Posts Tagged ‘veronica palm’

Attefall glömmer ”134”

03 september 2012

Stefan Attefall skriver i dagens DN en artikel där han försöker parera den satsning på studentbostäder Veronica Palm presenterade. Attefall glömmer behändigt nog i sin artikel att nämna den magiska siffran ”134”, vilket är det antal studentbostäder som byggdes 2011.

Ingenstans i vare sig Attefalls eller SvDledares texter nämns hur många studentbostäder vi kan förvänta oss under 2012 eller vilken ambition de har för perioden 2013-2014.

De studenter som väljer mellan att avstå från studier eller att tälta kan inte vänta.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Positiv antydan till en S-märkt bostadspolitik

26 juli 2012

Veronika Palm presenterar idag ett par förslag ur det kommande socialdemokratiska programmet för fler bostäder.

När jag läser Peter Anderssons inledning kan jag inte annat än instämma.

Problemet blir så oerhört konkret för många. Man kan inte tacka ja till jobbet. Man kan inte gå den utbildning man vill och passar för. Man tvingas mot sin vilja förskjuta vuxenlivet långt upp i åren genom att tvingas på kvar hos föräldrarna. Eller så pressas man in i orimliga system av andra-, tredje- och fjärdehandsuthyrningar, inte sällan med skyhöga ockerhyror som ett inslag. Bristen på bostäder handlar om människors vardag och liv och om utbildning och arbete. Avsaknad av bostadspolitik slår mot hela samhällsgrunden. Peter Andersson

Bostadsbrist genererar negativa konsekvenser för hela samhället. Bostadsbrist är också den största orsaken till hemlöshet. Det är bra att Palm i sin artikel presenterar konkreta förslag och pekar ut nyckelområden. Bostäder för unga är ett omedelbart måste.

Även bristen på studentbostäder är alarmerande. Bristen påverkar inte bara den enskilde studentens möjligheter att bedriva sina studier utan försvårar även lärosätenas möjligheter att attrahera studenter vilket i förlängningen påverkar utbildningens kvalitet. DN

I SvD läser jag att byggsektorn tvärnitat. Det betyder att det finns ledig kapacitet hos byggbolagen, vilket i sin tur innebär att det just nu är billigt att bygga.

Jag ser fram emot att läsa det kompletta förslaget senare i höst. Frågan är om moderaterna är villiga att göra upp eller om de kommer att fortsätta att ignorera investeringar för jobb och tillväxt till förmån för gny om ofinansierade önskelistor?

Bloggat: Peter Högberg, Anders Svensson

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Bra initativ av Veronica Palm

22 december 2010

Jag ser på Veronica Palms blogg att hon har inte bara har tagit ett bra initiativ, hon har även använt sin blogg för tala om det.

I riksdagens korridorer får man inte mycket inspiration. Jag försöker vara därifrån så mycket jag kan och besöka olika delar av det Sverige jag fått förtroende att driva förändring för. Nu söker jag hjälp av nyblivna föräldrar för att få idéer om hur Sverige behöver utvecklas. Därför skickar jag idag följande brev till alla Stockholms Öppna Förskolor. Läs brevet hos VP

Fler borde följa hennes exempel, båda exemplen.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Ullmans spya – personvalskampanjer i sin prydo

27 november 2010

Alla ni som suktar efter medlemsomröstningar och provval inom socialdemokraterna till förtroendeposter internt och externt bör ta en lång titt på den spya till artikel Harald Ullman skriver på AB debatt. Måltavlan är Veronica Palm.

Se, läs och begrunda sedan dessa frågor:

  1. Gillar ni tonen i hans artikel?
  2. Är detta en bra metod för att utse en person som ska företräda hela partiet?

Om svaret är Nej, måste ni inse att med primärval är det så här kampanjerna ser ut. Ullmans artikel är ändå undertecknad. Längre ner i träsket finns anonyma insändare med samma typ av innehåll, anonyma hemsidor och bloggar på nätet som inte har något annat syfte än att smutskasta kommer att vara vanligt.

