Posts Tagged ‘Socialdemokrater’

Osäkra väljare är en möjlighet för Socialdemokraterna

29 augusti 2014

Novos osäkra 140829TV4 presenterar en analys av de osäkra väljarna. Skärmdumpen ovan är från TV4, se hela inslaget här.

Av de runt 18% osäkra är en klar majoritet moderater. Jag satt och tittade på TV¤ i morse och en av orsakerna till att de lämnar M är bland annat missnöje med vården.

Eftersom Socialdemokraterna åtnjuter störst förtroende bland väljarna i sjukvårdsfrågor skapar det en möjlighet att locka över osäkra moderata väljare.

Rätt många av dessa väljare har dessutom tidigare röstat S, så steget är inte så långt för den som vill återvända.

Vem vill du ska leda landet? Dålig förlorare eller Ansvarsfull ledare? #val2014

29 augusti 2014

Reinfeldt LöfvenStefan Löfvén har skickat ett budskap till Fredrik Reinfeldt från dag 1. Det kan sammanfattas i två punkter:

 • Vi är redo att förhandla för landets bästa
 • Vi är villiga att göra upp över blockgränserna

Svaret från Reinfeldt har pendlat mellan en fnysning och en hållning som kan sammanfattas”Javisst, så länge ni köper våra förslag ograverat”.

När mätningarna indikerar att inget block kan hitta en stabil majoritet talar Löfvén om samarbete över blockgränserna, Reinfeldts svar är mer än avvisande.

På ena sidan står Stefan Löfvén, en ansvarsfull ledare som är villig att diskutera, förhandla och kompromissa. På den andra sidan står en hämndlysten bitter maktpolitiker vid namn Fredrik Reinfeldt.

Vem vill du ska leda landet?

En dag i välfärdsoligarkens värld #val2014

28 augusti 2014

AsenAnna Bäsén, fd undersköterska, numera journalist på Expressen, tog timanställning hos en av välfärdsoligarkernas äldreomsorgsbolag. Det var ingen upplyftande erfarenhet. Boven i dramat heter schemaläggningen. Den är för snål, eller rättare sagt den är för exakt. Människor är inte maskiner och gamla vårdkrävande människor kan vägra äta, bajsa på sig eller bara sätta sig på tvären. Naturligtvis har inte företaget avtal. Oligarken anser att sånt inte behövs.

Jag slopar mina luncher för det mesta, tar mig knappt tid att gå på toa. Ändå klarar jag inte att hålla tiderna. Jag jobbar gratis för att hinna med mina uppgifter.

Jag arbetar utan kollektivavtal och utanför socialstyrelsens regler.

Jag är ständigt stressad, utskälld och otillräcklig. Kroppen protesterar och jag gråter ofta över att vara så otillräcklig.

De gamla får inte alltid den hjälp de behöver, vill ha eller har rätt till.

Jag möter äldre som är ledsna över att hemtjänsten inte hinner prata, eller som är trötta på att behöva möta nya ansikten. Expressen

Denna jakt på minuter är inte unik för de privata bolagen, men det enda sättet för Välfärdsoligarkerna att tjäna pengar på sina bolag är att spara på personalens arbetade timmar. Kommunernas dåliga ekonomi kombinerat med en jakt på vinst skapar en ohållbar situation. Välfärden måste ha mer pengar och vinstintresset måste bort.

Reaktionerna från de båda huvudalternativen i svensk politik är inte förvånande. Carin Jämtin säger till Expressen att hon ”blir riktigt förbannad”. Reinfeldt säger i samma artikel att ”Det finns ingen enhetlig beskrivning av detta,

Jämtins ilska signalerar en vilja att ta itu med problemen.

Reinfeldt signalerar att det inte finns några problem.

250 000 bostäder – Ja tack! #val2014

27 augusti 2014

bostadBostaden är ett ställe där man bor. Det är hemma. Bostaden är dock mycket mer än bara ett ställa där vi hänger in hatten. Om vi inte får en bostad märker vi hur mycket den betyder.

 • Utan bostad blir vi hemlösa. Bostadsbrist är den största orsaken till hemlöshet.
 • För att vi som unga slutligen skall kunna bli vuxna, måste vi ha en egen bostad. Bostadsbrist hindrar unga vuxna från att verkligen växa som människor.
 • Jag får ett jobb jag verkligen vill ha, men pga bostadsbrist kan jag inte ta det. Bristen på framförallt hyreslägenheter kostar Sverige jobb och tillväxt.

Nyproduktionen av studentbostäder och små hyreslägenheter har minskat kraftigt. Den akuta bristen för unga och studenter som vi ser i storstäderna och universitetsorterna gör att staten måste ta sitt ansvar för att få igång nyproduktionen.

Mellan åren 2001-2006 fanns investeringsbidrag till byggande av hyresbostäder i områden med bostadsbrist och investeringsstimulans till hyresbostäder i  tillväxtregioner samt studentbostäder. Boverket har utvärderat den politiken och kommit fram till att den gav resultat. Dessutom syns också en tydlig nedgång i  byggandet när stimulansen togs bort. När stimulansen togs bort var konjunkturen god – nedgången berodde alltså inte på andra faktorer.

