Inlägg märkta ‘Politik’

Hur mycket kommer Reinfeldt att ljuga om #Nuon idag?

17 april 2014

PowerPoint-presentationFredrik Reinfeldt ska idag infinna sig inför de folkvalda och göra det han påstår vara sin främsta dygd, ta ansvar.

Problemet är att Fredrik Reinfeldt inte kommer att ta något ansvar. Han kommer att mumla, glida och ljuga sig fri från sitt ansvar för Nuonaffären. Att han visste råder det ingen tvekan om.

Ni som vill se tragedin kan göra det på riksdagens hemsida.

Personligen har jag inget emot att se en moderat partiledare bränna sitt förtroende, men jag tycker det är djupt tragiskt att se en svensk Statsminister ljuga sig fri från ansvaret för sina handlingar eller brist på desamma.

Läs gärna Högberg och Moberg

Talar någon sanning om #Nuon

16 april 2014

PowerPoint-presentationStaten köper ett bolag för en summa som motsvarar en niondel av den totala statsbudgeten och varken statsministern eller finansministern känner till det?

Är det sant kan regeringsdugligheten onekligen ifrågasättas. Och förstås så även om Reinfeldt och Borg ljuger.Allehanda

Denna härva blir allt mer absurd. Enligt Mellin i AB ska affärer av denna storlek beredas av finansen. Borg säger att så inte skett. Maud Olofsson ger via mail en annan version.

– Näringsdepartementet följde de direktiv som fanns, säger Alterå.

Men medger att departementet och regeringen hade kunnat dokumentera hur beredningen skedde bättre, enligt Svenska Dagbladet.

En version som Maud Olofsson alltså skriver under.

”Där har du min bild av händelseförloppet och varför vi lät bolaget ta beslutet om att göra affären”, skriver hon till Aftonbladet.

Kanske dags för Maud Olofsson att dyka upp i KU.

Borg skyller på Olofsson. Olofsson säger att allt sköttes enligt regelverket. Borg & Reinfeldt säger att de inget visste, PM i regeringskansliet visar att de informerats.

Finns det någon som talar sanning?

Ny friskoleskandal – miljoner ute på vift

15 april 2014

bank och pengarDe kommer som regn på semestern, friskoleskandalerna. Nu är det Praktiska som använt en hög miljoner avsedda för praktik till – annat.

Forskaren Ingrid Berglund och hennes kolleger vid Stockholms universitet granskade statsbidraget på uppdrag av Skolverket.

– Det var flera arbetsgivare som hörde av sig och var arga. De hade inte fått några bidrag från skolorna, flera av dem visste inte ens att det fanns förrän vi berättade det, säger hon.

Ingrid Berglund säger att arbetsgivarnas kritik ”nästan uteslutande” handlade om Praktiska Sveriges skolor. Mellan 2008 och 2010 fick skolorna 25.000 kronor per lärlingselev och läsår. En statlig utredning visade att ”nästan inget alls” av statsbidraget till fristående skolor gick till att ersätta arbetsgivare.

– De åren fick Praktiska nästan 200 miljoner kronor från staten, pengar som borde ha gått till lärlingsplatser, säger Ingrid Berglund.

Under samma period öppnade Praktiska Sverige totalt 28 nya gymnasieskolor. DN

Lärlingsplatser utan praktik blir ungefär som att ha kräftskiva utan kräftor. De som får ta smällen är eleverna och företagen som behöver utbildad personal. Ungdomarna riskerar arbetslöshet och företagen riskerar att tvingas tacka nej till order.

Friskoleliberalerna kommer förmodligen att hävda att detta bara ”är normala affärsmetoder” eller kanske anklaga mig för att vilja förvandla Sverige till DDR.

Våra skattepengar avsedda för utbildning används till något annat. De är ute på vift.

Det är inte acceptabelt.