Nu har vi inte primärval och här är Ullmans artikel ändå. Lyckligtvis är den typen av artiklar rätt sällsynta, det är bara någon tomte som inte kan hålla fingrarna i styr som förlöper sig. Ullmans artikel är ett undantag, men vi kan förvänta oss en artikel som på samma sätt tar politisk heder och ära av till exempel Mikael Damberg.

Varje aktion får en reaktion.  En kastad politisk papperstuss eskalerar raskt till en smutskampanj av sällan skådat slag. Det är logiken i en personvalskampanj.

Om svaren på frågorna är JA, då förstår jag att ni gillar personval. Jag rekommenderar Rowes samlade verk som julklapp till er själva.

För den som eventuellt undrar tycker jag inte att Palm i dagsläget har vad som krävs för att bli statsminister 2014. I och med det är hon heller inte en kandidat till partledarposten 2011.

Peter Andersson skriver om att ge rätt medicin mor rätt sjukdom, vilket är en intressant synvinkel. Krishantering och förnyelse får inte bli ett verktyg för de som har en egen agenda.Se upp för falska profeter och dolda motiv. 

Lena Sommestad skriver om lärande organisationer, läs den. Kolla även in Ola Möllers inlägg om ideologisk kompass och Hr Moberg.

NetRoots | S-Buzz | SAP
Pingat på Intressant | Politometern
Följ eftervalsdebatten på  NetRoots Valanalyser

Den sjuka sjukförsäkringen rullar vidare

17 mars 2010

Veronica Palm gör ett lysande jobb som bullterrier i hasorna på Husmark- Pehrsson. Palm skriver på sin blogg.

När 15 700 utförsäkrades 1 jan i år så fanns inget regelverk på plats för att ta emot ansökningar om förlängd sjukpenning. Den som fick besked om utförsäkring kunde för visso ansöka, men det fanns ingen möjlighet att få sin ansökan prövad innan utförsäkringen trädde i kraft. Man ställdes då inför valet att antingen ansöka om förlängd sjukpenning, vara utan ersättning och riskera att få ett nej efter tre månader utan inkomst, eller gå in i introduktions-programmet på AF för att kunna få aktivitetsstöd och ”frivilligt” lämna sjukförsäkringen. Människor som även enligt regeringens rigida regler skulle ha rätt till sjukpenning utförsäkras alltså

Palm hänvisar till ett inslag i Radion ni kan höra här. Ministern hänvisar till socialen, eller ”försörjningsstöd” som det heter på Nyspråk. Cynismen är så stor att jag häpnar. Hänsynen till de sjuka verkar inte existera hos ansvariga ministrar. Anständigheten ligger på en absolut lägstanivå. Sverige har i sanning blivit kallt.

Roger Jönsson och Eva H-A skriver om detta, Alliansfritt Sverige är som vanligt på bettet. Läs mer på S-Buzz. Se även Karin.

NetRoots

Den ena borgerliga handen slår från höger – det gör den andra med

12 januari 2010

Anna Larssons öde visar så klart på det absurda i regeringens politik. Hon har varit långtidssjukskriven, men var på väg tillbaka till sin gamla arbetsplats.

”Men strax före jul, bara veckor efter att en plats reserverats på en smärtklinik och att hon fått veta att ett rehabiliteringsprogram höll på att utformas, meddelade försäkringskassan att det var slut på slantarna.”

Var det någon som rehabiliteringskedja?

Veronica Palm (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, liknar den nya sjukförsäkringen med att släppa folk i kallt vatten för att se om de kan simma.
– Problemet är att man sätter ett datum då en person inte längre är sjuk i stället för att göra en egen bedömning. Man tvingar personer på väg till arbetslivet ut i arbetslöshet

Systemet måste anpassas till människan, inte tvärtom.

NetRoots


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 206 andra följare