Posts Tagged ‘utrikespolitik’

Äntligen är Bildt konstruktiv, men missar en hel del

31 juli 2014

palestina_4Bildt skriver idag på DN debatt en artikel som i alla fall är en början till diskussioner om Gaza. Tyvärr missar han en del, men det gör inte så mycket eftersom han äntligen visar sig.

Bildt har fyra steg – jag tänker kommentera dem steg för steg.

1. Varje lösning måste utgå från att blockaden måste hävas Det är en helt korrekt analys och helt i linje med vad alla andra har sagt länge. Inget nytt under solen, men det är bra och viktigt att Bildt ansluter sig till den enda vägen.

2 Den andra grundprincipen är självfallet att Israels legitima säkerhetsintressen måste tas till vara Nu börjar utmaningarna. Bildt skriver angående blockadens hävande att ”som att detta inte missbrukas för att föra in vapen och angränsande produkter som kunde användas för att åter hota Israel”.

Vad menar han egentligen med ”angränsande produkter”? Konstgödsel behövs för jordbruk, men kan även användas till bomber. Spik kan användas i hus eller splitterbomber. Det är samma slags betong i en bunker som i en skola. Samma sak med armeringsjärn. Metaller, kemikalier, plaster och andra ämnen är inte uppdelade i civila och militära grupper. En svets kan användas för att bygga raketer eller att reparera en skolbuss.

Vad vapen beträffar ska vi vara helt på det klara att alla i Gaza inte kommer att älska en fredsuppgörelse. De grupper som anser att Hamas är veka kommer inte att försvinna eller lägga ner verksamheten bara så där.

FN/EU skulle enligt Löfvenmodellen kunna ta hand om gränsövergångarna, men vare sig kan eller ska fungera som en intern polisstyrka, utan det måste palestinierna göra själva. De som ska styra Gaza måste ha kraft att på egen hand ta hand om grupper inte accepterar en fred. Dessutom måste det finnas en traditionell polis med den typ av beväpning all polisstyrkor har.

En grund för en fred att faktiskt utgå från att alla partner kommer att uppfylla sin del och stå för vad de har sagt.

3 Den tredje grundprincipen måste vara att Gaza tydligt och klart blir en del av den palestinska administrationen med dess säte i Ramallah på Västbanken Det här ett problem. Orsaken att Fatah förlorade valet i Gaza 2006  var att befolkningen inte hade förtroende för dem. Jag tvivlar på att de har det idag.

Om Fatah rider in på ett mandat från Israel, EU, USA & FN utan folkligt stöd är allt dömt att misslyckas.

Bildt skriver också att Israel måste acceptera fria och öppna val, han borde tillagt att Israel också måste acceptera valresultatet. Med tanke på det som varit är det inte helt omöjligt att Hamas vinner valet på Gaza.

Israel, EU, USA måste inse att Hamas inte försvinner. Jag har ingen sympati för dessa individer, jag skulle inte rösta på dem, men det är inte jag som ska rösta.

Det är viktigt att komma ihåg att en gång sågs Fatah och PLO av Israel & USA på samma sätt som de nu ser på Hamas. Israel ägnade mycket tid och pengar på att underminera Fatah bland annat genom att stötta konkurrerande organisationer. Israel har en gång stöttat Hamas på samma sätt som USA stöttade och tränade de som idag kallas talibaner. Fiendens fiende är en osäker allierad.

Israel lyckades försvaga PLO och fick Hamas på köpet. Israel & USA bör fråga sig vilka de får på köpet om de lyckas försvaga Hamas. Islamiska Jihad? IS?

4 Den fjärde grundprincipen för en mer långsiktig överenskommelse måste vara att ge Gaza möjligheten att bli den kommande palestinska statens fönster mot Medelhavet och i viktiga avseenden – hamn och flygplats – dess port till världen Även detta är en korrekt analys, som hänger ihop med punkt 1.

Bildt nämner inte dock den elefant i rummet som visas på bilderna längs upp. Det är helt OK, men jag förutsätter att han har den i minnet.

En palestinsk stat förutsätter att bosättarna avhyses från Västbanken.

En fred som ska vara varaktig förutsätter att bosättarna avhyses från Västbanken.

Om Gaza är nyckeln är Västbanken låset som måste öppnas.

Dessa satans mördare

31 juli 2014

palestina_4

17 gånger talade FN om för Israels armé att det fanns flyktingar på FN-skolan.

17 gånger fick Israels armé de exakta koordinatorerna till skolan.

3300 flyktingar fanns i skolan.

Israel öppnar eld.

16 dödas, 90 skadas.

