Posts Tagged ‘Socialdemokrater’

Varför har Tove Lifvendahl så låga förväntningar på Tobias Billström?

21 juli 2014

Billstrom_73d6258dTove Lifvendahl har begått en sista ledare innan hon tar semester och hon nämner mig och ett blogginlägg jag gjorde i våras. ”Varför ljuger Billström om undantag från simundervisning i Malmöskolor?” Vad saken gällde var ett uttalande i SvD av Billström.

– Det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till. SvD

Observera att nyckelordet är ”undantagna”. Billström påstod att 25% av eleverna i vissa klasser hade ett formellt undantag från simundervisningen. Sydsvenskan gjorde en faktakoll och konstaterade att Billström ljög.

Sydsvenskan har kontrollerat ministerns uttalande. Vi skickade ut en enkät till alla rektorer i Malmö och frågade om någon av deras elever är undantagna från simundervisningen, och om så är fallet, varför?

Samtliga skolor utom en har svarat. Av alla skolor är det en enda som anger att de har elever som är undantagna från simundervisningen av religiösa eller kulturella skäl. Det handlar om två flickor. Några få andra skolor har en till tre elever med undantag, men då är det av andra orsaker, som klorallergi eller funktionshinder. SdS

Därav mitt blogginlägg.

Varför drar då Lifvendal upp detta nu? Orsaken är Ibrahim Baylan

Var sjätte niondeklassare i Malmö kan inte simma och lämnar i år grundskolan utan betyg i idrott och hälsa. Problemen är störst på skolor i socialt utsatta områden. Ibrahim Baylan (S) vill nu att det ska bli obligatoriskt för landets kommuner att anordna simskola på sommaren. SvD

TL verkar anse att det är orättvist att Billström fick stryk för sitt uttalande när IB inte får samma behandling. Billström menade enligt TL samma sak som Baylan, men sa enligt TL fel.

Ulf Bjereld reder ut själva sakfrågan, jag har ingen annan åsikt.

Ibrahim Baylans förslag utgår inte från en identitetspolitik utan från en generelljämlikhetspolitik. Simkunnighet blir då inte en integrationsfråga utan en rättvisefråga, eftersom simkunnigheten är lägst i socioekonomiskt svaga områden.

Billströms uttalanden spred en felaktig bild av att svensk skola genom medvetna särskilda ”undantag” särbehandlade barn till utlandsfödda föräldrar och därigenom undandrog dessa barn möjligheten att lära sig simma. För spridandet av denna felaktiga bild fick Billström välförtjänt kritik, och den kritiken kvarstår. Baylans förslag utgår i stället från behovet att stärka simkunnigheten överhuvudtaget, och särskilt i områden som är ekonomiskt svaga. Det är ett förslag som förtjänar uppskattning.UB

Vad som förvånar mig är Tove Lifvendahls låga förväntningar på Tobias Billström? Tror hon inte att han har kontroll över sin tunga? Vilka andra uttalanden av Billström anser Lifvendahl vara befläckade av ”felaktiga ordval”?

Tobias Billström är statsråd. Jag har så mycket respekt för Statsrådet Billström att jag tar för givet att hans uttalanden är genomtänkta och han säger vad han menar och därför menar vad han säger.

Varför har Tove Lifvendahl så låga förväntningar på det moderata Statsrådet Tobias Billström?

Expressen & Moderaterna sätter banker före barn

02 juli 2014

Alam bankerGårdagens förslag från S om att beskatta banksektorn i syfte att satsa på skolan triggar reaktioner. Jag var själv nyfiken på vilka som skulle sätta banker före barn. Att bankerna själva skulle gnälla är självklart – i grunden inget att bry sig om.

Först ut är Expressens ledarsida med en stabil spya om populism och annat. Som god tvåa kommer moderate tjänstemannen Edwin Alam som stödkvittrar bankernas gnäll.

Nu vet vi vilka som sätter Banker före Barn.

Att ta från bankerna och ge till barnen

01 juli 2014

bank till barnI söndags presenterade Stefan Löfven ett förslag om maxtak på dagis. Inga barngrupper ska vara större än 15 barn. Idag ger vi besked om hur det ska betalas.

  • Vi föreslår idag en bankskatt. Beskattningen av finansiell sektor skärps med 4 miljarder kronor årligen, enligt den modell som Företagsskattekommittén föreslagit.

