Inlägg märkta ‘jobb’

Kommer Reinfeldt att ”glömma” de arbetslösa?

05 april 2014

arbetslösa_moderaternaIdag ska Reinfeldt tala i Göteborg. Enligt AB ska talet handla om jobben. Vad Reinfeldt knappast kommer att tala om är de arbetslösa.

Istället kommer vi att få höra meningslösa siffror om hur många flet som fått jobb. Den typen av statistik är meningslös utan att sätta den i förhållande till befolkningsökningen under samma period.

Bilden på toppen visar en annan verklighet Reinfeldt inte kommer att nämna. Vi har en arbetslöshet på över 8% och en skenande långtidsarbetslöshet. Sveriges största arbetsgivare är numera det statliga Fas 3 där långtidsarbetslösa göms undan.

En anständig statsminister med ambition att ta itu med framtidens utmaningar skulle tala om de långtidsarbetslösa.

Idag får vi veta om Reinfeldt är en anständig statsminister.

Därför är Reinfeldt i otakt med väljarna

25 januari 2014

Bild 1Dagens Industri levererar en artikel om vilka politiska frågor väljarna anser vara viktiga inför årets val. Dessutom finns i samma undersökning siffror på förtroendet för partierna i respektive fråga. De viktigaste frågorna är sjukvård, skola och jobb. S ligger över M i alla tre.

Två ledare i Sydsvenskan ger en vink om varför det ser ut som det gör. Sydsvenskans första tes är att väljarnas oro över pensioner och socialförsäkring är i sak felaktig. SdS erkänner smärre problem, men i sak anser tidningen att väljarna har fel. Den andra tesen är att det sprids vrångbilder. Väljarna kopplar ihop sänkta skatter med minskade resurser till välfärden.

Båda teserna i ett sammanhang visar en höger som inte inser att upplevd verklighet alltid trumfar en motsatt påstådd faktisk verklighet, oavsett om den är sann eller inte. ”Reinfeldt: Moderaterna har tagit jobbfrågan”. Artikeln i Dagens Industri bekräftar bilden av en regering som inte ser samma vardag som väljarna. Arbetslösheten är skyhög, väljarna tappar förtroende för moderaternas jobbpolitik och Reinfeldt kläcker ur sig detta.

Där Reinfeldt ser en sjö och står redo med en roddbåt ser väljarna en snustorr stenöken och undrar varför de ska rösta på fånen med roddbåten.

Reinfeldts jobbpolitik stavas Fiasko, fiasko, fiasko…

23 januari 2014

Style: "Neutral"Arbetslösheten i Sverige snuddar vid tvåsiffrigt, många är långtidsarbetslösa. Dessa faktum borde ge ansvariga ministrar skäl att agera. I andra länder skulle så ha skett, men inte i Regeringen Reinfeldts Sverige. Enligt AB deklarerar ansvarig minister Elisabeth Svantesson att ”hon inte kommer att presentera en enda proposition till riksdagen före valet”. Kul att veta vad egentligen ska göra med sin tid. Det ryktas att TP snart är på modet igen.

Å andra sidan kanske det inte är så konstigt att ministern sitter på händerna. Föregångarens stolta projekt har inte gått så där vidare. Kulturavslyftet skulle ge 4 000 jobb, det blev 212.

Arbetsförmedlingens praktikantprogram skulle leda till tusentals arbetstillfällen inom statliga myndigheter åt funktionsnedsatta.
Efter ett år har bara 23 personer anställts.
– Det är en besvikelse, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden AB

Den nya ministerns princip verkar vara att försäkra sig mot nya fiaskon genom att göra intet.

Elisabeth Svantesson borde inse att det är ett fiasko i sig.

IFAU sågar Reinfeldts jobbpolitik

20 december 2013

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga är ett av Regeringen Reinfeldts huvudnummer. ”Vi skapar jobb” brukar en stolt stram Reinfeldt säga. Nu skjuter IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, flaggskeppet i sank.

De sänkta avgifterna leder till uteblivna intäkter för staten. År 2008 uppgick summan av de uteblivna arbetsgivaravgifterna till omkring 10 miljarder kronor. Intäktsbortfallet per skapat jobb uppgår därmed till mellan 1,0 och 1,6 miljoner kronor.

– Dessa siffror kan jämföras med den genomsnittliga anställningskostnaden för 19–25-åringar, som är omkring en fjärdedel så stor. Gör man den jämförelsen framstår det som dyrt att använda sänkta arbetsgivaravgifter som en åtgärd för att skapa jobb, säger Johan Egebark. IFAU

Huvudproblemet med den sänkta arbetsgivaravgiften är att åtgärden inte träffar rätt, enligt Niklas Kaunitz, doktorand i nationalekonomi och en av rapportförfattarna. Han har skrivit rapporten tillsammans med Johan Egebark, båda från Stockholms universitet.

