Nebraska avskaffar barbariskt dödsstraff

21 maj 2015

paragrafLäser att Nebraska ser ut att avskaffa dödsstraffet. Guvernören Pete Rickets (rep) lovar lägga veto, men enligt CNN finns en stabil majoritet för att köra över sagda veto.

State Sen. Ernie Chambers, the bill’s sponsor and a member of the New Alliance Party, said he’s confident supporters can muster the 30 votes necessary to override a veto.

”Most of those people had voted at least three times for this bill, which indicates to me that they were casting a principled vote based on conviction,” Chambers told CNN affiliate KOLN. ”So when the governor vetoes it, it will be just one more vote that has to be cast.” CNN

Ibland undrar jag hur en man som Pete Rickets tänker. Eftersom inget skapat eller administrerat av människan är perfekt gör även domstolar misstag. Personer som inte har begått det brott de anklagas för blir dömda. Är straffet fängelse finns i alla fall en möjlighet att upphäva domen och göra något slags försök att kompensera personen ifråga. I de fall där oskyldiga avrättats är det kört.

SvD refererar till en studie som beräknar att c:a 4% av de dömda i amerikanska domstolar var oskyldiga till det brott de åtalats för. Sedan 1977 har 1320 personer avrättats i USA. Det är lite drygt 50 personer som avrättats efter felaktiga domar. Även de individer som omfamnar tanken om blodshämnd borde hålla med om att det är 50 för många.

Det finns många goda argument mot dödsstraff, ovanstående är ett. Jag har aldrig hört ett enda bra argument för.

 

Malmö satsar på jobb och framtidstro

21 maj 2015

schönströmDen nya majoriteten, eller rättare sagt minoriteten, börjar presentera den budget Vänsterpartiet sade nej till. Först ut några satsningar på arbete.

 • Cirka 200 personer som idag har försörjningsstöd anställs inom Jobb Malmö.
 • Lyckade exempel på liknande en satsning finns i andra kommuner, till exempel Borås.
 • En gemensam handlingsplan för att motverka ungdomsarbetslösheten mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen
 • presenteras i juni 2015.
 • Efter prövning av Konkurrensverket införs Vita jobb-modellen i upphandlingar.

De som vill läsa om hela satsningen kan göra det här. Personligen vill jag framhålla två saker.

 • Jobbkrav i Malmö stads upphandlingar: Malmö stad kommer ställa krav på de företag som vinner upphandlingar för kommunen att de bidrar till Malmös utveckling genom att erbjuda jobb till unga arbetslösa Malmöbor
 • Sprid Lindängenprojektet: Det framgångsrika projektet på Lindängen, som innebär att lokala socialsekreterare har mer tid och bättre möjligheter att lotsa personer från försörjningsstöd in i jobb eller utbildning, kommer utvidgas till andra delar av Malmö.

Lindängenprojektet är ett exempel på hur Malmö genom ett ändrat arbetssätt nått framgång.

Satsningen på lokala socialsekreterare är framgångsrik. 2014 minskade antal hushåll i Lindängen som fick socialbidrag samtidigt som det skedde en ökning i hela stadsområdet. Det är också fler som fått bidrag som lyckas få jobb, 77 under 2014 jämfört med 29 år 2010.

Men framtiden är oviss, hittills är det bara bestämt att det lokala socialkontoret får vara kvar till nästa årsskifte, säger Sara Sunning:

– Vi hoppas att vi får vara kvar och blir en permanent verksamhet.SdS

Mycket riktigt blir verksamheten permanent.

Gratis kollektivtrafik lockar fram märkliga argument

20 maj 2015

gokungeJag skrev igår om Paggans förslag angående biljettlös kollektivtrafik i Stockholm. Det är kul att studera kommentarerna.

Innan Paggan skrev sin artikel var Viktor Barth-Kron på bollen i DN när han kritiserade borgerlighetens föreslagna höjning av kollektivtrafiktaxorna i Stockholm.

