Posts Tagged ‘utbildning’

Varför har Tove Lifvendahl så låga förväntningar på Tobias Billström?

21 juli 2014

Billstrom_73d6258dTove Lifvendahl har begått en sista ledare innan hon tar semester och hon nämner mig och ett blogginlägg jag gjorde i våras. ”Varför ljuger Billström om undantag från simundervisning i Malmöskolor?” Vad saken gällde var ett uttalande i SvD av Billström.

– Det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till. SvD

Observera att nyckelordet är ”undantagna”. Billström påstod att 25% av eleverna i vissa klasser hade ett formellt undantag från simundervisningen. Sydsvenskan gjorde en faktakoll och konstaterade att Billström ljög.

Sydsvenskan har kontrollerat ministerns uttalande. Vi skickade ut en enkät till alla rektorer i Malmö och frågade om någon av deras elever är undantagna från simundervisningen, och om så är fallet, varför?

Samtliga skolor utom en har svarat. Av alla skolor är det en enda som anger att de har elever som är undantagna från simundervisningen av religiösa eller kulturella skäl. Det handlar om två flickor. Några få andra skolor har en till tre elever med undantag, men då är det av andra orsaker, som klorallergi eller funktionshinder. SdS

Därav mitt blogginlägg.

Varför drar då Lifvendal upp detta nu? Orsaken är Ibrahim Baylan

Var sjätte niondeklassare i Malmö kan inte simma och lämnar i år grundskolan utan betyg i idrott och hälsa. Problemen är störst på skolor i socialt utsatta områden. Ibrahim Baylan (S) vill nu att det ska bli obligatoriskt för landets kommuner att anordna simskola på sommaren. SvD

TL verkar anse att det är orättvist att Billström fick stryk för sitt uttalande när IB inte får samma behandling. Billström menade enligt TL samma sak som Baylan, men sa enligt TL fel.

Ulf Bjereld reder ut själva sakfrågan, jag har ingen annan åsikt.

Ibrahim Baylans förslag utgår inte från en identitetspolitik utan från en generelljämlikhetspolitik. Simkunnighet blir då inte en integrationsfråga utan en rättvisefråga, eftersom simkunnigheten är lägst i socioekonomiskt svaga områden.

Billströms uttalanden spred en felaktig bild av att svensk skola genom medvetna särskilda ”undantag” särbehandlade barn till utlandsfödda föräldrar och därigenom undandrog dessa barn möjligheten att lära sig simma. För spridandet av denna felaktiga bild fick Billström välförtjänt kritik, och den kritiken kvarstår. Baylans förslag utgår i stället från behovet att stärka simkunnigheten överhuvudtaget, och särskilt i områden som är ekonomiskt svaga. Det är ett förslag som förtjänar uppskattning.UB

Vad som förvånar mig är Tove Lifvendahls låga förväntningar på Tobias Billström? Tror hon inte att han har kontroll över sin tunga? Vilka andra uttalanden av Billström anser Lifvendahl vara befläckade av ”felaktiga ordval”?

Tobias Billström är statsråd. Jag har så mycket respekt för Statsrådet Billström att jag tar för givet att hans uttalanden är genomtänkta och han säger vad han menar och därför menar vad han säger.

Varför har Tove Lifvendahl så låga förväntningar på det moderata Statsrådet Tobias Billström?

9% av friskolorna lägger ner om meddelarskydd införs

08 juli 2014

paragrafVad har egentligen friskolekoncernerna att dölja? Vad döljer de?

Undersökningen visar även att 13 procent inte skulle driva vidare sina skolor om offentlighetsprincipen, så som den gäller för kommuner, skulle bli verklighet för friskolor. Nio procent säger att de inte skulle driva vidare sin verksamhet om meddelarfrihet infördes. DN

Motivet för meddelarskydd och offentlighetsprincip är demokrati. Det ska vara största möjliga insyn i handhavandet av medborgarnas skattepengar.

Det är för mig självklart att exakt samma meddelarskydd, samma offentlighetsprincip, ska införas för en friskolekoncern som för en kommunal friskola.

Det är viktigt att påpeka att meddelarskyddet inte ska begränsas till att gälla olagligheter eller missförhållanden i verksamheten. Även sånt som representation, företagshemligheter eller andra iofs harmlösa, men för ledningen pinsamma uppgifter, skall självklart kunna lämnas ut.

Så är det i kommunen – så ska det vara i friskolorna.

Expressen & Moderaterna sätter banker före barn

02 juli 2014

Alam bankerGårdagens förslag från S om att beskatta banksektorn i syfte att satsa på skolan triggar reaktioner. Jag var själv nyfiken på vilka som skulle sätta banker före barn. Att bankerna själva skulle gnälla är självklart – i grunden inget att bry sig om.

Först ut är Expressens ledarsida med en stabil spya om populism och annat. Som god tvåa kommer moderate tjänstemannen Edwin Alam som stödkvittrar bankernas gnäll.