Det handlar inte om Hamas utan om detta

28 juli 2014

palestina_4

Ingen tvingar Assange att bo på ambassad – han är där av egen fri vilja

24 juni 2014

Ecuador_postsäckLäser i AB att den förre wikileakshjälten, numera våldtäktsmisstänke, Julian Assange vill lämna sin skrubb på Ecuadors ambassad.

Lösningen är väldigt enkel. Han kan bara knalla ut genom dörren. Ingen tvingar honom att bli kvar där.

Att lämna ambassaden innebär att han måste möta de kvinnor som anmält honom.

Däri ligger den klämmande skon.

Bildt saknar Euron – kommer M att lova svensk EMU-anslutning i sitt valmanifest?

24 juni 2014

bildt_sanningCarl Bildt skickar på Expressen debatt upp en testballong inför det kommande valet. Kan Euron vara svaret på Moderaternas politiska kris.

Misslyckandet var folkomröstningen om euron 2003. Jag hade ursprungligen hoppats att Sverige skulle hantera frågan på samma sätt som Finland och söka en tidig anslutning. Det var tyvärr inte möjligt.

Ekonomer strider om huruvida det varit bra eller dåligt att stå utanför under dessa år. Med euron har Europa kunnat undvika sådan förödande valutatumult som också Sverige drabbades av tidigare. Det har varit en fördel även för oss. Expressen

Tydligen upplever moderaterna att en satsning på svensk Euroanslutning är kuren för raset i Reinfeldt personliga förtroendesiffror. Jag ser fram emot Reinfeldts tal i Almedalen där allt att döma ett löfte om en svensk Euroanslutning kommer att vara huvudtemat.

I sanning en spännande utveckling.

För #likavillkor, mot lönedumpning – kryssa Johan Danielsson

20 maj 2014

Kryssa JohanFråga dig själv hur du vill ha det. Ska vi ha en arbetsmarknad där arbetsgivaren självsvåldigt avgör löner och andra arbetsvillkor, eller ska vi ha en arbetsmarknad som regleras av lagar och avtal? Vill du ha ett kollektivavtal som gäller alla, eller vill du ha lönedumpning.

Högerns galjonsfigur i EU-valet Gunnar Hökmark, aka Höken, vill att arbetsmiljölagstiftningen inte ska gälla för över 90% av alla företag. Höken har inga som helst problem med lönedumpning. Det enda försonande drag Höken äger är att han i alla fall är en klassisk högerman. Tryck dit löntagarna så de inte kaxar allt för mycket, är hans underliggande motto.

Enda sättet att hålla Höken i schack är att välja in en politiker som kan se till att höken stannar i maktlöshetens högerbur. Jag har valt Socialdemokraterna och kryssat Johan Danielsson.

Jag vill ha lika villkor, jag vill inte ha lönedumpning.

Valet är lika enkelt som självklart.

Rösta S

Kryssa #10.

Reinfeldt vill ge utländska företag rätten att via domstol köra över den svenska demokratin

19 maj 2014

reinfeldt_kronaSka ett USA-företag kunna stämma svenska staten för uteblivna vinster pga konsekvenserna av demokratiskt fattade beslut? Jag tycker inte det. Fredrik Reinfeldt har en annan uppfattning.

– Det är ofta väldigt viktigt för ett företag som ska börja investera i ett annat land att de vet att vi inte över en natt kan skriva om alla regler. ”Om ni kan förstatliga det som har varit privat vill vi veta att vi kan ha rätt till skadestånd”, annars kanske de överväger att inte gå in.

Statsministern vänder sig mot beskrivningen att detta skulle minska det svenska självbestämmandet.

– Det är inte ett sätt att överpröva demokratiska beslut. Det är bara ett sätt att få ett skadestånd om man kraftigt förändrar villkoren. SvD

Undrar vad Reinfeldt skulle kalla ett skadeståndskrav som är så högt att staten inte kan klara av det? ”Ja vi räknar med att ta ut vinst detta i minst 153 675 år”, säger Bolaget Svinskalle AB. ”Ett skadestånd på 1 553 032 Miljarder $ är i sammanhanget rimligt”, avslutar Svinskalles talesperson. Naturligtvis kommer rädslan för skadestånd att påverka besluten.

Reinfeldt vill begränsa demokratins möjligheter. Om den svenska demokratin med några effektiva lagar kan radera ut all tobaksanvändning i Sverige på några veckor ska naturligtvis inga tobaksbolag kunna stämma svenska staten på ett enda korvöre även om sagda tobaksjätte går i konkurs.