Det ändrar dock inte att det blir lite lätt parodiskt när det framställs som rimligt och relativt oproblematiskt av politiker och debattörer som annars rasar i högan sky mot alla former av skattehöjningar.

Det finns från borgerligt håll ett mantra som lyder, ungefär, att vill man att färre ska supa så höjer man skatten på sprit, och vill man att färre ska jobba så höjer man skatten på arbete.

Till detta kan med fördel fogas ett led till: Vill man att färre ska röra sig i staden så höjer man priset på SL-kort. DN

Marknadsliberaalernas främste vapendragare DI rycker naturligtvis ut med ett märkligt argument att ”Att i det läget sluta ta betalt för tjänster som det trots allt finns en betalningsvilja för är mindre lämpligt.

Jag antar på goda grunder att betalningsviljan för exempelvis BB är rätt avsevärd när vattnet gått. Anser DI att vården av just den anledningen, dvs att betalningsvilja finns, skall ta höga avgifter för BB? Logiskt sett borde de anse det.

Borgerligheten i Stockholm kommer med den väntade litanian medan de lokala sossarna mer eller mindre rundar Paggans kärnfråga och skriver om andra saker.

Oavsett är det intressant när någon går utanför boxen.

 

Intressant tanke av Paggan om finansieringen av Stockholms kollektivtrafik

19 maj 2015

pagganLeif Pagrotsky beskriver på DN debatt en alternativ metod för att finansiera Stockholms kollektivtrafik. Jag vet inte om det är praktiskt möjligt, men hand idé har en hel del poänger. Kortfattat skulle det innebära att biljetterna avskaffades samt:

 • Finansiering via arbetsgivaravgifter för arbetsgivarna i Stockholms län
 • Skatt på kommersiella lokaler innanför tullarna
 • En smärre höjning av landstingsskatten

De fördelar han pekar på är

 • Snabbare av- och påstigning
 • Ingen kostnad för administration av avgifter eller teknisk utrustning
 • Ingen kostnad för kontroll av biljetter
 • Ökat resande

Jag vet som sagt inte om det han föreslår är praktiskt möjligt, men fördelarna finns där. Oavsett är det uppfriskande att läsa en helt ny tanke.

 

Beklagligt och märkligt att V väljer lämna det rödgröna samarbetet i Malmö

19 maj 2015

Katrin_arsmoteJag är förvånad över att V väljer att lämna det Rödgröna samarbetet i Malmö. Jag har inte den insynen i V att jag kan uttala mig om hur turerna har gått inför detta beslut, men med tanke på vad det faktiskt gäller.

I december 2014 tog Malmö kommun ett beslut om finansiella mål, vilka i korthet innebär två saker.

 • 1% överskott 2019
 • Max 30% nettoskuld

Detta beslut var V som en del av majoriteten med och tog fram och sedan slog fast. Motivet för detta är dels att lagen tvingar en kommun att kompensera för underbalanserad budget med motsvarande överbalans över en relativt kort tid, dels att säkra att Malmö behåller sin AAA-rating hos samtliga kreditinstitut. AAA ger bättre lånevillkor för såväl kommunen som våra kommunbala bolag, typ MKB.

Idag vill V riva upp det beslutet.

SKL, Sveriges Kommuner & Landsting gör vart en prognos, dvs en kvalificerad gissning, över pris- och löneökningar kommande år för kommuner & landsting. Den prognosen är ett avunderlagen för kommunernas budgetarbete. Prognosen för 2016 är 2,6%. S & Mp vill lägga ut 2,5% istället för 2,6%.

Med tanke på att prognoser alltid är en gissning och att det är mer än troligt att den rödgröna regeringen i sin budget kommer att ge kommunera pengar för 2016 är det märkligt att V väljer att gå över den tiondelen. Med tanke på att S/V/Mp i Malmö har fått ihop nio budgetar är det än mer märkligt att de väljer att gå pga den tiondelen. Vad vi pratar om är c:a 100 MKR i en budget på 21 Miljarder.