Nu vet vi vilka som sätter Banker före Barn.

Att ta från bankerna och ge till barnen

01 juli 2014

bank till barnI söndags presenterade Stefan Löfven ett förslag om maxtak på dagis. Inga barngrupper ska vara större än 15 barn. Idag ger vi besked om hur det ska betalas.

  • Vi föreslår idag en bankskatt. Beskattningen av finansiell sektor skärps med 4 miljarder kronor årligen, enligt den modell som Företagsskattekommittén föreslagit.

  • Det ökade utrymmet investeras i skola och förskola, bland annat i ett maxtak för småbarnsgrupper i förskolan om 1,1 miljarder kronor. Det är en skatteväxling för skolan. Sap.se

Förslaget är en del av Företagsskattekommitténs slutbetänkande, som just håller på att remissbehandlas.

Vad det handlar om är ta från bankerna och ge till barnen. En hel del Karl-Bertil Jonsson över detta.

Förmodligen kommer Moderaterna & co vara emot.

Att ta från barnen och ge till bankerna är den borgerliga melodin.

Lundsberg fick på flabben

25 juni 2014

paragrafHögsta Förvaltningsdomstolen slog idag fast att skolinspektionen hade rätt att stänga ner skolan som en följd av den vidriga strykjärnsnollningen. Frågan är vilken konkret betydelse det kommer att få.

Mer exakt vilken betydelse domen får kan Begler inte säga i nuläget. Till exempel om ansvaret också gäller när elevhemmen inte ligger lika nära anslutning till skolan eller om det är boenden som inte drivs i skolans regi.

- Vi behöver titta mer exakt på vilken tolkning som Högsta förvaltningsdomstolen har gjort. Men när det gäller Lundsberg är frågan klargjord, och jag skulle nog vilja påstå när det gäller riksinternaten också. SvD

Två undre instanser gick på Lundsbergs linje, men högsta legala instans gav Lundsberg på flabben.

Helt rimligt.

Pisa hit och Pisa dit + ett lutande torn

04 juni 2014

janbjorklundhattPisa är bokstäverna som skolvärlden fruktar eller älskar. Snittet på Pisa avgör om ett land har bra skolor eller dåliga. Gäller att eleverna presterar.

Pisa-resultat, matematik: 50 procent rätt ”Jag tog det ganska oseriöst. Varför ska just jag behöva göra ett prov helt i onödan? Den enda belöningen vi fick var en pizza. DN

Kommentaren är gjord av elev som hade MVG i matte. Pisa-provet påverkade inte betyget, alltså brydde sig inte eleven nämnvärt. Frågan är om Pisa undervärderar svenska skolor? Finns här ett systemfel?

Jan Björklund är säker. ”Ja, i allt väsentligt”, svarar han på frågan om man kan lita på Pisa. Jag vet inte om Björklund har rätt eller fel. Jag vet heller inte om han grundar sin övertygelse på blind tro eller om han information som vi andra dödliga inte har. Skolverket delar inte sin chefs blinda tro utan sätter några forskare att saken.

Trots stora skillnader i betyg fick eleverna på fyra skolor likartade resultat i Pisa-mätningen. DN

Eftersom resultaten i Pisamätningarna får stor betydelse för svenska skolor är det viktigt att vi vad resultaten är värda. Att Pisas projektledare viftar bort saken är inte förvånande, att ansvarigt statsråd gör det är mer anmärkningsvärt.

Är det så att motivation brister är det väl inte värre än att göra Pisa betygsgrundande, men känslan av att ett prov som under en längre tid styrt svensk skolpolitik kan vara missvisande är inte tipptopp.

Det faktum att Björklund bara har några månader kvar på sin post gör inte att han kan sova bort tiden.

Han är inte i armén längre.

Utbildning är vägen till arbete

23 april 2014

Utbildning_arbetslöshet

Vi vet att 1 av 5 företag i Sverige tvingas tacka nej därför att de inte kan hitta personal med rätt utbildning. Vi vet att det finns 8% arbetslösa. Vi vet att unga utan gymnasieexamen har skyhögt större arbetslöshet. Lösningen, eller i vart fall en del av de, är alltså utbildning, .

Politik kan ibland vara dramatiskt, oftast är det inte så. Det är inte samma sak som att det är trist. Dagens förslag från S ett kunskapslyft för fler jobb är vare sig nytt eller nyskapande. Men, det är en väg som fungerar.

Så enkelt kan politik ibland vara. Inget hattande, ingen dramatik utan ett vardagsgnet som ger önskat resultat.

Om någon undrar – det är det som är regeringsduglighet.

Mer information från ett PM, en presentation och en sammanställning över förslag kopplade till vår kommande vårmotion.

Ny friskoleskandal – miljoner ute på vift

15 april 2014

bank och pengarDe kommer som regn på semestern, friskoleskandalerna. Nu är det Praktiska som använt en hög miljoner avsedda för praktik till – annat.