#Nuon krossar Reinfeldts trovärdighet

15 april 2014

PowerPoint-presentationVad visste Reinfeldt om Nuon? Det är frågan. Reinfeldt har hela tiden skyllt på Maud Olofsson.

Men inte ens i en bananrepublik tittar landets statsminister bort när staten ska sprätta i väg 97 miljarder kronor. För övrigt ett hårresande överpris som vi i dag vet låg 40–50 miljarder över Nuons egentliga värde. En siffra som motsvarar kostnaderna för ett års sjuk- och aktivitetsersättningar. Ordning och reda i statens finanser? Skulle inte tro det.

Nu informerades emellertid alliansens partiledare om köpet, och i protokollet står: ”Finns ej skäl att säga nej till affären”. DA

Reinfeldt och hans underhuggare förnekar…, jag är inte helt säker på vad de förnekar, men förnekar gör de. En som inte förnekar är den tjänsteman som upprättade sagda PM.

Tjänstemannen som upprättade handlingen, det dåvarande kanslirådet Viktoria Aastrup, skickade in sitt svar till KU i söndagskväll. Där står hon fast vid innehållet i den promemoria som hon upprättade för fem år sedan.

”Min uppgift, såsom tjänsteman, är att fortlöpande domumentera den information som kommer till handa, direkt eller indirekt, som är av vikt för att händelseförlopp ska kunna följas. Jag har som för all annan information som lämnats direkt eller indirekt av pol. sakkunnig, statssekreterare eller minister, inte haft anledning att ifrågasätta uppgiften/er som lämnats till mig”, skriver Victoria Aaastrup. Hon var även statens representant i styrelsen. DN

Reinfeldt försöker skylla på Maud Olofsson, men Olofsson hävdar bestämt att ”Nuon-affären var förankrad i regeringen”, vilket Aaastrups PM visar.

När Reinfeldt förnekar inblandning blir han, i skenet av det som framkommit i ärendet, en ledare som skjuter det obehagliga ansvaret på underlydande för att själv slippa ta ansvar. Harry Truman hade en skylt på sitt skrivbord i Vita Huset med texten ”The Buck stops here”.

A quality of leadership is the assumption and acceptance of responsibility for the organization and all decisions taken within the organization.
The leader is also responsible for making strategic decisions within the leader’s responsibility rather than avoiding or abrogating this responsibility.
A culture of taking responsibility cannot exist in a culture of blame and recrimination. A leader in a culture of responsibility, takes responsibility and shares the credit. Heritage institute om ledarskap

NUON solkar ner Reinfeldt och krossar hans trovärdighet som ledare. Den definition som Heritage Institute ger av ett ansvarsfullt ledarskap är frånvarande i Reinfeldt hantering av Nuon.

Ett svagt oansvarigt ledarskap ger en svag oansvarig grupp.

Fredrik Reinfeldt leder en regering…

Blir Billström färdigrökt till hösten?

14 april 2014

Billstrom_73d6258dBillström gjorde bort sig igen. Denna gång genom en lögn som genomskådades av Sydsvenskan. Hur länge kan Reinfeldt behålla Billström?

– Reinfeldt kommer sannolikt inte avskeda sin minister i april, maj under ett valår. Men jag har mycket svårt att se att Billström skulle fortsätta om det blir en borgerlig seger efter valet, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Metro

Alliansfritt har listat Billströms övriga klavertramp.

Bästa sättet att se till att Billström verkligen röks är att byta regering.

S Vårmotion rullas ut. Idag – Vårdsatsningar

14 april 2014

S om vårdRegeringen har ägt scenen under de veckor VÅPen portionerats ut. Nu är det oppositionens tur.

Denna dag ligger fokus på vård. 100 nya barnmorskor utbildas i höst. 2 friska miljarder till vården under 2015.