En kommun måste ha lite reserver för att kunna stoppa in där det behövs. Är det så att staten skjuter till pengar och/eller prognosen från SKL är för högt ställd är det inga problem att göra ytterligare satsningar. Skyfallen i höstas kostade Malmö kommun c:a 80 MKR, pengar vi då inte hade. Det är märkligt att V inte inser att en kommun måste ha någon form av buffert.

Utifrån det samarbete vi har haft sedan 2006 förvånas jag över det höga tonläget från V. Tror de verkligen att det påverkar oss? De orerar om nedskärningar när vi ökar den kommunala ekonomin med över 600 MKR och satsar på skola och förskola.

Det får mig att tro att det verkliga skälet till att de lämnar inte har ett smack med årets budget att göra.

Med tanke på att S/Mp har fler mandat i fullmäktige än Borgare+SD kommer vi att få igenom vår politik, oavsett vad random borgare drömmer om. Vi har inga problem med att samarbeta med V, där de är intresserade av att göra det, men jag fattar inte varför de tror att de skall få igenom mer från en position utanför det nuvarande samarbetet.

Det är för mig beklagligt och obegripligt att V väljer att lämna ett väl fungerande samarbete över en tiondel av SKLs prognos.

Läs gärna Malmös finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh i frågan.

 

Vilken svensk kommun gör som Köpenhamn och dumpar Ryan Air?

18 maj 2015

nasseLäser Berlingske med stort förnöjelse. Frank Jensen skräder inte orden.

»Social dumping er noget svineri, som vi slår hårdt ned på her i København. Derfor stiller vi krav til alle, der vil levere til kommunen, herunder sælge os en flybillet, om at de skal tilbyde deres ansatte ordentlige løn- og arbejdsforhold. Dermed har vi allerede et forbud mod at flyve med Ryanair. For vores regler betyder, at vi ikke indgår kontrakter eller køber varer af leverandører, som ikke giver ordentlig løn,« udtaler overborgmester Frank Jensen i en e-mail. Berlingske

Svineri säger Jensen och han har så rätt så. Enligt KvP vägrar Ryan Air att skriva på ett danskt kollektivavtal.

Anledningen är att man anser att Ryanair inte följer danska arbetsrättslagar eftersom de vägrat teckna kollektivavtal i Danmark KvP

Köpenhamn tröttnar alltså på svineriet och förbjuder sina anställda att nyttja svineriet när de ska på tjänsteresa. Jag vet inte i vilken utsträckning svenska kommuner, landsting eller stat nyttjar Ryan Air, men om nu någon skulle göra det hoppas jag att de följer Köpenhamns exempel och säg nej till svineriet.

Förmodligen kommer diverse liberaaler att tycka att Jensen är stygg och att kollektivavtal är kommunistiskt, men det kommer vare sig undertecknad eller Frank Jensen att ta någon notis.

Svineriet skall väck – så enkelt är det.

Dags för Löfven att släppa sargen och börja tackla på öppen is

17 maj 2015

VÅP2015Så här i håkkyveemtider gör Röda Berget något sällsynt – håkkymetafor.

Jag har tidigare skrivit att Löfven ska skita i mätningarna – det står jag för. Vad han däremot måste göra är att komma in i matchen. Detta är har pga borgerlig budget, varit ett bortkastat år. Vårbudgeten oavsett.

Jag vill se offensiva satsningar på infrastruktur, vård, utbildning och miljö. Dessa satsningar kommer även att skapa arbetstillfällen. Vi har nu minusränta – att i detta nuläget låna till investeringar är klokt.

Inför nästa budgetprop måste den rödgröna regeringen satsa och det rejält. KM har en bra ledare idag – hoppas SL läser den.

Låt borgarna skrika om extraval. Med en expansiv politik i ryggen har jag inga som helt problem att satsa helhjärtat på en valrörelse i höst.

Jag vill rekommendera Ola Möller och Roger Jönsson.