  • Det ökade utrymmet investeras i skola och förskola, bland annat i ett maxtak för småbarnsgrupper i förskolan om 1,1 miljarder kronor. Det är en skatteväxling för skolan. Sap.se

Förslaget är en del av Företagsskattekommitténs slutbetänkande, som just håller på att remissbehandlas.

Vad det handlar om är ta från bankerna och ge till barnen. En hel del Karl-Bertil Jonsson över detta.

Förmodligen kommer Moderaterna & co vara emot.

Att ta från barnen och ge till bankerna är den borgerliga melodin.

Löfven – statsmannen – har talat

29 juni 2014

Stefan Löfven har just avslutat sitt tal – Holland slog genom en stark vändning ut Mexico VM i fotboll. Två starka prestationer som jag följde simultant via padda/TV.

Idag var det statsmannen Löfven som intog scenen. Det var den blivande statsministern som talade om de stora frågorna, de principiella frågorna. Det handlade om Kärrtorp, gårdagens nassar i Visby, det handlade om utrikespolitiken, jämlikhet, utbildning och arbete.

I en regering är det Statsministern som föredrar de breda linjerna, den som pekar ut framtiden. Regeringens fackministrar är de som grottar ner sig i detaljerna.

För att skapa detta samhälle går socialdemokratin till val på ett reformprogram med tre stora projekt:

  1. Vi ska öka antalet personer som arbetar, och antalet arbetade timmar i ekonomin, så att vi når EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.
  2. Vi ska skapa en jämlik skola, som inom tio år tillhör de fem främsta i EU.
  3. Vi ska minska inkomstklyftorna, och inom generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna.

Det kan verka modigt. Men den som vet vad vi har skapat tillsammans förut, tvekar aldrig inför vad vi kan göra i framtiden.SAP.se

I ovanstående tre punkter hittar vi de stora målen för socialdemokraternas politik. De som vill att detta ska hända röstar på S. Ni som ogillar detta kan votera M.

Nytt förslag var ett maxtak i förskolan, vilket lärarfacket jublade åt. Välfärdsoligarkernas språkrör och borgare surade.

Löfven är ingen lysande retoriker. Det är inte direkt en egenskap som är värdefull när man ska köra ihop ackordet på en verkstad. Å andra sidan menar han vad hän säger, vilket är den egenskap som krävs för att bli ordförande för IF Metall. Att regera handlar om att genomföra – inte att snacka vackert.

Om ni inte fattat det – valrörelsen startade just.

Varje tal kommer att ramas in med musik. Idag –  CCS framför Ernie Fords 16 tons.

Bloggat: Moberg

Dagens Löfven – Skolan & Jämlik hälsa

29 juni 2014

Löfven skolaIdag inleder Stefan Löfven årets politikervecka i Almedalen. Ledtrådar till vad talet ska handla om hittar vi i två artiklar.

I SvD skriver Löfven själv om skolan. Han pekar ut resultaten, jämlik skola och lärarna som avgörande punkter. I AB skriver Jämtin om jämlik hälsa. Där har ni en rejäl bit av kvällens tal och troligtvis två av de punkter som kommer att bära hela vägen fram till 14 september.

Inget av ämnena förvånar. Skolan är en avgörande del av vårt samhälle och är i detta val, i alla val, ett av de områden som definierar väljaren. Som lokal skolpolitiker är jag glad att just mitt område hamnat i rikspolitikens fokus.

Jag är glad att vi lägger ett nationellt perspektiv på hälsa ur ett jämlikhetsperspektiv.Det är nämligen dödligt att vara fattig.

Inkomstklyftorna vidgas snabbare i Sverige än i något annat OECD-land och med det ökar också hälsoklyftorna. Vi kan se att samtidigt som den genomsnittliga medellivslängden ökar i Sverige har gapet mellan olika grupper blivit större. De med kortast utbildning har minst chans att uppleva sin 65-årsdag. Vid 30-årsdagen förväntas de med eftergymnasial utbildning leva i snitt fem år längre än de med kortare utbildning. Den sämsta utvecklingen har unga kvinnor med kort utbildning, vars medellivslängd i princip har stått stilla de senaste 20 åren. AB

I Malmö formade vi Malmökommissionen utifrån Marmotkommissionens exempel. Jag är glad att vi gör samma sak på nationell nivå.