Det mest effektiva sättet är därför i dagsläget att införa ett investeringsstöd i form av en byggbonus riktat till studentlägenheter och små lägenheter. Först när unga människor kan flytta till jobb och utbildning kan vi sluta rekryteringsgapet. Därför kommer Socialdemokraterna att införa en byggbonus på 1 miljard kronor till  byggande av studentbostäder och små hyreslägenheter.SAP

Bostadspolitiken påverkar så många andra områden i samhället. Det finns fler områden i satsningen, men jag väljer att lyfta denna.

Ni kan läsa mer på SAP Hemsida, läsa hela förslaget eller skåda en presentation.

Tågen ska gå ”som tåget” – förstatliga underhållet #val2014

26 augusti 2014

Samtal för länge sedan

 • ”Hur går det?”
 • ”Det går som tåget”

Svaret innebar att det gick bra. Allt var som det skulle. Begrepp som ”som ett brev på posten” och ”går som tåget” signalerade pålitlighet och trygghet. Breven kom fram och tågen gick som de skulle.

Idag är jag förvånad om tåget kommer fram i tid. Då tänker jag inte med smärre förseningar. Blir tåget 10 minuter sent mellan Malmö & Stockholm – det kan jag leva med. Vad jag inte accepterar är att bli stående några timmar i en stekhet/iskall vagn utan toaletter därför att en kontaktledning har blivit nedriven, signalfel, växelfel eller rälsbrott.

Järnvägen är en avgörande samhällsfunktion. Individer, företag och övriga organisationer måste kunna lita på att järnvägen fungerar som den ska. Det handlar om tågens skick, men fram,för allt handlar det om att underhåll av räls, växlar, ledningar och annat är extremt eftersatt.järnväg_kaos

Nya siffror från Trafikverket visar att samhällskostnaden för tågkaoset uppgår till fem miljarder kronor per år. Det innebär att oredan på svensk järnväg kostar miljontals kronor varje dag i förlorad arbetstid för pendlare och förluster för industriföretag som inte kan leverera i tid. Fungera.NU

Det handlar om att vi har en fragmenterad organisation där en mängd företag förväntas göra sin lilla del, men ingen tar ett övergripande ansvar. Det händer att reservdelar fattas därför att det blir för dyrt för underhållsföretaget att ha det på lager. Reparationerna tar längre tid än vad de borde göra. Den ena handen vet inte vad den andra gör.

Nya siffror från Trafikverket visar att samhällskostnaden för tågkaoset uppgår till fem miljarder kronor per år. Det innebär att oredan på svensk järnväg kostar miljontals kronor varje dag i förlorad arbetstid för pendlare och förluster för industriföretag som inte kan leverera i tid.

Det är med andra ord dags att ta tag i frågan, vilket vi Sossar gör.

Vi kommer under nästa mandatperiod att genomföra omfattande reformer för fungerande järnväg i Sverige:

 • Förstatliga underhållet av de svenska järnvägarna. 
 • 10 miljarder kronor i ökade anslag till underhåll av järnvägen. 
 • Tydliga krav på tågens skick. 
 • Krav på punktlighet och kapacitet vid tilldelning av tåglägen.
 • Frysta banavgifter 

Läs mer på SAP hemsida, läs hela förslaget, se en presentation.

 

Framtidspolitikern Löfven vs spelteoretikern Reinfeldt

21 augusti 2014

Valrörelsen drar igång på allvar och vi ser två ledare som intar helt olika roller.

Stefan Löfven pratar framtid. Det är jobb, skola och välfärd. Fokus ligger på att utveckla Sverige och laga det som gått sönder.

Reinfeldt å andra sidan ägnar sig åt spelteori.

Vem vill du ska styra landet?

Framtidspolitikern eller spelteoretikern?

Nu blev lärarsatsningen just på allvar – det kommer att hända #val2014

18 augusti 2014

Begåvad_men_fattigDet ärt måhända orättvist men det finns partier och det finns partier. När Vänsterpartiet, KD eller Centern lägger fram ett förslag är omvärldens reaktion; ”Ok – var ju kul, undrar vad X säger?”

Det finns 2 X i svensk politik. Det stora X-et lade just fram ett förslag om satsningar på lärare.

Vi kommer att investera 250 miljoner kronor för att attrahera de bästa lärarna till  skolor med de största utmaningarna. Lärare som i dessa skolor tar på sig ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling ska ha en högre lön. Denna investering om 250 miljoner kronor räcker till en högre lön om 5 000 kr i månaden för cirka 3000 lärare.

Det är tydligt att lärarnas löner är centrala för yrkets attraktivitet. Högre lärarlöner hjälper skolsystemet att attrahera de bästa studenterna till läraryrket. Forskning och undersökningar visar också att det finns ett samband mellan högre lärarlöner och högre kunskapsresultat.

Inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket kommer vi att tillsammans med skolans och arbetsmarknadens parter föra en dialog om ytterligare steg för att höja lärarnas löner. 2,5 miljarder kronor avsätts årligen till den nationella samlingen för läraryrket. Socialdemokraterna

De kommer inte att säga det högt eller ens erkänna det mellan skål och vägg, men lärarfacken och dess medlemmar tänkte just ett kollektivt ”Yes”.

När Mp eller Fp säger att de vill satsa på lärarna tänker lärarna att det bra att de driver opinon för vår sak. När Socialdemokraterna presenterar ett förslag som detta tänker lärarna att det är att de genomför vår sak.

Rättvist eller ej – det är gör skillnad vem som säger, inte bara vad som sägs.

Den som vill läsa allt hittar ett PM och en presentation med fina bilder, samt en väldigt kort sammanfattning med länkar och sånt.

Lex Serafen – slut med rean på vårdcentraler #val2014

13 augusti 2014

bank och pengarSerafen är en vårdcentral i Stockholm. Moderaterna sålde den med ett leende till sex läkare för 700 000. Några år senare sålde läkarna den vidare för runt 20 miljoner. Jag tror de gjorde lite mer än log – de dansade förmodligen logdans och skattebetalarna stod för notan.

Redan i dag står det i kommunallagen att en kommun inte får gynna en enskild person eller ett visst företag. Men även om en domstol slår fast att en offentlig verksamhet, som en förskola eller en hemtjänstenhet, har sålts för billigt är det svårt att i efterhand tvinga köparen att betala ett nytt och högre pris, säger partisekreteraren Carin Jämtin. Därför går Socialdemokraterna till val på att införa en ny lagstiftning – Lex Serafen.

- Är det bedömt som ett underpris, det vill säga slarv med kommuninvånarnas pengar, så ska man kunna ta tillbaka de pengarna genom att domstolen bedömer det som skäligtSR

Det finns partier som värnar skattebetalarnas pengar och det finns dom som säljer ut medborgarnas egendom för en spottstyver av värder

Socialdemokraterna värnar skattebetalarnas pengar

Aldrig mer ”Begåvad men fattig…” #val2014

11 augusti 2014

Det finns två klassiska valaffischer med budskap som knivskarpt visar vad politik i grunden handlar om. Den ena är affischen med budskapet ”Gärna medalj, men först rejäl pension”. Den andra är SSUs affisch från 1948 med texten ”Begåvad men fattig, ge honom lika chans”.

”Lika chans” var och är nyckelfrasen. Oavsett om man är född i slott eller koja skall skolan ge alla barn lika chans. Föräldrarnas ekonomiska status skall inte tillåtas spela någon roll. Det är socialdemokrati ända in i märgen.Begåvad_men_fattig

Idag tvingas folk med låga inkomster subventionera välbeställdas läxhjälp. Alla har inte råd att köpa privat läxhjälp. Vi går från en skola med lika chans till en skola där pengar spelar roll.

Den svenska skolan skall ge alla barn chansen att bli allt de kan bli. Det krassa perspektivet säger att Sverige inte har råd att förlora begåvningar. Det socialdemokratiska perspektivet säger att alla barns rätt att utvecklas till sin fulla potential är det enda perspektiv som krävs.

Miljöbilar : Lööf lägger samma förslag som S gjorde för en månad sedan

06 augusti 2014

Annie_Block

Idag ser vi vem som sitter vid rodret i svensk politik. Annie Lööf begår idag debattartikel i DN. Det låter bekant, vilket Stefan Sjöquist noterade på Twitter.

Den 6 juli skriver om Matilda Ernkrans och Anders Ygeman om elbilar på Brännpunkt.

Som en ytterligare insats för att öka teknikinvesteringarna föreslår Socialdemokraterna att ett samverkansprojekt för laddinfrastruktur startas tillsammans med olika intressenter som elbolag, biltillverkare, vägrestauranger och stora besökscentrum. Genom en strategisk samordnad investering med så kallade snabbladdningsstationer på väl utvalda platser kan de svenska huvudvägarna, mellan våra stora städer, göras farbara med rena elbilar SvD

I Lööfs artikel från idag, 6 augusti, hittar vi detta stycke

Om elbilen ska kunna vara ett reellt alternativ måste man kunna tanka bilen med el i hela landet. Därför vill Centerpartiet införa ett statligt stöd för att bygga laddstolpar i alla kommuner. DN

Förslagen är inte blåkopior av varandra, men faktum är att C i denna fråga trallar i S fotspår. Vad det i grunden handlar om är att bygga en struktur för att kunna ladda elbilar.

Jag tycker det är bra att C låter sig ledas av S. Det är också intressant att detta förslag inte gillas av övriga borgerliga partier. Enbart C har undertecknat artikeln, vilket innebär att om C verkligen vill ha detta genomfört är samverkanspartnern uppenbar.

Blocket heter Reinfeldt


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 206 andra följare