varför är borgerligheten missnöjda med sin budget?

19 mars 2015

JAS_GripenFör sisådär ett kvartal sedan tryckte de fyra borgerliga partierna med benäget stöd av mörkret igenom sin budget i riksdagen. Idag är de extremt missnöjda med den budget de själva har skapat. Moderaterna vill ge ytterligare 10 miljarder till försvaret. Folkpartiet plussar på med ytterligare 7. Vad vet de nu som de inte visste för tre månader sedan?

  • Att världen är osäker?
  • Att Putin är aggressiv?
  • Att IS beter som jag vet inte vad?
  • Att de under åtta år inte tagit tag i frågan?

Årets budget är den nionde borgerliga budgeten på lika många år. Krokodiltårarna är lika falska som skär trekrona. De borde vara nöjda med den säng de har bäddat.

Det är inte ofta jag håller med Erik Helmersson på DN ledare, men denna gång har mannen en poäng.

Men naturligtvis var SR-intervjun spel med skuggor. Alla vet vad som i själva verket förändrats. Nu sitter Allianspolitikerna i opposition och behöver inte ta ansvar längre. De kan ge försvaret exakt hur mycket som helst. Ord är gratis.

Mycket riktigt övertrumfades M redan nästa dag av Folkpartiet, som lovade 17 miljarder. Yay! Proppen är ur! KD och Centern har inte sagt sitt än, men varför inte 170 miljarder? Varför inte lova att Kockums och Bofors får bygga en Dödsstjärna som kan hovra över Gotland med ÖB som en väsande Darth Vader i svart mantel? Det skulle dessutom ge jobb. DN

Efter Helmerssons text publicerats ger KD i SvT en känga åt sina borgerliga kollegor. Jag har inte sett någon reaktion från C än.

Svenskt Näringsliv attackerar vita jobb på kollektivavtalets dag

17 mars 2015

Reinfeldt handelshinder 2Svenskt Näringsliv väljer sina tidpunkter med samma precision som den dyngrake som passerar rondellen runt Triumfbågen i rusningstid. Idag, på kollektivavtalets dag läser jag i Sydsvenskan att Svenskt anmäler Malmö kommuns modell för Vita jobb till konkurrensverket.

Att ta strid mot svartjobb och lönedumpning är enligt Svenskt Näringsliv ett konkurrenshinder. SN skyller på att det i Malmös modell ska vara fackliga representanter som skall göra kontroller, men det är i sanning ett svepskäl.

Svenskt Näringsliv har inget emot att det finns lite fiffel på den svenska arbetsmarknaden. Det håller nämligen ner lönerna och lägger en våt filt över krav på bättre arbetsförhållanden.

Om det vore så att Svenskt Näringsliv verkligen ville ha en 100% vit ekonomi skulle de jubla över Malmös modell. Vilka skulle göra en mer nitisk kontroll än fackliga företrädare? Jag vill ha kontrollanterna som oavsett orsak eller konsekvens rapporterar minsta lilla avvikelse från lag eller avtal.

Dessutom kostar det pengar att anställa kontrollanter eller att låta kommunala tjänstemän göra det. De fackliga organisationer kommer att göra det gratis. De kommer att utföra kontrollen med samma nit som en absolutist som kontrollerar alkoholtillstånd.

Den som ogillar Vita jobb och kollektivavtal gillar svartjobb och lönedumpning. Så enkelt är det.

Dags för kramarna av skattebrott och annan ekonomisk brottslighet att komma ut ur garderoben och visa vilka ni är.

Är franska politiker dumma i huvudet?

17 mars 2015

Frågan är berättigad. Igår skrev jag om hur Frankrikes idrottsminister gick i taket pga att Zlatan skällde på en drul till domare. Rättare sagt, inte skällde på, utan talade om en drul till domare medan han passerade ett gäng journalister.

Idag placerar sig den franske statsministern i samma tak som hans idrottsminister. ”– Jag är chockad. Både för domarnas och Frankrikes skull, sa han till Canal+”. Vad håller han på med? Har han inget bättre för sig?

Ponera att Donald Brashear hade råskällt på domare och sagt att skitlandet Sverige inte var värt att ha Modo innanför sina gränser. Vem tror att Stefan Löfven hade kommenterat det?

För en tid sedan demonstrerade dessa franska politiker för yttrandefriheten. De demonstrerade för rätten att häda och för rätten att driva med folk. Idag får samma politiker spel för att en fotbollsspelare i ilska slänger ur sig att Frankrike är ett skitland. Vi gör alla våra prioriteringar.

Peter Fjällmar Andersson minns i Sydsvenskan Zolas kamp för att få Alfred Dreyfus fri från Djävulsön och konstaterar att Frankrike i vissa delar inte har förändrats.

”Under 15 år har jag aldrig sett en sådan domare i det här skitlandet”, gapar Zlatan Ibrahimovic, som den usle förlorare han är, på väg av planen. Han ber om ursäkt. Men det är naturligtvis inte tillräckligt. Dagens Édouard Drumont – Front National-ledaren Marine Le Pen – säger: ”Den som tycker att Frankrike är ett skitland kan åka härifrån, så enkelt är det”.

Det som var sant för Zolas Frankrike 1898 är sant för Zlatans Frankrike 2015.

Ett land du inte tillåts kalla ett skitland är ett skitland. SdS


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 274 andra följare