Om en friskolekoncern gör massiva investeringar i Sverige, bara för att se dessa värden raderas ut av stark opinion är det ett exempel på en de vackraste saker som finns i denna värld, nämligen demokrati i praktiken.

Svenska folkvalda politiker ska inte ens behöva fundera över riskerna för att bli stämd av något ansiktslöst multibolag när de agerar i enlighet med väljarnas vilja.

Demokratiska beslut överprövas av väljare i nästa val. Det är den enda instans jag godkänner.

Svenska trupper hem från Afghanistan – min linje vann

10 maj 2014

17 april 2010 beslutade de skånska socialdemokraterna att den svenska militära insatsen i Afghanistan skulle avslutas. Jag hade skrivit en motion som just krävde detta och efter en lång debatt bifölls den.

De skånska socialdemokraterna beslutade alldeles nyss om en förändring av den svenska insatsen i Afghanistan. Bakgrunden var en motion skriven av undertecknad med tre atts-atser:

  • De svenska trupperna omedelbart dras hem från Afghanistan
  • Sverige formulerar en ståndpunkt som bygger på dialog och diplomati som en väg mot fred och demokrati
  • Sverige ökar biståndet till Afghanistan

Ovanstående att-satser bifölls av kongressen efter rösträkning med de ungefärliga siffrorna 180 – 140. Det främsta argumentet för att bifalla motionen var att insatsen inte kommer att leda till målet, dvs fred och demokrati. Undertecknad argumenterade främst utifrån den ståndpunkten, Henrik Fritzon menade att kriget inte kan vinnas militärt. Ingen har någonsin militärt besegrat en inhemsk motståndsrörelse.

Skånes socialdemokrater har visat mod och tagit ett riktigt beslut.RB 17/4-2010

En tid senare blev Skånesossarnas ståndpunkt även socialdemokraternas. Idag halas flaggan på den svenska basen i Afghanistan.

Den process som startade med att jag formulerade mina krav avslutas i nådens år 2014.

Att vara politiskt aktiv att kunna påverka.

Sverige sviker sina afghanska tolkar

22 april 2014

Den som vill ha lojalitet måste också ge lojalitet. Flödet går åt båda håll.

Alla inblandade är överens om att de afghanska tolkar som jobbar/jobbat åt Sverige i Afghanistan gjorde värdefulla insatser. Utan deras språkliga kunskaper, utan deras kulturella insikter hade insatsen varit mer eller mindre omöjlig. Nu avslutas den militära insatsen och våra tolkar lämnas åt sitt öde.

Många afghaner har betraktat våra styrkor som en främmande ockupationsmakt. I deras ögon är tolkarna kollaboratörer och vi vet alla vad som händer med såna när den främmande militärmakten försvinner. Faran för liv och lem är alltså överhängande för samtliga individer som jobbat som tolk år den svenska militära makten.

Försvaret hade i samarbete med Migrationsverket löst uppgiften, var beskedet. Av hänsyn till tolkarnas egen säkerhet ville man inte avslöja hur många det handlade om eller något om omständigheterna, men man garanterade att det har gjorts noggranna säkerhetsbedömningar för alla tolkar.

Men säkerhetsbedömningarna görs bara för de tolkar som i dag har kontrakt med Försvarsmakten. För de tolkar som redan har avslutat sin tjänst finns inget skydd alls, deras skyddsbehov kommer inte ens att utredas. Det framgår av en redogörelse till Försvarsdepartementet, som tidigare har hemligstämplats. Där står bland annat:

”Försvarsmakten vill särskilt påpeka att det påtagna ansvaret för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning.” SR

Försvarets besked är ett monmentalt svek som mycket väl kan medföra att de tolkar som inte får asyl i Sverige mördas av sina landsmän.

Den svenska militära insatsen har varit misslyckad från dag 1. Jag hade haft en förhoppning om att insatsen skulle ha avslutas med ett korrekt beslut, men ack så fel jag hade.

Om inte annat är det konsekvent.

Lega Nord tog sig vatten över huvudet

07 april 2014

Ett gäng nationalister från italienska Lega Nord tog sig vatten över huvudet. De skulle bevisa att det var ofarligt att fly i en båt över medelhavet.

But when they were near Malta, the dinghy’s motor caught fire. After they had put out the fire, the Leghisti tried to launch a distress signal. Somehow, however, the launcher must have been facing the wrong direction, for the flare pierced the rubber dinghy and they all ended up in the sea. Malta Independent

De sjönk och var tvungen att låta sig räddas av Maltas flotta.

[UPPDATERAD 20140407 11:58] Det visade sig att historien var en äkta Anka. Läs mer i Metro.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 201 andra följare