Katrin Kielos avslutar sin senaste krönika med en sanning jag hoppas Löfven har i ögonvrån.

Verklig regerings­duglighet är att kunna säga både ”jag har en dröm” och ”jag har en plan”.

Inte bara ”jag har ett finansierat förslag”.

Men inte heller bara ”jag är en fin människa”.AB

Vision och leverans

 

I valrörelsen 2014 finns partier som lägger förslag medan andra partier gnäller eller leker journalister

26 juni 2014

Bild 1Valrörelsen 2014 kommer att bli en surrealistisk föreställning. Vi har två olika sorters partier.

  1. De som lägger egna förslag
  2. De som gnäller på ovanstående förslag

Partierna som lägger egna förslag är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Partierna lägger en matta av förslag och viljeinriktningar i syfte att visa hur de vill att samhället ska se ut, samt för att ge väljarna den kunskap de behöver för att välja.

Under senare tid har Socialdemokraterna lag förslag om jämlikhet, skola, sjukvård och skatt på pensioner. Oppositionen är på tårna. Vad gör då den moderatledda majoriteten?

Fredrik Reinfeldt intervjuas i DN. Förutom lite mummel om skyddsvallar är budskapet att allt är bra som det är. Jag är lite förvånad att han kunde avhålla sig från att attackera oppositionen. Det kan också vara så att journalisten valde att inte ta med eventuella tirader om andra partier.

Vi kommer att få en valrörelse där socialdemokraterna lägger politiska förslag, V & Mp lägger sina förslag och Moderaterna ägnar sig åt att ”granska” oppositionens förslag.

Det blir val mellan politiska partier som uppför sig som de politiker de är och ett gäng smågnälliga wannabemurvlar.

Malmö kommun är miljöbäst – igen

25 juni 2014

malmö miljöaktuelltDet börjar bli en vana nu. I tidningen Miljöaktuellts årliga ranking över miljöarbetet i Sveriges kommuner lägger Malmö kommun åter beslag på plats #1.

För sjätte året i rad har Miljöaktuellt genomfört en kommunranking. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egna enkät som kommunerna svarat på och 7 andra källor (Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas).  Miljöaktuellt

En snabb titt ger vid handen att Stockholm ligger på plats 8 och Göteborg på plats 7. Ranking är en subjektiv vetenskap, men när jag studerar enkäten från Malmö känner jag en viss stolthet att vara bosatt i en S-styrd kommun.

Malmö sparkar återigen bak.

 

Vi sossar sätter vården, inte vinsten, i sjukvårdens fokus

17 juni 2014

Val14Ibland när jag hör högern debattera vård undrar jag om de lever på samma planet som jag. En av Malmös lokala moderater yttrade ungefär detta till mig.

Jag förstår inte varför jag inte skall kunna äga och driva ett sjukhus med vinst, när jag kan äga och göra vinst på lastbilarna som kör tvätten till och från samma sjukhus

Jag gav inget större svar, pga den kondition som på latin kallas ”Paffus Gravus”. Jag blev ärligt talat så paff att jag inte fick fram så många ord. När jag tänker sjukvårdspolitik existerar den vinkeln inte ens i min tankevärld. Det enda fokus jag har när jag tänker sjukvårdspolitik är just sjukvården.

Av den orsaken är det bra att Socialdemokraterna på DN debatt slår fast en viktig grundprincip för vår sjukvårdspolitik.

1. Jämlik vård efter behov – slut på privatiseringslinjen. Vi vill sätta stopp för den privatiseringslinje som moderaterna driver. Privatiseringslinjen har handlat om hur privata försäkringspatienter ska kunna betala för att få gräddfiler in i sjukvården, om utförsäljning av sjukhus och ersättningsmodeller som inte tar hänsyn till patienternas vårdbehov.

Vi socialdemokrater har en grundläggande princip som vi kallar för sjukvårdens solidaritetslinje: Vården ska alltid fördelas efter den enskildes behov, aldrig styras av plånbokens storlek. Får vi väljarnas förtroende ska vi se till att denna solidaritetslinje efterlevs i exempelvis landstingens ersättningssystem inom primärvården. DN

Vård efter behov, inte efter plånbok. Att fokusera vårdens resurser där den behövs bäst, inte där den kan generera vinst åt en vårdföretagare.

