Posts Tagged ‘utrikespolitik’

Det handlar inte om Hamas utan om detta

28 juli 2014

palestina_4

Ingen tvingar Assange att bo på ambassad – han är där av egen fri vilja

24 juni 2014

Ecuador_postsäckLäser i AB att den förre wikileakshjälten, numera våldtäktsmisstänke, Julian Assange vill lämna sin skrubb på Ecuadors ambassad.

Lösningen är väldigt enkel. Han kan bara knalla ut genom dörren. Ingen tvingar honom att bli kvar där.

Att lämna ambassaden innebär att han måste möta de kvinnor som anmält honom.

Däri ligger den klämmande skon.

Bildt saknar Euron – kommer M att lova svensk EMU-anslutning i sitt valmanifest?

24 juni 2014

bildt_sanningCarl Bildt skickar på Expressen debatt upp en testballong inför det kommande valet. Kan Euron vara svaret på Moderaternas politiska kris.

Misslyckandet var folkomröstningen om euron 2003. Jag hade ursprungligen hoppats att Sverige skulle hantera frågan på samma sätt som Finland och söka en tidig anslutning. Det var tyvärr inte möjligt.

Ekonomer strider om huruvida det varit bra eller dåligt att stå utanför under dessa år. Med euron har Europa kunnat undvika sådan förödande valutatumult som också Sverige drabbades av tidigare. Det har varit en fördel även för oss. Expressen

Tydligen upplever moderaterna att en satsning på svensk Euroanslutning är kuren för raset i Reinfeldt personliga förtroendesiffror. Jag ser fram emot Reinfeldts tal i Almedalen där allt att döma ett löfte om en svensk Euroanslutning kommer att vara huvudtemat.

I sanning en spännande utveckling.

För #likavillkor, mot lönedumpning – kryssa Johan Danielsson

20 maj 2014

Kryssa JohanFråga dig själv hur du vill ha det. Ska vi ha en arbetsmarknad där arbetsgivaren självsvåldigt avgör löner och andra arbetsvillkor, eller ska vi ha en arbetsmarknad som regleras av lagar och avtal? Vill du ha ett kollektivavtal som gäller alla, eller vill du ha lönedumpning.

Högerns galjonsfigur i EU-valet Gunnar Hökmark, aka Höken, vill att arbetsmiljölagstiftningen inte ska gälla för över 90% av alla företag. Höken har inga som helst problem med lönedumpning. Det enda försonande drag Höken äger är att han i alla fall är en klassisk högerman. Tryck dit löntagarna så de inte kaxar allt för mycket, är hans underliggande motto.

Enda sättet att hålla Höken i schack är att välja in en politiker som kan se till att höken stannar i maktlöshetens högerbur. Jag har valt Socialdemokraterna och kryssat Johan Danielsson.

Jag vill ha lika villkor, jag vill inte ha lönedumpning.

Valet är lika enkelt som självklart.

Rösta S

Kryssa #10.

Reinfeldt vill ge utländska företag rätten att via domstol köra över den svenska demokratin

19 maj 2014

reinfeldt_kronaSka ett USA-företag kunna stämma svenska staten för uteblivna vinster pga konsekvenserna av demokratiskt fattade beslut? Jag tycker inte det. Fredrik Reinfeldt har en annan uppfattning.

– Det är ofta väldigt viktigt för ett företag som ska börja investera i ett annat land att de vet att vi inte över en natt kan skriva om alla regler. ”Om ni kan förstatliga det som har varit privat vill vi veta att vi kan ha rätt till skadestånd”, annars kanske de överväger att inte gå in.

Statsministern vänder sig mot beskrivningen att detta skulle minska det svenska självbestämmandet.

– Det är inte ett sätt att överpröva demokratiska beslut. Det är bara ett sätt att få ett skadestånd om man kraftigt förändrar villkoren. SvD

Undrar vad Reinfeldt skulle kalla ett skadeståndskrav som är så högt att staten inte kan klara av det? ”Ja vi räknar med att ta ut vinst detta i minst 153 675 år”, säger Bolaget Svinskalle AB. ”Ett skadestånd på 1 553 032 Miljarder $ är i sammanhanget rimligt”, avslutar Svinskalles talesperson. Naturligtvis kommer rädslan för skadestånd att påverka besluten.

Reinfeldt vill begränsa demokratins möjligheter. Om den svenska demokratin med några effektiva lagar kan radera ut all tobaksanvändning i Sverige på några veckor ska naturligtvis inga tobaksbolag kunna stämma svenska staten på ett enda korvöre även om sagda tobaksjätte går i konkurs.