Löfven skall strunta i Finanspolitiska rådet

13 maj 2015

Reinfeldt handelshinder 2Regeringen rapporterar till riksdagen, som i sin tur rapporterar till de svenska väljarna. Det är den demokratiska ordningen. Ingen av dessa institutioner rapporterar till finanspolitiska rådet.

Detta av Borg instiftade råd producerar rapporter som regeringen naturligtvis skall ta del av, men även inse att de inte är politiskt neutrala. Detta råd bebos av individer med en klar politisk agenda, vilket avspeglar sig i deras syn på till exempel lönebildning.

Att borgerligheten applåderar är lika naturligt som att SvD-ledare försöker så i oss att ökad fattigdom skulle vara någon form av modern solidaritet.

Det är dock roande att SvD-ledare försöker slå i oss att Finanspolitiska är en slags objektiv neutral sanningens mun som ”slår fast” saker och ting. Vad de gör är att spotta ur sig subjektiva marknadsliberala värderingar och åsikter.

Min uppmaning till Stefan Löfven är att läsa rapporterna, ta del av analysen och sedan genomföra det politiska program vi har gått till val på.

Finanspolitiska rådet är vare sig sanningens mun, oraklet i Delfi eller den allvetande skräphögen i Fragglarna.

Filbluffen: Bryter handlarna mot prisinformationslagen?

12 maj 2015

lögnen straffar sig självLäser med viss förvåning att en liter fil från Arla inte längre är en liter utan enbart 9 dl, dvs 1000 gram. Jag blir än mer förvånad över att ommärkningen skett för nåt år sedan, men inget har märkt något. Jag måste kolla om mitt filpaket från Skånemejerierna innehåller 1 liter eller ett kg.

Mest förvånande är att handlarna inte verkar ha märkt förändringen, eller också låtsas de som om det regnar. Oavsett vad man tycker om saken har Arla rätt i att det är handlarna som sätter priset gentemot kunden. Det är märkligt att inte stora starka ICA upptäckt förändringen.

En annan fråga är om handlarna bryter mot Prisinformationslagen? Jag talar om jämförpriser.

Priset ska anges dels per förpackning men även med jämförpris med det mått som används för varan (kilo, liter eller meter) Wikipedia.

Säg att en liter fil kostar 10 kronor. Då blir det enkelt att räkna ut jämförpriset, Även det är 10 kronor. När nu Arla ändrar förpackningsstorleken och tar 10 kronor för 9 dl fil, medför det att jämförpriset, dvs literpriset blir 11,11 kronor.

Är det så att handlarna inte har ändrat jämförpriserna bryter de mot Prisinformationslagen. Har de ändrat jämförpriserna måste de vara medvetna om vad Arla har gjort, men mörkar saken för sina kunder.

Brända chanser, försvarsmissar & en jäkla massa bengaler…

12 maj 2015

fotboll_140412741…kan sammanfatta gårdagens match.

Vi får helt inte bränna så många chanser. Jag vet inte hur många klara lägen MFF brände innan The Wolf satte första målet. Vi kan helt enkelt vara så ineffektiva i boxen.

Vi får inte göra den typen av missar i försvaret. Första målet i egen bur kom efter en tappad boll på mitten, den andra efter en miss i straffområdet. Inte acceptabelt.

Bengalidioterna gör mig bara trött. Jag fattar dock inte varför det krävdes ett 20 minuters avbrott för att skingra lite rök. Jag har heller ingen som helst acceptans för att våra spelare kom ut efter avbrottet med mindre glöd än motståndarnas.

Jag ställer krav på de som spelar i MFF. Jag förväntar mig att de lägger sin frustration över bengalnollor i en låda tills matchen är över. Jag förväntar mig att de ser ett avbrott som en möjlighet.

Trots 2-2 på bortaplan mot ett av seriens bästa lag är jag inte speciellt nöjd. Vi borde vunnit denna match med 1-3 eller 1-4. Vi är Malmö FF.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 282 andra följare