– Den är så bred. Alla anställningar omfattas av sänkningen även befintliga jobb och det gör att den får en så hög kostnad, därför drar vi slutsatsen att det har varit en dyr reform, säger Niklas Kaunitz. SR

Sammanfattar vi budskapet från forskningen i två ord blir det ”Dyrt” & ”Ineffektivt”.

Varför skulle denna åtgärd avvika från den norm Reinfeldt satt från dag 1?

Sänkning av krogmoms gav få jobb – #branschstöd

15 juli 2013

Stefan_HannaSCB bekräftar det som ekonomerna redan förutspått. Sänkningen av krogmomsen har givit ett marginellt resultat.

Statistiken baseras på de officiella arbetskraftsundersökningarna, AKU. År 2012 låg sysselsättningen på i snitt 142 200 personer, jämfört med 140 800 personer år 2011. Förändringen ligger inom felmarginalen.

Lars Jonung, ordförande i Finanspolitiska rådet, är kritisk till sänkningen av restaurangmomsen och kallar det för ett ”branschstöd”.

– Visst kan det ha positiva effekter. Frågan är om det är värt priset, och om en bransch ska få mer stöd än en annan. Restaurangbranschen är ingen bransch i kris som måste räddas. Sänkningen kostar mycket i form av förlorade skatteintäkter, säger han DN

Borgerliga företrädare snyftar fram att de minsann pratat med krögare som uppgivit att sänkningen har gett jobb.  Mottagarna av det Jonung kallar ”branschstöd” hävdar naturligtvis att stödet varit effektivt. Likaså Visita, vilka inte på något sätt är subjektiva.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

FAS 3 på soc är Reinfeldts arbetslinje

23 januari 2013

Fas 3Drabbade av den namngivna fasan – Fas 3 – hänvisas allt oftare till socialbidrag för sin försörjning. SR har intervjuat en av de ”lyckliga”.

SR:s granskning visar att allt eftersom antalet arbetslösa i FAS 3 vuxit har även andelen personer som saknar aktivitetsstödet ökat. I december var antalet personer i FAS 34 500 och 2750 av dem har ingen ersättning alls, det är en ökning på 40 procent på ett år. SvD

En snabb sammanfattning av Reinfeldts arbetslinje ger vid handen att det moderata receptet för full sysselsättning är:

 1. Ta en arbetslös
 2. Minimera all form av kompetensutveckling
 3. Skapa meningslös pysselsättning
 4. Låt personen ifråga leva på existensminimum

Vem tror på fullt att detta fungerar?

Bloggat: Martin Moberg

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Verkningslösa nystartszoner

08 augusti 2012

Regeringen kommer att lägga fram ytterligare ett verkningslöst förslag.

Tanken är att småföretag med upp till 49 anställda, eller småföretag med en omsättning under 83 miljoner kronor om året, ska få en skatterabatt på de sociala avgifterna i upp till sju år.

Det maximala avdraget per anställd och år skulle vara 70 000 kronor och per företag 3,4 miljoner kronor. Enligt utredaren skulle nystartzonerna kosta statskassan mellan 100 och 120 miljoner om året. SR

Det låter lockande, men frågan är vilken reell effekt det får.

Den färska statliga utredningen hänvisar framförallt till erfarenheterna från Frankrike där stadsdelar med stora sociala problem fått skattelättnader sen 90-talet.

Utvärderingar där har visat att det skapades fler jobb, i alla fall de första åren. Men samtidigt har den totala arbetslösheten inte sjunkit och företag i områden strax intill har blivit lidande, en slutsats som också dras från försök i StorbritannienSR

Vad som kommer att hända är att företag flyttas från närliggande områden in i zonerna och nya jobb kommer att skapas, men, samtidigt slås närliggande företag ut och jobb försvinner.

Sydsvenskan har intervjuat utredaren Christer Sjödin

Så ett företag kan få helt andra ekonomiska villkor än ett annat inom samma bransch som bara ligger femtio meter därifrån?

– Ja, så kan det bli, säger Christer Sjödin. SDS

Regeringens förslag är ytterligare ett verkningslöst avdrag som inte adresserar de verkliga problemen. Jag är stolt över S i Malmö så klart markerar mot slöseri med statens pengar.

– Arbetslösheten definieras inte av raka streck på en stadsdelskarta. I stället borde vi satsa mer på utbildning och på att göra arbetsförmedlingarna mer effektiva, anser Joakim Sandell. SDS

Kritik mot förslaget kommer även från Företagarna och kommunalpolitiker.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern

Innovativa miljösatsningar ger dubbla vinster…

05 juli 2012

…i såväl bättre miljö som fler jobb.