Om en friskolekoncern gör massiva investeringar i Sverige, bara för att se dessa värden raderas ut av stark opinion är det ett exempel på en de vackraste saker som finns i denna värld, nämligen demokrati i praktiken.

Svenska folkvalda politiker ska inte ens behöva fundera över riskerna för att bli stämd av något ansiktslöst multibolag när de agerar i enlighet med väljarnas vilja.

Demokratiska beslut överprövas av väljare i nästa val. Det är den enda instans jag godkänner.

Svenska trupper hem från Afghanistan – min linje vann

10 maj 2014

17 april 2010 beslutade de skånska socialdemokraterna att den svenska militära insatsen i Afghanistan skulle avslutas. Jag hade skrivit en motion som just krävde detta och efter en lång debatt bifölls den.

De skånska socialdemokraterna beslutade alldeles nyss om en förändring av den svenska insatsen i Afghanistan. Bakgrunden var en motion skriven av undertecknad med tre atts-atser:

  • De svenska trupperna omedelbart dras hem från Afghanistan
  • Sverige formulerar en ståndpunkt som bygger på dialog och diplomati som en väg mot fred och demokrati
  • Sverige ökar biståndet till Afghanistan

Ovanstående att-satser bifölls av kongressen efter rösträkning med de ungefärliga siffrorna 180 – 140. Det främsta argumentet för att bifalla motionen var att insatsen inte kommer att leda till målet, dvs fred och demokrati. Undertecknad argumenterade främst utifrån den ståndpunkten, Henrik Fritzon menade att kriget inte kan vinnas militärt. Ingen har någonsin militärt besegrat en inhemsk motståndsrörelse.

Skånes socialdemokrater har visat mod och tagit ett riktigt beslut.RB 17/4-2010

En tid senare blev Skånesossarnas ståndpunkt även socialdemokraternas. Idag halas flaggan på den svenska basen i Afghanistan.

Den process som startade med att jag formulerade mina krav avslutas i nådens år 2014.

Att vara politiskt aktiv att kunna påverka.

Sverige sviker sina afghanska tolkar

22 april 2014

Den som vill ha lojalitet måste också ge lojalitet. Flödet går åt båda håll.

Alla inblandade är överens om att de afghanska tolkar som jobbar/jobbat åt Sverige i Afghanistan gjorde värdefulla insatser. Utan deras språkliga kunskaper, utan deras kulturella insikter hade insatsen varit mer eller mindre omöjlig. Nu avslutas den militära insatsen och våra tolkar lämnas åt sitt öde.

Många afghaner har betraktat våra styrkor som en främmande ockupationsmakt. I deras ögon är tolkarna kollaboratörer och vi vet alla vad som händer med såna när den främmande militärmakten försvinner. Faran för liv och lem är alltså överhängande för samtliga individer som jobbat som tolk år den svenska militära makten.

Försvaret hade i samarbete med Migrationsverket löst uppgiften, var beskedet. Av hänsyn till tolkarnas egen säkerhet ville man inte avslöja hur många det handlade om eller något om omständigheterna, men man garanterade att det har gjorts noggranna säkerhetsbedömningar för alla tolkar.

Men säkerhetsbedömningarna görs bara för de tolkar som i dag har kontrakt med Försvarsmakten. För de tolkar som redan har avslutat sin tjänst finns inget skydd alls, deras skyddsbehov kommer inte ens att utredas. Det framgår av en redogörelse till Försvarsdepartementet, som tidigare har hemligstämplats. Där står bland annat:

”Försvarsmakten vill särskilt påpeka att det påtagna ansvaret för civilt anställd personal upphör i samband med avslutad anställning.” SR

Försvarets besked är ett monmentalt svek som mycket väl kan medföra att de tolkar som inte får asyl i Sverige mördas av sina landsmän.

Den svenska militära insatsen har varit misslyckad från dag 1. Jag hade haft en förhoppning om att insatsen skulle ha avslutas med ett korrekt beslut, men ack så fel jag hade.

Om inte annat är det konsekvent.

Lega Nord tog sig vatten över huvudet

07 april 2014

Ett gäng nationalister från italienska Lega Nord tog sig vatten över huvudet. De skulle bevisa att det var ofarligt att fly i en båt över medelhavet.

But when they were near Malta, the dinghy’s motor caught fire. After they had put out the fire, the Leghisti tried to launch a distress signal. Somehow, however, the launcher must have been facing the wrong direction, for the flare pierced the rubber dinghy and they all ended up in the sea. Malta Independent

De sjönk och var tvungen att låta sig räddas av Maltas flotta.