Bristerna inom svensk sjukvård riskerar våra möjligheter att svara upp mot framtidens utmaningar. Allt fler blir äldre och kraven på en bättre sjukvård ökar. Vi behöver ge svensk sjukvård ökade resurser för att den ska klara av att hålla god kvalitet nu och i framtiden. Det går före stora skattesänkningar.SAP.se

Vad det konkret skulle exemplifieras i Aftonbladet naturligtvis med Stockholm.

För Stockholms läns landsting skulle summan handla om 400 miljoner kronor.

– Vi behöver få fram ny personal till sjukvården, säger Helene Hellmark Knutsson, finanslandstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting om vad pengarna skulle gå till. AB

Vård idag, vem vet vad morgondagen bjuder på. Ni hittar alla S-förslag relaterade till årets VÅP här.

Personligen hade jag föredragit att Regeringen hade presenterat hela sin VÅP i ett svep, samt att oppositionspartierna hade gjort detsamma med sina respektive förslag. Det hade på ett helt annat sätt visat hur politiken hänger ihop.

Men, småportionerna ger mer spaltmeter i media. Nåt jag för leva med.

Varför ljuger Billström om undantag från simundervisning i Malmöskolor?

13 april 2014

Billstrom_73d6258dTobias Billström uttalar sig i SvD

Han lyfter även fram simundervisningen.

– Det finns klasser i Malmö där så många som 25 procent av eleverna är undantagna från simundervisning. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det är en kunskap som alla har rätt till. SvD

Borgerliga tidningen Sydsvenskan kollar hur det ligger till.

Sydsvenskan har kontrollerat ministerns uttalande. Vi skickade ut en enkät till alla rektorer i Malmö och frågade om någon av deras elever är undantagna från simundervisningen, och om så är fallet, varför?

Samtliga skolor utom en har svarat. Av alla skolor är det en enda som anger att de har elever som är undantagna från simundervisningen av religiösa eller kulturella skäl. Det handlar om två flickor. Några få andra skolor har en till tre elever med undantag, men då är det av andra orsaker, som klorallergi eller funktionshinder. SdS

För den som undrar var det Bladins som inte svarade.

Min fråga till Billström är: Varför ljuger du?

Alliansfritt listar andra grumliga uttalanden från Statsrådet Billström

Moderaternas egen ”Hell Week”

13 april 2014

PowerPoint-presentationKandidater till amerikanska flottans elitförband Navy Seals genomgår under sin utbildning den sk ”Hell Week”, helvetesveckan. Den gångna veckan skulle ha varit början på klättringen mot valseger, istället har det varit moderaternas egen helvetesvecka.

Det började lite lugnt med Försäkringskassan.

Tomas Eneroth kallar Dan Eliasson till en utfrågning i socialförsäkringsutskottet. Bakgrunden är Expressens uppgifter om att FK har köpt konsulttjänster av Prime PR för över 38 MKR sedan 2012. RB

Nästa slag är att akamikerfacket SSR i DN skriver att a-kassan för vissa är lägre än socialbidrag, regeringen får även kritik för bristen på satsningar på infrastruktur i södra Sverige.

Onsdagen 9 april ska vårpropositionen presenteras. Tanken är att den ska ge Reinfeldt den skjuts han anser sig behöva för att starta valrörelsen på allvar. Borg såg till att det sprack.

– Vi får fråga oss hur snabb nedgång vi tål. Får vi en häftig nedgång får vi inflation. Vi behöver en gradvis nedgångAB

Borgs uttalande vevas runt i media och moderata tjänstemän försöker beslå Aftonbladet med lögn. Det gick snällt sagt, sådär. Borgs gloria halkade en hack på sned.

En märklighet i Borgs budget är de två okända miljarderna. Ingen vet vad de ska användas till eller om de ens finns. oavsett förväntas de folkvalda ge Reinfeldt två miljarder att köpa valfläsk för.