Mikael Damberg och Carin Jämtin presenterar  idag på DN debatt en socialdemokratisk politik som såväl lägger grunden för det hållbara samhället och skapar jobb i Sverige.

Tysklands beslut att avveckla kärnkraften gör att de tvingas ta fram alternativa sätt att både producera och samtidigt konsumera mindre energi. Förutom miljövinsterna i Tyskland kommer de tyska företagen ha produkter son kommer att vara värda guld på en global marknad där energii förhållande till behovet är en krympande resurs.

Damberg/Jämtin pekar ut en liknande väg för Svérige där vi kombinerar en en skarp miljöpolitik med ekonomisk tillväxt.

Klimathotet är en av vår tids stora utmaningar. Sverige delar behovet och ansvaret för att klara klimatomställningen med andra länder. Vi vill att Sverige ska gå före och ta fram de hållbara lösningar som hela världen kommer att efterfråga. Det innebär samtidigt stora möjligheter för svenska företag och svenska jobb.

I den stenhårda internationella konkurrensen kan och ska Sverige aldrig hävda sig med låga löner, lägre kompetens eller gårdagens teknik. Istället måste fokus riktas mot hur Sverige kan fortsätta att ligga i framkant med nya ­affärsidéer, ökad produktivitet, höjd kompetens, utveckling av nya varor och tjänster och fortsatt vidareförädling av råvaror. DN

Jag gillar också att de pekar ut möjligheten att använda strategisk offentlig upphandling för att förvandla svenska innovationer till kommersiellt gångbara produkter.

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Moderaterna har misslyckats med jobben

03 juli 2012

Mikael Damberg presenterar idag en granskande rapport över hur moderaternqa lyckats med jobben.

- Offentlig statistik visar tyvärr att den inte gjort det. Sverige har starka offentliga finanser men i övrigt ser det ganska dystert ut. Arbetslösheten har ökat. Resultaten i grundskolan sjunker. Nyföretagandet minskar. Utvecklingen går åt fel håll.

- Våra nya siffror visar dessutom att Sverige inte klarat sig bättre än jämförbara länder, trots starka offentliga finanser. Regeringens jobbpolitik har helt enkelt nått vägs ände. Reformerna är dyra, slår fel och har ingen eller mycket liten påverkan på arbetsmarknaden. Sverige förtjänar bättre. SAP

Några punkter ur den fullständiga rapporten:

 1. Trots goda statsfinanser lyckas inte moderaterna lika bra med att bekämpa arbetslösheten som jämförbara länder såsom Tyskland eller Belgien. Sid 7
 2. Långtidsarbetslösa ökar starkt. Vi vet att den gruppen gar svårt att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden. Sid 12
 3. Missmatchning: Samtidigt som arbetslösheten befinner sig på höga nivåer så är andelen företag som rapporterar arbetskraftsbrist hög. Nära 4 av 10 företag tvingas skjuta på planerad expansion med hänsyn till deras svårigheter att rekrytera medarbetare. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre och jämfört med 2006 ligger andelen vakanser idag högre utan arbetslösheten har minskat i motsvarande grad. Sid 14

Rapportsen säger att moderaterna missltckats med jobben. Moderaterna kan inte skylla på finanskrisen etersom jämförbara länder lyckats bättre,

Utvärdera mig på jobben!” lär statsminister Fredrik Reinfeldt ha sagt på valnatten 2006. Vi har tagit honom på orden. Det har nu nästan gått sex år sedan dess och vi befinner oss i halvtid i den borgerliga regeringens andra mandatperiod. I den här granskningen tar vi hjälp av oberoende experters, myndigheters och forskningsinstituts bedömningar av vad som blivit resultatet. Sid 2

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern.

Vad betyder Schlingmanns ”sänka trösklarna”?

02 juli 2012

Per Schlingmann med sidekick/boss Örebro Kent Persson skriver idag på DN Debatt. Artikeln ska enligt uppgift handla om hur M ska satsa på de sbaga, men det är samma visa vi har hört sedan valet.

Uppräkningar va vad M redan gjort, de sedvanliga flosklerna samt den eviga litanian om att ”sänka trösklarna”:

Vad innebär egentligen ”sänka trösklarna” i praktiken? Att moderaterna vill sänka lönerna har Borg redan medgett. Tänker Borg skälla på facken som han skällt på bankerna eller är det statlig lönepolitik på G?

Vad som inte nämns alls är:

 • Fas 3
 • Infrastruktur
 • Näringspolitik
 • Siffran 8,1%, vilken är arbetslösheten
 • Ödmjukhet inför sitt misslyckande

Schlingmann hoppas att med yta och arrogans få oss att glömma moderaternas misslyckade politik för arbete.

Rekommenderad läsning: Peter Andersson

NetRoots | SAP | Pingat på Intressant| Politometern


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 144 andra följare