[UPPDATERAD 20140407 11:58] Det visade sig att historien var en äkta Anka. Läs mer i Metro.

Väst måste lära sig hantera en orättvis värld

04 mars 2014

Jag satt och tittade på nyheterna i morse. De intervjuade en man, kommer inte ihåg hans namn, men väl hans budskap ”Världen är inte rättvis” kan sammanfattas i tre frågor med tillhörande svar.

  • Finns det ett en generell internationell rättsordning erkänd av alla? Nej!
  • Om det funnits en sådan, finns det en objektiv ”polismakt” som genomdriver den utan tanke på egenintresse? Nej!
  • Finns det stormakter med egna agendor som skaffar sig själva fördelar gentemot mindre och svagare stater? Ja!

Detta är ingen nyhet. Så har det alltid varit. En gång i tiden var Sverige en regional stormakt som delade ut örfilar till grannar som mopsade sig. Sedans murens fall har världen egentligen bara sett en global supermakt – USA.

Eftersom USA är en del av väst uppfattar övriga västländer i allmänhet USAs ståndpunkter som en slags ”neutral rättsordning”, vilket det inte är. På den tiden världen hade två supermakter uppfattade väst Sovjets krav och ståndpunkter som märkliga och främmande, ibland verklighetsfrämmande. Förmodligen hade de samma syn på Väst.

Den nuvarande krisen i Ukraina visar hur fort väst glömmer. ”Hur kunde så många ha fel om Ryssland?”, frågar KP i Aftonbladet. Hon borde ställt frågan ”Hur kunde så många ha glömt så fort?

EU, USA och övriga väst måste lära sig hantera Ryssland på samma sätt som vi lärde oss hantera Sovjet. Krisen i Ukraina tog väst på sängen eftersom de rådgivare som viskar i ledarnas öron har glömt hur Ryssland fungerar.

Nu drar Ryssland tillbaka trupperna från gränsen till Ukraina. Däremot stannar de kvar på Krim. Väst måste åter lära sig varför Ryssland agerar som de gör. De måste lära sig den ryska kartan för att kunna bemöta den. Det är inte samma sak som att gilla, omfamna eller hylla den.

Ryssland kommer inte att försvinna. Under de senaste 20 åren har Väst mer eller mindre glömt Rysslands existens. Landet avfärdades som en global aktör. Det misstaget betalar vi för nu.

Läs Ledarsidorna

Statsministern och Utrikesministern har inte samma budskap om Ukraina

03 mars 2014

Reinfeldt_BildtDiplomati är konsten att säga väldigt mycket med väldigt få ord. Varje ord vägs på guldvåg och bedöms därefter.

I en internationell krissituation är detta extra viktigt. Där vägs även pauserna mellan orden på samma guldvåg och det som inte sägs är lika viktigt som det som sägs. Av de orsakerna är den offentliga sprickan mellan Statsminister Reinfeldt och Utrikesminister Carl Bildt en ren och skär skandal.

Fredrik Reinfeldt uttalar följande:

– Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar. Det finns naturligtvis sätt att prata med den ukrainska statsledningen och på det sättet lugna ner situationen SR

Bildt å andra sidan säger

Situationen i Ukraina beskriver Carl Bildt som extremt allvarlig.
– Det är hundra år sedan första världskrigets utbrott och vi är nu tillbaka i en situation där vi har en invasion och övergrepp mot internationella rätten, säger han till Expressen.

Hur uppfattar då omvärlden detta? Först några grundförutsättningar. För omvärlden är det självklart att Reinfeldt bestämmer över Bildt. Omvärlden räknar också med att budskapen från Bildt och Reinfeldt är noga uttänkta och koordinerade.

Sveriges utrikesminister säger att Sverige anser detta vara ett ”övergrepp”. Sveriges Statsminister uttalar förståelse för Rysslands motiv. Vad omvärlden och speciellt ryssarna hör är följande:

Sverige erkänner Rysslands rätt att agera på sin bakgård. Sverige vet att viktiga samarbetspartners inte gillar metoderna och skickar därför fram utrikesministern för att lugna dem och den egna nationella opinionen.

KG Bergström menar att Reinfeldt ska lämna utrikespolitiken åt Bildt. Det kan han väl tycka, men faktum är att Statsministerns position, inte Utrikesministerns, är Sveriges officiella.

När nu Utrikesminister Bildt offentligt driver en annan linje Sveriges måste han avgå. I varje annat land hade Bildt i detta läge antingen avgått eller fått sparken.

Läs Ledarsidorna och Sjätte Mannen.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 192 andra följare