Dagens Arbete avslöjar att regeringens flaggskepp Fas 3 kan vara olagligt. Samtliga moderata politiker har försvarat denna skamfläck…

Näringsministern Annie Lööf gör sig till ovän med det småskaliga näringsliv hon vill värna och vill skicka delar av budgeten på remiss, hur det nu ska gå till. Beslut om VÅP:en skall tas innan sommaren. Lööf försöker komma undan genom att kasta skit på Lövfen och blir uppläxad av inte en, inte två utan tre borgerliga ledarsidor.

Veckan som kunde har varit början på återkomsten kan mycket väl vara början till slutet.

Annie Lööf skickar vårbudgeten på – remiss???

11 april 2014

När avgår Annie Lööf?Annie Lööf gör det igen. Bort sig, alltså. I den vårproposition som hennes Regering lagt fram finns ett förslag om slopad gruppregistrering för moms. Det är rätt tekniskt, men resultatet blir att skatten höjs för lokala banker och försäkringsbolag, medan storbankerna inte berörs. Länsförsäkringar beräknas stå för 60%.

”Det är ett djupt orättvist förslag som snedvrider konkurrensen”, säger Sten Dunér.
Det är en konsekvens av att Länsförsäkringar består av 23 lokala bolag.
”Här tycker man att hela Sverige ska leva. Då vill man väl också ha lokala banker och försäkringsbolag?”DI

Hur det går ihop med ”närodlad politik” vet bara Lööf, men de företag som drabbas är minst sagt sura. Sägas ska att det är just denna typ av företag som Lööf säger sig vilja värna och utveckla. För att komma ur knipan gör Lööf en häpnadsväckande manöver.

Näringsminister Annie Lööf tar nu ett halvt steg tillbaka och hälsar via sin pressekreterare Anna-Karin Nyman att det bara handlar om ett förslag som ska ut på remiss.

”Vi tycker att det är jättebra om alla berörda lämnar sina synpunkter. När synpunkterna kommer in får regeringen gå igenom dem och ta ställning till dem”, säger Annie Lööf via pressekreteraren.

Innebär det att momshöjningen inte är huggen i sten?
”Det här är ett förslag. När remissvaren analyserats får vi se om vi behöver ta hänsyn till något nytt som uppkommit eller någon konsekvens som man inte hade räknat med”, hälsar Annie Lööf. DI

Lööf vill alltså lyfta ur förslaget ur den nyss presenterade vårbudgeten och skicka den på remiss. Undrar vad Borg säger om det?

Lööfs politiska kreativitet äger inga gränser.

För den som undrar säger S nej.

Är Fas 3 olagligt?

10 april 2014

Fas 3Dagens Arbete gör ett sensationellt scoop. Fas 3 kan vara olagligt.

Anordnare som tar emot personer i sysselsättningsfasen, tidigare Fas 3, får ett bidrag 4 500 kronor i månaden per deltagare från Arbetsförmedlingen. Ett bidrag som är tänkt ska täcka anordnarens kostnader.

Nu kan Dagens Arbete avslöja att anordnarbidraget kan bryta mot EU:s statsstötsregler. DA

Det är alltså mycket möjligt att Fas 3 bryter mot EU-regler, I nuläget vet inte AF hur det ligger till.

Skulle det vara olagligt kan företag och organisationer bli återbetalningsskyldiga. Bolag såsom Jobbfabriken men även idrottsföreningar och andra ideella organisationer kan få en avsevärd kalldusch i form av en saltad räkning.

Borde ingen ha kollat om detta är lagligt? Personligen har jag alltid taget för givet att kontroll om laglighet har skett i de statliga utredningar som var underlag för propositionen om Fas 3,

Ett gäng företag och föreningar riskerar konkurs. Vi talar förmodligen om hundratals idrottsförening som kan tvingas skära ner på ungdomsverksamheten.

De negativa konsekvenserna av Regeringen Reinfeldts skapelse Fas 3 kan bli avsevärda.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 145 andra följare