Forskaren Ingrid Berglund och hennes kolleger vid Stockholms universitet granskade statsbidraget på uppdrag av Skolverket.

– Det var flera arbetsgivare som hörde av sig och var arga. De hade inte fått några bidrag från skolorna, flera av dem visste inte ens att det fanns förrän vi berättade det, säger hon.

Ingrid Berglund säger att arbetsgivarnas kritik ”nästan uteslutande” handlade om Praktiska Sveriges skolor. Mellan 2008 och 2010 fick skolorna 25.000 kronor per lärlingselev och läsår. En statlig utredning visade att ”nästan inget alls” av statsbidraget till fristående skolor gick till att ersätta arbetsgivare.

– De åren fick Praktiska nästan 200 miljoner kronor från staten, pengar som borde ha gått till lärlingsplatser, säger Ingrid Berglund.

Under samma period öppnade Praktiska Sverige totalt 28 nya gymnasieskolor. DN

Lärlingsplatser utan praktik blir ungefär som att ha kräftskiva utan kräftor. De som får ta smällen är eleverna och företagen som behöver utbildad personal. Ungdomarna riskerar arbetslöshet och företagen riskerar att tvingas tacka nej till order.

Friskoleliberalerna kommer förmodligen att hävda att detta bara ”är normala affärsmetoder” eller kanske anklaga mig för att vilja förvandla Sverige till DDR.

Våra skattepengar avsedda för utbildning används till något annat. De är ute på vift.

Det är inte acceptabelt.

Varför ljuger Billström om undantag från simundervisning i Malmöskolor?

13 april 2014

Billstrom_73d6258dTobias Billström uttalar sig i SvD

Han lyfter även fram simundervisningen.

– Det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till. SvD

Borgerliga tidningen Sydsvenskan kollar hur det ligger till.

Sydsvenskan har kontrollerat ministerns uttalande. Vi skickade ut en enkät till alla rektorer i Malmö och frågade om någon av deras elever är undantagna från simundervisningen, och om så är fallet, varför?

Samtliga skolor utom en har svarat. Av alla skolor är det en enda som anger att de har elever som är undantagna från simundervisningen av religiösa eller kulturella skäl. Det handlar om två flickor. Några få andra skolor har en till tre elever med undantag, men då är det av andra orsaker, som klorallergi eller funktionshinder. SdS

För den som undrar var det Bladins som inte svarade.

Min fråga till Billström är: Varför ljuger du?

Alliansfritt listar andra grumliga uttalanden från Statsrådet Billström

Skolpolitik för att värna barnen eller den egna taburetten?

25 mars 2014

janbjorklundhattNär Björklund & Co läser reaktionerna från de borgerliga ledarsidorna lär försäljningen av Losec & sånt gå upp.

SvD är som vanligt mest positiv, men lyckas ändå såga kärnpunkten; ”Betyg från fjärde klass. (Nja, låt de redan genomförda reformerna sätta sig först.)

DN argumenterar utifrån synpunkten att betygsfrågan inte är det centrala.

Men vad Sverige framför allt behöver är ett bredare skifte i synen på kunskap. Det viktigaste handlar om lärarna, om deras yrke och möjligheter att i vardagen möta alla sina elever med höga förväntningar och tydliga krav.

Det handlar inte bara om lön, status och grundläggande lärarutbildning. Lärare måste ges bättre förutsättningar att tillsammans utveckla sina undervisningsmetoder, och de måste i sin vardag ha en nära dialog med sina elever om hur de ska nå längre.

Betyg redan från fyran vore i sammanhanget inte mer än en detalj.DN

Expressen är elakt ärlig när de drar skynket av borgerlighetens taktiserande

Nu har steg två i strategin inletts. Nya konfliktlinjer ska dras upp som flyttar över debatten på alliansens planhalva. Nyligen gav regeringen den gamla fackbasen Metta Fjelkner i uppdrag att utreda problemen med ordning och reda i klassrummen. Utredningen ska presenteras redan den 31 juli, det vill säga mitt i upptakten till valrörelsen.

Det andra utspelet kom på måndagens DN Debatt. Regeringen vill att betyg ska införas redan från årskurs fyra. Hjärnforskaren Martin Ingvar får i uppdrag att leda en intern utredning, som – kan man tänka sig – väntas bli klar mot slutet av sommaren.

Vad Ingvar ska utreda på denna korta tid förblir en aning oklart. Förslaget är ju redan färdigpaketerat och Ingvar har för enkelhetens skull redan sin uppfattning klar. Misstanken ligger nära till hands att utredningen mest är en kuliss för att skänka legitimitet åt regeringens förslag under valrörelsen. Expressen

Vad Regeringen Reinfeldt gör är att använda skolpolitik, inte för att förbättra utbildningen, utan som en hävstång för att vinna valet.

Det är rätt cyniskt att använda skolpolitiken för värna den egna taburetten.

Ledarsidorna


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 194 andra följare