En av marknadsekonomins konsekvenser är att den allokerar resurser dit vinsten är störst. Den kommersiellt mest lönsamma sjukvården är att bota småkrämpor hos personer som i stort sett är friska, den minst lönsamma är att vårda ett mindre anta multisjuka individer med komplexa och ibland diffusa vårdbehov. Det är ingen slump att de privata vårdcentralerna är koncentrerade till områden där ohälsotalen år låga – det är nämligen lönsamt.

Vi måste återgå till en sjukvård som styrs av patientens behov, oavsett vem de är eller vad de tjänar.

Vården, inte vinsten ska vara i sjukvårdens fokus.

Bloggat: Martin Moberg, Peter Högberg

Dags att vässa den socialdemokratiska politiken – varför inte i Almedalen

16 juni 2014

löfvenMed mindre än tre månader kvar till valet är det dags att börja vässa den socialdemokratiska politiken. Den naturliga tidspunkten för presentera är naturligtvis i Almedalen. Jag skulle vilja höra följande från Löfven.

Jämställdhet och jämlikhet: Jag vill ha ett ideologiskt tal som brinner för jämlikhet och jämställdhet. Jag vill ha praktiska skarpa förslag som handlar om att komma tillrätta med arbetsvillkoren i välfärden. Det handlar om rätt till heltid för de som så önskar, det handlar om stopp för delade turer och det handlar om mer resurser till välfärden. Det är rätt, det är viktigt och det är de facto socialdemokratisk politik. Kommunals valplattform är en god startpunkt.

Nyp till välfärdsoligarkernas skatteflykt: Jag vill också höra Löfven utlova ett stopp för välfärdsoligarkernas skatteflykt. Jag,  och många väljare med mig, är innerligt trötta på att se våra skattepengar strömma till skatteparadis istället för att gå till våra barn, våra gamla och de som är sjuka. Vi har färdriktningen, nu vill jag se en detaljerad väg med vidhängande tidsplan.

Hela Sverige ska leva: Som uppväxt i mindre ort belägen runt en numera nerlagd gruva i Bergslagen vet jag mycket väl hur det står till i många samhällen i vårt avlånga land. Vi talar om orter där det fortfarande finns en stolthet över den roll man spelade för att bygga Sverige starkt. Man vet att man var det ekonomiska fundament på vilket välfärdssamhället Sverige kunde byggas. Idag känner många att de kastats bort.

Vi har inte råd att av lägga ner 75% av Sverige. Det finns en kraft och en styrka i de gamla industriorterna. Denna kraft måste vi ta tillvara på. Vi kan som socialdemokrater heller inte lämna folk kvar på perrongen när tåget går.

Margot Wallström som utrikesministerkandidat: Jag vill se Löfven ta upp Wallström på scenen och förklara att här står Sveriges näste utrikesminister. En utrikesminister som ska tvätta bort Bildts Lundinformade oljefläckar från den svenska utrikespolitiken och återupprätta Sveriges rykte på den internationella scenen. Jag kan till nöds köpa att vi presenterar henne på moderaternas dag. Wallström är en politisk superstar och det ska vi skamlöst utnyttja.

Vi måste börja dominera den politiska agendan, vi måste vässa våra förslag.

Det är dags att öka.

100 dagar kvar till valet – dags att kavla upp ärmarna

06 juni 2014

Val14Expressen levererar idag en Demoskopmätning som är kalldusch för moderaterna. 18,5% är siffror som ger vibbar med en klang av Yngve Holmberg.”Den verkar vara en efterdyning av Europaparlamentsvalet” säger moderaternas partisekreterare till Expressen. De 29% som denna mätning ger S är heller inget att hänga i en julgran.

Det är mycket möjligt att Persson har rätt när han säger att detta kan vara en efterdyning av EU-valet. Med 100 dagar kvar till valet i höst är det dock oviktigt.

Vi, det Socialdemokratiska partiet, måste kavla upp våra kollektiva ärmar och slåss för varje röst. Ett val vinns inte av sig självt. Ur den synvinkeln spelar det ingen roll att mätningarna spretar, att moderaterna krackelerar eller att media letar syndabockar. Vi äger vår valrörelse.

Bara att köra…


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 191 andra följare